Připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Vložil Pavel, 29. Září 2014 - 11:09 ::

Na adrese

https://apps.odok.cz/kpl-detail…

je informace o vyhlášení veřejného připomínkového řízení k novele vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účelem je pouze „zajištění vyšší právní jistoty účetních jednotek“ o právu stavby a tak je možné, že další podněty se do vyhlášky nedostanou.

Nicméně nebude na škodu, když by se objevily i požadavky nad rámec novely vyhlášky. Opakované požadavky z praxe snad někoho mohou zaujmout.

Domnívám se, že zajištění vyšší právní jistoty účetních jednotek – SVJ – je také žádoucí, ne-li potřebnější.

Připomínky lze zasílat do 16.10.2014 na adresu

jan.bytel@mfcr­.cz

Hezký den!

PřílohaVelikost
504_materiál-VPŘ.doc25 KB
504_odůvodnění-VPŘ.doc54.5 KB
504_obal-VPŘ.doc15 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 5. Listopad 2014 - 17:00

  Dnes se z MF začala šířit informace, že novely účetních vyhlášek pro rok 2015 snad ani nebudou.

  Furt se něco děje. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 3. Listopad 2014 - 23:40

  Pro jedno připomínkové místo jsem sepsal připomínky k návrhu novely 504/2002 Sb.

  MF je vypořádalo takto:

  "Nevyhověno.

  Uplatněné připomínky nejsou předmětem této malé novely vyhlášky č. 504/2002 Sb., která se týká pouze zpřesnění úpravy nového institutu práva stavby v prováděcím právním předpise k zákonu o účetnictví. Připomínky k účtování účetních případů u společenství vlastníků jednotek budou jistě zváženy při další nejbližší novelizaci vyhlášky č. 504/2002 Sb. Stávající znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. nevylučuje účtování o zálohách a jejich předpisu ani u společenství vlastníků jednotek. K rozklíčování rozvahového a výsledkového účtování na základě jiných věcných právních předpisů jako NOZ a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je potřebná široká odborná diskuze například v rámci přípravy nového zákona o účetnictví."

  _____________­________________________­________________

  K výše uvedenému vypořádání připomínek jen pár poznámek:

  1. domnívám se, že účelu bylo dosaženo. MF oficiálně přiznalo, že by se mělo vyjasnit rozvahové a výsledkové účtování na základě diskuze. Mám možnost navrhovat připomínky u dvou připomínkových míst a tak uvidíme.
  2. MF tvrdí v oficiálním dokumentu z vypořádání připomínek, že „Stávající znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. nevylučuje účtování o zálohách a jejich předpisu ani u společenství vlastníků jednotek.“ U nás to tak děláme, protože to v praxi ani jinak není možné. Nyní mám stanovisko, že i podle MF je to možné.
  3. Podle informace MF Dnes staré asi 3 týdny evidoval KN v celé ČR 225 případů práva stavby. Potom je samozřejmě pochopitelné, že MF novelizuje účetní vyhlášky pro takovou haldu účetních případů. Že existuje více než 50 000 SVJ, které nemají metodiku účtování však nechává úředníky v klidu.
  4. Někde jsem četl, že být optimistou je povinnost. Toho se držím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 15. Říjen 2014 - 22:11

  Zítra končí termín pro připomínky k vyhlášce 504/2002 Sb.

  Domnívám se, že je vhodné připomínky zaslat i když asi v této novele nebudou zapracovány do vyhlášky. Sám jsem poslal připomínky za svou osobu a prostřednictvím dvou celorepublikových právnických osob, které se SVJ a účetnictvím zabývají.

  Podle mých informací úřední osoby z finančních úřadů změnily postoj k „nesprávně vedenému účetnictví“. Co dřívě tolerovaly, to nyní u podnikatelů sankcionují.

  Dalším na řadě mohou být SVJ, kde je prostor na sankce při nevyjasněnosti metodiky účetnictví daleko větší.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lenja (bez ověření), 2. Říjen 2014 - 11:13

  Napsala jsem mu, ale podle odpovědi to bylo zřejmě naprosto zbytečné…

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2014 - 20:15

  lenjo,

  současné připomínkové řízení asi vzniklo na základě tlaku developerů a návrh novely upravuje pouze právo stavby, které je pro neziskovky úplně nevýznamné.

  Že by se do novely dostala i SVJ považuji za málo pravděpodobné.

  Nicméně zbývá pouze na MF posílat podněty. A později bude mít argument, že podněty se posílají již x krát.

  Prosím, můžete uvést tu odpověď?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Září 2014 - 14:48

  Pane Pavle, napsal jste:

  „Nicméně nebude na škodu, když by se objevily i požadavky nad rámec novely vyhlášky. Opakované požadavky z praxe snad někoho mohou zaujmout.“

  Obávám se, že nezaujmou nikoho a už vůbec ne pana Ing. Bytela. Vy víte o někom z odboru 28, kdo se vyzná ve zvláštnostech účetnictví SVJ a snaží se je promítnout do metodiky účtování?

  Od té doby, co odešla paní Ing. Marta Neplechová, se problematice účetnictví SVJ nevěnuje nikdo, ačkoliv by měl, protože má mimo jiné chránit majetek třetiny národa. Je jim to jedno.

  Uvedu příklad účtování TZ.

  TZ se může, ale nemusí hradit z příspěvků na správu. Ty mohou být vybírány jako zálohové nebo nezálohové, případně se mohou oba druhy kombinovat.

  Vzhledem k chybějící metodice jsem poslala k posouzení několik variant účtování na odbor 28. Vyjádření jsem dostala 26.9., a to právě od pana Ing. Bytela.

  V odpovědi stálo, že je účtování o TZ irelevantní a zavádějící, protože společné části, jsou ve spoluvlastnic­tví SVJ.

  Dlouhá léta vím, že TZ nemůže zhodnocovat společné části, protože nejsou ve vlastnictví SVJ. Radím zaúčtovat celkovou hodnotu TZ na podrozvahovém účtu, např. pro případ nutnosti prokázání výše škody.

  Ale přijatá faktura za TZ se přece nehází do koše. SVJ musí zaúčtovat závazek k dodavateli a zároveň pohledávku za vlastníky jednotek. To panu Ing. Bytelovi zřejmě uniklo.

  Pokud by se toto původní doporučení MF na oddělení 2801 už nelíbilo, uvažovala jsem i o výsledkovém způsobu účtování.

  Zatraceny byly oba způsoby. Prostě účtování o TZ je zavádějící a irelevantní.

  Přitom stačilo málo – oprášit Sdělení MF z roku 2002 a opsat původní text, který byl skutečně velmi dobrý a uvést ve vyhlášce položku, ve které budou pohledávky z TZ vykazovány.

  Pro připomenutí Sdělení: bod 5. b), třetí odstavec.:

  V případě, kdy technické zhodnocení….. lze soustředit celkové náklady na kalkulačním účtu např. 315 Ostatní pohledávky…….

  Můj alternativní výsledkový způsob účtování mohli metodici z MF klidně zatratit. Jak prosté.

  Sdělení MF čj. 281/55 462/2002 bylo sice od roku 2008 prohlášeno za nepoužitelné z důvodu neaktuálnosti, ale leccos zůstalo použitelné, jako např. i výše uvedená výborná rada k účtování výdajů/nákladů na TZ.

  Těšila jsem se, že s novým vedením vznikne na odboru 28 i nový vztah k SVJ. Bohužel nevznikl. Navíc podle zkušeností s tímto portálem si myslím, že si málokdo troufne poslat nějakou připomínku na MF ČR a podepsat se pod ni. Takže nečekám, že bude po Vaší výzvě odbor 28 zavalen dotazy a návrhy na účtování a začínám uvažovat spíše nad stížností na neplnění povinností oddělení 2801 v oblasti účetní metodiky SVJ.

  Na závěr dotaz:

  Pro koho ten pan Ing. Bytel vyvíjí tak velké úsilí, když chce vyhlášku novelizovat kvůli jediné věci?

  Kolik účetních SVJ se asi bude zajímat o právo stavby? Minimum blížící se nule.

  A kolik účetních se zajímá o jiné oblasti účtování neupravené nikde? Stačí se podívat na Přehled příspěvků – Otázky a odpovědi. A to jsou jenom členové KPÚ.

  Takže tak, ač od přírody optimista, v tomto jsem pesimista a jdu uvažovat o té stížnosti na nečinnost.

  N. Klainová

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 2. Říjen 2014 - 13:13

  V Poradci Veřejné správy č. 10/2014 se od str. 54 nachází – podle mého názoru – dobrý článek týkající se účetnictví a zdaňování SVJ. Zdá se mi, že je to pěkně vyargumentované, tak kdyby měl někdo zájem si to přečíst… časopis vydává Poradce, s.r.o. Český Těšín.

  Vložil Pavel, 15. Říjen 2014 - 22:12

  Děkuji za uveřejnění článku.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2014 - 20:10

  Prosím, nešlo by článek oskenovat a vyvěsit zde na webu jako přílohu nového vlákna? Děkuji

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 29. Září 2014 - 23:54

  Paní Klainová,

  novelizuje se jak vyhláška 504, tak vyhláška 500. Obě pouze kvůli právu stavby.

  Vyhláška 410/2009 Sb. se novelizuje i kvůli právu stavby.

  Osobní zájem nějakého úředníka MF bych v tom nehledal. Novelizaci si asi objednal někdo z developerů. Proto se novelizuje vyhláška 500 a s ní se svezly i ostatní dvě vyhlášky.

  Jako optimista věřím, že opakovaným zasílám požadavků na MF by se mohlo dosáhnout i změny 504 pro SVJ. Ale asi ne v tomto kole, protože vyhlášky mají vyjít do konce roku.

  Přesto je velmi vhodné návrhy na změny posílat. Např. změny ve vyhlášce 410 jsou zdůvodněny takto: „Změny vyplývají z požadavků účetní praxe za účelem právní jistoty vybraných účetních jednotek“. A větší požadavek z účetní praxe asi úředníkům na MF chybí a to je potřeba změnit.

  A kdyby se změny nedosáhlo, tak existuje odborná literatura a § 7/2/poslední věta ZoÚ. Pochybuji, že pokud by se účtovalo podle literatury, tak že by někdo zpochybňoval správnost vedení účetnictví.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  skutečně máte email, kde se tvrdí, že „společné části, jsou ve spoluvlastnictví SVJ“? To by mnohé vysvětlovalo. :-))

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 30. Září 2014 - 14:50

  Protože mám nemalé zkušenosti se zaváděním tzv. „reformovaného“ účetnictví v ÚSC – tedy vyhlášky 410, mohu Vám důvěrně sdělit, že požadavky účetních z praxe a reakce MF na ně jsou ve velmi nelichotivém poměru v neprospěch praxe. Kdybyste viděli, co úředníci na MF za těch min. 5 let, co vymýšlí „reformu“ vymysleli, chytali byste se za hlavu. Je to obrovská ukázka laxnosti a neschopnosti. Účetnictví SVJ je proti tomu (také díky autorkám knih p. Neplechové a p. Klainové)velice jasné a přehledné. A když není něco ve vyhlášce případně ve standardech, můžeme se řídit zákonem o účetnictví. Bojím se, že vyšší počet „protestujících“ nepomůže, ale naděje umírá poslední.

  Vložil Pavel, 30. Září 2014 - 15:29

  Pokud máte něco konstruktivního k vyhlášce 410, tak se prosím podělte. 8.10. máme jednání, třeba by se něco mohlo ujmout.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 30. Září 2014 - 8:16

  Pane Pavle, v té větě, na kterou se ptáte, mi vypadlo hodně důležité slovo „členů“, navíc jsem to napsala zpaměti, docela dost rozzlobená, takže teď jsem to pracně vyhledala a cituji:

  „SVJ majetek, na kterém má být provedeno technické zhodnocení, pouze spravuje a uživateli jsou vlastníci jednotek. Proto považujeme další úvahy o způsobu účtování o technickém zhodnocení za irelevantní a zavádějící“.

  Stále trvám na tom, že se o TZ musí v účetnictví SVJ účtovat už kvůli zachycení pohledávek za vlastníky. Navíc existuje vazba TZ a příspěvky na správu. Ale vysvětlujte to účetním laikům. Takto ztrácet drahocenný čas si už nemohu dovolit.

  Další debatu o účetnictví na tomto portálu tedy končím, protože nemám zapotřebí nechat se vytáčet na téma „přijatá faktura za TZ“ apod.

  Pokračování ze strany MF, které určitě bude následovat, bude už jen na mém webu.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 30. Září 2014 - 8:34

  Paní Klainová,

  rozhodně byste se neměla nechat vytáčet laickými názory přispěvatele, který ani nerozezná příjem osvobozený od příjmu, který není vůbec předmětem daně. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Září 2014 - 0:08

  Malá, ale důležitá poznámka: Neexistuje nic takového jako „přijatá faktura za TZ“, jak to nazvala paní Klainová. Takové označení je nesmyslné. SVJ spravuje a udržuje cizí majetek a neúčtuje o tom jako o správě svého majetku. SVJ opravuje či zhodnocuje cizí majetek a neúčtuje o tom jako o opravách či technickém zhodnocení svého majetku. Takový postup je samozřejmě nemožný a nelze tedy hovořit o faktuře za TZ. Takovou fakturu by muselo vystavit SVJ vlastníkovi jednotky.

  SVJ je v postavení příkazníka. Svěří-li jiné osobě provedení vlastníky objednaných prací na jejich (tedy cizím) majetku, odpovídá jako by příkaz provádělo samo (§ 2434 NOZ). Dostane-li SVJ fakturu od svého subdodavatele, nemá to žádnou spojitost s tím, zda cizí majetek byl provedením prací technicky zhodnocen. Pro SVJ nejde o nic jiného, než o běžnou fakturu od subdodavatele.

  Není třeba, aby tuto skutečnost metodicky vysvětlovalo ministerstvo. To se rozumí samo sebou.

  SVJ po přijetí faktury rozklíčuje které náklady příslušejí údržbě a opravám (ty je možno hradit z přijatých záloh na správu domu podle § 15 odst. 2 ZoVB) a která část nákladů byla vydána na technické zhodnocení cizího majetku.

  lake

  Vložil Pavel, 30. Září 2014 - 0:20

  Pane lake,

  já se pohybuji v praxi. Přijaté faktury, na základě kterých se platí TZ společných částí domu, jsou v reálném světě zcela běžné.

  SVJ účtuje podvojně a tak proti úbytku peněz D 221 musí účtovat i na straně MD.

  Návrh, co bude na straně MD paní Klainová napsala.

  Je samozřejmé, že společné části domu nejsou v majetku SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Září 2014 - 1:24

  Pane Pavle,
  fakturu je třeba vždy hodnotit z pohledu osoby, která fakturu přijímá a zavádí do svého účetnictví. Takže nejde v žádném případě o fakturu „za TZ“. Majetek SVJ nebyl provedenými pracemi zhodnocen, takže fakturu nelze označit „za TZ“. Takové označení je zmatečné. Jde o fakturu za objednaná plnění pro SVJ, kterou vystavil subdodavatel.

  Fakturu „za TZ“ by mohlo jedině vystavit samo SVJ vlastníkovi jednotky. Jedině v tomto případě by takové označení mělo smysl, protože příjemce faktury je zároveň osoba, jejíž majetek byl technicky zhodnocen.

  Z naprosto stejného důvodu se faktura za odebrané teplo od dodavatele nikdy neoznačuje „faktura za službu vytápění“. Tuto službu totiž neposkytuje vlastníkům jednotek dodavatel tepla, nýbrž poskytuje ji SVJ. Teplárna pouze dodává společenství tepelnou energii měřenou v GJ.

  Že závazek vzešlý z přijaté faktury SVJ zároveň vykompenzuje účtováním o své pohledávce za vlastníky jednotek je normální a nic jsem proti tomu nikdy nepravil.

  lake

  Vložil @ (bez ověření), 30. Září 2014 - 3:59

  Pánové, hezky se přete. Otázka pro vás a pro mě nezodpovězená zní, k čemu je to dobré. CitujI. "Technické zhodnocení definuje zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) v § 33 jako „výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40.000 Kč za zdaňovací období.“

  Pokud se poplatník rozhodne, že výdaje do tohoto limitu neuplatní rovnou do nákladů, považují se také za technické zhodnocení. " – konec citace. Opakuji znovu svoji otázku. K čemu je účtování TZ v SVJ dobré? Doufám, že to smysluplně vysvětlíte, předpokládám, že to nezajímá jenom mne.

  Vložil X (bez ověření), 30. Září 2014 - 9:19

  Vždyť to lake vysvětlil. Pro samotné SVJ není k ničemu rozlišovat z účetního pohledu faktury za TZ a za opravy.

  Důležité je to pro vlastníky jednotek, kteří z nich mají zdanitelné příjmy. Tito vlastníci mohou náklady (nejen) na opravy za daňové období uplatnit v daňovém přiznání jako výdaje sloužící pro dosažení a udržení příjmů. Náklady na technické zhodnocení však musejí postupně odepisovat po více let, stejně jako pořizovací cenu jednotky. Od SVJ tedy potřebují nějaké relevantní doklady.

  Vložil AsiTak, 29. Září 2014 - 16:31

  Ing. Klánové…
  Nerozumím Vašemu požadavku principiálně: 

  1. Píšete „Dlouhá léta vím, že TZ nemůže zhodnocovat společné části, protože nejsou ve vlastnictví SVJ.“ a i pan Lake na jiných místech uvádí „Připomínám, že SVJ „je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu“ (§ 9 odst. 1 ZoVB). Má-li SVJ překročit své zákonné zmocnění a vykonávat činnost stavebníka, musí k této zřejmé odchylce od zákona 72/1994 Sb. získat 75% souhlas udělený shromážděním.“ Takže pokud TZ je aktivita SVJ nad rámec způsobilosti dle zákona pak..
  2. Těžko lze předpokládat, že metodické pracoviště MF na takovou činnost rozšíří metodiku. Pak bych chápal i odpověď o irelevantnosti…

  Vložil Pavel, 29. Září 2014 - 23:37

  AsiTak,

  nechci se vracet ke zrušenému ZoVB. Literatura ale uvádí, že i TZ bylo v rámci výkonu správy.

  Důležitější je současný právní stav. V § 1189 NOZ je výslovně uvedeno, že do správy domu patří i „zlepšení společných částí“.

  Nevím co tím autor NOZ myslel, ale je pravděpodobné, že myslel technické zhodnocení.

  Tvrzení o irelevanci na rozdíl od Vás a na rozdíl od MF nerozumím.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  autorka příspěvku, na který reagujete, se jmenuje Ing. Klainová

  Vložil lake, 29. Září 2014 - 23:58

  K problematice TZ: V žádném případě TZ cizího majetku nespadá do výkonu správy prováděné právnickou osobou SVJ(2000).

  Důležitější než literatura je co uvádí o věci samotný zákon. ZoVB stanoví výslovně, že SVJ(2000) je právnická osoba, která je způsobilá rozhodovat a zavazovat se pouze ve věcech správy, provozu a oprav společných částí domu. Technické zhodnocení cizího majetku do právní způsbilosti SVJ nepatří, jinak by je zákonodárce v § 9 jistě výslovně zmínil. O tom rozhodují přímo vlastníci jednotek mezi sebou. Proto na tento účel není SVJ oprávněno stanovit ani vybírat zálohy podle § 15 odst. 2 ZoVB.

  Nemyslím, že by na toto mělo vliv zrušení ZoVB. Zákon prostě vlastníkům jednotek(1994) odňal pouze práva, v zákoně taxativně vyjmenovaná (§ 9, § 9a), a převedl rozhodování v těchto věcech na právnickou osobu. Tento stav trvá bezpochyby i nadále: právnická osoba SVJ(2000) má stále pouze ta práva, která jí svěřil zákon o vlastnictví bytů. Žádná oprávnění navíc k tomu zázračně nepřibyla.

  Nová SVJ(2012) jsou na tom odlišně, ale to je záležitost, která se týká jen těch SVJ, která vznikla a budou vznikat nově od 1.1.2014.

  lake

  Vložil Pavel, 30. Září 2014 - 0:01

  Pane lake,

  na zrušený ZoVB máme jiný názor. Nemá smysl o tom diskutovat.

  Jak byste řešit TZ u nových SVJ? Já se domnívám, že by to měla vyhláška 504 upravovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Září 2014 - 0:36

  Pane Pavle, je možné,že máme jiný názor. Avšak z obou názorů pouze ten můj je v plném souladu se zněním § 9 ZoVB.

  Zákonodárce se v definici právní způsobilosti právnické osoby SVJ(2000) pečlivě vyhnul jakékoliv zmínce o rekonstrukci, modernizaci, nástavbě, přístavbě, vestavbě či technickém zhodnocení a změně účelu užívání stavby. Naopak zákonodárce výslovně zvýraznil slovem „pouze“, že výčet je taxativní a právní způsobilost SVJ je omezena právě jen na tam vyjmenované činnosti.

  Mně tato skutečnost zcela postačuje k ústavně konformnímu výkladu zákona, a tento výklad je v plném souladu se zněním zákona. Necítím potřebu hledat v literatuře jak se který autor spletl a jak se kdo snažil vyložit ZoVB v rozporu s jeho zněním.

  Vyložit zákon v naprostém rozporu s jeho zněním dovede každý trouba. K tomu nemusí vědět o právu vůbec nic. Předvedl to v jiné věci JUDr. Petr Bezouška i jiní střelci…

  lake

  P.S. Téma považuji za stále aktuální,protože právní vztahy a vnitřní právní poměry založené předchozí právní úpravou trvají i nadále, viz § 3028 NOZ.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Září 2014 - 15:04

  Pane inženýre,

  posílám Vám odkaz na svůj příspěvek na portálu SVJ. Považuji to za slušné.

  http://www.portalsvj.cz/…-504–2002-sb#…

  Odpověď na můj dotaz k TZ podepsal pan Ing. František Linhart, reakci jsem poslala jemu, protože jsem Vaše jméno jako autora odpovědi zaregistrovala pozdě – vlastně až po odeslání mailu. Ing. Linhart je prý někde mimo, doufám, že to potom s Vámi probere.

  P.S. Už léta dělám metodiku účetnictví SVJ místo Vás na www.klaiex.webnode.cz, protože odbor 28 pro ni nehnul prstem od roku 2002. Podívejte se na Přehled příspěvků, kde jsou i Otázky a odpovědi. Těšila jsem se, že s odchodem bývalého ředitele odboru se vztah k SVJ změní. Nezměnilo se nic a nezmění, pokud budete odpovídat stylem, že jsou moje návrhy zavádějící a irelevantní. To umí každý, ale kdo účetním řekne JAK mají účtovat?

  Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".