Platnost jednání shromáždění

Vložil admin (bez ověření), 6. Duben 2011 - 21:19 ::

Dobrý den , mám dotaz k proběhlé schuzi shromáždění, ze které byl porízen výborem zápis, který neodpovídá zkutečnosti. Jednání schromáždění neprobíhalo podle platných stanov, na koho se jako vlastník mohu obrátit k podání námitky. dekuji za odpoved

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 7. Duben 2011 - 10:16

  Vážený admin (bez ověření),

  Je vyloučeno, abyste napadl „platnost jednání shromáždění“. Lze pouze napadnout platnost konkrétního usnesení.

  Chcete-li použitelnou odpověď, musel byste sdělit podrobnosti. Zcela jinak se postupuje při chybě mající za následek absolutní neplatnost usnesení, jinak při chybě způsobující relativní neplatnost. Některé chyby mohou být bezvýznamné a brojit proti nim by bylo ztrátou času.

  lake

  Vložil Petr, 8. Duben 2011 - 14:10

  Nemyslím, že lze napadnout jen konkrétní usnesení. Tazatel neupřesnil, oč jde. Nutno vycházet ze stanov (pokud ale neporušují vyšší právní normu). Dle vzorových „Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání. V pozvánce se uvede zejména … . Dále kde se mohou členové seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům, pokud nejsou k pozvánce připojeny“.

  Člen má právo „nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění…“.

  „Z jednání se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat … . Přílohu zápisu tvoří zejména …“

  „Zápis podepisuje …“

  • – – – – –

   Byly také správně počítány hlasy vč. plných mocí ?

  Vložil rivr, 7. Duben 2011 - 4:21

  No nejprve zkuste Výbor – ten je jako Statutární orgán odpovědný a měl by případně vadný zápis (=chybná, zavádějíci či nepřesná formulace) opravit. Nedosáhneteli nápravy – pak u soudu a to do 6-měsíců od proběhlého Shromáždění. Zápis byste měl mít ale v písemné podobě ve svém držení a měl by být stvrzen členy Výboru (formou jak ukládají Va3e Stanovy). Dále pak by jste měl mít „důkaz“ nesprávnosti (zvukový záznam, svědky)

   rivr

  Vložil Starý předseda (bez ověření), 7. Duben 2011 - 7:10

  Zápis ze shromáždění samozřejmě nemusí být podepsán všemi členy výboru. Možná to ukládají nějaké stanovy, ale to musí být výjimka. Běžné to není.

  Vložil rivr, 8. Duben 2011 - 2:44
  cit.„Zápis ze shromáždění samozřejmě nemusí být podepsán všemi členy výboru“
  toho kdo Vám tvrdil, že všemi – neposlouchejte.
  cit.„Možná to ukládají nějaké stanovy, ale to musí být výjimka.“
  …možná právě Vy máte ve svých Stanovách vyjímku a nic obsahově stejného jako je v čl.VIII/2 zák.371/2004 poslední věta nemáte…
  cit.„Běžné to není“
  generalizovat co je běžné nemá žádný smysl. Buď informace máte nebo je nemáte
  rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".