REVIZE

Vložil StepankaV, 9. Prosinec 2009 - 10:42 ::

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu. Jsme malé SVJ (17 BJ) – z nichž my jako firma vlastníme většinu bytů. Děláme zároveň i správce nemovitosti. Nyní jsme zařizovali revizi plynového kotle, hasicích přístrojů a hydrantů. S majiteli a nájemníky jsme se domluvili, ale jedni vlastníci (od počátku s nimi stále něco řešíme, protože se jim nic nelíbí) přestože věděli, že plynový kotel budeme revidovat, tak nám paní majitelka neotevřela. Poté, co jsme domlouvali náhradní termíny pro lidi, kteří předtím nemohli, volali jsme i této paní majitelce. Bylo nám řečeno, že si revize budou zařizovat sami. Ještě to od ní budu chtít písemně s tím,že se zaváže mi po dávat kopie revizí, které si nechají udělat (pro jistotu). A nyní můj dotaz: Má na toto právo, resp. vzhledem k tomu, že jsme správci, tak by mělo být naší povinností revize dělat a mít o nich přehled (samozřejmě v zájmu bezpečnosti). Jak byste na toto reagovali vy? Děkuji a přeji pěkný den.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil edukace (bez ověření), 12. Březen 2010 - 11:58

  Asi Vás nepotěším, ale nalezl jsem pouze jediný „bič“ (spíše bičík) v normách pro tuto oblast:

  Uživatelé plynových zařízení (fyzické osoby – občané) mají stanovenou povinnost zákonem č. 458/2000 Sb. udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (viz § 63, odst.2, písm. c) zákona).

  Víc z toho znění nevyplývá, ostatní se řeší až po škodním následku, kdy např. pojišťovna, orgány činné v trestním řízení, soud apod. poté hledají jeho příčiny.

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 19. Červenec 2017 - 5:17

  Paragraf 63 byl zrusen…

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 19. Červenec 2017 - 5:31

  Je to uvedeno v v § 62 odst. 2 bodu f)

  zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 18:07

  Alois N. napsal:
  "Kotel v domě provozovaný bez platné revize představuje požární nebezpečí. Souhlasíte? Při požárním nebezpečí má právo a povinnost konat každý. Souhlasíte?"

  Dvakrát nesouhlasím.
  Používá se zde pojem "požární nebezpečí", o jehož významu nemá diskutující zřejmě vůbec jasno, o to úporněji se jej drží. Ve skutečnosti jde o kategorizaci činností právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska požárních rizik podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
  a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
  c) s vysokým požárním nebezpečím.

  Provedení nebo neprovedení revize plynového kotle (ať v bytě nebo v provozovně) nemá naprosto žádný vliv na kategorii požárního nebezpečí.

  Pro ty, kteří se zajímají o kriteria členění do uvedených kategorií, viz zákon o požární ochraně, § 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 19:12

  Pokud chcete diskutovat, nahraďte si výše

  zvyšuje požární nebezpečí

  ohrožuje požární bezpečnost,

  bude-li to tak pro Vás srozumitelné. Pokud diskutovat nechcete, také dobře. „Požární nebezpečí“ má dobře definovaný význam, pokud Vám není jasný, pak doporučuji slovník.

  Alois N.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 19:42

  Pane Aloisi,

  ale já s Vámi nechci diskutovat :-) Pokud Vaše hojná nesprávná a ničím nepodložená tvrzení uvádím na pravou míru, je to jen proto, abyste neuváděl v omyl méně znalé návštěvníky tohoto portálu. Jako zdroj informací jste jim k ničemu.

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 19:09

  „Provedení nebo neprovedení revize plynového kotle (ať v bytě nebo v provozovně) nemá naprosto žádný vliv na kategorii požárního nebezpečí.“

  Jeden o voze, druhý o koze.

  Nepsal jsem o kategorizaci prostor podle požárního nebezpečí, ale tázal jsem se, zda provoz kotle bez platné revize zvyšuje požární nebezpečí, či nezvyšuje. Odpověď jsem nedostal. To také o něčem svědčí.

  Alois N.

  Vložil mára01 (bez ověření), 12. Březen 2010 - 18:20

  jenom doplním, že bytové domy do 45 metrů a do 15 NP jsou považovány za stavby bez zvýšeného požárního nebezpečí. U bytovek zvýšené neexistuje. Je jen bez zvýšeného a s vysokým pož. nebezpečím

  Vložil Matějka Jaroslav, 11. Březen 2010 - 20:38

  Vážená paní StepankaV, a ostatní,

  načtěte prosím Prohlášení vlastníka domu. V tomto zásadním dokumentu se dozvíte, co je společné a co je ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky.

  Plynová kotel v jednotce určitě není společnou součástí domu, a je ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky.

  Dle současných zákonných úprav shromáždění vlastníků ani výbor společenství ani „správce“ domu nemá právo a ani oporu v zákonech platných v ČR vyžadovat po vlastníkovi bytové jednotky doklad o provedeném servisu plynového kotle.

  Vlastník bytové jednotky na svoji plnou vlastní odpovědnost provozuje daný plynový spotřebič v souladu s návodem a pokyny výrobce plynového kotle, přičemž není zákonná vymahatelnost naplnění návodu a pokynů výrobce.

  Až v případě „ŠKODNÉ UDÁLOSTI“ z provozu plynového kotle se bude vlastník bytové jednotky sám zodpovídat, zda postupoval při užívání plynového spotřebiče v souladu s návodem a pokyny výrobce.

  Důležitými doklady investora a prodávajícího bytové jednotky jsou doklady:

  • o odborné instalaci a odborném uvedení plynového kotle do provozu,
  • o protokolárním předání plynového spotřebiče vlastníkovi, včetně návodu na provoz kotle,
  • o protokolárním zaškolení/seznámení vlastníka k provozu a obsluze kotle.

  (Blíže příspěvek v diskusi: Předání plynového spotřebiče do osobního užívání, Vložil Matějka Jaroslav, 8. Listopad 2007 – 11:59 :: Plynovod)

  Pozn.: Původní vlastník = investor již v Prohlášení vlastníka může v některých záležitostech, v rámci obecné bezpečnosti a ochrany majetku ostatních vlastníků určit (omezit práva vlastníků), že roční pravidelné prohlídky a servis plynových kotlů v jednotlivých bytových jednotkách bude zajišťován centrálně společenstvím vlastníků jednotek na náklady jednotlivých vlastníků, vlastník jednotky je povinnen tuto roční prohlídku a servis umožnit. Obdobně může být konáno v případě jiných technických zařízeních, které tvoří součást jednotky či jsou vybavením jednotky a jsou ve výhradním vlastnictví vlastníka jednotky, např: hasící přístroje v jednotkách, bezpečnostní čidla ZP či CO v jednotkách v návaznosti na havarijní uzávěry, čidla EPS apod. Tyto náležitosti ale ve většině Prohlášení vlastníka uvedeny nejsou.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 12. Březen 2010 - 7:26

  Až dojde ve Vašem domě k explosi plynu v důsledku zanedbání údržby a revisí technického zařízení, obraťte se na p. Matějku.

  Vložil Antony (bez ověření), 11. Březen 2010 - 20:41

  Pane Matějko, StepankV takové právo má, ona je současně firma, správce, vlastník bytu i člen výboru Tony

  Vložil Matějka Jaroslav, 11. Březen 2010 - 21:07

  Vážený,

  pokud tak není stanoveno v Prohlášení vlastníka, tak takové PRÁVO nikdo nemá, ani StepankaV. Načtěte prosím zákon č.72/1994 Sb., a další.

  Matějka

  Vložil Antony (bez ověření), 12. Březen 2010 - 7:47

  Pane, já to vím, ale Štěpánce je to potreba vysvětit, tá to ne a ne pochopit. Tony

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 7:54

  Štěpánka má nejenom právo, ale i povinnost starat se o bezpečnost svého domu. Na to stačí, aby byla uživatelem domu (na to nemusí být ani firma, ani správce, ani orgán).

  To je podobné, jako když soused parkuje moped ve sklepě (stavebně nezkoulaudovaném jako garáž) nebo tam skladuje pohodné hmoty (stavebně nezkolaudovaném jako sklad pohonných hmot). V takovém případě může konat kdokoli (a opět, nemusí být ani firma, ani správce, ani orgán).

  Povinnost zasáhnout při požárním nebezpečí plyne přímo ze zákona, nastudujte zákon o požární prevenci a předpisy související.

  V případě škody by bylo jistě zkoumáno, Štěpánka mohla škodě předejít.

  Alois N.

  Vložil Antony (bez ověření), 12. Březen 2010 - 8:02

  Pane Alois, trochu jste to překroutil. Některé řeči mě tady připadají jako řeči v hospodě u piva. Tam také štamgasti co tam denně chodí všechno vědí a všemu rozumí. Tony

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 8:44

  Pane Aloisi,

  Antony má pravdu. V tomto vláknu se diskutuje o tom, zda správce (či společenství) má právo kontrolovat plynové spotřebiče (nebo hasicí přístroje) umístěné v jednotce a vlastněné/provozované vlastníkem této jednotky.

  Váš příspěvek je off-topic, neboť probíráte obecnou odpovědnost předcházet škodám podle § 415 až § 419 Občanského zákoníku. Ani z tohoto hlediska však nemáte pravdu:

  Předcházení škodám ve smyslu Obč.Z nezahrnuje právo posílat do cizího bytu revizního technika, ani se nelze dožadovat předložení dokumentu o revizi spotřebiče ve vlastnictví majitele bytu.

  Má-li správce nebo statutární orgán SVJ podezření, že něco v bytě není v pořádku, může a má upozornit příslušný orgán na porušení zákonné povinnosti. Toť vše.

  lake

  Vložil rivr, 16. Leden 2011 - 8:15

  cit.: (Alois N., 12.3.2010 – 8:48) „Nemůžete ten příslušný orgán upřesnit?“

  Jen bych se chtěl ujistit: jak jste uvedl tím orgánem je jen

  • soud – ad(a) nebo
  • hasiči/policie – ad(b)
  Ano?

  A ještě bych se zeptal zda jako Vlastník jednotky (pokud mám za to, že Výbor nečiní co má dle Stanov či jiných předpisů – konkrétně revize na spol.částech domu) mohu něco udělat tj. nějaké kroky které tomu předejdou (nebo musím čekat až na uplatnění §13/7 ZoVB)

   rivr

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 8:53

  Vezměme to postupně:

  Kotel v domě provozovaný bez platné revize představuje požární nebezpečí. Souhlasíte?

  Při požárním nebezpečí má právo a povinnost konat každý. Souhlasíte?

  Zbývá tedy vyřešit, jak by se mělo v daném případě konat. A to se ptám spíše Vás, máte to lépe nastudováno. Ano, jedná se o obecnou odpovědnost (také) podle ObčZ, děkuji za upřesnění §.

  Je přínosné toto zde vyřešit (nemusí jít jenom o kotel).

  Alois N.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 9:33

  Pane Aloisi:

  Štěpánka vůbec netuší, zda na kotli v bytě je či není nějaká závada. Dokonce ani neví, zda kotel má či nemá platnou revizi. Chybí jí tedy jakýkoliv důvod k její přehnané aktivitě.

  Zcela jiná situace by nastala
  (a) kdyby vlastník domu v rozhovoru přiznal, že revize neprovádí, aby ušetřil: Pak by bylo na místě obrátit se na soud (§ 417 odst. 2 Obč.Z.).
  (b) kdyby z bytu byl cítit plyn: na místě jsou bezprostřední opatření (vypnout elektřinu v domě a přívod plynu, zavolat hasiče příp. policii, § 417 odst. 1 Obč.Z.).

  Obč.Z., § 417 odst. 1: Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.

  Obč.Z., § 417 odst. 2: Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 9:53

  „Štěpánka vůbec netuší, zda na kotli v bytě je či není nějaká závada. Dokonce ani neví, zda kotel má či nemá platnou revizi. Chybí jí tedy jakýkoliv důvod k její přehnané aktivitě.“

  Tazatelce by důvod k obavám chyběl, věděla-li by, že na kotli není závada a věděla-li by, že kotel má platnou revizi. (Ono je obojí skoro totéž, revize z praktického pohledu osvědčuje, že je kotel bez závad.) Takto má legitimní důvod k obavám a důvod ke konání podle ObčZ, jak uvádíte.

  Alois N.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 10:04

  Pane Aloisi,

  Neni legitimní strkat nos do cizích věcí. To, že osoba určitou věc neví, ji neopravňuje k aktivitám nad rámec zákona (které lze vyjádřit slovem "buzerace").

  Příklad následuje:
  Vy také nevíte, zda Váš soused řádně pečuje o brzdy svého automobilu a zda nejsou brzdové hadičky popraskané. Jistě by mohlo jít o ohrožení při provozu takového vozidla. To Vás ovšem neopravňuje, abyste vstoupil do jeho garáže ve snaze zjistit, jaký je stav hadiček. Nemůžete jej ani úspěšně vyzývat, aby Vám předložil fakturu z autoservisu a doložil, kdy měnil hadičky či obložení.

  Zkrátka do těchto věcí Vám nic není a soused se bude chovat podle toho. Pro plynový kotel platí tatáž logika.

  lake

  Vložil Jana1, 12. Březen 2010 - 10:14

  Pane lake! Vaše příspěvky fakt nejsou konzistentní. Viz z 9.33 a 10.03. Obavy nazvete buzerací a přehnanou aktivitou. Jinde žádáte soud o opatření. Zapoměl jste na otázku Štěpánky. Stačí odpovědět, jak by ste situaci řešil. Pakliže by jste ji v zásadě neřešil, nemusíte reagovat, ani upozorňovat na něčí neznalost. Žádný z nás není lumen a každá rada drahá.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 11:24

  Jana1 napsala: "Pane lake! Vaše příspěvky fakt nejsou konzistentní."

  Paní Jana1, takže doložte své tvrzení. Poukazujete na dva mé příspěvky, které se obsahem a smyslem navzájem doplňují. Pokud jste tomu neporozuměla, jde o Váš problém.

  Štěpánce zde odpověděli již jiní (nepočítám-li mnohá "plácnutí do vody" od těch, kteří věci nerozumějí, avšak snaží se radit).

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 11:26

  „Štěpánce zde odpověděli již jiní“

  Zejména lake napsal, jak má Štěpánka postupovat.

  Alois N.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 11:50

  Alois N. píše: "Zejména lake napsal, jak má Štěpánka postupovat."

  Pane Aloisi, Štěpánce v tomto vláknu poradili tito diskutující:
  edukace (bez ověření), 11. Březen 2010 - 15:16
  AnonymousX (bez ověření), 11. Březen 2010 - 15:38
  EP (bez ověření), 11. Březen 2010 - 15:39
  Matějka Jaroslav, 11. Březen 2010 - 20:38

  Já jsem Štěpánce nijak neradil, což se mylně domníváte. I z ostatních Vašich příspěvků je zřejmé, že nečtete, co bylo napsáno jinými.

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 10:24

  Otázka na začátku této diskuse je zásadního významu.

  Když už jsme u příkladu s brzdami automobilů: Každý automobil má nejméně dva nezávislé brzdové okruhy a navíc se dá brzdit motorem. Systém brzd je tedy nejméně trojnásobný, v zájmu bezpečnosti, a každý šofér to ví a v případě potřeby je připraven všechny tři brzdové systémy použít.

  Proti úniku plynu je rovněž možné se jistit: Dvojitým potrubím (za určitých okolností je předepsáno, většinou nikoliv), detektory úniku methanu, detektory posunu potrubí, detektory ucpání kouřových cest, které vypnou přívod plynu do objektu. Potíž je v tom, že toto jištění zpravidla nebývá instalováno (tazatelka by jistě uvedla, pokud by instalováno bylo).

  (Označení názorů diskutéru za bludy či prosazování buzerace řešení věci nijak nepomůže.)

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 10:11

  „Vy také nevíte, zda Váš soused řádně pečuje o brzdy svého automobilu a zda nejsou brzdové hadičky popraskané.“

  Příklad naprosto nesedí. Brzdy automobilu jsou pravidelně kontrolovány při technické prohlídce, při neprovedení technické prohlídky dostane řidič zákaz provozu automobilu, jsou mu odečteny body a navíc je pokutován. Mohu tedy mít oprávněně za to, že brzdy provozovaných automobilů byly v pořádku při poslední technické prohlídce.

  O bezpečnost provozu na silnicích je zákonodárcem dbáno. O bezpečnost provozu bytových domu zákonodárcem dbáno není. Bohužel.

  Alois N.

  Vložil lake, 12. Březen 2010 - 11:15

  Alois N. napsal:
  "Příklad naprosto nesedí. Brzdy automobilu jsou pravidelně kontrolovány při technické prohlídce, při neprovedení technické prohlídky dostane řidič zákaz provozu automobilu, jsou mu odečteny body a navíc je pokutován. Mohu tedy mít oprávněně za to, že brzdy provozovaných automobilů byly v pořádku při poslední technické prohlídce."

  Příklad naprosto sedí. Plynový kotel je pravidelně kontrolován při revizích, při neprovedení revize dostane vlastník/provozovatel zákaz provozu kotle, a navíc může být postižen za neplnění povinností. Mohu tedy mít oprávněně za to, že provozované plynové kotle byly v pořádku při poslední revizi.

  lake

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 11:24

  „Plynový kotel je pravidelně kontrolován při revizích“

  Blud.

  „při neprovedení revize dostane vlastník/provo­zovatel zákaz provozu kotle“

  Od koho?

  „navíc může být postižen za neplnění povinností“

  Kým?

  Vložil Alois N. (bez ověření), 12. Březen 2010 - 11:27

  „Plynový kotel je pravidelně kontrolován při revizích“

  A na viditelné místo je vylepena nálepka s vyznačenou dobou platnosti revize, kterou si může každý zkontrolovat.

  Alois N.

  Vložil Jana1, 12. Březen 2010 - 9:46

  Nedomnívám se, že jde o přehnanou aktivitu. Dokážu si představit, kolik škody nadělá jeden plynový vybuchlý kotel. Ale vzhledem k nepřístupnosti dotyčné majitelky bych tuto situaci řešila takto: Po verbálním upozornění bych napsala varovný dopis a poslala ho s doručenkou. Dopis bych založila do archivu SVJ. Pak jen zbývá doufat, že si majitelka uvědomí, jak velkou škodu by musela hradit ze svého v případě škodné události. Začít něco řešit v okamžiku, kdy cítím plyn (v případě zemního necítím), je dost pozdě.

  Vložil EP (bez ověření), 11. Březen 2010 - 15:39

  Podkud jste firma, tak si zajděte pro radu jak funguje SVJ (malé nebo nemalé je zcela lhostejné)do právní kanceláře a zaplaťe si za ní. Nechtějte, aby vám radili vlastníci bytů.

  Eva

  Vložil stepanka (bez ověření), 11. Březen 2010 - 16:02

  Vidíte a já byla toho názoru, že toto je portál SVJ, kde si vlastníci bytů, členové výboru (což také jsme) sdělují své postřehy, zkušenosti atd. Ono právo je sice skvělé, ale výklad zákonů a vyhlášek je různý a praxe je tedy také často o něčem úplně jiném (jak je vidět na těchto stránkách téměř každý den) a ne každá právní kancelář má s chodem SVJ zkušenosti. Ty hledám tady. Navštěvuji tyto stránky již více jak 2 roky, a přesto se dovídám stále něco nového. Navíc jsem se nesetkala s tím, že by někdo někoho vyhazoval a zakazoval se ptát.

  Navíc nechci nikoho „prudit“ jak jsem již několikrát psala, ráda bych, aby dům byl bezpečný a v případě, že bude poškozen plynový kotel v bytě, kde navíc tito lidé ani nebydlí, tak škody můžou být velké, když se poškození nezjistí včas. Vy byste tam žila v klidu?

  Štěpánka

  Vložil Petr, 12. Březen 2010 - 9:36

  Pokud chápu dotaz, tak to vyřeší revize plynu 1× za 3 roky dle zákona, a možnost příp. přístupu do neobývaného (znepřístupňovaného bytu) při hrozícím nebezpečí za svědectví (asistence) Policie (viz zákon čo stanovy).

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Březen 2010 - 13:54

  Vážení diskutující,

  zbytečně rozsáhlá diskuse o ničem.

  V hledáčku vpravo nahoře zadejte PLYNOVOD nebo otevřete záložku DISKUSE, klikněte na PLYNOVOD, a v klidu se začtěte.

  Doporučuji před tím, aby jste si ve vlastním zájmu ujasnili, a to z PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA":

  • co je „společnou částí budovy“, za jejíž provoz odpovídá společenství vlastníků = výbor společenství = všichni vlastnící jednotek v budově,
  • co je „ve výhradním vlastnictví vlastníka jednotky“ a za to odpovídá pouze daný vlastník jednotky, není-li v „PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA“ stanoveno jinak, v případě „některých“ záležitostí může být stanovenou „nějakou“ zákonnou normou.

  Pro diskutujícího „Petr“, a ostatní, z příspěvku „Povinnosti vlastníků v domech a bytech při odběru plynu, Vložil Matějka Jaroslav, 8. Listopad 2007 – 12:08 :: Plynovod“ jednoznačně vyplývá, že společenství vlastníků se stará a odpovídá pouze o část vybraného technického zařízení, které se dle zákonných norem nazývá „ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“. (V některých případech se může jednat i o DOMOVNÍ PŘÍPOJKU).

  V praxi se v jedná o „domovní rozvod NTL plynovodu“, který začíná hlavním uzávěrem pro dům a končí hlavními uzávěry před plynoměrem, za jehož provoz, údržbu, kontroly a revize odpovídá společenství vlastníků.

  Další část „ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ“, včetně zařízení pro konečné využití plynu (plynové spotřebiče) je ve vlastnictví, správě, údržbě a servisu pouze vlastníka dané jednotky, (není-li toto vlastnické právo a povinnost omezena v „Prohlášení vlastníka“).

  V případě bytového družstva, sdružení apod. je vše jinak! Tyto právní subjekty odpovídají za celé „ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“, tedy od hlavního uzávěru po dům až po jednotlivé plynové spotřebiče včetně!

  Matějka

  Vložil Anonymous, 13. Březen 2010 - 15:26

  Pane Matějko, o tom, co je společnou částí domu a co je ve vlastnictví vlastníka jednotky tady není diskuse a nikdo o tom tady nepochybuje.

  Nedokážete tazatelce poradit? Někteří se o to snažili.

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Březen 2010 - 15:59

  Tazatelka píše, že jsou malé SVJ.

  Takže, kdybyjste si Anonymous přečetl diskusi i s ODKAZY, tak se zde již odpovědělo na dotaz tazatelky k „plynovým kotlům“ i „hasícím přístrojům“ pokud jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky:

  • společenství vlastníků jednotek se „stará“ o společné části domu, „vyjímečně“ o náležitosti ve vlastnictví vlastníka jednotky,
  • společenství vlastníků jednotek komunikuje výhradně s vlastníky jednotek,
  • vztah k nájemníkům jednotek vůči vlastníkům jednotek není v kompetenci společenství vlastníků, tento vztah je upraven v občanském zákoníku.

  Tazatelka vystupuje v několika právních rovinách a musí si ujasnit, v jaké rovině chce řešení:

  • „FIRMA“ je členem společenství jelikož vlastní jednotky,
  • tazatelka je pracovníkem či majitelem „FIRMY“,
  • „FIRMA“ byla zvolena či je zapsána jako pověřený vlastník,
  • tazatelka zastupuje „FIRMU“ ve funkci pověřeného vlastníka,
  • „FIRMA“ pronajímá svůj majetek = jednotky (byty),
  • tazatelka za „FIRMU“ řeší záležitosti s nájemníky.

  Pověřený vlastník ani společenství nemohou jednat či vymáhat povinnosti po nájemcích, mohou pouze po vlastnících.

  „FIRMA“ jako vlastník některých jednotek a pronajímatel svých jednotek (bytů) může vymáhat plnění povinností po svých nájemnících v souladu s Občanským zákoníkem.

  Stačí?

  Pozn.: Tazatelka si musí prvně uvědomit, v jakém právním vztahu a vůči komu vystupuje;

  • jednou za „FIRMU“ jako pronajímatele jednotek vůči svým nájemníkům, tedy v žádném případě ne za společenství,
  • a podruhé za „FIRMU“ jako pověřený vlastník vůči vlastníkům jednotek, tedy v žádném případě ne vůči nájemníkům.

  Matějka

  Vložil Firma (bez ověření), 13. Březen 2010 - 16:03

  Firma = obchodní jméno.

  Vložil PN (bez ověření), 11. Březen 2010 - 16:12

  Štěpánko, tak co vlatně jste – firma, správce, vlastník bytu, člen výboru? To všechno jste tady uvedla. Pokud jste všechno co jste uvedla, tak je pro vás každá rada marná. Pavel

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 11. Březen 2010 - 16:37

  Jsme firma, vlastníme byty, spravujeme bytový dům a zároveň jsme ve výboru? Mohu znát důvod, proč je pro mne každá rada marná?

  Vložil Pavel, 11. Březen 2010 - 16:50

  Štěpánko,

  musíte se smířit s tím, že mezi mnoha jalovými odpověďmi (např. EP, PN, PR) je jen několik využitelných. Takový je internet. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil stepanka (bez ověření), 11. Březen 2010 - 16:55

  :-) ano vím, ale to mi bohužel nepomůže ;-). No nic :-) Zkusím nechat udělat revize plynového rozvodu a uvidím. Ale to je jen jeden rok. Bohužel takovíto lidé jsou všude.

  Nechápu, proč zbytečně prudí, když jsem se pouze zeptala na zkušenosti a požádala o radu :-(.

  Děkuji, zvedl jste mi náladu :-)

  A ostatním děkuji za reakce a komentáře, přestože ne všechny byly k věci a pozitivní či s radou (pro mne :-) )

  Vložil Anonymous, 11. Březen 2010 - 16:04

  A co takhle udělat revizi kotle, abyste mohla žít v klidu?

  Vložil stepanka (bez ověření), 11. Březen 2010 - 16:43

  Teď jsem znovu koukala na Vaši odpověď, revize plynového kotle jsou udělané po celém bytovém domě, chybí pouze tento jeden byt. A paní majitelka si revizi udělala/neudělala sama. Nevím to.

  Vložil PR (bez ověření), 11. Březen 2010 - 15:48

  Spíše bych měl chuť poradil pani, která s firmou „správce“ nekomunikuje, tá ale radu naštěstí nepotřebuje. Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Březen 2010 - 18:34

  „Nyní jsme zařizovali revizi plynového kotle, hasicích přístrojů a hydrantů.“

  Můžete upřesnit co z uvedeného má ona majitelka ve svém bytě ?

  Vložil stepanka (bez ověření), 10. Březen 2010 - 21:00

  Majitelka má v bytě plynový kotel a v garáži hasicí přístroj.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Březen 2010 - 21:15

  K čemu ten kotel slouží ? Hasící přístroj umístěný v soukromé garáži patří společenství ?

  Vložil stepanka (bez ověření), 11. Březen 2010 - 14:03

  Plynový kotel má každý byt vlastní a slouží k vytápění bytu. Plyn u nás slouží pouze k vytápění bytů. No a u hasicích přístrojů si bohužel nejsem jistá. Bytový dům je novostavba a ke kolaudaci byl bytový dům a garáže vybaveny hasicími přístroji. Zatím jsem nikde nenašla uvedeno, čí vlastně ty přístroje jsou – zda jsou součástí garáže a tedy ve vlastnictví majitele či ve vlastnictví společenství. Ještě se to pokusím zjistit. Nicméně jde mi o to, že revize již proběhly a v případě neštěstí, abychom to „neodnesli“ mi, jakožto správce bytového domu, když by třeba paní řekla, že ji záměrně obcházíme a revize jí neoznamujeme, což není samozřejmě pravda.

  Vložil Anonymous, 11. Březen 2010 - 14:05

  Z hlediska bezpečnosti domu není podstatné, kdo je vlastníkem a správcem kotlů a hasicích přístrojů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".