Vložil Elena (bez ověření), 3. Září 2019 - 11:49

Pane Viléme, snažíte se dobře:

"dle § 1178 „Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.“

Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

"dle § 1179 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

„vlastníkovi předkládá osoba odpovědná za správu vyúčtování příspěvků/dlou­hodobých záloh na správu“

Rovněž družstvo může sdělit a typicky sděluje svým členům obdobné informace.

„vlastník na rozdíl od nájemníka rozhoduje v záležitostech správy domu a pozemku hlasováním na shromáždění vlastníků. Organizace shromáždění vlastníků samozřejmě vyžaduje náklady“

Rovněž člen družstva rozhoduje o obdobných záležitostech.

Snaha byla, rozdíly nalezeny nebyly.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.