Pohledávka za vlastníkem_dlužník

Vložil kemiS, 7. Prosinec 2017 - 8:48 ::

Potřebuji praktickou informaci – zkušenost.

 1. Po opakovaném ústním a telefonickém urgování jsme doporučeným dopisem 22. 9.2017 vyzvali vlastníka bytu k uhrazení dlužných záloh na správu domu a poskytované služby za červen a červenec 2017.

Vlastník bytu si dopis nevyzvedl.

 1. 23. 10.2017 o­deslala advokátní kancelář vlastníkovy bytu (dlužníkovi) výzvu Pokus o smírné řešení.

Vlastník bytu si dopis nevyzvedl.

 1. Na základě podaného návrhu ze dne 23. 11.2017 vydal okresní soud dne 29. 11.2017 E­lektronický platební rozkaz, který vyčísluje dluh na platbách, zákonný poplatek z prodlení, smluvní pokutu dle Stanov a náklady, které si vyčíslil advokát

Vlastník bytu si Platební rozkaz nevyzvedl.

 1. dluh vlastníka bytu narostl o nezaplacené zálohy za září, říjen a listopad 2017
 2. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že neuhradí zálohu ani za prosinec 2017 a ani nám neumožní odečet spotřeby SV a TUV za rok 2017 poslali jsme mu dne 4. 12.2017 výzvu k umožnění odečtu spotřeby vody na 9. 1.2018

Vlastník bytu si dopis nevyzvedl

 1. na byt vlastníka je vyhlášena exekuce. Naši pohledávku údajně nemůžeme do exekuce přihlásit, protože nemáme soudní rozhodnutí, ke kterému však nemůže dojít, protože si vlastník bytů nepřevzal Elektronický platební rozkaz
 2. z pozice řádného hospodáře jsme nuceni prostřednictvím advokáta vymáhat další nové dlužné zálohy a nedoplatek z vyúčtování za rok 2017 (včetně trojnásobku průměrné spotřeby SV a TUV – máme to ve Stanovách) a vynaložit další finanční prostředky na advokáta a soudní poplatek
 3. vlastník bytu se nám směje do očí

ch) advokát nám tvrdí, že to nelze nijak urychlit Děkuji za radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kemiS, 7. Prosinec 2017 - 12:33

  Dobrý den, ale jaký je postup, když si dlužník Elektronický platební rozkaz nepřevezme? V elektronickém platebním rozkazu ukládá Okresní soud žalovanému zaplatit do 15 dnů od doručení. Jirka

  Vložil . (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 15:19

  Když si dlužník nevyzvedne platební rozkaz a v určeném termínu nezaplatí nebo nepodá odpor, pohledávku pak lze vymáhat bez konání soudu a to i exekucí např. na jeho mzdu nebo jiný majetek. Když podá odpor, případ musí k soudu a vše se značně protáhne. Dlužník bohužel může lhát. Může dát odpor, ve kterém uvede, že nic nedluží, že vše zaplatil. Soud jeho výrok nezkoumá a věřitel musí podat žalobu. Nic jiného mu nezbývá. Jinak nic nedostane.

  Vložil Petr87, 7. Prosinec 2017 - 14:43

  Pokud dlužník nepřevezme platební rozkaz, nařizuje se soudní jednání.

  Vložil kemiS, 8. Prosinec 2017 - 9:03

  Mám obavu, že to je jen „teorie“. Zatím u mne převládá názor, že u Elektronického platebního rozkazu nelze uplatnit institut doručení tzv. „FIKCÍ“ a v případě, že si žalovaný EPR nevyzvedne, pak okresní soud EPR zruší. Máte někdo osobní zkušenost, že to je jinak? Děkuji Jirka

  Vložil Fikce (bez ověření), 8. Prosinec 2017 - 13:06

  Máte to níže od p. Luňáčka. U Epr nelze uplatnit doručení fikcí, u výzvy k vyjádření už ano. Pak následují rozsudky „pro uznání“ nebo případně „pro zmeškání“. Rozdíly opět v příspěvku níže.

  Vložil . (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 12:02

  Když si dlužník nevyzvedne platební rozkaz a v platném termínu nepodá odpor, pohledávku lze vymáhat a to i exekučně. Podle mne je možné přihlásit jí do exekuce. Ale nevím, nejsem právník.

  Vložil Jirka Lunáček (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 11:56

  Trochu nerozumím, co je cílem vašeho dotazu. Příspěvek končí větou " Děkuji za radu" … A poradit chcete v čem? Jestli má advokát pravdu, nebo jestli vám probůh něco nezamlčuje?

  Jsem laik, takže je to názor laika, nikoli advokáta. Ale v u nás jsme to již několikrát za poslední 3 roky absolvovali:

  1. Zbytečně jste ztráceli čas nějakými upomínkami, jsou zbytečné, pokud nejste povinni to dělat dle stanov, jen to prodlužuje dobu, kdy čekáte na peníze. Rovnou jste měli zaslat výzvu dle §142a o.s.ř. a obratem = 8 den po odeslání, žalovat EPR.
  2. 23.10 AK poslala výzvu a proč jste návrh na EPR poslali až 23.11? Pokud se nemýlím, můžete žalovat již 8 den po odeslání výzvy. V případě nepřevzetí výzvy je tam nějaké mírné zdržení, z hlavy to nevím, jistě mě tu nějaký právník doplní.
  3. Pokud si EPR opravdu nevyzvedl, bude nařízeno jednání. Pozvánka a výzva k vyjádření je pokud vím už doručována SOUDEM tzv. fikcí. Tedy, buď se vyjádří a bude nařízeno jednání a tam pokud nepřijde bude dán rozsudek pro zmeškání nebo se ani nevyjádří a soud vydá rozsudek pro uznání.
  4. Všechno děláte správně a nemyslím, že se vlastník směje. Vše směřuje k tomu, že o byt přijde. Výnos se rozdělí mezi věřitele, ti zajištění + věřitelé s přednostním právem mají přednost. Dále se rozděluje dle pořadí přihlášených. Vy zatím nemáte ani rozsudek, natož exekuční titul. Jste daleko. Chce to vymáhat hned, bez zdržování. Ale i tam si nemyslím, že děláte něco špatně, za co by vás měl kdokoliv za cokoliv popotahovat.
  5. Pokud je dlužník chytrý, očekávejte insolvenci. Ta těmto filutům poměrně pomáhá, aby jim ani exekutor nic nesebral. Exekuce se insolvencí zastavuje. Když se vám tam objeví, nezapomeňte se k ní přihlásit. Výnos insolvence je 30–100% z dluhu. Dle toho co insolvenční soud schválí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".