Právní úkon, při němž je zapotřebí písemná forma.

Vložil Radana, 7. Prosinec 2010 - 22:38 ::

Dobrý den. Snad mi zde někdo poradí. V obchodním rejstříku je uvedeno pro naše SVJ: V případě, že je pro právní úkon zapotřebí písemná smlouva, podepisuje se předseda výboru a jeden další člen výboru vždy společně. V ostatních případech podepisuje se předseda výboru samostatně. Ve stanovách našeho SVJ: Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.

Ve znění zápisu SVJ (OR) je určení kdo podepisuje (zdá se) jasné. Znění ve stanovách (vzorové) umožňuje podle mě dvojí výklad:

 1. podepisuje předseda
 2. podepisuje místopředseda a člen výboru.

Co má prioritu? zápis v OR nebo Stanovy přijaté SVJ. A který výklad by byl správný? ad a) nebo ad b), případně oba?

Bohužel mi však nejsou příliš jasné (zdůvodnění?) pojmy: 1.) Právní úkon, pro který je zapotřebí písemná smlouva … tzn. podpis nebo podpisy smluvních stran. 2.) Ostatní případy …podpis předsedy samostatně (snad také na nějaké písemnosti?).

Myslím si, že v 1. bodě by šlo např. o pojistnou smlouvu, smlouvu o dodávce tepla, energie, servis výtahu, … Netuším ale co je myšleno těmi „ostatními případy“ pod bodem 2.).

Nejsem právně dostatečně vzdělaná, mohl by mi zde někdo pomoci, alespoň málo objasnit?

Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Radana, 8. Prosinec 2010 - 18:58

  RL Děkuji všem kdo odpověděli na můj dotaz. Vaše odpovědi mi pomohly se rychleji zorientovat. Radana

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 8. Prosinec 2010 - 14:29

  Právní kroky může dělat za Společenství vlastníků nabo SVBJ domu.
  pověřěny vlastník ( zvolený shromážděním a zapsán v obchodním
  rejstříku)
  předseda výboru ( místopředseda)+ další člen výboru

  To vše.

  anonymoussss

  Vložil lake, 8. Prosinec 2010 - 7:31

  Jak se podepisují listiny za společenství je stanoveno přímo zákonem 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).
  Podle § 9 odst. 13 ZoVB "(...) Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis."
  Toto ustanovenínení zákona je nepochybně kogentní povahy, což znamená, že se nelze od něj odchýlit.

  K obsahu vašich stanov:
  Cokoliv máte o podepisování ve stanovách, může být pouze doplněním zákona. Ve formulaci vašich stanov nevidím žádný prostor pro dvojí výklad. V souladu se zákonem podepisují dvě osoby.
  Občanský zákoník obecně připouští, aby podepisující osoba (např. předseda výboru) se nechala při podpisu zastoupit jinou osobou na základě plné moci. Vaše stanovy tuto možnost omezují v tom smyslu, že předseda výboru se nemůže nechat zastoupit libovolnou osobou podle své úvahy (např. právním zástupcem, kamarádem či manželkou), nýbrž výhradně místopředsedou výboru. Podle principu "čtyř očí" nemůže podepisující zástupce předsedy být zároveň druhou podepisující osobou.

  K formulaci vložené v rejstříku:
  Ta je neúplná a chybná.
  • Znění v rejstříku je v rozporu se zněním ve stanovách (chybí podmínka místopředsedy při zastupování předsedy).
  • Druhou chybou je, že se zmiňuje pouze o "písemné smlouvě", přičemž písemný právní úkon je možno učinit i jinak než smlouvou, např. jednostranně či formou dohody.

  Závěr:
  Doporučuji při nejbližší příležitosti sjednotit text v rejstříku s obsahem stanov.

  lake

  Vložil lake, 8. Prosinec 2010 - 7:27

  K pojmu "právní úkon":
  • Právní úkon je projev vůle který zakládá vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností. Některé příklady jste už uvedla; dalšími jsou např.: smlouva o pronájmu místnosti, smlouva o koupi pozemku, smlouva o dílo - zateplení domu. Právním úkonem jsou i smlouvy a dohody uzavřené navzájem mezi osobami bez účastenství SVJ, např. smlouva o výstavbě, dohoda o jiném způsobu přispívání na na náklady spojené se správou domu a pozemku podle § 15 odst. 1 ZoVB.

  • Právním úkonem není např. písemné svolání shromáždění, sdělení výše záloh vlastníkovi jednotky, vyhotovení zápisu ze shromáždění, výzva k uhrazení dlužné částky, písemný pokyn daný správci. Mimochodem, právním úkonem není podle konstantní judikatury ani hlasování na valné hromadě, členské schůzi či shromáždění SVJ.

  lake

  Vložil svjvmt, 8. Prosinec 2010 - 1:26

  SVJ není v OR, myslím od r. 2001, není podnikatel! Podepisování řeší ZVB v § 9, Stanovy nejsou zákon.

  Vložil rivr, 9. Prosinec 2010 - 6:53

  …ZoVB §9/10 první věta

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".