Vložil lake, 25. Květen 2015 - 5:47

Pane Pavle, nevím co nazýváte „extrémní názor“.

Dnes má každé SVJ povinnost zpracovat PENB ze zákona v těchto případech:

  1. při větší změně dokončené budovy,
  2. pokud prodává budovu, pronajímá budovu, pronajímá ucelenou část budovy od 1.1.2016,
  3. povinně do stanoveného data: dům nad 1500 m2 do 1.1.2015, nad 1000 m2 do 1.1.2017, pod 1000 m2 do 1.1.2019.

Jistě nepopřete, že novela provedená zákonem č. 103/2015 Sb. vypustila ze zákona povinnost uvedenou pod č. 3. Byl to sám racionální zákonodárce, kdo ze zákona č. 406/2000 Sb. zcela vymazal povinnost zajistit pro každý bytový dům PENB do určitého data. Od 1.7.2015 tedy taková povinnost již nebude existovat, byla racionálním zákonodárcem zrušena.

Co vám na tom tak vadí?

Pokud se domníváte, že SVJ je povinno nechat zpracovat PENB ještě z nějakého jiného důvodu, prosím, citujte ze zákona kde obsahuje určitě a srozumitelně vyjádřenou povinnost SVJ vypracovat PENB, jestliže jiná osoba prodává svou vlastní jednotku.

Ne, taková povinnost v zákonu uvedena není. Není tam ani dnes, a nebude v zákoně ani po účinnosti poslední novely č. 103/2015 Sb.. Pravý opak je pravdou: jestliže vlastník jednotky požádá o PENB a nedostane jej, prostě namísto PENB předloží vyúčtování za tři roky.
------------------------------------------

Pane Pavle, sám jste napsal (cituji): „Ale 406/2000 Sb. je v obvyklé legislativní jakosti „paskvil“. Viz (…) § 7a/2/d zajišťování ukazatelů v reklamních materiálech, což je nesplnitelná povinnost.“

Správně jste došel k názoru, že racionální zákonodárce nemohl mít v úmyslu uložit SVJ povinnost absurdní či nesplnitelnou.

Jenže tato povinnost NENÍ nesplnitelná! Je pouze třeba porozumět komu je uložena.

Je samozřejmě bez obtíží splnitelná – pro toho, kdo prodává svou část budovy či svou budovu podle § 7a odst. 2 zákona. Tato povinnost je pro SVJ splnitelná vždy. Prostě si v předstihu zajistí PENB, předloží a předá jej zájemci/kupci/ná­jemci a je schopno zajistit si i uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Jak vidíte, vyložil jsem obrat „při prodeji budovy nebo ucelené části budovy“ ústavně konformním způsobem. Jeho význam nepochybně je „jestliže vlastník nebo SVJ prodává budovu nebo ucelenou část budovy“. Při jiném výkladu by přece platilo co jste už sám napsal: že by to byla nesplnitelná povinnost.

SVJ přece netuší, zda některý z desítek vlastníků jednotek v domě plánuje prodat svou jednotku, zda zveřejňuje nějaké reklamní či informační materiály, zda si zve potenciální kupce na prohlídku svého bytu. Vlastník jednotky nemá zákonem uloženu žádnou informační povinnost vůči SVJ o těchto věcech.

Takže pokud by zákonodárce za těchto okolností uložil SVJ nesplnitelnou povinnost – to by se bezpochyby jednalo o neracionálního zákonodárce.

Takovou možnost však Ústavní soud ostře odmítá ve své judikatuře: vychází vždy z předpokladu racionálního zákonodárce. Tomu je třeba přizpůsobit výklad právního předpisu. Neexistuje jiný ústavně konformní výklad než ten, který jsem zde podal.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.