Profesionální předseda – smlouva

Vložil fluke (bez ověření), 13. Červen 2019 - 9:23 ::

Dobrý den,

mohu požádat odborníka o názor zda je třeba s Profesionálním předsedou uzavřít Smlouvu? Většina nabídek co jsem viděl je tak koncipovaná, v našem domě ale výbor vybral někoho, kdo to považuje za zbytečné a chce funkci vykonávat pouze na základě zvolení na Shromáždění s odkazem na Stanovy.

Děkuji mockrát za názor

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 13. Červen 2019 - 18:17

  tohle co popisuješ bude asi budoucnost většiny SVJ… takhle to dopracovali páni vlastníci… , zase : neochota, nezájem , lenost a vzhůru demonstrovat na Letnou za lepší zítřky… všechno ze vším souvisí… Nikdo nechce nic dělat, nikdo nechce pracovat pro svůj majetek… nikdo nechce být statutár… nebavíme se o správcovské firmě ale o statutáru… Podle nového OZ není problém aby členové výboru nebo jenom předseda byl někdo kdo nevlastní byt v domě, není člen SVJ ,stačí to mít ve stanovách a zvolte si kohokoliv i prvního ci.ána co pujde kolem domu. Pravomoce stautárního orgánu určují stanovy …

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 13. Červen 2019 - 20:57

  Určitě je lepší člověk, který nechce vykonávat činnost o které ví, že na ni technicky nemá, než člověk, který tuto činnost vykonává, přestože na ni nemá lidsky.

  Kolemjdoucího? Někteří žijí takto. Tak proč ne?

  Vložil ik (bez ověření), 13. Červen 2019 - 16:18

  Já osobně si myslím, že nenajde-li se v domě nikdo z vlastníků, kdo je ochoten vykonávat funkci ve výboru a nezbude nic jiného, než si najít tzv. Profesionálního předsedu", tj. cizí osobu či firmu, tak bych předpokládala, že by nějaký smluvní vztah být uzavřen měl. Nevím, kdo by za svj podepisoval smlouvu, ale předpokládám, že není-li funkční výbor, tak pak jednají za svj všichni vlastníci, tak asi všichni. Předpokládám tak proto, že když není zvolen výbor a tudíž svj nikdo nezastupuje, a je nutné proplatit např. fakturu za nutnou opravu v době, kdy již není funkční výbor, tak by souhlas s proplacením měl být dán všemi vlastníky. Takto nám to alespoň bylo řečeno firmou, která nám vede účetnictví. Právě tento problém řešíme, na minulém shromáždění v květnu nebyl zvolen výbor, jelikož se nenašel nikdo, kdo by to chtěl dělat.

  Vložil ik (bez ověření), 13. Červen 2019 - 20:41

  Opět mínusy, možná by bylo lepší kdyby v případě jiného názoru dotyční reagovali a napsali protiargumenty. A jelikož jsem psala, že stejný problém řešíme nyní v našem společenství, podívala jsem se do podkladů zaslaných nám případným externím předsedou společenství (jestliže nikdo z vlastníků nebude ochoten pracovat ve výboru). Tyto podklady byly součástí pozvánky na shromáždění. V těchto podkladech, kromě prezentace, co nám tento případný předseda, bude-li zvolen,nabízí, je uvedeno- doslova cituji: " Funkci předsedy společenství vlastníků vykonáváme na základě smlouvy o výkonu funkce." A smlouvy snad podepisují dva partneři, a v tomto případě si myslím, že je to předseda společenství a vlastníci, kteří se takto rozhodli. A teď do mě.

  Vložil SVJ_Hr, 13. Červen 2019 - 15:43

  typický dnešní život, všude vám cpou Tzv. „profesionální“ poradce, předsedy, jen pro peníze

  Vložil Zdenek 22, 13. Červen 2019 - 11:10

  Jsem názoru, pokud budou stanovy řešit všechny náležitosti činnosti předsedy, jeho práva, povinnosti a odpovědnost, včetně ujednání o odměně za tuto činnost, tak se stanovy stanou smlouvou a uzavřením smlouvy okamžik, kdy se předseda „nechá“ zvolit. Přijde mně to ale neobvyklé už s ohledem na skutečnost, že stanovy se zveřejňují ve sbírce listin.

  Vložil Loewe (bez ověření), 13. Červen 2019 - 10:06

  Nejsem právník, takže sděluji osobní názor a info:

  1. Nepíšete, zda má dojít ke změně stanov a místo výboru bude statutárním orgánem předseda, nebo zda bude i nadále výbor a jedním z členů bude externí předseda.
  2. Smlouvy by měly v každém případě být. Ve všech případech. (Klíčová hesla: příkazní smlouva, smlouva o správě, smlouva o vykonávání funkce statutárního orgánu, smlouva o zpracování osovních údajů (GDPR),…)

  Pokud chcete právní pomoc, zkuste si sjednat schůzku s právníkem zde https://www.bytovadruzstva.cz/

  Je docela výhodné být členem https://www.scmbd.cz/

  L.

  Vložil anonim (bez ověření), 16. Červen 2019 - 6:23

  Nerozhoduje shromáždění, ale je důležité " Prohlášení vlastníků a zák.č.89/2012 sb.

  Není pravdou, že sjednaná schůzka s právníkem a to z důvodu : že výbor společenství má mnohem větší přísun společných prostředků a je zde otázka o čestném jednání právníka na základě Etického kodexu advokátní kanceláře.

  Píši se své skušenosti v našem společenství:

  a-volba nového výboru a stano , bez přítomnosti notáře ! b- přsto byl výbor zapsán do Veřejného rejstříku !

  a neposlední řadě správce bytového fondu, který podporuje porušování zák.č.89/2012 sb. na základě podepsané smlouvy o správě,bez vědomí vlastníků byt.jednotek !

  anonim

  nemazat admine !!!!!!!

  Vložil Fluke L (bez ověření), 13. Červen 2019 - 13:28

  Ano, mělo by to být tak, že zůstane tříčlenný výbor a jeho členem bude Profesionální předseda. Bohužel odstupující výbor i vybraný Profesionál mají pocit, že smlouva není třeba. Je sice pravda, že většinu pravomocí řeší Stanovy (jsou ve sbírce listin) nicméně dle mého názoru se přeci jen jedná o jiný vztah, když předseda není majitelem jednotky a své služby poskytuje ryze na komerční bázi. Děkuji za kontakt.

  Vložil AsiTak, 15. Červen 2019 - 16:29

  SVJ je nástroj umožňující, aby vlastník jednotky a spoluvlastník společné části měl možnost ovlivnit přímo správu svého majetku. Pokud vlastník nemá schopnost a vědomosti nebo vůli tuto možnost využívat je třeba aby tuto práci vykonával profesionální pracovník ovšem za úplatu. Nárok profesionálního pracovníka na funkční odměnu významně převyšuje (cca 5 násobek) nároku vlastního člena a tuto disproporci musíme zohlednit při tvorbě organizační struktury SVJ.
  Převažující varianty organizačních struktur vlastní správy SVJ. 

  1. Kontrolor, tříčlenný výbor vlastních členů z toho zvolený předseda výboru, statutář předseda výboru (nejlevnější varianta) 
  2. Kontrolor, tříčlenný výbor z toho 2 členy vlastní a jeden nečlen, který je zvolený předseda výboru, statutář předseda výboru (nejdražší varianta)
  3. Kontrolor, bez výboru, a jeden nečlen, který je předsedou společenství, statutář předseda společenství. (optimální varianta) 

  Kontrolor je vždy členem společenství dobře se orientující osoba v účetních a finančních otázkách fungování SVJ.
  Pokud profesionální osoba je angažována pak je v roli statutáře, tj. smlouvu o výkonu funkce by podepsal sám z jedné strany jako statutář a z druhé strany jako smluvní funkcionář. V tomto případě je lepší upravit stanovy a to tak (pro variantu 3), že stávající práva a povinnosti výboru a předsedy výboru se přepíše na práva a povinnosti předsedy společenství. Takto může každý člen kontrolovat jednání předsedy společenství, zda je v souladu se stanovami.

  Vložil JarekSVJ, 15. Červen 2019 - 17:45

  Zjednodušeně SVJ je o společném majetku ( spoluvlastnictví ) a o společných službách… Nic víc. Zní to jednoduše ale realita je a začíná být upně někde jinde. Jsou tři možnosti správy:

  1. Správu si vykonává samo SVJ t.z. staututární orgán – výbor nebo samostatný předseda , popř. kontrolní a funkční vlastníci = shromáždění což je nejvyšší orgán SVJ.
  2. SVJ má funkční statutární orgán ale má svého zaměstnance což může být správcovská firma, nebo jenom účetní.
  3. Profesionální statutární orgán ale zase upozorňuji, že nejvyším orgánem SVJ je vždy shromáždění ale k čemu to je, když nikoho nic nezajímá…

  U bodu 3. vidím to jako budoucnost SVJ ale to jsem již psal… ALE LEHCE ZNEUŽITELNÉ atd.

  Vložil AsiTak, 16. Červen 2019 - 6:41

  Pane JarkuSVJ, Vaše první věta popisuje nepřesně co je funkce SVJ, ale my řešíme problém správy samotného SVJ. Vaši první větu splňuje i družstvo to je též o společném (družstevním) majetku ale i o společných službách. Ale v SVJ jde o víc, jde o to, aby samotné SVJ řídilo vlastník jednotky a spoluvlastník spol. části a ne to nenáviděné družstvo. Ale pouze se zapomnělo na to, že člen SVJ to nebude umět dělat, nebude chtít dělat a za kolik by to měl dělat a možná bude chtít i něco ukrást…. Zaměstnanec nebo externí správce může participovat na naplnění funkce SVJ ale nikdy nemůže zúčastnit se na vlastní správě SVJ. Profesionalizace správy SVJ je pouze nouzovým řešením nesystémově koncipované vlastní správy.
  SVJ mělo vzniknout jen v případě, že lze vytvořit funkční a členy SVJ potvrzené vedení SVJ z vlastních členů. Pokud takové SVJ vytvořit nejde správu domu a pozemku by měl zajistit komerční subjekt, který takovou službu v tržně konkurenčním prostředí poskytuje. Kočkopes SVJ se správou vlastních a cizích členů fungovat nebude. České tuneláři už mají opřené razící štíty o stěny budoucích nefunkčních SVJ.
  PS. Škoda věnovanému času, diskutovat nemá cenu…

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 15. Červen 2019 - 16:44

  „3.Kontrolor, bez výboru, a jeden nečlen, který je předsedou společenství, statutář předseda společenství. (optimální varianta)“.

  A ten statutář-předseda SVJ, by měla být nejlépe nějaká právnická osoba=optimálně SBD-KRUŠNOHOR.

  Holt,to horko už působí potíže při myšlení i takovým vyčů..ným „myslitelům“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".