Pronájem bytu členem SVJ - platby do fondu oprav a zálohové platby na vodu

Vložil Irena Brixová, členka výboru SVJ - IČO: 25965034 (bez ověření), 31. Květen 2019 - 9:52 ::

Dobrý den.

Jeden ze členů SVJ uvažuje o pronájmu svého bytu a tvrdí, že dle jeho realitní makléřky je obvyklé, aby veškeré platby hradil ten, kdo si byt pronajme. S platbami za plyn a elektřinu, kde má každá bytová jednotka svůj plynoměr a elektroměr, problém není, ale problém vidím u platby do fondu oprav a zálohové platby za vodu (vodárenská společnost odečítá pouze stav tzv. patního vodoměru, který SVJ uhradí ze společného účtu; teprve následně dojde k rozpočítání na jednotlivé bytové jednotky). Můj návrh na shromáždění SVJ byl, aby platby do fondu oprav a zálohové platby na vodu nadále chodily z účtu majitele jednotky, s kterým je SVJ v právním vztahu, s tímto dotyčný absolutně nesouhlasil a trval na výše uvedeném. Na shromáždění jsme se tedy domluvili, že informace prověřím, a proto bych Vás ráda požádala o podporu. Mým zájmem je ochránit SVJ, resp. jeho peníze, a proto prosím u uvedení všech argumentů, které by podpořily požadavek SVJ, aby platby do fondu oprav i zálohové platby na vodu i nadále chodily z účtu majitele bytové jednotky. Ideální by samozřejmě byla „paragrafová podpora“.

Děkuji za informaci.

Irena Brixová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lemm (bez ověření), 2. Červen 2019 - 11:32

  Sdělte vlastníkovi, že pro něj bude výrazně lepší, když platby bude hradit vlastník sám (a mít je tak pod kontrolou), protože když nájemce požádá SVJ o vydání bezdůvodného obohacení, SVJ pak pravděpodobně bude muset všechny peníze nájemci vrátit jako bezdůvodné obohacení (potenciální komplikace pro SVJ).

  Dále: Jak uvedeno, nájemce není povinen tyto platby do SVJ hradit (může s nimi kdykoliv přestat) a konkrétně platba do FO je i z hlediska ZoDP výdajem vlastníka a pokud platbu do FO hradí nájemce (a je úplně jedno, zda majiteli anebo přímo do SVJ, s důsledky viz první odstavec), je to stále účetně příjem vlastníka (a povětšinou to znamená i chybné daňové přiznání).

  Nehledě na problém s případným Příspěvkem na bydlení (platba nájemcem do FO, opět lhostejno zda přímo na účet SVJ anebo vlastníkovi) = neuznaný náklad na bydlení z výše popsaných důvodů a ještě pracák pošle nejspíše FÚ na kontrolu vlastníkova DP.

  Závěr: … platí, že platba do FO je výdaj vlastníka a musí ji (z hlediska ZDP) uhradit vlastník a nájemce FO platí vlastníkovi v nájmu (tím se zajistí, že je to i součást příjmu vlastníka). Tak je to správně. Tolik legislativa a úřady to dobře vědí, ne tak vlastníci a realitky…

  Samozřejmě vy nemůžete z pozice SVJ nařizovat, kdo to má platit, je to na uvážení vlastníka (který si chce zjednodušit práci, protože udělat to z pozice vlastníka vše správně je poměrně komplikované, viz výše).

  Ps: u záloh na vodu to je jedno, kdo je platí, to už je na dohodě a smluvní volnosti, jak si to ošetříte a zda SVJ chce a komu, provádět neperiodická vyúčtování a zda se vlastník chce zbavit kontroly, i když odpovídá za dluhy. Muselo by se to nějak šikovně ošetřit pro SVJ i vlastníka, aby to bylo neprůstřelné.

  Vložil Irena Brixová (bez ověření), 10. Červen 2019 - 7:10

  Děkuji.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 1. Červen 2019 - 16:28

  Kromě toho, co zde bylo již uvedeno (povinnost hradit má vůči SVJ má pouze vlastník), je zde další závažná věc.

  Nájemce bytu hradí pronajímateli toliko nájem+zálohy na služby. Zatímco vlastník hradí SVJ příspěvky na správu domu + zálohy na služby.

  Pronajímatel nemá nárok požadovat po nájemci hradit správu domu (ten „fond oprav“). Nelze tedy jen tak předat předpis od SVJ nájemci a nechť to platí, neb struktura plateb je jiná.

  To, že se to tak někdy děje, je věc jiná…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Červen 2019 - 14:50

  Nechte si od něj písemně potvrdit kam i jakým způsobem (v intencích stanov) budete zasílat zálohové listy a vyúčtování záloh a na jaký účet chce zaslat případné přeplatky. Partnerem je pro Vás on. Odkud chodí zálohy Vám může být jedno.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 31. Květen 2019 - 10:39

  Hradit to může třeba babička Vetřelce, strýček z Arktidy, odpovídá vlastník bytu. Dluhy půjdou za ním. Vám to přece může být naprosto jedno, od koho peníze přijdou.

  Vložil aa (bez ověření), 31. Květen 2019 - 10:15

  Proč se na shromáždění zabýváte takovými blbinami. Asi nemáte co dělat. Povinnost přispívat vyplýva pro každého vlastníka ze zákona a stanov. Tam to máte určitě taky. Když si vlastník zařídí, že mu ty jeho platby bude na účet svj platit jeho strýček z Brazilie nebo někdo jiný je jenom problém. Jsou to jeho platby, musí být v pořádku. Z jakého chodí účtu, není důležité. Důležité je, že se evidují a vyúčtují pouze vlastníkovi. Když chybí platba, vymáhá se po vlastníkovi. SVJ má účtovat i služby vlastníkovi ne najakému jeho nájemníkovi. To by se vlastníkovi líbilo. On byt pronajímá a svj se mu bude starat, aby všechny platby byly v pořádku. A realitní makléřku je do toho, víte co.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 31. Květen 2019 - 10:08

  Ať za majitele danou výši záloh zasílá kdo chce, když použije správný variabilní symbol. Ale snad si majitel uvědomuje, že vymáhat bude případné nedoplatky SVJ po něm, ne po jeho nájemníkovi, o jehož platbách nebude mít majitel žádný přehled.

  Vložil MartinII, 3. Červen 2019 - 12:58

  „dle realitní makléřky je obvyklé, aby veškeré platby hradil ten, kdo si byt pronajme. … problém vidím u platby do fondu oprav. Můj návrh…, aby platby do fondu oprav …nadále chodily z účtu majitele jednotky, s kterým je SVJ v právním vztahu, s tímto dotyčný absolutně nesouhlasil a trval na výše uvedeném. Na shromáždění jsme se tedy domluvili, že informace prověřím,“

  Na tom není co prověřovat, a sdělte pronajímateli, že coby členka výboru tomu rozumíte lépe než nějaká makléřka. Správně argumentujete, „z účtu majitele jednotky, s kterým je SVJ v právním vztahu“. Asi snad nejde opravdu o číslo účtu (to se může změnit, když poplatník změní banku), ale o var. symbol. U nás byl případ, že poplatník měl zablokovaný účet, peníze cash neměl a zálohy a příspěvky správy domu (dle vás fond oprav") hradila „tetička“. Krom var. symb. byla účetní informována, za který byt platba z neznámého účtu je.

  Připomínka mimo dotaz: pronajímatel je dobrodinec, který přistoupí na to, že nájemník by hradil „fond oprav“, tedy třeba 20,– Kč/m2, přičemž tržní nájemné je (Svitavy) třeba 80,– Kč ? Nebo máte „fond oprav“ ve výši tržního nájemného ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".