Reklamace vyúčtování TUV

Vložil technik organizace (bez ověření), 27. Červen 2018 - 8:10 ::

Dobrý den, jsme příspěvková organizace, která poskytuje Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Byty máme pronajaté od města, vyúčtování TUV a dalších služeb provádí firma Domos na základě podkladů, které jim poskytuje dodavatel TUV. V posledním vyúčtování nám byl vyměřen doplatek více jak 25 tisíc kč a vykázána spotřeba cca 168 m3 TUV. U Domosu jsme vyúčtování reklamovali, ale neúspěšně. Podle vyjádření dodavatele TUV byl vadný radiomodul bytového vodoměru, který byl odečítán v minulých obdobích dálkově a odesílal nižší údaje o spotřebě než ve skutečnosti. Při výměně vodoměrů koncem roku byl zjištěn skutečný stav a proto nám byla částka za dodávku TUV doúčtována. Problém vidíme v tom, že protokol o výměně a stavu na starém vodoměru podepsal klient našeho zařízení, který ani neumí číst. Máme ještě možnost reklamace? Starý vodoměr je již údajně zlikvidován.

Děkujeme za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 6:28

  Příspěvková organizace, která poskytuje chráněné bydlení si musí odečty zajistit tak, aby nedošlo k nějakým nejasnostem. Pokud v bytech bydlí klienti, kteří neumí ani číst,jak uvádíte, tak musí s odečitatelem chodit někdo z organizace, aby byla zajištěna objektivnost. Co řešíte, patrně si to nedokážete zorganizovat.

  Vložil Systém (bez ověření), 28. Červen 2018 - 16:51

  Vám tato odpověď nepomůže, ale systémovým řešením je zavedení účtování vody stejně jako je tomu u elektřiny, plynu, internetu namísto nucení osob, které toho nejsou schopny, účastnit se rozúčtování náměru fakturačního vodoměru.

  Stávájící systém je z doby, kdy m2 vody stál haléře a podružné měření se neinstalovalo vůbec. Cena málokteré komodity vzrostla tolikrát, jako vody, a toto jsou důsledky.

  Vložil páčko (bez ověření), 27. Červen 2018 - 20:57

  Vidim tady pár dalších aspektů:

  • pokud opravdu byl radiomodul vadnej a vodu jste spotřebovali, reklamací nebo sporem se snažíte o to aby váma spotřebovanou vodu zaplatili ostatní z domu (důchodci, matky s dětma apod.)
  • někdo z vás (vlastník bytu nebo vy jako nájemce) tutově dostal info o výměně vodoměrů, žádost o zpřístupnění bytu pro odečty a výměnu apod. tak proč tam kromě mentálně postiženýho nikdo nebyl?
  • nechat tam chudáka negramota samotnýho – jak to asi měl ten ubohej instalatér vědět když tam podpis uživatele potřeboval? – a teď na tom stavět snahu ušetřit nebo okrást ostatní chudáky ze stejnýho fakturačního měřidla mi přijde ubohý

  Prostě tady někdo udělal chybu, město nebo příspěvková organizace, a teď se snažej vzniklý situace zneužít ve svůj prospěch. Dodavatel TUV si tutově vadnej radiomodul nevymyslel, ten má vodu dycky rozúčtovanou beze zbytku a nic mu nechybí, takže nemá motiv.

  Vložil technik organizace (bez ověření), 2. Červenec 2018 - 9:37

  Vážený pane,nevím jestli si děláte srandu nebo to myslíte vážně. Naším záměrem určitě není okrádat důchodce a matky s dětmi. Snažíme se abychom nebyli okradeni my. Jestliže byl vadný modul v předchozích 4 letech (což je interval výměn vodoměrů TUV) a odesílal špatné informace, neodpovídala by tedy spotřeba patního vodoměru domu a součtu spotřeb bytů. A to nikdo nezjišťoval? A kdo to tedy zaplatil a kdo koho zneužil ve svůj prospěch? A proč firma vodoměry zlikviduje dřív než pošle vyúčtování? Někdo tady radí dělat si vlastní odpočty – to je sice hezký, ale to nic neřeší, takový záznam nemá při sporu žádnou váhu. To je zase náš pohled.

  Vložil Misme, 2. Červenec 2018 - 13:09

  Pane „techniku organizace“, kopete kolem sebe zbytečně. Spotřeba na patním vodoměru zcela běžně a obvykle neodpovídá součtu dílčích vodoměrů. Na portále (a nejen na něm) k tomuto nesouladu najdete řadu vláken. A protože tomu tak je, mají význam jak vlastní odečty vodoměru, tak pečlivá kontrola ročního vyúčtování, na němž musí být spotřeba uvedena a pokud nesouhlasí s výpočtem podle osobně provedených odečtů, můžete jednat v pravý čas, ne po čtyřech letech. Kromě toho vám pravidelné odečty umožní odhalit včas např. i závadu na vodoměru.

  Vložil technik organizace (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 6:05

  Jak už jsem řekl, nechceme šetřit na úkor ostatních nájemníků domu, ale nechceme ani platit za nesmyslně vysokou spotřebu TUV. Nebo se někomu spotřeba 170 m3 TUV v bytě kde je jeden člověk 10 měsíců v roce zdá normální? To nemám ani doma za 4-člennou rodinu. Kontroly vyúčtování samozřejmě probíhají,ale jak poznáte jestli nájemník šetří nebo švindluje vodoměr?

  Vložil Misme, 3. Červenec 2018 - 7:54

  Zdá se mi, že nechcete rozumět. Kromě toho detailní informace případu i podmínek prozování vaší organizace stále znáte jen vy.

  Píšete o spotřebě 170 m3 a současně o čtyřletém cyklu výměn vodoměrů. Předpokládám, že 170 m3 je to, co vám vyúčtovali letos, a to na základě, opět předpokládám, letošního odečtu spotřeby přímo na vodoměru, když radiomodul byl vadný. Nyní bych vám doporučila zkontrolovat, jakou spotřebu vám účtovali ve zbytku toho čtyřletého cyklu, tj. v předchozích třech letech. Kolik dělala spotřeba za celé čtyři roky, to je to, co by vás mělo zajímat. 170 m3 za rok je pro jednu osobu dost slušná spotřeba, ale není to nemožné – ;-) pamatuji „panelákové časy“ před vodoměry a „měřáky“. Na tom, že dnes hospodaříme jinak, má zásluhu rozum a obsah peněženky, což obojí vaše klienty asi moc netrápí.

  Píšete, že nevíte jak poznat, zda nájemník šetří nebo švindluje. I v tom pomohou pravidelné odečty, je to vlastně situace analogická poruše vodoměru. To značí, že pokud se výrazně změní spotřeba nebo je extrémní (tzn. nejen, že se zvýší, ale např. stagnuje), musíte zbystřit a hledat příčinu. A pokud je na ročním vyúčtování uvedena odlišná spotřeba od toho, co máte osobně odečteno na vodoměru, musíte reklamovat toto vyúčtování, byť by šlo o váš neprospěch. (Porucha radiomodulu se projevovala jak? Nižší hodnotou odečtu v předchozích letech, jak jste sám uvedl.) Se švindlováním u mentálně postižených jste mě překvapil, to bych nepředpokládala, ale pokud tomu tak může být, existují technické možnosti, jak určitým typům švindlů zabránit.

  Ale jak jsem napsala dříve, neházejte flintu do žita, nemůžete ale obviňovat jen druhou stranu. Nebo jste skutečně nebyli o výměnách vodoměrů informováni předem, tzn. nevěděli jste předem, že máte zajistit „asistenci“ svým klientům? Přesné okolnosti znáte stále jen vy, proto zde musíte napsat více nebo vymyslet strategii sám.

  Vložil technik organizace (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 13:14

  Asi tady už nechci dále zabíhat do detailů celé věci. Jen ještě dodávám

  0. Bavíme se jen o teplé, což je cca 1/3 celkové spotřeby vody

  1. V domě jsou asi ještě další čtyři stejné případy
  2. Ano, spotřeba je dopočítána podle „letošního stavu na vodoměru“
  3. V ostatních naších dvou bytech je roční spotřeba cca 20–30 m3/rok TUV, v reklamovaném bytě byla cca 10–15/rok m3.
  4. S tím švinlováním – myslel jsem že by švindloval vodoměr, ne klient
  5. Souhlasím – je chyba i na naší straně,že u výměny vodoměrů nebyla odpovědná osoba, to by však nesměla firma házet lístky do shránky, ale kontaktovat nás přímo.
  6. S okamžitou platností jsme nařídili měsíční kontroly vodoměrů v našich bytech

  Zdravím a děkuji všem za jejich názory.

  Vložil Misme, 3. Červenec 2018 - 18:31

  Našla jsem vám zákon č. 274/2001 Sb., kde najdete část „Měření dodávané vody“. Mně přijde použitelný § 16 odst. 4, který odkazuje na § 17 odst. 4 písm. a). Ale prolítla jsem to jen zběžně, vám doporučuji číst pozorněji. Já bych těmito ustanoveními argumentovala u dodavatele TUV s tím, že požadujete stanovení náhradní spotřeby v souladu s § 17 odst. 4 písm. a), a dále s tím, že pochybil, když zlikvidoval vodoměry dříve, než vás o situaci informoval vyúčtováním, a v důsledku likvidace vám neumožnil provést metrologickou zkoušku vodoměru. Další argumentaci odviňte od mentálního postižení vašich klientů, způsobu informování o výměně… atd. atp.

  Vložil . (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 14:05

  Pane techniku organizace, systém v odečtech si přece musíte udělat a zajistit vy. V SVJ se taky hází lístek do schránky majitelům bytu. Ovšem neexistuje, aby svj o tom nevědělo, nebo to nesledovalo a případný problém neřešilo. U nás to tedy tak je. A stejné je to i při výměně vodoměrů.

  Vložil P_V (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 13:40

  U vodoměrů s přídavným radiovým modulem je úředně cejchován pouze mechanický strojek, nikoli kombinace s modulem. Takže stav zjištěný na mechanickém počitadle je ten, který by se měl použít k rozúčtování, nikoli ten z rádiového modulu, pokud se oba liší. A opravdu se stává, že u některých kusů si ten rádiový modul s vodoměrem nějak nesedne a počítá s odchylkou.

  Až budete měnit příště, pořiďte takové vodoměry, kde se ověření vztahuje i na tu elektronickou část. Moc takových vodoměrů na trhu není, znám jen Kaden, nebo ultrazvukové Kamstrup, ale možná že by někdo nabídl i jiné. Jiné řešení je, najít takového dodavatele, který na shodu mechanické a elektronické části dá záruku.

  Vložil Misme, 28. Červen 2018 - 7:45

  Páčko, chválím. Dobré postřehy. Trošku obracejí mé původní vidění situace.

  „Technikovi organizace“ si za této situace dovolím poradit provádění vlastních odečtů u jednotlivých klientů, např. v měsíčních intervalech. Ty by snad mohly do budoucna napomoci zajistit, ve vazbě na kontrolu vyúčtování, včasné odhalení vadné funkce techniky (nejen radiomodulu, i vodoměru). To neznamená, že nemůžete současné námitky nyní uplatnit, ale pravda je, že to, co uvedl „páčko“, jsou pádné a věcné argumenty a podstatně zúžily váš argumentační prostor.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 27. Červen 2018 - 17:19

  Selský rozum velí, že stejně jako se účetní/fakturační doklady musí skladovat 10-let, že jakékoli zařízení sloužící jako „primární podklad“ – zde pro účely rozúčtování, nesmí být znehodnoceno tak, že by bylo znemožněno použít jej k účelu, ke kterému je provozováno do doby nejzažšího termínu relevantního pro vyřízení podaných reklamací.

  Co je nebo není možné bude plynout z uzavřené smlouvy s DOMOSem.

  Vložil soudce z lidu (bez ověření), 27. Červen 2018 - 13:18

  Pokud je mentálně postižený a bydlí v chráněném bydlení, tak lze předpokládat, že klient má nejspíše nějakým způsobem omezenu způsobilost k právním úkonům (svéprávnost). A to nejspíše v oblasti „něco podepisovat“. Takže pokud je to tak, tak za něho měl jednat jeho opatrovník. Pokud klient jednal sám, ač by měl jednat opatrovník, tak tento právní úkon je platný, pokud opatrovanec z toho nemá škodu. Poté je možnost požádat soud o zneplatnění tohoto úkonu buď zcela nebo jen částečně. Tedy bych nešel cestou reklamace, ale zneplatnění přebrání stavů po montáži nových vodoměrů.

  Vložil VN (bez ověření), 2. Červenec 2018 - 13:36

  Každá právnická osoba má přece zmocněného zástupce pro jednotlivé úkony. Když budu technikem organizace , budu chtít , aby mi protokol o výměně potvrdil někdo kompetentní. A určitě ne nějaká babička , která půjde zrovna náhodou kolem vodoměru nemusí být tou kompetentní osobou… Takže souhlas. Bránil bych se soudně.

  Vložil Misme, 27. Červen 2018 - 13:02

  Podle mého právně laického názoru spatřujete problém na správném místě, tj. v podpisu klienta, který není vaší organizací oprávněn k dané činnosti (tj. i kdyby číst uměl, k podepisování jakýchkoliv dokladů za vaší stranu není oprávněn). To, že neumí číst, je spíše pozitivní argument pro vaši stranu sporu. Tím je zapotřebí argumentovat ve vašem sporu s dodavatelem (s tím, s kým máte smlouvu na dodávku TUV, v ní by mohla/měla být i specifikace oprávněných osob, které mají podpisové oprávnění). Ohledně reklamace poradím opět nahlédnout do smlouvy, případně dokladu, na základě kterého máte platit. To, že jste možná prošvihli reklamační dobu ještě neznamená, že nemůžete vést spor, při nenalezení dohody i soudní spor. Víc mě momentálně nenapadá.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".