Vložil lake, 25. Květen 2015 - 5:39

Doporučuji všem, kteří zde straší dvousettisícovou pokutou pro SVJ, aby si otevřeli zákon č.406/2000 Sb. a vyhledali v něm tyto právní normy:

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu na výzvu vlastníka jednotky.
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii vlastníkovi jednotky na jeho výzvu.

Hledejte, sokolíci, hledejte. Hledejte zejména v § 7a odst. 2 zákona, protože právě při porušení zde uvedených povinností může být SVJ pokutováno onou dvousettisícovou pokutou.

Našli jste tyto povinnosti SVJ v zákonu, sokolíci, nebo jste je nenašli?

Někteří diskutující jsou jako president Zeman se svým mluvčím: oni nemohou najít jakýsi neexistující článek Ferdinanda Peroutky. Zdejší diskutující zase nemohou najít neexistující povinnost, která by byla společenství uložena zákonem. Ale tvrdí nám zde, že při porušení této neexistující povinnosti dostane SVJ sankci od úřadu.

Jak by asi úřad tu pokutu odůvodnil, nevíte?
------------------------------------------------------

Napíšu jak je to podle práva:

Dnes má právo na obdržení PENB od SVJ každý vlastník jednotky v domě větším než 1500 m2, protože současná podoba zákona č.406/2000 Sb. ukládá povinnost zajistit PENB do 1. ledna 2015. Tato doba již uplynula. Úřad tedy může dnes udělovat dvousettisícovou pokutu SVJ v takovém domě, zjistí-li nesplnění zákonem uložené povinnosti.

Tato možnost (udělit sankci) zanikne dnem 1. července 2015, kdy nabude účinnosti novela zavedená zákonem č. 103/2015 Sb.. V novelizovaném znění zákona se bez náhrady ruší povinnost zajistit PENB pro bytové domy do určitého data, takže tím odpadá důvod k udělení sankce. Ode dne 1. července 2015 již nebude možno udělit pokutu z důvodu nezpracování PENB ani SVJ v domě nad 1500 m2, ani SVJ v domech nad 1000 m2, ani v domech pod 1000 m2.

Možnost zákonné sankce zůstane po 1. červenci 2015 zachována pro případy, kdy nebude zpracován PENB při větší změně dokončené budovy, nebo pokud SVJ bude bez PENB pronajímat či prodávat svou vlastní budovu, nebo její ucelenou část.

Pokud s tím má někdo problémy, ať si stěžuje našim skvělým zákonodárcům, kteří jsou přesvědčeni, že SVJ je vlastníkem bytů v domě a že tyto byty samo pronajímá či prodává. Viz § 7 odst. 6 písm. c zákona č.406/2000 Sb..

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.