Pravomoc shromáždění SVJ

Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 10:47 ::

Na shromáždění našeho SVJ se odhlasovala cca 76% všech vlastníků oprava balkonů z FO. V domě je 96 bytů a 72 bytů má balkony. Balkony jsou uvedeny v prohlášení vlastníka budovy jako součást bytu a tudíž nejsou uvedeny jako společná část domu. Tzn., že shromáždění SVJ toto vůbec nemělo projednávat a tudíž hlasovat o opravě balkonů. Výbor SVJ, aby tohoto výsledku hlasování dosáhl uváděl zavádějící informace( např., že je to stanovisko MMR, nějakého exposlance atd.). Tímto rozhodnutím ovšem vznikne našemu společenství škoda asi 600 000,–Kč. Je mně jasné, že se lze obrátit na soud, ale stojí to peníze, čas, nervy a i při vyhraném sporu se náklady soudního řízení budou hradit z peněz SVJ ( tedy i mých ). Chtěl bych vědět, zda se náhodou v tomto případě nejedná o trestný čin a zda existuje nějaké jiné řešení než se obrátit na soud. Musí výbor respektovat usnesení shromáždění, když je v rozporu se zákonem? Díky werten

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 3. Červenec 2011 - 12:45

  Já to zase tak kategoricky nevidím, v čem spatřujete konkrétní rozpor se zákonem? Dohodli se, že opraví balkony, které jsou součástí bytu ze společného, tedy pro 72 bytů a ostatním se (předpokládám) odpovídající část vyplatí, popř + nějaký úrok. Proč by to tak nešlo? A dělají to tak.

  Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 13:32

  O tom, že by se proplatila kompenzace bytům, které nemají balkon nebyla ani zmínka a o ničem takovém se ani nehlasovalo.

  Vložil lake, 3. Červenec 2011 - 13:57

  Pane wertene,
  kdykoliv se sejde více lidí, kteří přijímají rozhodnutí hlasováním, existuje určitá (nikoliv malá) pravděpodobnost, že si odhlasují naprostou pitomost. Jako příklad mohou posloužit některá rozhodování námi zvolených poslanců v parlamentu.

  Shromáždění SVJ může přijmout rozhodnutí, které je protizákonné, jehož plnění je nemožné, nebo usnesení ve věci, o níž není vůbec oprávněno rozhodovat. Podle druhu usnesení může jít o:

  • relativní neplatnost (usnesení je považováno za platné, dokud se neplatnosti nedovoláte),
  • absolutní neplatnost (usnesení je neplatné od počátku, nemá právní účinky).

  Je pak na členech výboru, aby si zachovali zdravý selský rozum a řekli jasně STOP. Jsou totiž osobně odpovědni za porušení právní povinnosti (§ 420 odst. 1 ObčZ) a za případný vznik škody (§ 415 ObčZ).

  Vzhledem k absolutní neplatnosti přijatého usnesení nemusíte činit nic. Odmítněte platit alikvotní částku za opravu balkonů a poměrnou část odměny členům výboru. Pokud se pak SVJ obrátí na soud, ten je povinen z moci úřední přihlédnout k absolutní neplatnosti. Vy se na nákladech soudního řízení na straně SVJ budete podílet poměrně (do výše Vašeho spoluvlastnického podílu). Berte to jako pokutu za Vaše dřívější špatné rozhodnutí při volbě členů výboru. Ostatně i tuto Vám přináležející část můžete pak požadovat k úhradě od členů výboru, kteří realizovali protizákonné usnesení a vedli SVJ do předem prohraného sporu.

  lake

  Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 13:58

  Pane Lake, díky za radu,a trochu to upřesním. Budeme provádět rekonstrukci výtahu, výměnu vchodových dveří a opravu balkonů. To vše za cca 6mil. část peněz máme ušetřeno a na zbytek si bereme úvěr. Jaká bude pčesná částka za opravu balkonů nebudu vědět a výbor mně přesnou částku neposkytne, protože na korespondenci nereaguje. Takže je téměř vyloučeno, abych neplatil alikvotní část za opravu balkonů. Usnesení shromáždění bylo přijato 30.6.2011 Existuje nějaká promlčecí doba dokdy musí být podána žaloba soudu popř. jinak to řešit. Mně se pořád nezdá, že by neexistovala trestně právní odpovědnost, pokud se neoprávněně použije 600 000,–Kč z FO. Myslel jsem, že výbor nesmí realizovat usnesení shromáždění pokud je v rozporu se zákonem.

  Vložil lake, 3. Červenec 2011 - 14:24

  K soudnímu řešení:
  Pokud byste se rozhodl řešit rozpory v SVJ soudně, přijetím usnesení počíná běžet šestiměsíční lhůta. Už jsem ale napsal, že absolutně neplatné usnesení nemá právní účinky. Tedy netřeba rozhodnutí soudu. Na soud byste se mohl obrátit například s žalobou určovací, že nejste povinen hradit opravu balkonů v domě. (Nečekejte ovšem, že by Vám v tomto případě někdo uhradil soudní výlohy a náklady právního zastoupení.)

  K odepírání informací o hospodaření s Vaším majetkem:
  Podle mne není možné, aby Vám společenství zatajovalo informace o hospodaření. Děje-li se to, přestaňte ihned platit, částky záloh na správu skládejte do notářské úschovy a obraťte se na soud s tím, že jsou porušovbána Vaše ústavou daná práva vlastníka.

  K trestně právní odpovědnosti členů výboru:
  Jestliže hledáte trestně právní odpovědnost, přečtěte si napřed co je obsahem smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy), kterou se společenstvím uzavřel každý z členů výboru. Tato smlouva vyjmenovává povinnosti při správě cizího majetku, jejichž porušení může být kvalifikováno jako trestný čin (i v případě, že nedošlo ke škodě).

  lake

  Vložil vidlák (bez ověření), 7. Červenec 2011 - 7:01

  Dobry den, Laku

  • je opravdu nutná ta notarská úschova – a proč ? A na koho

  KONKRETNĚ se mam na soudě obrátit ?

  • jak to budu dokazovat → jen tvrzením, že se mneou Franta z výboru už
  pul roku nemluví ?

  Nevym zda si neděláte psinu. Mi to připadá jak dyž jsem se přistěhoval k nám na vesnici a sousedi mi radili abych krmil prase svíčkovou – jinak prej chcípne.

  Vložil anon (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 16:23

  Máte utkvělou představu, že někdo uzavírá s členy výboru nějakou smlouvu. Každý rozumný člen výboru toto NEudělá! Každý kdo ve výboru dělá ví, že ta práce je slušně řečeno „opruz“ za malé až žádné peníze. A proto je těžké vůbec najít někoho kdo to bude dělat.

  V této situaci samozřejmě NIKDO rozumný dobrovolně takovou věc nepodepíše. Až bude člen výboru dostávat měsíčně 50–100 tisíc jako „opravdový“ manažer (souhlasím že jde o výkon především manažerské funkce) potom rád takovou cituji „manažerskou smlouvu“ podepíše.

  Kdo by dobrovolně strkal hlavu do oprátku a nechal se tahat po (zde dokonce trestních) soudech a tam se hájil před trestními oznámeními prudičů z domu?

  Předseda

  Vložil Karla (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 7:46

  Anon nemáte pravdu a to z důvodu, že předseda výboru Společečnství nemá žádné pravomoce aby jednal a nakládal z finančními prostředky za celé Sdružení vchodů.

  Karla

  Vložil lake, 3. Červenec 2011 - 21:31

  Předseda napsal: "Máte utkvělou představu, že někdo uzavírá s členy výboru nějakou smlouvu."

  Předsedo, pište jen o věcech, o kterých něco víte. Nemám žádnou "utkvělou představu", jak se nesprávně domníváte, nýbrž jen upozorňuji na právní skutečnost, která je takto uvedena v zákonu č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) a potvrzena dlouholetou praxí při rozhodování soudů. Namátkou viz usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 5 Tdo 1480/2008, ze dne 17.12.2008.

  Tazatel se opakovaně ptal na možnost trestního postihu členů statutárního orgánu. K tomu, aby členové statutárního orgánu byli trestně postižitelní za porušení povinnosti při správě cizího majetku (podle § 220 nebo § 221 TrZ), musí existovat smluvně převzatá povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek.

  Trestní odpovědnost nelze vyvozovat z pouhého faktu, že někdo byl zvolen do funkce v SVJ. Není-li smlouva, není ani trestní odpovědnost. Na této skutečnosti nemůže nic změnit Vaše zdůvodňování proč je pro členy výboru výhodné vyvléci se z odpovědnosti a takovou smlouvu neuzavřít.

  lake

  Vložil Anonymous37 (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 7:54

  „Na této skutečnosti nemůže nic změnit Vaše zdůvodňování proč je pro členy výboru výhodné vyvléci se z odpovědnosti a takovou smlouvu neuzavřít“. Pane Lake, v jiném vláknu jste psal, že jste byl několik let předsedou SVJ. Měl jste uzavřenou manažerskou smlouvu? Pokud ano, můžete konkretizovat její obsah? Proč obviňujte členy výboru, kteří poctivě (a téměř zadarmo)pracují bez této smlouvy, že se vyvlékají z odpovědnosti? Hezký den anonymous37

  Vložil anon (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 8:16

  Často se tu objevují dvě témata, nazval bych to „jitrnice co svět neviděl“:

  1. Definice „obyvatele bytu“.
  2. Nyní nově jakási „manažerská smlouva“.

  Píší sem desítky možná stovky lidí z různých SVJ, ve velké míře členové výboru. A bohužel ani dokument č.1 ani dokument č.2 sem ještě NIKDY nikdo neposlal. Proč asi? Protože skoro určitě ani jeden neexistuje. Prostě jitrnice co svět neviděl.

  Rád se nechám přesvědčit že se mýlím – prosím zašlete příklad takového dokumentu!

  Předseda

  Vložil lake, 4. Červenec 2011 - 12:03

  Předsedo, nevím, co víte o jitrnicích, ale o manažerských smlouvách nic.

  Dotaz „manažerská smlouva“ dává 5200 výsledků: http://www.google.cz/…
  Dotaz „smlouva o výkonu funkce“ dává 4360 výsledků: http://www.google.cz/…

  Pojišťovny zcela běžně nabízejí pojistku odpovědnosti za výkon funkce orgánu SVJ (pro statutáry, ovšem podle pojišťovny se může vztahovat i na členy kontrolní komise), a to už pěknou řádku let. Takové pojištění běžně nabízí Allianz, Kooperativa, Česká pojišťovna a snad i další.

  lake

  Vložil rivr, 6. Červenec 2011 - 8:35

  cit.(): „…nevím, co víte o jitrnicích, ale o manažerských smlouvách nic…“

  …a právě proto, že ani já nic nevím o manažerských smlouvách v SVJ připojuji se opětovně k žádosti aby jste zveřejnil svoji (nebo nějakou konkrétní) „manažerskou smlouvu“ z období Vašeho působení v nějakém SVJ-Výboru. A také aby jste uvedl konkrétní realizaci tohto nápadu.

  • …jen doufám, že je zřejmé, že kvalifikovanou odpovědí NENÍ LINK NA GOOGLE
  • z Vámi doposud uvedeného já dovozuji že podle Vás neexistuje li manažerská smlouva – nemá cenu hledat „trestně právní odpovědnost“ – protože ani policie ji tam nenajde… ?

  cit.(Lake): „5 Tdo 1480/2008

  zde si nejsem jist interpretací – protože zvolený člen Výboru na sebe bere odpovědnost dle čl.VIII/8 [zák.371/2004] tedy ne JEN pouhým zvolením do funkce jak Vy zmiňujete zde a jak uvádí citovaný rozsudek – tam se řeší odpovědnost manažera za práci své podřízené – analogicky v SVJ by to bylo tak, že by byla dávána Výboru vina za chybné RTN namísto viny za chybný výběr zpracovatele RTN.

  rivr
  Vložil anon (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 12:11

  Je opravdu zbytečné jak se sanžíte obhájit výše napsaný nesmysl o manažerské smlouvě pro výbor SVJ. Já se nepřu že neexistuje, já tvrdím že v oblasti SVJ pravděpodobně vůbec neexistuje. Dokonce jste ani neodpověděl na dotaz, zda vy osobně jste takovou podepsal a co v ní bylo.

  Znovu vyzývám – kdokoliv mi ukažte na JEDINÉ SVJ kde by toto měli! Nemá cenu o tom vůbec debatovat protože nejenom že to nejspíše nikde nemají ale jak jsem zdůvodnil výše ani mít nebudou, protože NIKDO při smyslech toto NIKDY nepodepíše. Už si rozumíme?

  Předseda

  Vložil anon (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 5:41

  Cituji „Jestliže hledáte trestně právní odpovědnost, přečtěte si napřed co je obsahem smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy), kterou se společenstvím uzavřel každý z členů výboru“.

  Odkud dovozujete, že členové výboru tazatele mají nějaké smlouvy? Na 99,99% žádnou smlouvu nemají, protože 99,99%% výborů ze všech SVJ žádné smlouvy nemá. Ano nevím to jistě, ale ještě jsem neslyšel o JEDINÉM SVJ kde by toto měli a to jich kolem sebe znám desítky..

  A jak jsem psal výše ani se nedivím, že smlouvy nikde nejsou protože nikdo normální je za výbor prostě NEPODEPÍŠE!

  Takže ano, klidně máte pravdu že TEORETICKY mohou takové smlouvy existovat, ale PRAKTICKY v oblasti SVJ prostě NEEXISTUJÍ!

  Takže opravdu nemá cenu někomu radit něco co s pravděpodobností skoro rovné jistotě nemají.

  Předseda

  Vložil lake, 4. Červenec 2011 - 8:03

  Předsedo,
  Netvrdil jsem, že v SVJ tazatele mají manažerské smlouvy. To je Vaše fantazie.
  Neradil jsem tazateli, že mají takové smlouvy podepsat. Opět Vaše fantazie.
  Tazatel ode mne pouze dostal odpověď na svůj dotaz ohledně trestní odpovědnosti: Chce-li činit členy výboru trestně odpovědnými, musí vyjít ze znění uzavřených smluv o výkonu funkce člena statutárního orgánu.
  To je vše. Je zřejmé, že máte problém s porozuměním psanému textu.

  lake

  Vložil anon (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 8:13

  Opravdu si ani neumíte najít co jste sám napsal?

  Lake napsal cituji „Jestliže hledáte trestně právní odpovědnost, přečtěte si napřed co je obsahem smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy), kterou se společenstvím uzavřel každý z členů výboru“

  Touto větou jasně nabádáte tazatele aby přečetl jakousi smlouvu, nikdo není napsáno „pokud existuje“. Přitom oba dobře víme že na 99% neexistuje, tedy rada je téměř jistě zbytečná! Psanému textu rozumím tedy prefektně.

  Předseda

  Vložil lake, 4. Červenec 2011 - 12:04

  Předsedo,
  je zřejmé, že platí co jsem napsal: nerozumíte obsahu psaného textu. Bazírujete na slovech „… pokud existuje“, ta ale v právním předpisu ani v jiném běžném sdělení nemusí být vůbec uvedena. Ono se to totiž rozumí samo sebou, víme?

  Například Občanský zákoník v ustanovení § 135 odst. 2 stanoví:

  „Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.“

  Ale chybí k tomu (pro ty méně chápavé) vysvětlení „… ale toto neplatí, pokud žádnou věc nenalezl.“.
  Vy postrádáte v Občanském zákoníku takovéto vysvětlení?

  Například ve vyhlášce 372/2001 Sb. je uvedeno

  „Ve vyúčtování vlastník uvede za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody.“

  Ale v textu nenajdete žádný dovětek pro méně chápavé, typu „… ale první část neplatí pokud vlastník nezajišťuje vytápění a druhá část zase neplatí pokud vlastník nedodává teplou vodu.“.
  To si každý musí odvodit vlastním mozkem, pane.

  lake

  Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 15:11

  Věřím, že máte pravdu, ale pokud někdo nekomunikuje, tak jak ho chcete donutit? Pokud bych ukládal částku, kterou dávám do FO do notářské úschovy, tak náklady budou určitě vyšší než můj podíl na opravě balkonů, který bude asi 6500,–Kč. Mně jde spíš o to, aby výbor pochopil, že si nemůže dělat co se mu zlíbí. O tom, že by byla nějaká smlouva mezi výborem a společenstvím, nic nevím. Na ustavující schůzi SVJ za přítomnosti notáře byl zvolen výbor a to je vše. Jednou za rok předkládá výbor ke schválení hospodaření a účetní uzávěrku takže někdy za rok v listopadu bych se dověděl přesnou částku za opravu balkonu, ale zvýšené úhrady o úvěr budu hradit od letšního července.

  Vložil Skeptik (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 16:18

  Wertene, při nevyzpytatelnosti našich soudů je velmi problematické přestat platit. To také můžete přijít o byt. Navíc ponesete náklady na soudní spor a notářskou úschovu. Že by vám tyto náklady byly uznány jako škoda a že je dostanete nazpět není na 100% jisté. Něco jiného je, že výbor by měl umět obhájit svůj návrh, měl by komunikovat a být ochoten poskytovat informace. Tím, že na něho podáte trestní oznámení toho velmi pravděpodobně nedosáhnete.

  Můžete vyčíslit alespoň odhadem o kolik se jedná za vaši osobu? Ti co balkony mají si je zaplatí a v podstatě je jedno zda ze svého nebo prostřednictvím SVJ, také ze svého. Něco jim budou „dotovat“ ti, co balkony nemají. Máte představu o kolik jde? Pak si to porovnejte s časem, který strávíte s právníky a soudci a náklady, které vás to bude stát. Rozhodnutí je na vás.

  Já bych spíše usiloval do budoucna vidět více pod prsty výboru. Např. být v kontrolní komisi, tím se dostanete k informacím již v přípravě jednotlivých akcí.

  Vložil Skeptik (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 16:22

  Wertene, přehlédl jsem, že váš podíl bude cca 6 500 Kč. Když zvážím, na kolik si cením svého času, kolik bude stát notářská úschova, právník, co způsobím žalobou na sousedy v domě, tak bych do toho nešel. Ale do kontrolní komise bych chtěl být zvolen. Výkon funkce bych si užil. :-))

  Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 16:30

  žádná kontrolní komise v našem SVJ není a když výbor nekomunikuj s členy společenství, proč by měl projevovat nějakou součinnost s kontrolní komisí?

  Vložil jardaparda, 3. Červenec 2011 - 17:21

  Tak to je zásadní problém, jako kdybych to nenapsal i jinde...

  A ohledně jejích možností a pravomocí se podívejte do stanov. Pokud jí tam máte - pokud ne, podívejte se do vzorových.

  Samozřejmě, nesměli by v ní být ignoranti. Pak by to totiž velmi hlasitě zaznělo už na příslušném shromáždění (a předtím na schůzi výboru s opravou balkónů již počítající, případně i na nástěnce nebo ve vlastní zprávě kontrolní komise doručené všem vlastníkům), že je to v rozporu se zákonem, a předpokládám, že aspoň někdo z těch 76% vlastníků, co si ani po ukázání na chybu nedokážou přečíst smlouvu o převodu do vlastnictví nebo prohlášení vlastníka, by si rozmyslel hlasovat pro neplatnou blbost (stejně tak by si mohli odhlasovat, že byty s balkónama si koupěj pozlacenou vanu s vodotryskem)...

  A jak píše v příkladech nick lake, bohužel, jinak než aktivním přístupem se v případě problémů neobejdete.

  Vložil werten (bez ověření), 3. Červenec 2011 - 17:38

  Vy asi neznáte mentalitu lidí. I když před shromážděním tvrdí, že budou hlasovat proti placení z FO, ale jakmile zjistí, že učetří 6500,–Kč, tak jde morálka stranou a hlasují pro placení z FO. Ve vedlejším domě měli kk a výbor ji úplně paralyzoval, takže byla na nic a v současné době se úplně rozpadla. A s každou blbostí se obracet na soud?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".