povinost SV nechat zpracovat PENB

Vložil staarman, 23. Květen 2015 - 16:13 ::

Tak pročítám novelizovaný zákon 406/2000 a potřeboval bych něco osvětlit.

§7a odstavec 2 ukládá SV nechat zpracovat PENB při prodeji bytu (od1.7.2015) i při pronajímání bytu (od 1.1.2016), když to SV nedodrží a průkaz nedá zpracovat, tudíž vlastníkovi bytu jej neposkytne pro potenciálního kupce či nájmníka, a když nezajistí uvedení energetické třídy v inzerátech hrozí SV podle §12a ostavec 3 písmeno b pokuta až 200 000 Kč

§7a odstavec 3 ukládá to sámé vlastníkovi bytu a za nedodržení mu hrozí podle §12 ostavec 2 písmeno a pokuta až 50 000 Kč

§7a odstavec 7 umožňuje vlastníkovi bytu PENB nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a zprošťuje ho povinností z odstavce 3 a zprošťuje ho tedy i té hrozící pokuty až 50 000 Kč

Pokud tedy SV PENB zpracovat nedá, vlastník bytu dá kupci nebo nájemci vyúčtování za poslední 3 roky a jemu pokuta nehrozí, ale těch až 200 000 Kč pro SV hrozí stále?

děkuji

staarman

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Gustav, 12. Leden 2016 - 19:12

  To je dikuse a právních výkladu. Prostě úplně jednoduse si udělejte průkaz a spíš hlejte za co nejmenší cenu, informuje vlastníky a je to. Já to pořídil za cca 3000Kc, informoval vlastníky a dal se tím 10 let nemusim zajimat. A máme klid. :-).

  Vložil klaaruse, 14. Září 2015 - 10:56

  Zdravím, našla jsem článek na tohle, který mi osvětlil dost věcí, zasílám odkaz: http://www.maklerinadoporuceni.cz/…itek-budovy/

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 14. Září 2015 - 11:53

  Od té doby se podstatně změnil zákon 406/2000 Sb.

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 041

  hrouda1@gmail­.com

  www.hrouda.cz

  Vložil lake, 25. Květen 2015 - 5:39

  Doporučuji všem, kteří zde straší dvousettisícovou pokutou pro SVJ, aby si otevřeli zákon č.406/2000 Sb. a vyhledali v něm tyto právní normy:

  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu na výzvu vlastníka jednotky.
  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii vlastníkovi jednotky na jeho výzvu.

  Hledejte, sokolíci, hledejte. Hledejte zejména v § 7a odst. 2 zákona, protože právě při porušení zde uvedených povinností může být SVJ pokutováno onou dvousettisícovou pokutou.

  Našli jste tyto povinnosti SVJ v zákonu, sokolíci, nebo jste je nenašli?

  Někteří diskutující jsou jako president Zeman se svým mluvčím: oni nemohou najít jakýsi neexistující článek Ferdinanda Peroutky. Zdejší diskutující zase nemohou najít neexistující povinnost, která by byla společenství uložena zákonem. Ale tvrdí nám zde, že při porušení této neexistující povinnosti dostane SVJ sankci od úřadu.

  Jak by asi úřad tu pokutu odůvodnil, nevíte?
  ------------------------------------------------------

  Napíšu jak je to podle práva:

  Dnes má právo na obdržení PENB od SVJ každý vlastník jednotky v domě větším než 1500 m2, protože současná podoba zákona č.406/2000 Sb. ukládá povinnost zajistit PENB do 1. ledna 2015. Tato doba již uplynula. Úřad tedy může dnes udělovat dvousettisícovou pokutu SVJ v takovém domě, zjistí-li nesplnění zákonem uložené povinnosti.

  Tato možnost (udělit sankci) zanikne dnem 1. července 2015, kdy nabude účinnosti novela zavedená zákonem č. 103/2015 Sb.. V novelizovaném znění zákona se bez náhrady ruší povinnost zajistit PENB pro bytové domy do určitého data, takže tím odpadá důvod k udělení sankce. Ode dne 1. července 2015 již nebude možno udělit pokutu z důvodu nezpracování PENB ani SVJ v domě nad 1500 m2, ani SVJ v domech nad 1000 m2, ani v domech pod 1000 m2.

  Možnost zákonné sankce zůstane po 1. červenci 2015 zachována pro případy, kdy nebude zpracován PENB při větší změně dokončené budovy, nebo pokud SVJ bude bez PENB pronajímat či prodávat svou vlastní budovu, nebo její ucelenou část.

  Pokud s tím má někdo problémy, ať si stěžuje našim skvělým zákonodárcům, kteří jsou přesvědčeni, že SVJ je vlastníkem bytů v domě a že tyto byty samo pronajímá či prodává. Viz § 7 odst. 6 písm. c zákona č.406/2000 Sb..

  lake

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 25. Květen 2015 - 16:34

  V § 7a odstavec 2 je: Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni… předat průkaz…kupujícímu budovy nebo ucelené části… nájemci budovy nebo ucelené části. Podle zákona 406/2000 Sb., odst. 1q, je ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com www.hrouda.cz

  Vložil lake, 25. Květen 2015 - 17:00

  Pane Hroudo, je vidět, že ani po několikahodinovém hledání jste v zákonu nenašel to, k čemu jsem Vás vyzval.
  Ono to tam není, že. Vaše katastrofické vize o dvousettisícové pokutě při každém prodeji jednotky v domě jsou pouze strašením.

  lake

  Vložil staarman, 26. Květen 2015 - 6:39

  Sokolíci tomu rozumí každý jinak. Třeba já jsem to ze zákona pochopil jako pan Hrouda, Vy to pane lake vidíte jinak. Ale ani jednomu nám nepřísluší vykládání zákona ve sporných případech. Co se obrátit na MPO v jehož gesci zákon je?

  staarman

  Vložil Kubík (bez ověření), 26. Květen 2015 - 18:59

  Staarmane,

  ty jsi idealista. Pro lakeho je výklad nějakých úředníků MPO irevalentní. Pochop konečně, že jedině lakův výklad je správný. Pokud ho někdo nepochopí, nebo si dokonce dovolí s ním polemizovat, je to troll nebo blb.

  Vložil staarman, 27. Květen 2015 - 8:38

  Pro lakeho je možná irelevantní, pro mne směrodatný. MPO je gestor dotčeného zákona a Ti konkrétní úředníčkové jsou odpovědní za jeho výklad. Až tam bude sedět lake, bude i jeho názor směrodatný, takto je to názor a rada dalšího diskutujícího, jako všech ostatních na portálu.

  staarman

  Vložil tms (bez ověření), 20. Leden 2016 - 15:02

  pane lake, je rozdil hledat neco co neexistuje nebo neco co vy nemuzete najit, staci se podivat do paragrafu 12 pripadne 12a aktualizovaneho 103/2015 Sb. a mate tam to, co vy zadate po sokolicich aby nasli za vas

  Vložil lake, 20. Leden 2016 - 17:05

  Tms, píšete nesmysl. Za prvé: psal jsem o právním stavu před novelou provedenou zákonem č. 103/2015 Sb. Za druhé: citujte kde v zákonu je – podle Vás – uvedena Vámi tvrzená povinnost.

  lake

  Vložil svjvmt, 24. Květen 2015 - 19:49

  Časopis Týden ve svém novém vydání přišel s informací, že si majitelé domů připlatí až desetitisíce korun za energetické průkazy budov. Budou totiž muset nově obsahovat doporučení, jak konkrétně na energiích ušetřit. Tož co vy na to?

  inShare.

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 26. Květen 2015 - 19:44

  Žádné navržené změny dosud v parlamentu nejsou: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw…

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 041

  hrouda1@gmail­.com

  www.hrouda.cz

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 25. Květen 2015 - 16:44

  Doporučení, jak konkrétně na energiích ušetřit jsou již od začátku povinnou součástí PENB. Vyhláška 78/2013 Sb. doslova zní: (1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění. (2) Protokol obsahuje

  1. účel zpracování průkazu,
  2. základní informace o hodnocené budově,
  3. informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
  4. energetickou náročnost hodnocené budovy,
  5. posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  6. doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
  7. identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

  V příloze 4 k vyhlášce 78/2013 S. je vzor jak to má vypadat, netýká se to tedy jen větších změn ale všech zpracovaných PENB, kromě PENB zpracovaných pro prodej či pronájem (viz § 9, odst. 5, vyhlášky)

  Pokud máte PENB bez těchto náležitostí, je neplatný, a SEI Vám může uložit ho nechat zpracovat znovu.

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 041

  hrouda1@gmail­.com

  www.hrouda.cz

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 24. Květen 2015 - 9:52

  Přečetl jsem si i komentáře níže, nejsem oprávněn vykládat zákon, ale domnívám se, že SVJ, a potažmo bytovým vlastníkům, hrozí pokuta vždy, když někdo v budově pronajímá (od 1. 1. 2016) či prodává (již dnes) ucelenou část budovy, tedy byt (jednotku) a SVJ si neopatří průkaz (PENB) nebo bytoví vlastníci si to nepohlídají a prokazatelně nepověří SVJ zpracováním PENB. V zákoně 406/2000 Sb. je napsáno „při prodeji či pronájmu“, nikoliv „pokud prodávají či pronajímají“, nevztahuje se to tedy k vlastnictví, ale k události prodeje či pronájmu. Podle zákona 406/2000 Sb., odst. 1q, je ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena. Podmínkou, kdy SVJ nebo spoluvlastníkům začne hrozit pokuta, je ale ustanovení § 7a, odstavce 7, kdy si musí vlastník jednotky PENB od SVJ vyžádat, a SVJ mu PENB nepředá.

  Zajímavý je vztah mezi bytovými vlastníky a SVJ jako správcem budovy. Když společenství vlastníků dostane od SEI pokutu, tak vznikne společenství vlastníků dluh, za který ručí jeho členové (vlastníci bytových jednotek = bytoví vlastníci) v poměru podle velikosti svého podílu (§ 1194, odst.2, občanského zákoníku). Znamená to, když společenství vlastníků pokutu nezaplatí, protože nemá dost majetku, tak přijde exekutor na každého vlastníka bytové jednotky?

  Zajištěním PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) podíloví nebo bytoví vlastníci obvykle pověří osobu odpovědnou za správu domu. Podle § 1190 OZ je osobou odpovědnou za správu domu společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Správce má právní postavení příkazníka (§ 2430 a následující, OZ), to znamená, že se příkazní smlouvou zavazuje obstarat záležitosti příkazce, což budou budou bytoví nebo podíloví vlastníci. Když osoba pověřená správou domu na příkaz spoluvlastníků domu PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) nezajistí, způsobí tato osoba spoluvlastníkům škodu. Po správci domu potom mohou jednotliví spoluvlastníci chtít škodu nahradit. Předtím ale zřejmě zažijí na vlastní kůži řádění exekutora a možná i kriminál. Bude těm, kdo už před tím spáchali jiný přestupek, například při řízení auta, hrozit i odnětí svobody? Být podílovým vlastníkem je tedy mnohem rizikovější než být bytovým vlastníkem v domě, kde bylo založeno společenství vlastníků.

  Další zajímavostí je, že pokud vlastník jednotky nedostane od SVJ PENB, může vymáhat po SVJ, a potažmo po bytových vlastnících, náhradu škody, která byla způsobena například neprůkazným určením energetické náročnosti budovy (tedy podhodnocením nebo nemožností ohodnotit jeho majetek) při prodeji či pronájmu jednotky. Vyúčtováním dodávek energie totiž energetickou náročnost budovy určit nelze, určuje se jimi jen aktuální spotřeba energie a nikoliv to, kolik budova k bezporuchovému provozu energie potřebuje, jaké je množství celkové dodané a primární energie a zda budova splňuje zákonné požadavky na tepelnou ochranu budovy, tedy bezporuchový provoz.

  Dovolím si na závěr udělit bytovým vlastníkům (a tedy i prodávajícím a pronajímatelům) radu: Přikažte osobě odpovědné za správu domu, tedy SVJ, (nejlépe písemně proti vlastnoručnímu podpisu nebo poštou s doručenkou nebo do datové schránky), aby si opatřila a vlastníkovi jednotky předala PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) v přiměřené lhůtě vždy při prodeji či pronájmu jednotky nebo ucelené části budovy, a osobně se ujistěte, že to skutečně udělala. Nechte si ukázat zpracovaný PENB a ujistěte se, že byl zpracován oprávněným energetickým specialistou.

  Představte si situaci, že správce domu, tedy SVJ, „nevěděl“ nebo „myslel“ nebo ho „nikdo na nic neupozornil“, a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) si neopatřil. Jak asi budou vypadat soudní „tahanice“, když po něm, a případně po ostatních bytových vlastnících, budete chtít nahradit škodu? Někdy z nich nic nedostanete, protože „nic nemají“.

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 041

  hrouda1@gmail­.com

  www.hrouda.cz

  Vložil aniz (bez ověření), 24. Květen 2015 - 20:55

  Pane Hrudo, jste jeden z mnoha vykladačů zákonů „podle svého“. Potřebujete zakázku, že ano, podle toho radíte. Jinak pane Hrudo, PENB je největší blbost, jakou kdo vymyslel, protože nic nevypovíá o skutečné energetické náročnosti budovy, protože papír snese vše. Je to jenom dobrý kšef, no hlavně pro vás, proto jste tak aktivní. Mne jako vlastníkovi jednotky to není k ničemu. A o naše soudní tahanice se nestarejte, to je pouze náš problém. To je moje rada pro vás.

  Vložil staarman, 24. Květen 2015 - 10:11

  Píšete: opatřit vždy při prodeji nebo pronájmu – myslíte při každé události nový? To snad ne? Myslím, že postačí, až nám skončí platnost stávajícího průkazu (318/2012 čl. II bod 4), pořídit PENB nový a je klid na 10 let.

  staarman

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 24. Květen 2015 - 12:30

  Samozřejmě není třeba opatřovat PENB při každém pronájmu či prodeji, PENB platí 10 let nebo do provedení větší změny, od 1. 7. 2015 také do provedení změny vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com www.hrouda.cz

  Vložil Pavel, 24. Květen 2015 - 11:10

  Staarmane,

  z věty „hrozí pokuta vždy, když někdo v budově pronajímá (od 1. 1. 2016) či prodává (již dnes)…“ nedovozuji, že novelizovat PENB je nutno při každé takové události. Platnost PENB je, jak správně píšete, 10 let.

  Ing. Hrouda pouze uvádí, že SVJ má povinnost zpracovávat PENB i v případě, když nevlastní jednotku. To je převažující názor. Že by SVJ mělo povinnost zpracovávat PENB pouze v případě, když samo prodává jednotku, je extrémní názor, který neváže na jiná ustanovení 406/2000 Sb.. Ale 406/2000 Sb. je v obvyklé legislativní jakosti „paskvil“. Viz § 7/6/c byty ve vlastnictví SVJ (má být ve správě SVJ) nebo § 7a/2/d zajišťování ukazatelů v reklamních materiálech, což je nesplnitelná povinnost.

  Jako obvykle je potřeba psát, na v tomto případě MPO, a věřit, že i úředníci pochopí, co je to za blbost.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 25. Květen 2015 - 5:47

  Pane Pavle, nevím co nazýváte „extrémní názor“.

  Dnes má každé SVJ povinnost zpracovat PENB ze zákona v těchto případech:

  1. při větší změně dokončené budovy,
  2. pokud prodává budovu, pronajímá budovu, pronajímá ucelenou část budovy od 1.1.2016,
  3. povinně do stanoveného data: dům nad 1500 m2 do 1.1.2015, nad 1000 m2 do 1.1.2017, pod 1000 m2 do 1.1.2019.

  Jistě nepopřete, že novela provedená zákonem č. 103/2015 Sb. vypustila ze zákona povinnost uvedenou pod č. 3. Byl to sám racionální zákonodárce, kdo ze zákona č. 406/2000 Sb. zcela vymazal povinnost zajistit pro každý bytový dům PENB do určitého data. Od 1.7.2015 tedy taková povinnost již nebude existovat, byla racionálním zákonodárcem zrušena.

  Co vám na tom tak vadí?

  Pokud se domníváte, že SVJ je povinno nechat zpracovat PENB ještě z nějakého jiného důvodu, prosím, citujte ze zákona kde obsahuje určitě a srozumitelně vyjádřenou povinnost SVJ vypracovat PENB, jestliže jiná osoba prodává svou vlastní jednotku.

  Ne, taková povinnost v zákonu uvedena není. Není tam ani dnes, a nebude v zákoně ani po účinnosti poslední novely č. 103/2015 Sb.. Pravý opak je pravdou: jestliže vlastník jednotky požádá o PENB a nedostane jej, prostě namísto PENB předloží vyúčtování za tři roky.
  ------------------------------------------

  Pane Pavle, sám jste napsal (cituji): „Ale 406/2000 Sb. je v obvyklé legislativní jakosti „paskvil“. Viz (…) § 7a/2/d zajišťování ukazatelů v reklamních materiálech, což je nesplnitelná povinnost.“

  Správně jste došel k názoru, že racionální zákonodárce nemohl mít v úmyslu uložit SVJ povinnost absurdní či nesplnitelnou.

  Jenže tato povinnost NENÍ nesplnitelná! Je pouze třeba porozumět komu je uložena.

  Je samozřejmě bez obtíží splnitelná – pro toho, kdo prodává svou část budovy či svou budovu podle § 7a odst. 2 zákona. Tato povinnost je pro SVJ splnitelná vždy. Prostě si v předstihu zajistí PENB, předloží a předá jej zájemci/kupci/ná­jemci a je schopno zajistit si i uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

  Jak vidíte, vyložil jsem obrat „při prodeji budovy nebo ucelené části budovy“ ústavně konformním způsobem. Jeho význam nepochybně je „jestliže vlastník nebo SVJ prodává budovu nebo ucelenou část budovy“. Při jiném výkladu by přece platilo co jste už sám napsal: že by to byla nesplnitelná povinnost.

  SVJ přece netuší, zda některý z desítek vlastníků jednotek v domě plánuje prodat svou jednotku, zda zveřejňuje nějaké reklamní či informační materiály, zda si zve potenciální kupce na prohlídku svého bytu. Vlastník jednotky nemá zákonem uloženu žádnou informační povinnost vůči SVJ o těchto věcech.

  Takže pokud by zákonodárce za těchto okolností uložil SVJ nesplnitelnou povinnost – to by se bezpochyby jednalo o neracionálního zákonodárce.

  Takovou možnost však Ústavní soud ostře odmítá ve své judikatuře: vychází vždy z předpokladu racionálního zákonodárce. Tomu je třeba přizpůsobit výklad právního předpisu. Neexistuje jiný ústavně konformní výklad než ten, který jsem zde podal.

  lake

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 24. Květen 2015 - 12:48

  Tím bych se vůbec nezabýval. Pokud zákon o takových bytech (ve vlastnictví SVJ) mluví, a navíc odkazuje na zrušený zákon o vlastnictví bytů, v souvislosti, že se na ně nevztahují povinnosti podle jiné vyhlášky a připouští si stanovit jiná pravidla, když si SVJ nechá zpracovat energetický posudek a splní další podmínky, dovedete si představit někoho, kdo by se do do něčeho takového pouštěl?

  Vzpomínám si na paní, která si v tramvaji četla sbírku zákonů a opakovaně dostávala záchvaty smíchu…

  Proč si myslíte, že zajišťování ukazatelů v reklamních materiálech je nesplnitelná povinnost?

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com www.hrouda.cz

  Vložil staarman, 24. Květen 2015 - 11:12

  Měl jsem na mysli jinou pasáž příspěvku pana Hroudy, ale výsledek je tentýž.

  Proč je ta povinnost ve 2/d nesplnitelná?

  staarman

  Vložil staarman, 24. Květen 2015 - 10:05

  již jsem v jiném vlákně psal následující, ale odpovědi jsem se nedočkal, až teď od Vás (i když jste nevěděl, že mi odpovídáte). Vy si tedy myslíte, že mám pravdu (viz níže)?

  Tedy pokud to dobře chápu:

  §7a: PENB si nemusí SV opatřit a když někdo prodává (od 1.1.16 i pronajímá byt), PENB dotyčný nahradí (podle odst. 7) vyúčtováním energií za poslední 3 roky a do soukromého inzerátu nemusí uvádět ani energetickou třídu (odst. 3 písm. c pro něj neplatí), ale realitka už podle odst. 3 písm d musí uvést do svých inzerátů třídu G

  Co vy na to? Chápu to dobře?

  to ale může srazit cenu bytu a hypoteticky vzato to snížení prodejní ceny by mohl prodávající právem označit jako způsobenou škodu a uplatňovat ji u SV, protože mu nedalo PENB (protože jej nemá a dělat jej nechce) a znemožnilo tak uvedení lepší energetické třídy v materiálech realitní kanceláře…

  Nebo to vidím moc černě (já už vidím ty štosy žalob na stolech soudců)?

  staarman

  Sice mám u příspěvku 2 mínusy, ale názor mi nikdo neřekl. Prosím vyjádřete se někdo, když řeknete, že plácám bludy a opravíte mne, zlobit se určitě nebudu.

  staarman

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 24. Květen 2015 - 13:00

  Cenu bytu to opravdu může snížit nebo to ztíží či znemožní byt prodat či pronajmout. Když realitka do reklamy neuvede třídu G, dostane pokutu ona (od 1. 7. 2015). Když budu prodávat nebo pronajímat byt, a SVJ nesplní to, co mu ukládá zákon (opatřit a předat mně PENB), tak mně způsobí potíže, újmu, škodu, nejistotu, někomu snad i psychické potíže a újmu na zdraví, někdo se naštve, a něco nepředloženého provede… Představte si, že někdo byt s uvedenou třídou G ze zoufalství prodá cikánům. Nebudou chtít po SVJ náhradu škody nebo zadostiučinění za újmu také ostatní bytoví vlastníci?

  Na druhou stranu to někomu může být z neznalosti úplně jedno, a nechá se ošidit..

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com www.hrouda.cz

  Vložil lake, 23. Květen 2015 - 18:04

  Pane staarmane, nesprávně jste si vyložil § 7a odst. 2 zákona č.406/2000 Sb..

  Povinnosti SVJ podle § 7a odst. 2 se týkají pouze případu, kdy SVJ samo prodává budovu, či ucelenou část budovy, případně samo pronajímá budovu, či (od od 1. ledna 2016) ucelenou část budovy.

  Správně jste rozpoznal, že ustanovení § 7a odst. 3 se týká případu, kdy vlastník jednotky prodává jednotku, či pronajímá jednotku. Ty dva případy nelze nijak míchat dohromady.

  Takže odpověď na Váš dotaz:
  Při prodeji či pronájmu jednotky vlastníkem jednotky podle § 7a odst. 3 nehrozí SVJ žádná pokuta, protože neexistují žádné povinnosti, které by při tom mělo SVJ plnit.

  SVJ může být v praxi pokutováno pouze ve dvou případech:

  1. bude-li od 1. ledna 2016 pronajímatelem ucelené části budovy a nepředá nájemci průkaz podle § 7a odst. 2 písm. a,
  2. nezajistí-li zpracování průkazu v termínu, který je uveden v § 7a odst. 1 písm. c.

  lake

  Vložil ing. Vladimír Hrouda, 24. Květen 2015 - 13:34

  SVJ je ze zákona určeno ke správě budovy. Podle § 1195 obč. zákoníku společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Víte o případu, že by si SVJ pro tyto účely koupilo dům či byt? A z čeho, když nesmí podnikat? Z darů? A od koho? Nebo, že by se bytoví vlastníci na koupi bytu pro SVJ složili?

  Nesouhlasím s vámi, že SVJ pokuta nehrozí. Domnívám se (nejsem oprávněn vykládat zákon), že povinnost opatřit si průkaz se vztahuje k události prodeje či pronájmu, nikoliv k vlastnictví. Tedy povinnost opatřit si průkaz má SVJ podle odstavce 2. Podmínkou této povinnosti snad může být také § 7a, odstavec 7, tedy písemná žádost bytového vlastníka o předání PENB. Otázkou je, zda má SVJ tutéž povinnost (pod hrozbou pokuty), když se nedozvědělo, že bytový vlastník byt prodává či pronajímá. Snad by se řešilo, zda vynaložilo dostatek úsilí, aby se to dozvědělo. Nebo by se řešilo, zda prodávající či pronajímatel nezpůsobil SVJ škodu tím, že mu to neoznámil.

  Ten kdo se více o PENB zajímá, vyhne se případným sporům a nepříjemnostem ve vzájemných vztazích. Na zpracování PENB lze asi vydělat vždy, když se s vlastnictvím či budovou něco děje, něco se mění. Je to důležitý a sofistikovaný technický dokument, při změnách budov součást stavební dokumentace, ověřované stavebními úřady při stavebním řízení. Při změnách vlastnictví je to průkazný doklad o hodnotě majetku.

  A § 7a, odstavec 1c), má od 1. 7. 2015 zcela jiné znění.

  ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com www.hrouda.cz

  Vložil staarman, 23. Květen 2015 - 20:28

  §7a 1 c – oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie – to jste asi nemyslel?

  takže pokud by samo SV vlastnilo byt a ten prodávalo či pronajímalo, chápu Vás dobře?

  staarman

  Vložil lake, 24. Květen 2015 - 3:29

  Když jseom odkázal na § 7a/1/c zákona, mínil jsem tím odkaz na jeho platné a účinné znění.

  Pokud jde o prodej bytu společenstvím: Popletení autoři zákona č. 406/2000 Sb. se celé roky domnívají, že SVJ je vlastníkem všech bytů v domě. Viz § 7 odst.6. Tam je ten zjevný nesmysl uveden už pár let.

  Později ouředníci-klauni zopakovali stejnou chybu v § 7a. Proto se v zákonu objevil nepravděpodobný případ – prodej budovy a ucelené části budovy společenstvím vlastníků.

  Podle mne je to tak, že bude-li SVJ prodávat či pronajímat svou vlastní jednotku, uplatní se ustanovení § 7a/3 o prodeji a pronájmu jednotky. Ustanovení § 7a/2 by se použilo, pokud SVJ bude pronajímat ucelenou část budovy odlišnou od jednotky – což může být jedině společná část domu.

  Ale těžko je hledat nějaký smysl v nesmyslu…

  lake

  Vložil MartinII, 12. Leden 2016 - 11:45

  Na dotaz tvrdí MPO zhruba to, že „SVJ má povinnost nechat zpracovat průkaz v případě větší změny na budově, či prodeje/pronájmu budovy jako celku. U bytu má povinnost při prodeji/nájmu vlastník jednotky (může PENB nahradit vyúčtováním energie, pokud mu není na písemné vyžádání PENB předán). Nicméně nahrazení průkazu vyúčtováním nezbavuje SVJ povinnosti PENB zpracovat“.

  Krom poslední věty uvedlo MPO čísla paragrafů.

  Vložil Pavel, 12. Leden 2016 - 11:53

  Martine,

  prosím, vyvěste zde tu odpověď.

  Nedivím se, že na poslední větu nemají paragraf. Já ho také neznám.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Haml (bez ověření), 24. Květen 2015 - 11:39

  Pane Lake, podle vás Ustanovení § 7a/2 by se použilo, pokud SVJ bude pronajímat ucelenou část budovy odlišnou od jednotky – což může být jedině společná část domu. To je stejně nepravděpodobné jak se zmiňujete výše ve vašem příspěvku. Společné prostory jsou v 99,99 % majetkem pouze vlastníků a ne SVJ.

  Vložil staarman, 24. Květen 2015 - 9:27

  Když jsem psal, že pročítám novelizovaný zákon, měl jsem na mysli tu poslední novelu účinou od 1.7.2015. Ale měl jsem to upřesnit, to je fakt.

  SV nemůže mít jako PO ve vlastnictví byt nebo budovu?

  staarman

  Vložil MartinII, 23. Září 2015 - 12:08

  Prosím o vysvětlení po novelizaci zákona, zda musí nechat SVJ zpracovat PENB po výměně oken a zda je plocha oken důležitá plocha pro povinnost PENB. Děkuji

  Vložil polan (bez ověření), 2. Říjen 2015 - 23:13

  Lake napsal: Dnes má každé SVJ povinnost zpracovat PENB ze zákona v těchto případech:

  při větší změně dokončené budovy,

  Vložil polan (bez ověření), 2. Říjen 2015 - 22:47

  Lake napsal: Dnes má každé SVJ povinnost zpracovat PENB ze zákona v těchto případech:

  při větší změně dokončené budovy,

  Vložil Petr, 13. Listopad 2015 - 18:15

  Já rozumím novelizaci zákonem 103/2015 po vyškrtnutí bodu c v § 7a/1 ve znění

  "opatřit si průkaz pro užívané bytové domy nebo administrativ­ní budovy

  1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
  2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
  3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019"

  že tedy před novelizací uvedené termíny neplatí, a vlastník jednotky má zajistit PENB jen pro nájemce bytu či zájemce o koupi bytu, nebo doložit spotřebu za poslední 3 roky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".