Vložil Znalec DPH (bez ověření), 1. Září 2019 - 12:02

V dávné minulosti (přibližně od 90. let do – řekněme – roku 2010/2013, tedy před účinností NOZ a ZOK) velká bytová družstva typu SBD po rozdělení budovy na jednotky a zavkladování Prohlášení do katastru nemovitostí v rámci kupních smluv (smluv o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena BD – nájemce) uzavírala s každým nabyvatelem (členem BD) individuální smlouvu o „správě domu“. Vlastník nadále zůstával členem BD (tzv. nebydlícím členem) a na poplatek za správu se nevztahovalo DPH.

Problém ale nastal v momentě, kdy v domě vzniklo SVJ, což buď nastalo ze zákona ke dni 1. července 2000, nebo u tzv. privatizačních družstev po převodu (tuším) třetí jednotky, u tzv. starých družstev, jejichž domy byly vystaveny v rámci stabilizační výstavby za socialismu, měla vyjednána výjimku – tzv. odložený vznik SVJ, tuším až po převodu 75 % bytů v domě (těmi čísly si nejsem jistý, ale princip byl takovýto).

A jakmile v domě vzniklo SVJ (třeba právě ze zákona k tomu datu 1. července 2000), tak pozbyly účinnosti individuální smlouvy mezi bytovým družstvem a vlastníky, správu domu převzalo SVJ, i když o tom třeba v domě ani nikdo nevěděl, nesešlo se shromáždění a nebyly zvoleny orgány SVJ (tohle obvykle byl šlendrián starých socialistických družstev, že dlouho odmítala první shromáždění svolávat). Družstvo začalo poskytovat službu správy domu nikoli přímo vlastníkům, ale SVJ, i když si to nadále interně účtovali jako poplatek za členem, tak si to špatně posoudili, jelikož šlo o cenu služby, tedy o ekonomickou činnost podléhající DPH.

Že to řada družstev dělala, a snad dodnes dělá, blbě, je jiná otázka. Vlastník, ani SVJ¨, to nemusí trápit, případný doměrek DPH půjde za družstvem a je otázka, zda už nejde o některý daňový trestný čin (přinejmenším z nedbalosti). Protože fakt, že nějaká účetní na družstvu něco špatně právně vyložila a špatně zaúčtovala (např. jako poplatek a ne jako službu) a tedy neodvedla DPH, je chyba té účetní (tedy odpovědnost nese představenstvo družstva), není to chyba vlastníků či SVJ, kterého se to netýká. Teda pokud Babiš nezavede reverse charge i pro SVJ :-D

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.