Pokuta za počet osob

Vložil Klarisa (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 17:21 ::

Dobrý den,

přišel nám s manželem dopis od SVJ, že jsme údajně porušili zákon tím, že jsme v roce 2016 v únoru nenahlásili změnu počtu osob (zvýšení o +1 – změnu počtu osob SVJ zjistilo nějak? externě). SVJ nás nyní vyzvalo abychom zaplatili na účet SVJ 315× 50Kč za rok 2016 a 300× 50Kč za rok 2017 celkem 61.500 Kč. A dále, dokud údajně nenahlásíme tu změnu z r. 2016 tak bude pokuta opět narůstat.

Já vím, že jsem změnu výboru nahlásila – osobně jsem byla za bývalým členem výboru a předala mu podepsaný dokument s počtem osob v bytě. Nový (mstivý) předseda ale tvrdí, že žádný písemný doklad o nahlášení nemá a že mám své tvrzení dokázat. A říká, že chci li se obrátit na shromáždění, že mohu, ale nejen že to nemá odkladný účinek a že stejně nikoho nepřesvědčím, ale že do nejbližšího shromáždění naroste pokuta o dalších minimálně 200 dnů a poslední argument je, že poskytovatelem i tak je SVJ, které zastupuje kompetenčně předseda a nikoli spoluvlastníci na shromáždění.

Zákon o službách, dle pana předsedy SVJ uvádí, že příjemcem služeb je vlastník jednotky dle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Jako vlastníci jsme na katastru uvedeni 2 a proto nám podle předsedy SVJ bylo správně vyúčtováno 2× 30.750 Kč tzn. 61.500 Kč celkem.

Můžete poradit co dělat:

 • je pravda že příjemcem služeb se rozumí součet všech vlastníků bytové jednotky?
 • musíme SVJčku dokazovat, že jsme počet osob nahlásili,
  nebo musí SVJ dokázat nám, že mu informace nahlášena nebyla
 • bez ohledu na to, co jsme údajně nenahlásili – co znamená formulace „lze mít za to“ (§2/g/2) – často v bytě nebydlíme tzn. že na i více než 8-měsíců bydlíme jinde a z těch 4-měsíců pak v bytě bydlíme jen „na sřídačku“. SVJ ale bez debaty předpokládá, že tam bydlíme celý zůčtovací rok a samozřejmě oba spoluvlastníci…

Děkuji za rady, Klarisa

 • počet osob v bytě

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Klarisa (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 10:06

Nový předseda je jednatelem správní firmy (pro SVJ) a bere uvedené jako „zábavu“ – takže s ním není domluva ani rozumná, ani žádná.

Kritérium „počet osob“ používá SVJ podle bývalých členů výboru údajně „minimalisticky“ tzn. nezjišťuje kdo skutečně do bytu chodí a jak dlouho tam bydlí, ale u koho to lze „předpokládat“ (viz. §2/g/2) tzn. na úřadech zjišťuje osoby mající trvalé bydliště v bytě a hodnotu použijí bez ohledu na to zda tam tyto osoby žijí nebo ne.

Ve stanovách nemáme ani slovo o tom co a jak se rozúčtovává. Podle nynějšího předsedy (v minulosti jen jednatele té správní firmy) jde o „zvykové právo“ takže se to od založení SVJ údajně dělá tak, jak to počítá SW používaný v té správní firmě. Změnu by zřejmě musel po správní firmě vymáhat orgán SVJ, ale tím je nyní sám jednatel té správní firmy.

Všem za rady děkuji.

Klarisa

Vložil osma, 27. Listopad 2017 - 8:36

Klariso,

pokud s předsedou není žádná domluva, řídil bych se radou Martina II.

Já bych takovou sumu neplatil a počkal bych opravdu na žalobu. Předtím bych ale počet osob u „účetní“ opravil a vyžádal si evidenční list.

Tím, že prokazatelně oznámíte změnu počtu osob, prokážete snahu o smír. Bohužel Vás asi čeká konfrontace, ale konečné rozhodnutí je na Vás.

Zajímavé je Vaše tvrzení, že výbor SVJ zjišťuje na úřadech osoby mající trvalé bydliště v bytě. Jednak se domnívám, že taková evidence neexistuje, a i kdyby ano, výbor SVJ k tomu nemá oprávnění. Spíše si výbor zjišťuje vlastníky bytových jednotek na výpisu z katastru nemovitostí. Ale i tak to nedokazuje počet osob, které mají v bytě domácnost. Dokazovat bude muset výbor.

Vložil Dotaz (bez ověření), 8. Duben 2018 - 8:09

Na mestskem urade, ohlasovne, existuje jen evidence trvale prihlasenych k pobytu a ta je na dům, nikoliv na byt.

Nahlizet do této evidence muzete pouze s plnou moci osoby odpovedne za spravu domu, pripadne ji za poplatek vytisknou seznam takových osob.

Ale ani to, ze je někdo vlastníkem, ani to, ze tam ma hlasen TP neznamena, ze musí do SVJ hlasit osoby, když tyto v byte nebydli tusim 2 anebo 3 mesice (NOZ) v roce.

Na druhou stranu je pravda, ze minimalni počet osob je 1, i když v byte nikdo roky nebydli, tedy 0 osob.

Vložil domácnost (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 9:46

Klariso, definice domácnosti neexistuje. Co je domácnost, to nikdo neví. Když dva lidi vlastní byt, to ještě neznamená, že v tomto bytě mají domácnost a že nějakou společnou domácnost v tom bytě vůbec mají.vlastníci jednoho bytu.

Vložil Pavek II (bez ověření), 25. Listopad 2017 - 2:50

tak to můžete udělat nyní k současnému datu a je na SVJ aby Vám prokázalo, že tam trvale bydlel větší počet osob i dříve. Tím důkazem může být jedině přihláška k trvakému pobytu nebo Vaše přiznání. Pokud přihláška není budu tvrdit, že tam byla jen návštěva.

Vložil VN (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 14:21

jak vyšší počet osob v bytě chtějí dokázat ? To je v podstatě nedokazatelné. Kamery zamířené na vstupy do bytů být nesmí a po schodišti se může v podstatě pohybovat kdykoliv..

Vložil didi (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 13:29

Klariso, nedejte tady na mínusování těch neználků, kteří by rádi udělovali pokuty, nebo jim je někdo uděluje a oni je platí jako oslové. Společenství musí mít pro účtování služeb schválená pravidla. Pokud je kriteriem počet osob, musí mít schválené, jak se bude postupovat, když vlastník podle svj počet osob nenahlásí. Rozhodně to nejsou dvakrát ty stejné náklady. Váš předseda je to co jsem napsal, je to vůl. Nebojte se tohoto sporu. SVJ není oprávněné udělovat žádné pokuty ve smyslu jak vám to předhodili. Poskytovatelem služeb není svj. Copak svj vlastní výtahy, kotelnu, vodárnu, elektřinu, je vlastníkem úklidové služby,SVJ služby pro vlastníky pouze zajišťuje smluvně a pak je vyúčtovává, tedy rozděluje na vlastníky. Ovšem ne podle vlastních představ. Vůl na entou, nic víc a ještě s popletným mozkem.

Vložil Macek. (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 11:58

Didi, sám si neználek. Jak můžeš tvrdit, že poskytovatelem služeb není SVJ? To ani neznáš zákon o službách č. 67/2013 Sb., ve kterém je v § 2 uvedeno, že poskytovatelem služeb SVJ je?

Vložil didi (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 12:48

Neználek si ty, Macku. SVJ služby pouze zajišťuje, neposkytuje je. Je to tak, i když se postavíš na hlavu. Prokáž, jaké služby vlastníkům poskytuje svj a neblébol. U nás tedy žádné.

Vložil JaVa, 26. Listopad 2017 - 13:44

§ 2 z.č.67/2013 Sb.,

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. poskytovatelem služeb
 1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
 2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
 1. příjemcem služeb
 1. nájemce bytu, nebo
 2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

Hezký den.JaVa

Vložil didi (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 14:25

Neználek si ty, ne já. No tak uvažuj. Vaše svj vlastníkům bytů u vás dodáva studenou vodu. Kdyby vám jí dodávalo, tak by muselo vlastnit nějakou vodárnu a pak by svj jako vlastník vodárny muselo svj pro rozočítání nákladů pro vlastníky za odběr studené vody dodat fakturu. Zatím tu fakturu dodává nějaká vodárna, že ano, JaVa. Takže dodavatelem SV je vodárna ne nějaké svj. SVJ je pouze ojednatel dodávky vody, dodávku vody objednáva za vlastníky. Vodárna nebude podepisovat smlouvu s každým vlastníkem, takže podepíše smlouvu s svj. Ale hošánku, svj žádnu vodu nedodáva.Tím s touto diskusí končím. Možná máte svj, které vlastní vodárnu, teplárnu, úklidovou službu, výtahy ve vašem domě a pak vám tyto služby skutečně dodává. U nás tomu tak není, není o čem diskutovat. Už tomu v některých svj chybí jenom Piškvrncova konstanta a bude to dokonalé.

Vložil JaVa, 26. Listopad 2017 - 14:33

Zkuste se ještě jednou a v klidu začíst,co je to vlastně právnická osoba SVJ a za jakým účelem vznikla/byla založena.

Společenství vlastníků

§ 1194/89/2012 sB.,

(1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil didi (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 16:29

Doufám, že chápete, co jste naspal. Vše nasvědčuje tomu, že ne. Už jsem vám napsal, že vaše svj může dodávat služby jaké chce, naše žádné nedodáva. Podle vás skákat nebudeme. Hezký den.

Vložil didi (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 12:27

Předseda v svj tazatelky je vůl a jako s takovým je potřeba zacházet. Je naprosto nekvalifikový pracovat ve výboru, natož dělat předsedu. Co se týče udělování pokut vlastníkům, tak tady odkaz na nějaké stránky, které si napamatuji. Důležité je, že tam právník podával výklad, proč svj nemůže udělovat pokuty. Pokud to někdo víte, hoďte sem odkaz. Osobně by mě zajímalo, jakou škodu svj způsobil vlastník bytu, který nenahlásil jedno osobu a tato hláška o nenahlášení osoby je sporná. Nic jim nedokazujte, prokazovat budou oni. Nic jim nezaplaťte. Klidně se nechte dát k soudu.Toho sporu se bát nemusíte.

Vložil osma, 24. Listopad 2017 - 8:24

Klariso,

institut SVJ byl zamýšlen pro usnadnění společné správy bytových domů, nikoliv jako šikana sousedů. Pokud Vámi zmíněné pokuty nejsou obsaženy ve Vašich stanovách, je reakce předsedy naprosto neadekvátní. Na Vašem místě bych navrhl smírčí řešení. Obě strany se shodují na počtu osob v daném období. Zřejmě tedy část nákladů účtujete podle počtu osob v domě. Navrhněte tedy, ať SVJ v příštím vyúčtování doúčtuje jednu osobu navíc v daném období. Tím dojde k narovnání a Vás to bude stát pravděpodobně výrazně méně než zmíněná pokuta.

Vložil Misme, 24. Listopad 2017 - 12:10

…institut SVJ byl zamýšlen pro usnadnění společné správy bytových domů, nikoliv jako šikana sousedů. 

Osma to vystihl přesně.

Klariso, radím vám sepsat na kus papíru to, co jste napsala zde, tj. že změnu počtu osob v únoru 2016 výboru nejen nahlásila, ale předala tuto informaci výboru písemně. Protože jste se s takovou situací, která nastala, dosud nesetkala (jste sousedé, zainteresovaní na téže věci, tj. na dobrém hospodaření a na dobrých mezilidských vztazích) a neočekávala jste, že by nastat mohla, kopii k dispozici nemáte. Atd. atp., do písemnosti by bylo vhodné zformulovat i představu o možném řešení, tj. např. to. co napsal osma, uvést i to, že v žádném případě necítíte vinni nějakým pochybením a že očekáváte, že výbor a celé SVJ promítne tuto zkušenost do dalších svých činností. Můžete zvolit i drsnější formu a nazvat písemnost stížností – to ale záleží na vás, nakolik se cítíte dotčena. Poslat na adresu SVJ doporučeně s dodejkou. Pokutu SVJ nehraďte. Pokud SVJ podá žalobu, budete mít v ruce důkaz, že jste měla snahu situaci řešit smírným způsobem a že máte na věc jiný názor, protože jste nic nezanedbala. Ocitli jste se se SVJ v situaci tvrzení proti tvrzení. V neprospěch SVJ už dnes hovoří to, že nechali věc tak dlouho vyhnívat. Správný hospodář se činí jinak. Případný soud by i toto zohlednit měl.

Na závěr rada pro vaše SVJ: My (jsem ale SBD, a jak někteří zdejší experti tvrdí, to je něco úplně jiného) počty osob k ničemu, tedy k rozúčtování žádné služby, nepotřebujeme. To znamená, že to jde i bez nich.

Vložil Volný (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 10:41

Pokud je pokuta udělena na základě § 13 č. 67/2013, není třeba, aby byla obsažena ve stanovách.

Vložil JaVa, 24. Listopad 2017 - 14:24

Je pravdou,že pokud by si paní nechala potvrdit kopii oznámení o změně osob,kterou (dle jejího tvrzení) osobně a zřejmě beze svědků, předala bývalému členu výboru SVJ,pak by jí stačilo, tento list papíru strčit „panu přecedovi“ před nos a přesvědčit se, zda opravdu umí číst.Možná, jí to bývalý statutár dosvědčí.

Možná by taky stačilo doložit potvrzení z pošty=žádost o časově omezené změně doručovací adresy,po doby pobytu na letním sídle.

„Pan přeceda“ říká, že chci li se obrátit na shromáždění, že mohu, ale nejen že to nemá odkladný účinek a že stejně nikoho nepřesvědčím, ale že do nejbližšího shromáždění naroste pokuta o dalších minimálně 200 dnů a poslední argument je, že poskytovatelem i tak je SVJ, které zastupuje kompetenčně předseda a nikoli spoluvlastníci na shromáždění".

Pan „přeceda“,sám sebe povýšil na nejvyšší orgán společenství vlastníků.Zřejmě se jedná o člověka negramotného,který není schopen číst a také konat, podle současně platných zákonů.

P.S.Stále zde chybí znění stanov,ze kterého bychom se dozvěděli, co všechno se vlastně účtuje podle počtu osob!

JaVa

Vložil Beáta (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 16:08

„SVJ, které zastupuje kompetenčně předseda a nikoli spoluvlastníci na shromáždění“

Přeceda má pravdu.

Vložil JaVa, 23. Listopad 2017 - 18:53

Vašeho „pana přecedu“, odkažte do patřičných mezí a urychleně hledejte mezi sousedy jeho nástupce!Je to dement.To,že je na KN uvedeno více vlastníků než jeden,ještě nedokazuje,že všichni vlastníci jednotky v domě bydlí a také ji celý rok všichni užívají k bydlení!Je totiž na něm,aby Vám dokázal opak Vašeho tvrzení.Zatím bych se příliš nevzrušoval a řádně studoval příslušné zákony týkající se SVJ,stanovy vašeho SVJ,které by bylo vhodné umožnit k nahlédnutí i sem.Bez znalosti jejich znění a usnesení shromáždění, na kterém se o „nějakých pokutách“ vůči členům SVJ, za nesplnění povinností vyplývajících z členství v SVJ, rozhodlo všemi vlastníky jednotek v domě(100%), nedá na Váš dotaz seriózně odpovědět.Dos­tačující je příspěvek „clauvestra“.

Hezký zbytek večera.JaVa

Vložil Jirka Lunáček (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 19:13

V nějakém magazínu pro svj jsem četl o tzv. „kastelánském syndromu“, kdy se kastelán do svého zámku zamiluje natolik, že začne mít pocit, že jej vlastní,byť je jeho pouhým správcem.

Váš předseda je dle této definice vlastně nemocný, tipuji, že je mu nad 65 a z nudy a rozmaru prudí a prudí a švihá bičem na chodbách, jen ať je to slyšet.

Ale, už jsem viděl hloupější rozsudky, než to jak paní svou situaci popisuje. Zřejmě nějaké pokuty ve stanovách budou a je asi bez pochyby, že pokud se změní stav v bytě, je třeba to nahlásit. Tak a nyní se bude řešit, zda-li pokuty a represivní metodika, kterou kastelán zvolil, právně obstojí, tj. není li pokuta za toto porušení vlastně za vlasy přitažená blbost.

A na druhou stranu, zda-li dotazující se paní porušila nebo neporušila. I fakt, že by případně porušila ještě zdaleka nemusí znamenat, že by kastelánovi tyto pokuty soud přiznal. A stejně tak, že by je naopak nepřiznal. Ale úplně si tady dovolit „radit“, ať je paní v klidu, to bych si taky nedovolil. Jak jsem psal, četl jsem už hloupější rozsudky. Vzal bych si právníka, který tomu rozumí a tím bych SVJ vystavil tlaku, že pokud bude žalovat a neuspěje, bude je to stát dost peněz a výdaj za SVJ právníka a právníka paní v případě prohry by kastelán na shromáždění asi nechtěl obhajovat.

Nehezký spor. Nesousedský.

Vložil Siven (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 23:36

Tipuj až nebudeš zfetovanej chytrolíne Luňáčku. (Váš předseda je dle této definice vlastně nemocný, tipuji, že je mu nad 65 a z nudy a rozmaru prudí a prudí a švihá bičem na chodbách, jen ať je to slyšet.) Jinak máš asi pravdu. Musíš ale uznat, že někdy je lepší je starej chytrák, než mladej blb. Siven

Vložil clauvestr, 23. Listopad 2017 - 18:57

Snad Vám níže uvedené pomůže se zlotřilým SVJ. Vemte v úvahu, kde jste měli a máte oba místo trvalého pobytu.

Cituji ze zde uvedeného metodického pokynu.

písmeno g) - vymezení osob rozhodných pro rozúčtování služeb
Při tvorbě zákona o službách bylo podpůrně použito ustanovení již zrušeného občanského zákoníku, konkrétně § 689, kde soužití nájemce s dalšími osobami po dobu delší než 2 měsíce již bylo považováno za fakt, že tyto osoby s nájemcem v bytě žijí. Stejné časové období bylo použito i pro posouzení soužití vlastníka jednotky s dalšími osobami v jednotce. Osobami rozhodnými pro rozúčtování jsou tedy nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že budou s nájemcem žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období nebo vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Soužití dalších osob v bytě s nájemcem, resp. vlastníkem, nemusí být nepřetržité po dobu 2 měsíců, ale tato doba se nasčítává i z kratších časových úseků v průběhu zúčtovacího období.

V souvislosti s vymezením osob rozhodných pro rozúčtování služeb je třeba zmínit ještě ustanovení § 12 zákona o službách, kde je uvedena povinnost příjemce služeb oznámit poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. V ustanovení § 1177 odst. 2 občanského zákoníku jsou stanoveny jiné lhůty pro vlastníka jednotky pro splnění oznamovací povinnosti v případě změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost. Zde je třeba upozornit na již zmíněné postavení zákona o službách ve vztahu k občanskému zákoníku. Úprava provedená v zákonu o službách má přednost.


Není-li byt po celé zúčtovací období nikým užíván, je osobou rozhodnou pro rozúčtování vždy jedna osoba, a to i v případě, že je byt ve společném nájmu nebo jednotka ve spoluvlastnictví více osob. V případě, že se jednotka pronajímá a vlastník v ní nebydlí – mezi rozhodné osoby se nepočítá.


V případě nebytových prostorů je možné vymezit osoby rozhodné pro rozúčtování služeb tak, že půjde pouze o osoby, které se aktivně zúčastňují činnosti, se kterou je nájem takových prostor spojen. V praxi však pravděpodobně nebude počet osob, v případě nebytových prostorů, jako kritérium používán.

Vložil MartinII, 25. Listopad 2017 - 13:56

"… dopis od SVJ, že jsme údajně porušili zákon tím, že jsme v roce 2016 v únoru nenahlásili změnu počtu osob (zvýšení o +1 – změnu počtu osob SVJ zjistilo nějak? externě). SVJ nás nyní vyzvalo abychom zaplatili na účet SVJ 315× 50Kč za rok 2016 a 300× 50Kč za rok 2017 celkem 61.500 Kč. A dále, dokud údajně nenahlásíme tu změnu z r. 2016 tak bude pokuta opět narůstat.

Zákon o službách, dle pana předsedy SVJ uvádí, že příjemcem služeb je vlastník jednotky dle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Jako vlastníci jsme na katastru uvedeni 2 a proto nám podle předsedy SVJ bylo správně vyúčtováno 2× 30.750 Kč tzn. 61.500 Kč celkem".

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dle NOZ § 1177 (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce"

Byla zde i diskuse, co to je domácnost. Na okraj, zákon by snad měl být spíše použít pojem „přijímá služby“.

na www.okolobytu.cz/…-osob-v-byte

se na téma § 1177 píše

„NOZ je jako celek nepovedený a nejasný předpis a nejhorší částí je bytové spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnictví napsal teoretik, který SVJ nerozumí, a dorazili to poslanci. Pojem domácnost není v NOZ definován“.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Přečtěte si zákon 67/2013 Sb., nebo 104/2015 Sb, vč. § 2 „vymezení pojmů“. Zjistíte, že zákon skutečně uvádí, že příjemce služeb je vlastník, ne že „dle pana předsedy“

Zákon 104/2015 Sb. § 13

"Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

(1) … nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, … (2) … Nedojde-li k … rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení"

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nedělila jste, zda jde o pokutu dle 104/2015, § 13.

Při nahlášení počtu osob jste měla dostat nový evidenční list. Zřejmě jste se po něm nesháněla, když už jste tedy změnu osob hlásila. Můžete se dovolat svědectví bývalého předsedy, pokud je k mání, ten by ale asi vše zapřel. Změna počtu osob se většinou hlásí paní účetní, která vyúčtování provádí.

Další otázka je, jak potencionální žalobce dokáže, že máte v bytě o 1 osobu více.

Vyhledejte zde v diskusi téma „počet osob“, „hlášení počtu osob“, „oznámení počtu osob“ apod. a čtěte, zda něco rozumného najdete. Mně vyjelo vláken hodně.

Pokud jde o to, že je pokuta účtována oběma spoluvlastníkům, tak jestlipak dodržuje společenství také to, že vyúčtování posílá každému spoluvlastníku zvlášť.

 • – – – – – – – – – – – – – – –

Já bych takovou sumu neplatil a počkal bych na opravdu na žalobu. Předtím bych ale počet osob u „účetní“ opravil a vyžádil si evidenční list.

Mně osobně se jeví zákonné ujednání o pokutě 50 Kč/den za nemravné dle § 2 (3) „Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy“ !!!

Text „bez zbytečného odkladu“ si lze vykládat tak, jak si to vykládá pan prezident.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".