Vložil lake, 8. Prosinec 2010 - 7:31

Jak se podepisují listiny za společenství je stanoveno přímo zákonem 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).
Podle § 9 odst. 13 ZoVB "(...) Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis."
Toto ustanovenínení zákona je nepochybně kogentní povahy, což znamená, že se nelze od něj odchýlit.

K obsahu vašich stanov:
Cokoliv máte o podepisování ve stanovách, může být pouze doplněním zákona. Ve formulaci vašich stanov nevidím žádný prostor pro dvojí výklad. V souladu se zákonem podepisují dvě osoby.
Občanský zákoník obecně připouští, aby podepisující osoba (např. předseda výboru) se nechala při podpisu zastoupit jinou osobou na základě plné moci. Vaše stanovy tuto možnost omezují v tom smyslu, že předseda výboru se nemůže nechat zastoupit libovolnou osobou podle své úvahy (např. právním zástupcem, kamarádem či manželkou), nýbrž výhradně místopředsedou výboru. Podle principu "čtyř očí" nemůže podepisující zástupce předsedy být zároveň druhou podepisující osobou.

K formulaci vložené v rejstříku:
Ta je neúplná a chybná.
• Znění v rejstříku je v rozporu se zněním ve stanovách (chybí podmínka místopředsedy při zastupování předsedy).
• Druhou chybou je, že se zmiňuje pouze o "písemné smlouvě", přičemž písemný právní úkon je možno učinit i jinak než smlouvou, např. jednostranně či formou dohody.

Závěr:
Doporučuji při nejbližší příležitosti sjednotit text v rejstříku s obsahem stanov.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.