Vložil AsiTak, 15. Červen 2019 - 16:29

SVJ je nástroj umožňující, aby vlastník jednotky a spoluvlastník společné části měl možnost ovlivnit přímo správu svého majetku. Pokud vlastník nemá schopnost a vědomosti nebo vůli tuto možnost využívat je třeba aby tuto práci vykonával profesionální pracovník ovšem za úplatu. Nárok profesionálního pracovníka na funkční odměnu významně převyšuje (cca 5 násobek) nároku vlastního člena a tuto disproporci musíme zohlednit při tvorbě organizační struktury SVJ.
Převažující varianty organizačních struktur vlastní správy SVJ. 

  1. Kontrolor, tříčlenný výbor vlastních členů z toho zvolený předseda výboru, statutář předseda výboru (nejlevnější varianta) 
  2. Kontrolor, tříčlenný výbor z toho 2 členy vlastní a jeden nečlen, který je zvolený předseda výboru, statutář předseda výboru (nejdražší varianta)
  3. Kontrolor, bez výboru, a jeden nečlen, který je předsedou společenství, statutář předseda společenství. (optimální varianta) 

Kontrolor je vždy členem společenství dobře se orientující osoba v účetních a finančních otázkách fungování SVJ.
Pokud profesionální osoba je angažována pak je v roli statutáře, tj. smlouvu o výkonu funkce by podepsal sám z jedné strany jako statutář a z druhé strany jako smluvní funkcionář. V tomto případě je lepší upravit stanovy a to tak (pro variantu 3), že stávající práva a povinnosti výboru a předsedy výboru se přepíše na práva a povinnosti předsedy společenství. Takto může každý člen kontrolovat jednání předsedy společenství, zda je v souladu se stanovami.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.