příjem z pronájmu společných prostor

Vložil anežka holubová (bez ověření), 5. Březen 2019 - 9:08 ::

Dobrý den, vloni si 65,7% přítomných vlastníků na shromáždění odsouhlasilo, že příjem z pronájmu spol.prostor, který patří vlastníkům, se převede do fondu oprav. Já a další jsem byla proti. Na soud nemám peníze ani věk, abych se dočkala rozsudku. Napsala jsem výboru, že trvám dle vl.nař. č. 366/2013 Sb.a přísl. ustanoveních OZ na výplatě částky 403,Kč, kterou mi oznámili k případnému podání daňového přiznání. Samozřejmě, že mi odepsali, že jsem povinna se podrobit rozhodnutí shromáždění. Nesouhlasím, výbor to na shromáždění neměl vůbec dávat, protože zákon mluví o příjmu vlastníků a nikoliv příjmu SV,ten o tom nemá co rozhodovat. Můžu napsat výboru, že si tuto částku započítávám jako pohledávku vůči nim a umořím si ji tím, že jim pošlu o 403,– Kč méně (započtení pohledávky)?

  • pronájem společných prostor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JiKmet (bez ověření), 6. Březen 2019 - 10:18

§ 245 Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

Shromáždění SVJ není legitimní hlasovat, jak se naloží s příjmy z pronájmu – takže se na hlasování vašeho SVJ a usnesení hledí, jako by nebylo přijato.

Vložil JiKmet (bez ověření), 5. Březen 2019 - 13:28

Máte pravdu, shromáždění není legitimní rozhodovat, jak ten který vlastník naloží s příjmy.

Vložil příjem (bez ověření), 5. Březen 2019 - 15:38

Souhlasím s JiKmetem. Dá se to však obejít tak, že je na shromáždění odsouhlasen příspěvek do „fondu oprav“ ve výši odpovídajícího podílu na příjmu z pronájmu spol.prostor a buď dáte souhlas s použitím vašeho podílu nebo nedáte a musíte příspěvek zaplatit s tím, že je vám vyplacen. Druhý případ je pak evidentně zbytečně „komplikovaný“.

Vložil JaVa, 5. Březen 2019 - 16:15

„Dá se to však obejít tak, že je na shromáždění odsouhlasen příspěvek do „fondu oprav“ ve výši odpovídajícího podílu na příjmu z pronájmu“

Můžete nám zde uvést, na základě jakého § znění zákona,chcete vlastníka jednotky přinutit hradit do „nějakého fondu“ mimořádný příspěvek?

Jak zdůvodníte jeho účel?Bude to na chlebíčky nebo na pivo?

Takovéto důležité rozhodnutí, musí být řádně odůvodněno!

Přeji hezký den.

JaVa

Vložil příjem (bez ověření), 8. Březen 2019 - 16:57

Již několikrát na tomto foru bylo konstatováno, že soudy nevidí nic špatného na odsouhlasení příspěvku na správu ( proti užívání pojmu „fond oprav“ také soudy nic nenamítají )shromážděním bez bližšího zdůvodnění, na co je určen.Může se nám to nelíbit, ale nic s tím zatím nenaděláme. Proto je mnou výše uvedená možnost reálná.

Vložil Vašek (bez ověření), 7. Březen 2019 - 12:45

tzv. „fond oprav“ je účetně dlouhodobá záloha, a o výši zálohy rozhoduje shromáždění. Konstrukce že záloha je složena z platby za m2 a platby z pronájmu je sice složitá, ale legální. Byli jsme žalováni a prošli jsme bez problémů u soudu.

Vložil Jan77 (bez ověření), 5. Březen 2019 - 18:14

§ 1208 d) NOZ.

Defakto tak dojde k zápočtu pohledávky svj (předepsaný příspěvek na správu domu) vůči pohledávce vlastníka (nájemné, které by jinak mělo být vyplaceno).

Podle mého názoru tak možnost napadnout usnesení bude slabá.

Vlastník by měl vést diskuzi jinak, a sice „jestliže na správu domu jde navíc výtěžek pronájmu, tak můžeme snížit předpis příspěvku“

PS: uvažuji tazatelem nedefinovaný pojem „FO“ jakožto „příspěvek na správu domu“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".