Poplatek za správu

Vložil Ivana (bez ověření), 31. Srpen 2019 - 12:16 ::

V našem panelovém bytovém domě pod správou družstva ještě nevzniklo SVJ (vztahuje se na nás tzv. „odložený vznik SVJ“ podle zákona č. 311/2013 Sb.)

Vlastníci bytů platíme družstvu (osobě odpovědné za správu domu) poplatek za správu ve stejné výši na byt 186,– Kč měsíčně. Od družstevních nájemníků, kteří ještě nepožádali o převod bytu do vlastnictví, vybírá družstvo jen 124,– Kč.

Mám obavy, že po vzniku SVJ vzhledem k vysokému spoluvlastnickému podílu družstva, si bude družstvo chtít do smlouvy o správě uzavřené mezi společenstvím a družstvem prosadit zachování nižšího poplatku za výkon správy za byty ve vlastnictví družstva a vyššiho poplatku pro nás ostatní vlastníky. Je to možné, aby platilo družstvo SVJ jako vlastník bytů nižší poplatek za správu svých bytů, když tento poplatek je součástí příspěvků na správu a ty by měly být podle NOZ buď stejné na byt nebo stanoveny podle spoluvlastnický podílů?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 1. Září 2019 - 11:43

  Ivano,

  domnívám se, že se zajímáte o záležitost, které nespadá do Vaší kompetence či kompetence SVJ. :-))

  Pokud zatím SVJ nevzniklo, tak pro vlastníky, kteří nejsou členy SBD, musí být poplatek s DPH. Kdysi visela na webu finanční správy informace, že vztah mezi SBD a členem SBD není služba a že tedy tento vztah nepodléhá DPH. Ale v tomto vedru se mi to nechce hledat.

  Až vznikne SVJ, tak by se SVJ mělo starat jestli je cena od SBD akceptovatelná, nemělo by se starat, jak to má SBD zařízeno vůči členům SBD. To je plně v kompetenci SBD.

  Já jsem se zatím setkal pouze s fakturací poplatků za správu od SBD vůči SVJ jen a pouze za členy SVJ.

  Tzn. za nečleny SVJ (družstevníky) si SBD nic neúčtovalo a proto výše poplatku mezi SBD a družstevníky je mimo zájem SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ivana. (bez ověření), 2. Září 2019 - 10:19

  Pavle,

  zajímám se také proto, protože nám vlastníkům členům družstva družstvo začalo účtovat stejný poplatek za správu jak vlastníkům nečlenům družstva ve výši 184 Kč, přestože SVJ ještě nevzniklo, i když dříve nám vlastníkům členům družstva byl účtován poplatek stejný jako družstevním nájemníkům ve výši 124 Kč.

  To znamená, že je nám vlastníkům členům družstva účtován poplatek vč. DPH i když u nás právnická osoba SVJ nevznikla (dnes je poplatek bez DPH je účtován pouze družstevním nájemníkům). Je tento postup družstva v souladu s citovaným výkladem GFŘ z 3.8.2004?

  Vložil Znalec DPH (bez ověření), 1. Září 2019 - 11:47

  https://www.financnisprava.cz/…ruzstev-1643

  Nutno dodat, že tento výklad GFŘ měl mezi daňovými poradci už tehdy své odpůrce. Dnes je výklad překonaný.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 1. Září 2019 - 9:14

  „Je to možné, aby platilo družstvo SVJ jako vlastník bytů nižší poplatek za správu svých bytů, když tento poplatek je součástí příspěvků na správu a ty by měly být podle NOZ buď stejné na byt nebo stanoveny podle spoluvlastnický podílů?“

  Je to nejen možné,ale zcela běžné.Spousta SBD(původních vlastníků domu),to tak „kvalitně“ účtuje i dnes.Na moji otázku, proč neplatí stejně, jako vlastníci bytu, mi jeden dement z výboru SVJ odpověděl,že mi na družstvu(externí správce a účetní firma) řekli, že u vlastníků, je s tím více práce.No, nepoděkoval by jste mu „lopatou“?

  Vložil Dexton (bez ověření), 1. Září 2019 - 4:35

  Vezmete poplatek odečtěte DPH a Dan z příjmu a mate čistý poplatek u druzstevniho bytu. Cena souhlasí

  Vložil Anonymoushjkk (bez ověření), 31. Srpen 2019 - 16:45

  Poplatek je nižší protože u druzstevniho bytu je osvobozené DPH a Dan z příjmu.

  Vložil Vilém. (bez ověření), 1. Září 2019 - 11:06

  To co uvádíte by mohlo teoreticky platit, pokud ještě nevzniklo SVJ. V tom případě by družstvo mohlo vyúčtovat poplatek družstevnímu nájemníkovi (na rozdíl od vlastníka) jako členovi družstva bez DPH kvůli osvobození od daně.

  V případě SVJ ale družstvo neúčtuje poplatek družstevnímu nájemníkovi, nýbrž SVJ. Tzn., že družstvo SVJ vyúčtuje celkový součet za poplatky za správu za všechny vlastníky tj. za byty ve vlastnictví družstva i ostatních vlastníků. Jakou kalkulací družstvo k celkové výši poplatku přišlo (tj. že zakalkulovalo za své nájemíky menší poplatek než za ostatní vlastníky) je jedno. SVJ musí následně v souladu se zákonem celkový poplatek za správu vyúčtovat všem vlastníkům vč. vlastníka družstva jak už bylo uvedeno ve stejné výši za byt nebo podle spooluvlastnických podílů.

  Vložil Znalec DPH (bez ověření), 1. Září 2019 - 12:02

  V dávné minulosti (přibližně od 90. let do – řekněme – roku 2010/2013, tedy před účinností NOZ a ZOK) velká bytová družstva typu SBD po rozdělení budovy na jednotky a zavkladování Prohlášení do katastru nemovitostí v rámci kupních smluv (smluv o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena BD – nájemce) uzavírala s každým nabyvatelem (členem BD) individuální smlouvu o „správě domu“. Vlastník nadále zůstával členem BD (tzv. nebydlícím členem) a na poplatek za správu se nevztahovalo DPH.

  Problém ale nastal v momentě, kdy v domě vzniklo SVJ, což buď nastalo ze zákona ke dni 1. července 2000, nebo u tzv. privatizačních družstev po převodu (tuším) třetí jednotky, u tzv. starých družstev, jejichž domy byly vystaveny v rámci stabilizační výstavby za socialismu, měla vyjednána výjimku – tzv. odložený vznik SVJ, tuším až po převodu 75 % bytů v domě (těmi čísly si nejsem jistý, ale princip byl takovýto).

  A jakmile v domě vzniklo SVJ (třeba právě ze zákona k tomu datu 1. července 2000), tak pozbyly účinnosti individuální smlouvy mezi bytovým družstvem a vlastníky, správu domu převzalo SVJ, i když o tom třeba v domě ani nikdo nevěděl, nesešlo se shromáždění a nebyly zvoleny orgány SVJ (tohle obvykle byl šlendrián starých socialistických družstev, že dlouho odmítala první shromáždění svolávat). Družstvo začalo poskytovat službu správy domu nikoli přímo vlastníkům, ale SVJ, i když si to nadále interně účtovali jako poplatek za členem, tak si to špatně posoudili, jelikož šlo o cenu služby, tedy o ekonomickou činnost podléhající DPH.

  Že to řada družstev dělala, a snad dodnes dělá, blbě, je jiná otázka. Vlastník, ani SVJ¨, to nemusí trápit, případný doměrek DPH půjde za družstvem a je otázka, zda už nejde o některý daňový trestný čin (přinejmenším z nedbalosti). Protože fakt, že nějaká účetní na družstvu něco špatně právně vyložila a špatně zaúčtovala (např. jako poplatek a ne jako službu) a tedy neodvedla DPH, je chyba té účetní (tedy odpovědnost nese představenstvo družstva), není to chyba vlastníků či SVJ, kterého se to netýká. Teda pokud Babiš nezavede reverse charge i pro SVJ :-D

  Vložil Vilém. (bez ověření), 2. Září 2019 - 9:46

  Napsal jste:

  „…Prohlášení do katastru nemovitostí v rámci kupních smluv (smluv o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena BD – nájemce) uzavírala s každým nabyvatelem (členem BD) individuální smlouvu o „správě domu“. Vlastník nadále zůstával členem BD (tzv. nebydlícím členem) a na poplatek za správu se nevztahovalo DPH. A jakmile v domě vzniklo SVJ… Družstvo začalo poskytovat službu správy domu nikoli přímo vlastníkům, ale SVJ, i když si to nadále interně účtovali jako poplatek za členem, tak si to špatně posoudili, jelikož šlo o cenu služby, tedy o ekonomickou činnost podléhající DPH.“

  Úplně tak to nebylo. U nás (velké bytové družstvo) před vznikem SVJ to bylo tak, že se skutečně nejdříve u vlastníka člena družstva neplatilo DPH (u vlastníka nečlena družstva ano), ale později se to změnilo a i u vlastníka člena družstva se začalo platit DPH stejně tak jako u vlastníka nečlena družstva, protože jak jsem už uvedl platí vlastníci (bez ohledu, zda jsou členy nebo nečleny družstva) 186 Kč a družstevní nájemíci 124 Kč. Zdůrazňuji, že jsme pořád v situaci, kdy SVJ nevzniklo.

  Jelikož je naše velké družstvo členem SČMBD, předpokládám že stejná praxe je i v ostatních družstvech pod SČMBD.

  Vložil xy (bez ověření), 2. Září 2019 - 12:13

  I kdyby družstevní nájemníci zaplatili ke 124 korunám DPH, tak to pořád není 186 Kč. Něco je u vás špatně. Domníváte se, že členství v SČMBD je zárukou spovedlnosti a práva? Dovoluji si tvrdit, že opak je pravdou.

  Vložil Vilém. (bez ověření), 2. Září 2019 - 16:56

  Rozdíl není jen v DPH, v rozdílu je podle družstva zohledněno i více práce se správou vlastníků než se správou družstevních nájemníků.

  Vložil Elena (bez ověření), 2. Září 2019 - 19:42

  „více práce se správou vlastníků než se správou družstevních nájemníků.“

  Tak se zeptejte, o jaké přesně práce se jedná, které je třeba vykonat navíc, a uveďte je zde.

  Vložil xy (bez ověření), 2. Září 2019 - 18:41

  V evidenci a správě nejsou pro vlastníky žádné vícepráce. To vám kdo nakukal, že tam jsou nějaké vícepráce? Co by to mělo být?

  Vložil Vilém. (bez ověření), 3. Září 2019 - 10:42

  Napadá mě např.

  Vůči vlastníkovi (na rozdíl od nájemníka) má osoba odpovědná za správu povinnosti spojené s vícenáklady

  • dle § 1178 „Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.“
  • dle § 1179 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“
  • vlastníkovi předkládá osoba odpovědná za správu vyúčtování příspěvků/dlou­hodobých záloh na správu
  • vlastník na rozdíl od nájemníka rozhoduje v záležitostech správy domu a pozemku hlasováním na shromáždění vlastníků. Organizace shromáždění vlastníků samozřejmě vyžaduje náklady
  Vložil Elena (bez ověření), 3. Září 2019 - 11:49

  Pane Viléme, snažíte se dobře:

  "dle § 1178 „Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.“

  Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

  "dle § 1179 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

  Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

  „vlastníkovi předkládá osoba odpovědná za správu vyúčtování příspěvků/dlou­hodobých záloh na správu“

  Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

  „vlastník na rozdíl od nájemníka rozhoduje v záležitostech správy domu a pozemku hlasováním na shromáždění vlastníků. Organizace shromáždění vlastníků samozřejmě vyžaduje náklady“

  Rovněž člen družstva rozhoduje o obdobných záležitostech.

  Snaha byla, rozdíly nalezeny nebyly.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 3. Září 2019 - 17:35

  Eleno,

  některé informace, na které má vlastník právo, nájemník právo nemá. Např. osoba odpovědná za správu nemůže nájemníkům (na rozdíl od vlastníků) sdělovat informace o konkrétních vlastnicích-dlužnících a výši jejich dluhů.

  Vložil Elena (bez ověření), 3. Září 2019 - 17:42

  „nájemník právo nemá“

  Nájemce (nedružstevní) ne, člen bytového družstva ano. A o tom je zdejší diskuse.

  ?
  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Září 2019 - 17:55

  a člen družstva je vlastník, nebo nájemník? ono existuje něco jako nedružstevní nájemník?

  Vložil Elena (bez ověření), 3. Září 2019 - 18:03

  „ono existuje něco jako nedružstevní nájemník?“

  Samozřejmě.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Září 2019 - 18:52

  na to NOZ? píše v ustanoveních o nájmu něco o tom, že je i nedružstevní a družstevní nájem? nebo platí co píše o nájmu pro všechny nájemníky?

  Vložil Elena (bez ověření), 3. Září 2019 - 19:50

  radka2222 (bez ověření), 3. Září 2019 – 18:52 se táže, co na to NOZ?

  Inu, pro Vás, Radko: NOZ uvádí, že někteří nájemci jsou členem pronajímatele, zatímco jiní nájemci členem pronajímatele nejsou.

  Speciálně pro Radku.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Září 2019 - 19:51

  tak to je pro mě novinka. v kterém §?

  Vložil Vilém. (bez ověření), 3. Září 2019 - 17:06

  U vás rozhodují družstevní nájemníci o záležitostech, o kterých rozhodují vlastníci na shromáždění vlastníků tj. záležitostech patřící do působnosti shromáždění vlastníků dle § 1208 NOZ?:

  "Do působnosti shromáždění patří

  1. změna stanov,
  2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
  4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
  5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
  6. rozhodování
  1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
  2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
  3. o změně podlahové plochy bytu,
  4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
  5. o změně podílu na společných částech,
  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
  7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  1. udělování předchozího souhlasu
  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
  2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
  1. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
  2. rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí."
  Vložil xy (bez ověření), 3. Září 2019 - 10:57

  Máte bujnou fantazii.

  Vložil MartinII, 2. Září 2019 - 15:58

  „po vzniku SVJ vzhledem k vysokému spoluvlastnickému podílu družstva, si bude družstvo chtít do smlouvy o správě uzavřené mezi společenstvím a družstvem prosadit“

  S kým uzavře smlouvu o správě rozhodne SVJ (po vzniku, či založení aby mne nechytal někdo za slovo). Pokud má BD majoritu a odhlasuje smlouvu sobě, může „dát do nájmu“ členům nižší poplatek než členům SVJ. Ale do „kasy“ SVJ by měl platit jako (budoucí) člen SVJ stejnou částku jako ostatní členové !!! Pokud ne, tak to je na námitky, protesty, hladovky a demonstrace. Horší bude, když si majoritou prosadí, že ve výboru budou lidi „z BD“ a účet bude nikoli SVJ, ale stejný jako doposud. Toť můj názor.

  Být v SVJ znamená hlídat dost věcí, např. dlužníky a smysluplné, přehledné informace o tom, za co, kolik a komu platíte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".