Vložil Vilém. (bez ověření), 2. Září 2019 - 9:46

Napsal jste:

„…Prohlášení do katastru nemovitostí v rámci kupních smluv (smluv o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena BD – nájemce) uzavírala s každým nabyvatelem (členem BD) individuální smlouvu o „správě domu“. Vlastník nadále zůstával členem BD (tzv. nebydlícím členem) a na poplatek za správu se nevztahovalo DPH. A jakmile v domě vzniklo SVJ… Družstvo začalo poskytovat službu správy domu nikoli přímo vlastníkům, ale SVJ, i když si to nadále interně účtovali jako poplatek za členem, tak si to špatně posoudili, jelikož šlo o cenu služby, tedy o ekonomickou činnost podléhající DPH.“

Úplně tak to nebylo. U nás (velké bytové družstvo) před vznikem SVJ to bylo tak, že se skutečně nejdříve u vlastníka člena družstva neplatilo DPH (u vlastníka nečlena družstva ano), ale později se to změnilo a i u vlastníka člena družstva se začalo platit DPH stejně tak jako u vlastníka nečlena družstva, protože jak jsem už uvedl platí vlastníci (bez ohledu, zda jsou členy nebo nečleny družstva) 186 Kč a družstevní nájemíci 124 Kč. Zdůrazňuji, že jsme pořád v situaci, kdy SVJ nevzniklo.

Jelikož je naše velké družstvo členem SČMBD, předpokládám že stejná praxe je i v ostatních družstvech pod SČMBD.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.