Pokuta dle zákona o službách.

Vložil Výborný (bez ověření), 16. Březen 2018 - 8:27 ::

Dobrý den,

jak jsem již napsal minule zde, děláme si naschvály. Dám příklad (svého souseda): SVJčko mu poslalo dopis, že údajně v 10/2015 nenahlásil změnu počtu osob a stejně tak v 6/2016. Pokutu údajného porušení mu počítají takto:

 1. 100 Kč/den od 1.10.2015 do písemného nahlášení. (k 19.2.2018 tj. 872 dní x100 Kč/den =87.200 Kč)
 2. 50 Kč/den od 12.6.2016 do písemného nahlášení. (k 19.2.2018 tj. 617 dní x50 Kč/den =30.850 Kč)
 3. poštovné za upomínku =70 Kč + 2– 1/4hodinové rámce za 95 Kč
 4. celkem (87.200 +30.850 +70 +190) = „118.310 Kč ať zaplatí do data X na účet SVJ. Podpis + razítko SVJ“

Jak se bránit?

 1. Je sankce č.1 počítána korektně tak, jak to je výše uvedeno (tak je požadována) nebo by mělo platit, že od 1.1.2016 má být též „50 Kč/den“ jako sankce č.2 (§13 zák. 67/2013 byl změněn novelou 104/2015 od 1.1.2016)
 2. podléhá plnění povinností dle zák. 67/2013 nějaké prekluzi nebo alespoň promlčení?
 3. povinnost dle §12 musí příjemce SPLNIT. Musí to ale i kdykoli později PROKÁZAT?
  (soused tvrdí, že si svou „oznamovací“ povinnost splnil, a že mu zákon žádnou „dokazovací“ povinnost vůči poskytovateli (na jeho výzvu) neukládá. Tvrdí, že „dokázání“ mu přinese náklady (prokazatelné informování poskytovatele, právní zastoupení jeho jako žalovaného, …apod.). Myslí si, že mu bude u soudu stačit, prokáže li, že nepochybil (že zákon neporušil) tj. prokáže li, že písemnou informaci doručil do „sféry adresáta“. Jde ale o to, komu k tíži půjde náklad na prokázání (ten náklad bude buď malinký → písemný důkaz, vstřícně předaný přímo poskytovateli „per huba“, nebo malý → důkaz vstřícně předaný přímo poskytovateli „doporučeně“, nebo velký → důkaz předložený až soudu „osobně“).

  Já se domnívám, že PROKÁŽE li jedna strana druhé, že právně nepochybila, že by veškeré náklady s tím spojené měl nést iniciátor (tak jsem to četl i v judikátech při určení zda ten co prohrál ne/zaplatí protistraně náklady jejího právního zastoupení).

  V našem SVJčku se praktikuje, že chce li řadový člen SVJ po členech výboru SVJ vědět cokoli o hospodaření SVJ, pošle nás zástupce SVJ za správcem, kterého někdy dopředu instruuje co nám nemá sdělovat a jakou formou, a za jakoukoli listinu (která nepodléhá pouze „nahlížení“) musíme předem zaplatit 8Kč/A4 + 95Kč/15min práce zaměstnance správce).
  Takže bude li soused požadovat po SVJ náklad na prokázání „že nepochybil“, ani bych se nedivil…
  )
 4. měl by postupovat aktivně nebo pasivně?
  (předseda SVJ sousedovi řekl, že vše mu již sdělil písemně a žádné další „vysvětlovačky“ nebo „handrkovačky“ mu nedá. Měl by soused pasivně čekat až na EPR (a u prvního stání …za 2-roky …se snažit dokazovat, že SVJ nemá pravdu) nebo být nějak aktivní?)

děkuji Výborný

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 11:35

  Chtělo by tu výzvu naskenovat.

  Vyjádřím se jen k promlčení. K promlčení dochází každý den pro každou pokutu. Tedy žalovat by dnes šlo jen pokuty od 16.3.2015, předchozí jsou promlčené.

  Z pokuty lze podle Pražáka uplatňovat též úrok z prodlení a to za každou pokutu. Nechtěl bych ale psát ten petit a nechtěl bych psát rozsudek. V petitu totiž musíte rozepsat každou pokutu samostatně a k ní nárokovat úrok, tj. pokutu rozepsat do 1096 řádků (16.3.2015–16.3.2018 = 1096 dní). Žalujete tedy formálně 1096 pokut.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 16. Březen 2018 - 16:22

  pane TN, nekecáte tak trochu? Kde jste viděl nebo vyčetl že by pokuta za konkrétní den byla samostatně vymahatelným plněním ???

  Za druhé: neporozuměl jste textu? Pan Výborný se neptal na prekluzi „pokuty“ ale prekluzi „povinnosti dané zákonem“ (zřejmě tedy ve smyslu Vámi nalezených rozsudků, kdy některý soudco-fake rozhodne že nemáte nárok na seznámení se s hospodařením dle §1179 NOZ pokud již proběhlo od nesplnění této povinnosti více roků). Analogicky k takovýmto závěrům: vymáhat povinnost dle §12 za jiné než bezprostředně předchozí zůčtovací rok, by se pak jevilo stejné jako ve vámi nalezených rozsudcích: neoprávněné.

  Za třetí: úrok z prodlení řešte až najdete způsob jak REÁLNĚ vymoci tu pokutu. A upřesním, že „1-trvající pochybení = 1-pokuta“ nikoli „1-trvající pochybení = 1096-samostatných-samostatně-úrokovaných-pokut“. Možná byste měl uvést, v čem přesně to ten „Pražák“ píše nebo kde jste to tam Vy vyčetl.

  A naposled: já se nedomnívám že „K promlčení dochází každý den pro každou pokutu“. Jsem toho názoru, že dojde li k porušení každé konkrétní jedné povinnosti, že stav neboli „událost“ trvá dokud nepomine. Takže pokud příkladně požádáte 16.4.2018 o pod­klady dle §8/1 a povinnost bude splněna až za 1000 dní, pak máte od 11.1.2021 až 3-letý nárok na 955× 50Kč/den =47.750Kč. A tuto částku v době její splatnosti buď započtete (aby SVJ jako žalobce neslo břemeno důkazu) nebo po marné výzvě poskytovateli necháte soudem vystavit EPR. Nicméně jak jsem uvedl, podstatná porušení zákona (tedy i jejich nedoložení) poskytovatelem, již nejsou zákonem sankcionována, takže to zde co píši, je jen akademický dovětek.

  Podstatné se mně jeví, že pokud soused pana Výborného může dokázat, že „SVJ nemá pravdu“, pak já osobně bych po jedné neslané a nemastné odpovědi debilům v SVJ emailem, se stal aktivním členem hry na „mrtvého brouka“ :)

  © Čmuchal

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 16:56

  Každá smluvní pokuta je samostatný nárok a běžně se žaluje buď celá (je-li povinnost splněna), nebo postupně, právě aby nedocházelo k promlčení.

  Pokuta je za každý den, podle Pražáka (kupte jeho komentář k byt.spol.) má SVJ povinnost zaplatit, i když pokutu nechcete. Výbor je tedy povinen vás honit s obálkou v ruce a na kolenou prosit, abyste si pokutu laskavě převzali.

  Příklad:

  Dne 16.3.2018 požádám o podklady za 2017. SVJ neposkytne, nebo odpoví ať skočím do zdi, nebo odpoví, ať přijdu nakouknout, ale nesmím kopírovat, nebo dovolí kopírovat, ale neukáže všechny podklady.

  Ve všech případech od 1.6.2018 uplatňuji pokutu, pokuta je jedna, tj. 50 Kč denně (pokuta se nemnoží, tj. nelze uplatňovat třeba tři pokuty, protože povinnost předložit podklady je jedna).

  Splatnost pokuty za 1.6.2018 je 1.6.2018 a první den prodlení této pokuty je 2.6.2018 (od toho dne běží úrok z prodlení 8,75%).

  Splatnost pokuty za 2.6.2018 je 2.6.2018 a první den prodlení této pokuty je 3.6.2018 (od toho dne běží úrok z prodlení 8,75%).

  .....a tak dále

  Jen je třeba hlídat víkendy, pak splatnost pokuty nastane až v pondělí dle §607.

  Co se týče vašich jiných otázek, odpovídám že nevím. Proto spíše poradím, kdo chce kverulovat, máte nejvyšší čas poslat SVJ kvalifikovanou žádost za 2017 (v daném případě preferuji s dodejkou, máte prokázáno doručení). Můžete zkusit požádat i za 2016, 2015, 2014, později projednáte věc s advokátem a doladíte, co přesně budete žalovat. Na podklady za 2017 máte nárok, to nikdo nezpochybňuje, ani lžisoudci (ale musíte požádat do 31.5.2018, když požádáte později, může soudce konstatovat, že jste požádali pozdě a sdělí vám, abyste skočili do zdi).

  Zde na portále můžeme navrhnout kompetentní vzor takové žádosti.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 16. Březen 2018 - 19:05

  „…Výbor je tedy povinen vás honit s obálkou v ruce a na kolenou prosit, abyste si pokutu laskavě převzali…“

  …se zdálo panu TN v horečce. Škoda slov…

  „…uplatňuji pokutu, pokuta je jedna, tj. 50 Kč denně…“

  novela 104/2015 sankci za neposkytnutí dokladů odstranila.

  „…splatnost pokuty nastane až v pondělí dle §607…“

  stačí nadhled a benevolence: honí li pana TN výbor TN-SVJ se štosem bankovek aby mu mohl zaplatit za svá pochybení, je zjevné, že nemusí pokutu spočítat přesně. Stačí mu ji odhadnout a o 2–3 stovky ponížit. Bude li výbor trvat na tom, že ji panu TN musí vyplatit přesně – jistě i aktivně přesně spočítá, kolik má panu TN vyplatit. :)


  PS: pane TN, co to hulíte za matroš?

  Vložil DC (bez ověření), 16. Březen 2018 - 17:35

  protoze ZoSl opravnuje diskriminovaneho vlastnika k udeleni nekolika druhu pokut za jedno uc.obdobi. To take praktikuji. Dale uplatnuji soudne relevantni imaterialni, materialni ujmu, nahradu skody po skudci. Jako voditko mam napr. rozsudek za diskriminaci odskodneni v castce 65 000€ s prislusenstvim. Radim vsem byt ostrazitym a chranit sva prava jinak vas vybori budou nadale diskriminovat, sikanovat s vysmechem a upirat vam vase zakladni prava na informace o cinnosti odpovednich clenu vyboru SVJ.

  Vložil Ondy (bez ověření), 16. Březen 2018 - 17:16

  „pokuta se nemnoží, tj. nelze uplatňovat třeba tři pokuty“

  Kde jste to četl? Klidně tři pokuty:


  1. za neposkytnutí řádného vyúčtování,
  2. za nesposkytnutí podkladů,
  3. za nevyřízení reklamace,
  4. třeba někdo vymyslí ještě něco dalšího.

  Spíše napište, jak je vymoci.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 17:18

  Pane Ondy, samozřejmě, že se pokuta nemnoží. Nepředeložení podkladů je jeden nárok.

  O ostatních nárocích zde nediskutuji, za jejich porušení samozřejmě také vlastníkovi náleží pokuta, ale jde o samostatné nároky. Přičemž je možné a účelné, je sečíst a žalovat společně. Ovšem úrok z prodlení běží za každou pokutu.

  Vložil Anonymouszzz (bez ověření), 16. Březen 2018 - 17:15

  …vlastnici maji pravo, NE povinnost SVJ zalozit. Aha, takze SVJ r. 2004 o xx jednotkach je nepovinne a muzeme jej zrusit…?!

  http://www.bulletin-advokacie.cz/…c.-672013-sb?…

  Vložil Gustav, 16. Březen 2018 - 11:31

  Je sice krásné, že v zákoně č. 67/2013 Sb. (..o službách) je stanovena pokuta za neoznámení změny v počtu osob, ale také je pravda, jak to prokázat. Také by mě to zajímalo.

  Vložil . (bez ověření), 16. Březen 2018 - 8:58

  Pane Výborný, to že jste údajně nenahlásil změnu počtu osob vám svj nejdříve musí prokázat. Tak jim to sdělte a dopis s vyčíslenou pokutou bez obav hoďte do koše.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Březen 2018 - 14:38

  a hrát mrtvého brouka. Je na SVJ aby žalovalo, prokázalo… A pokud by se o soudu hlasovalo na shromáždění pak hlasovat proti a zkontrolovat si, že v zápise je takto jmenovitě uvedeno. Velice by mě zajímalo co máte ve stanovách. Nač proboha potřebuje znát SVJ počet osob? Náklady snad hradíte podle podílu uvedeného na LV. Jestli máte něco podle počtu osob je to pitomost, která přináší tyto situace. Moc by mě zajímalo jak chce SVJ prokázat dobu „bydlení“ jinou osobou než tím, že se sám boznete.

  Vložil Výborný (bez ověření), 16. Březen 2018 - 15:43

  pane Pavel-II,

  počet osob používá SVJ na rozúčtování nákladu na elektřinu ve spol prostorech a elektřinu za výtah. Já ani soused s tím nic nenaděláme (samozřejmě aktivně hlasujeme proti a navrhujeme změny, které jsou buď verbálně odmítnuty nebo se jimi nikdo nezabývá (na schůzi zástupce většiny řve, že nám neudělil slovo)).

  Dobu bydlení zástupce SVJ dovozuje spolu se správcem a nějaké spřátelené „zaměstnankyně“ městského úřadu skrze: rejstřík osob (1) hlášených k poplatku za komunální odpad na adrese domu (2) hlášených k trvalému pobytu na adrese domu (nově narozené děti)

  Ve stanovách o tom není ani slovo, ale pan TN zde již poskytl několik příkladů, že ani vadné stanovy nejsou dostatečným důvodem alespoň k věcnému projednání soudní žaloby.

  „hrát mrtvého brouka“ tedy znamená čekat na EPR. OK.

  děkuji Výborný

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".