Povinnost spořit na neurčitý účel podle práva

Vložil Anonymous, 3. Duben 2018 - 18:12 ::

Ptala jsem se několika odborníků (správců, účetních, advokátů specializujících se na bytové právo, soudních znalců), jak postupovat, když je po mě žádáno spoření na neurčitý účel v nezdůvodněné vý­ši.

Všichni shodně odpověděli, že povinnost kolektivně spořit je právně v pořádku (byla-li schválena shromážděním). Jako právní podklad uvedli rozsudky, nikoliv právní normy.

Je to jako bych autoservisu platila pravidelné měsíční částky v nezdůvodněné výši s tím, že mi podle uvážení servisu možná někdy v budoucnu opraví automobil, zbytek bude ležet na účtu servisu.

Jak je to s povinností spořit na neurčitý účel? Skutečně stačí schválení částky bez plánu a bez rozpočtu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jura I. (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:28

  Spořit do kasičky SVJ lze pouze a jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Vlastník jednotky má pouze zákonnou povinnost hradit konkrétní náklady spojené se správou domu ve výši svého spoluvlastnického podílu. Pozn: mějme nesmyslný „FO“ do kterého chcete platít např. 30,–Kč/měsíc/m2. Vaše jednotká má plochu 60 m2. Za deset let naspoříte do cizí pokladničky 216.000,–Kč pokud se nic neopravuje. Poté chcete byt prodat. Nevím co Vám řekne kupec, jestliže mu sdělíte, že Vám k ceně obvyklé musí ještě zaplatit 216.000,–Kč. Mám za to, že Vám řekne, že mu do toho nic není a Vaše spoření je Vaše soukromá věc. Navíc zaplatíte vyšší daň z převodu nemovitosti, pokud Vám na tuto podmínku přistoupí.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 4. Duben 2018 - 8:25

  zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku by měly být stanoveny na základě rozpočtu, viz např. Kropáčková, Čudová, Šimeček, Podškubka, Laipold, Brodecká, Hlúšková – Bytové domy zdroj příjmů i povinností, str. 49, Výši příspěvku si určují vlastníci na zasedání shromáždění s ohledem na schválený rozpočet. nebo JUDr. Čáp článek Stanovení poměru výše příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku publikovaný na www.svjaktualne.cz Pokud má dojít ke změně již schválené celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku a od toho odvozené změně výše záloh jednotlivých vlastníků jednotek na příspěvky na správu domu a pozemku, jedná se v zásadě o změnu schváleného rozpočtu v rámci rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku. je to logické, protože vybírat peníze na neurčitý účel je nepřezkoumatelné. jak se posoudí, že tyto zálohy jsou na výdaje nutné a účelné ve smyslu § 1189 odst. 1 NOZ?

  pokud by bylo možné vybírat peníze na neurčitý účel, mohla by většina na shromáždění schválit zálohy ve výši 20.000 Kč/m2, dostat tím některé vlastníky do exekuce, odkoupit jejich byty levně a pak následně by shromáždění odsouhlasilo rozpuštění dlouhodobých záloh…

  takže zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku se mají odvíjet od rozpočtu, aby byly přezkoumatelné. ostatně v klasickém spoluvlastnictví, pokud např. vlastní dům 3 lidé, tak si taky nespoří hromadně na nějaký neurčitý účel.

  Vložil aa (bez ověření), 4. Duben 2018 - 9:19

  Rozpočet pro konkrétní dům neurčuje žádná Kropáčková, Čudová, Šimeček, Laipold, Brodecká ani Hlůšková. Neexistuje žádná povinnost spořit. Příspěvky na správu domu nejsou spoření.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 4. Duben 2018 - 5:37

  Toto je kontroverzní téma, které má své zastánce i odpůrce. A obě strany mají své argumenty. Asi to téma takto „od klávesnice“ nerozhodneme. Dokud budeme přinášet argumenty a diskuse bude slušná, má smysl. Ale asi musíme opustit představu, že zastánce opačného pojetí přesvědčíme o vlastní pravdě. Dovolím si přidat dva vlastní argumenty.

  1. Je otázkou, co je to určitý a neurčitý účel. Pro mě je účel dostatečně určitý, pokud se peníze střádají na budoucí opravy a údržbu. Budoucí opravy – to je pro mne ta určitost. Pro mne by účel byl neurčitý, pokud by to bylo jenom – budeš platit. Jakmile je tam ten dovětek „na budoucí opravy a údržbu“, už je to pro mne určitý účel a není pro mne důležité, jaké konkrétní opravy to budou.
  2. Většinou zde zaznívá názor, že jde o skládání peněz na něco, co přijde v budoucnosti (třeba oprava střechy). Já osobně to vnímám nikoliv jako budoucnost, ale jako současnost. Dlouhodobou zálohu (pro někoho třeba „fond oprav“) vnímám obdobně, jako odpisy. Tím, že v domě bydlím, ho opotřebovávám. Tedy podílím se na opotřebování třeba střechy (ale i dalších společných částí). Jestliže vím, že nová střecha bude potřeba za 10 let, tak každý den se střecha opotřebuje o malý kousek. 10 let je cca 3650 dní, tedy každý den se opotřebuje o 1/3650. A pokud v domě bydlím (přesněji vlastním byt), tak se na tomto opotřebení svým podílem podílím. Takže na dlouhodobých zálohách neplatím za opravu, která přijde v budoucnosti, ale naopak platím za opotřebení, které se stalo právě dnes. Výhodou mého přístupu je, že vždy je účel určitý, neboť každý den přichází malý díl onoho opotřebení společných částí. A také nemám problém při prodeji jednotky a pocitem, že by se mi „naspořené“ a neupotřebené peníze měly vracet. Neměly, protože jsem přispěl přesně tolik, kolik jsem se podílel na opotřebení. Toto přepnutí z budoucnosti na přítomnost je samozřejmě jen v hlavě. Je to o vnímání dané situace. Je to obdobné, jako zda do půlky naplněnou sklenici vnímáme jako poloplnou nebo poloprázdnou. A neříkám, že je to jediný správný pohled na věc. Ale je to můj pohled na věc.
  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 4. Duben 2018 - 12:58

  „každý den přichází malý díl onoho opotřebení společných částí“

  Z toho bezprodtředně plyne konkrétní výpočet: Dům stojí 10 mil. Kč (100 mil. Kč) a má životnost 100 let, z toho plyne opotřebení 8 tis. Kč/měsíc (83 tis. Kč/měsíc).

  Vložil Misme, 4. Duben 2018 - 6:56

  Já bych si ještě k uvedeným dvěma bodům, s nimiž se ztotožňuji, dovolila dodat bod 3, a to stanovit limit pro výši složených peněz na účtu. Mám tím na mysli to, že dnes banky úročí tak spoře, že nemá valný smysl šetřit donekonečna. To jest, pokud je dům v tak ideálním stavu, že do něj není zapotřebí investovat, spoření po dosažení limitu pozastavit nebo výrazně snížit výši jednotlivých plateb.

  Vložil Jura I. (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:33

  Misme doufám, že ze staré známosti se na mne nebudete zlobit, ale jak Vás znám, bojujete za práva bytového družstva nikoliv však za práva SVJ. U bytových družstev jsou pravidla jiná pro „FO“.

  Vložil Misme, 4. Duben 2018 - 18:58

  jj, Juro, nezlobím se a nebudu. A víte vy, že jsme tenkrát v tom sporu s lakem měli pravdu? Mám to potvrzeno z míst nejvyšších (soudem). Pokud jde o to spoření na neurčitý účel, já jsem se ;-) opravdu vyjadřovala k SVJ. NOZ poněkud zamíchal kartami a „vlastnictví bytů“ transponoval na „bytové spoluvlastnictví“, čímž učinil dům důležitějším než jednotlivé byty v něm. Alespoň tak se k tématu vyjadřují výklady odborníků. Já mám zkušenost nejen z BD, ale i z RD, i proto mám názor takový, jako mám. Určitě ale nemám na mysli bezbřehé spoření na neurčitý účel, ale s jakousi „zichrovkou“ považuji za nezbytné počítat. U nás se „šetří“ v rozsahu 1 až 2 Kč/m2, obnos získaný z 1 Kč/m2 tvoří jakýsi základ, který barák „sežere“ snad během každého roku vždy. My ale máme oproti SVJ jedno specifikum – když nemáme dost peněz na svém účtu, můžeme si půjčit (za ;-) lichvářský úrok) u SBD.

  Vložil Jura I. (bez ověření), 4. Duben 2018 - 20:19

  O.K. Misme. Máš nadále mé sympatie. Jistě budeš se mnou souhlasit, že SVJ jakožto právnická osoba nemůže ukládat vlastníkovi jednotky a současně spoluvlastnikovi nemovité věci povinnosti, které zákon nepřipouští – nenávratné spoření do cizí kasičky. SVJ je oprávněno pouze a jen se řádně starat o svěřenou nemovitost v rozsahu nutném a účelném v zájmu všech spoluvlastníků a postupovat při tom s péčí řádného hospodáře. Spoření do cizí kasičky není jistě nákladem nutným a ani účelným. O.K.?

  Vložil Misme, 5. Duben 2018 - 6:43

  Asi bychom měli každý tu svou tu kasičku, k níž se vyjadřujeme, správně pojmenovat. Já psala o DZOI a jejich souvislostech s § 1180 občanského zákoníku, tj. …přispívá vlastník na správu domu a pozemku… Proto, podle mého názoru, SVJ jakožto právnická osoba nejenže může, ale dokonce musí v souladu s tímto ustanovením zákona uložit vlastníkovi jednotky a současně spoluvlastnikovi nemovité věci ty povinnosti, které zákon stanovil.

  Dodatek k předchozímu příspěvku: bydlím sice v družstevním, ale dům je pod správou SVJ.

  Vložil @ (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:06

  Misme, no vždyť si ve vašem společenství schvalte, co uznáte za vhodné. Pouze vy víte, co potřebujete. Já, ani niko jiný k tomu nemá právo dávat žádné výhrady, protože nás ostatní do toho vůbec nic není, co vy si stanovíte a schválíte. Ale nemůžete se domnívat, že to, co si schválite u vás, budeme taky schvalovat u nás. Jak si to uděláme u nás je pouze a pouze náš problém.

  Vložil NN (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:26

  Anonymous,, tak jste se už vyspal z velikonoční opice?

  Vložil JarekSVJ, 3. Duben 2018 - 19:25

  No jo to jako SVJ nemá mít žádné peníze např. : urgentní výměnu stoupaček, opravu střechy, úpravu STA nebo vlastnícci jsou tak geniální , že dokáží roky dopředu určovat na co se bude tzv. šetřit… nééé vlastníci to je žumpa…

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:41

  „výměnu stoupaček, opravu střechy, úpravu STA“

  Pane JarkuSVJ,

  Vy uvádíte účel určitý, tazatelka psala, že účel je v jejím případě neurčitý.

  Vložil ik (bez ověření), 3. Duben 2018 - 20:14

  i oprava střechy může být účel neurčitý. Dám příklad. Cca před 10 lety v našem domě proběhla rekonstrukce celé střechy. Jak to tak bývá, firma (už neexistuje) práci zřejmě kvalitně neprovedla, takže nikdo nepředpokládal, že by do deseti let začalo opět zatékat do horních bytů. Takže žádná tzv. rezerva na určitý účel (střecha) nebyla odsouhlasována. Střechu jsme nechali znovu opravit, nebyl problém, finanční hotovost okolo 400 tis. jsme měli, protože zaplaťpánbůh téma určitý/neurčitý účel nikdo u nás zatím neřeší.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:49

  Mě se líbí,jak velká část zdejších příspěvků rozebírá něco jako fond oprav , případně dlouhodobou zálohu. Vážení, kdyby byli všichni vlastníci zodpovědní, nemusí žádné takové spoření vůbec být. Bude zapotřebí oprava , která vyjde na byt na částku např.50.000 Kč. Kdyby to fungovalo systémem , že za 2 týdny svolám shromáždění..to opravu odsouhlasí.. a za 4 týdny bude mít SVJ na svých účtech od každého vlastníka 50.000 Kč…není co řešit. Jenže žijeme v realitě , kde většina lidí nedokáže tvořit rezervy. Z 80% lidí je snazší dostat každý měsíc tisícovku , než jednou za pět let šedesát tisícovek… A to ohledně neočekávaných oprav máte pravdu.. také pořád řeším nejrůznější průsery spojené s nekvalitní výstavbou domu. Určit , zda dům bude kompletně potřebovat vyměnit střechu za 10 nebo 20 let…to je úkolem pro jasnovidce…

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:16

  Autoservisu dáte peníze po dohodě (ale něco podobného existovalo), u SVJ si to odhlasujete, nemusíte souhlasit. Můžete odmítnout a nechat to dojít k soudu. Soud zná právo. Názor někoho je nepodstatný, řiďte se OZ, judikáty.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 3. Duben 2018 - 18:46

  Tím účelem by měla být správa domu. Právní normou je Občanský zákoník, m.j.:

  § 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech.

  § 1208

  Do působnosti shromáždění patří: d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

  Vložil maruška (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:35

  Naše Judikatura to má tak zavedeno.povinností je spořit i na neurčity účel.Sama jsem to poznala na vlastní kůži.Náš dům má jenom předsedu,který si dělá naprosto co on chce.Je na pět spoluvlastníků,os­tatní platí i předsedovi na rekonsrukci je jednotek.Jediná jsem se vzepřela.proti našemu fondu oprav i když ve Stanovách máme správu domu.Pan předseda nedávno dal udělat luxusní schodiště,parapety mramor,chromové držáky ,celkem za 200 000,.Kč.přitom dům je v havarijním stavu,padá římsa,chodba domu léta bez omítek,ale důležité je schodiště pan předseda pronajímá dvě jednotky cizincům,musí mít pocit luxusu. Odmítla jsem platit tento fond oprav. Jak dopadl soud_? Musím dluh doplatit.Tak spravedlnost u soudu nehledejte.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:53

  Dle Vašich stanov je předseda kompetentní sám rozhodnout o výdeji 200.000 Kč ? Poté je něco někde špatně. Nebo o tom rozhodlo shromáždění ? Proč ? Bojí se předsedy ? Proč předsedu neodvoláte ? Přestat platit je nesmysl..to jste prohrát musela. Spíše bych šel do hloubky a útočil trochu jinak…

  Vložil OooO (bez ověření), 6. Duben 2018 - 9:02

  Jak? Napovězte. Když ostatní ovčané (vlastníci) předsedovi vše odkývou.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:24

  Pane Jane77,

  v § 1180 ani § 1208 občanského zákoníku se nic o povinnosti kolektivního spoření na neurčitý účel nepíše.

  Vložil ik (bez ověření), 3. Duben 2018 - 19:53

  Toto téma diskusního příspěvku se zde neustále opakuje. Každý diskutující má na věc svůj osobní názor. Někomu nevadí hradit na účet dlouhodobých záloh určitou částku na budoucí opravy, havárie, rekonstrukce …, někdo by nejraději neplatil nic. Učinila bych závěr – nespořme, nevybírejme příspěvky, až nastane potřeba finanční prostředky zajistit, pak

  1. všichni vlastníci odpovědně sáhnou do „štrouzoku“ a zaplatí požadovanou částku v hotovosti
  2. všichni se odpovědně sejdou a jednotně si odhlasují,aby výbor zajistil úvěr či půjčku na opravy/havárie
  3. necháme barák chátrat, hlavně že to doma za vchodovými dveřmi máme hezké a útulné
  Vložil @ (bez ověření), 4. Duben 2018 - 1:37

  Ano, toto téma diskusního příspěvku se zde neustále opakuje a každý diskutující má na věc svůj osobní názor. Zarážející je ovšem to, že dost lidí zde svůj názor prezentuje jako ten, který by měli převzít všichni ostatní a řídit se jím. Jsou domy, kde se spoří a vlastníci ani neví na co. Tak jim to neberme, ať si spoří, když jim to vyhovuje. Ale přesvědčovat ostatní, že musí spořit taky… Nemusí, proč by ostatní měli na něco spořit. Představa, že když nespořím, tak nejsem odpovědný a barák mi chátrá je směšná. Tento portál je vůbec výkvětem netolerance.

  Vložil ik (bez ověření), 4. Duben 2018 - 10:38

  Dovolím si s vámi polemizovat a to ve vyjádření „když nespořím, tak nejsem odpovědný“. Z mého osobního pohledu ano, jsem nezodpovědný. Bydlím v paneláku a moji rodiče v rodinném domku. Nikdy jsem nezaznamenala, že vše nechají dojít do stavu, že neměli na opravu naspořeno (okna, střecha, voda atd…), a nešlo jen o plánované výdaje, např. v zimě jim popraskalo potrubí a kopal se celý dvůr bagříkem až k septiku. Myslím si osobně, že zodpovědně se mají chovat lidé k vlastnímu majetku, ať bydlí v paneláku či v rodinném domku. Musí spořit na dopředu dohodnutý účel, ale mít i rezervu na neočekávané výdaje (viz moje vyjádření výše na opravu střechy se kterou nikdo nepočítal). Jinak se také může stát, přeženu-li to, že panelák bude časem vypadat jako některé domy v Chánově. To je můj názor na věc, a nikomu ho nevnucuji. Mě nezabije zaplatit měsíčně 14 Kč/m2 a vědět, že po mě nebude nikdo požadovat nějaký mimořádný výdaj se kterým jsem nepočítala. Nechtělo by se mi jednorázově vytáhnout např. 15 OOO,–- Kč /vztáhnu to opět na neočekávanou opravu naší střechy/ a jak znám složení vlastníků u nás v domě, tak by byl dost velký problém jednorázově peníze od většiny vybrat. Nikdo zde na portále nenutí přebírat jeho názory, já si je ráda přečtu, abych si udělala obrázek o názorech jiných, občas napíšu svůj, který se většinou nelíbí. Ale to je život. A vždy si při některých extrémních názorech řeknu, zaplaťpánbůh za naše SVJ i když samozřejmě nejsme dokonalí.

  Vložil xyz (bez ověření), 10. Duben 2018 - 10:10

  Paní ik, zeptejte se Vašich rodičů zda si na budoucí opravy spoří např. formou spořícího účtu a tím své úspory zhodnocují a v naléhavém případě je kdykoliv mohou použít i pro jiné účely, nebo své peníze zasílají nějakému správci, tedy své úspory znehodnocují a v případě nenadálé události si budou muset vzít úvěr, protože od onoho správce ty „svoje“ peníze nikdy nedostanou. V našem domě totiž takový případ nastal. Spolumajitelka bytu má taky „naspořeno“ cca 35 000 Kč a při náhlém úmrtí manžela… Předpokládám, že Vaši rodiče nejsou hloupí a své úspory nikomu nezasílají.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Duben 2018 - 17:26

  A stejně tak si může šetřit každý vlastník. I ten je svéprávný a není nutné aby za něj peníze schraňovalo SVJ. Také bych se na vše nedával šablonu sociálek bydlících v paneláku. Jsou i lidé movití, kteří hravě zaplatí jakoukoliv opravu a nemusí si na ni šetřit po 14 kč/m2. Důležité pouze je aby statutár v dostatečném předstihu informoval vlastníky o potřebě oprav a časovém i finančním rámci. Zatím co pro Vás je 15 tis. nebetyčná suma pro mne a 60% vlastníků v našem domě to je pakatel.

  Vložil ik (bez ověření), 4. Duben 2018 - 19:02

  No jste ve Vašem domě většinou asi movití, to máte štěstí. Ale jak získáte finanční prostředky od 40 % od vlastníků, kde tu jistotu „movitosti“ nemáte? Předpokládat, že lidé ochotně sáhnou do peněženky a předsedovi peníze dají, je utopie. A osobně bych nechtěla být tím chudákem statutárem, který bude toto muset zajistit např. v domě (bloku domů) kde je cca 100 vlastníků, z toho část vlastníků byty pronajímá a na shromáždění nechodí.

  Vložil Krupp, 4. Duben 2018 - 18:07

  Jenže ten statutár netuší, kdo je ten movitý a kdo není schopen potřebnou částku dát dohromady najednou. Pro někoho je dostatečný předstih 5 let, pro jiného 14 dnů. Z toho důvodu odpovědný statutár potřebuje mít na účtu potřebnou částku dřív, než začne akci zadávat. Jirka

  Vložil JaVa, 5. Duben 2018 - 8:01

  Samozřejmě,že „odpovědný statutár“ může mít na „svém účtu“ takovou potřebnou částku,jakou uzná za vhodné,ale o tom jak vysokou finanční zálohu, bude mít na na „svém účtu“,právnická osoba SVJ,nerozhoduje „odpovědný statutár“,nýbrž vlastníci jednotek/členové SVJ!„Odpovědní majitelé jednotek“ ví nebo by měli vědět(pokud splňují znění §4/89/2012 Sb.,),že spoluvlastní nemovitost,o kterou se musí všichni dohromady starat.Ovšem odkládání peněz na neurčitý účel, zcela určitě nepatří, mezi výhodné investice!Vždy je třeba mít předem dohodnutý účel,dobu a částku k tomu určenou.A také to, jak se s penězi na účtě právnické osoby naloží,v případě neuskutečnění, původně plánované akce!

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 4. Duben 2018 - 12:46

  „neměli na opravu naspořeno (okna, střecha, voda atd…)“

  Ale to je pořád totéž: uvádíte účel určitý (okna, střecha, voda), tazatelka psala o účelu neurčitém.

  Vložil ik (bez ověření), 4. Duben 2018 - 15:46

  P. Knoflík – asi neumíte pořádně pochopit text psaného – např ta voda (rozkopání celého dvorku protože prostě staré potrubí nevydrželo mrazy a někde na trase dům-septik zamrzlo a vše co mělo odtéci se vracelo zpět do domu, nebyl účel určitý. To snad chápete. Já se ztotožňuji s názorem p.Dvořáka, který zde napsal svůj příspěvek dnes, v 5:37 hod. A Vám ponechám Váš názor na věc.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".