Parapety ve společných prostorech

Vložil Helena8, 21. Leden 2022 - 9:53 ::

Dobrý den, omlouvám se předem za dotaz, pokud by se někomu zdál banální. Spíš neznám své možnosti. Dům ve společném vlastnictví (2 nebytové prostory, 4 byty – z toho obývaný pouze ten můj a sousedka, podíl na společných částech domu). Jsem 2. největším vlastníkem v poměru na společných částech domu. Výbor SVJ má 3 osoby, kteří při hlasování mají nadpoloviční většinu (ze 3 členů výboru užívá byt pouze 1, ostatní 2 členové výboru byty mají prázdné, neužívají je). Rozhodují si tedy o nás bez nás, nezvou nás na schůze, o ničem nás neinformují, nemáme právo nahlédnout do účetnictví, s hospodařením nás seznámí pouze krátkou informací při vyúčtování, nemohu nahlédnout do bankovních výpisů – zda skutečně všichni členové radí poplatky do FO atd. Vůbec nevím, zda se schází Shromáždění, na schůze mne nezvou (a řekla bych že ani ostatní – 2 nebytové jednotky). V Notářském zápisu z r. 2016 (poslední zveřejněný), když se u notáře stanovoval výbor, je napsáno že není vidět, zda jsem byla obeznámena ze schůzkou u notáře a hlasováním, ale že mají nadpoloviční většinu, takže je to OK. Je to prostě takový klan 3 důchodců. A to je právě má 1. otázka:

  1. Jaká mám jako člen SVJ práva? Co mohu od výboru vyžadovat? Už mně ta jejich „samovláda“ štve, ráda bych se podílela na chodu – do výboru mne vzít nechtějí.

A teď ta druhá otázka. Před vánoci se opět výbor SVJ rozhodl, že se bude rekonstruovat chodba. Škrábání omítek, štukování atd. Nehorázný nepořádek, neobyvatelný dům. Sousedka se odstěhovala, v domě jsem zůstala jen já s dítětem. Při rekonstrukci zedník odstranil parapety na oknech v domě (2 roky nová okna, parapety – všude stejně široké – 20 cm, hezké). Když je vracel, do 1. patra dal na okna původní velikost – 20 cm, ke mně do 2. patra je seříznul a zmenšil na 1/2 – na 10 cm). Když jsem se ptala výboru SVJ proč jsou u mne na patře ty parapety poloviční, bylo mi řečeno, aby tam v budoucnu nechtěl nikdo dávat kytky. Je to ošklivinec – obzvlášť když se dělá nová chodba, nepřijde mi normální na každém patře mít jinou šířku parapetů (to jsem nikde neviděla). Chodím okolo toho jen já a nedá se na to koukat. Při kritice mi bylo řečeno, že mám právo jen držet ústa, platit a šoupat nohama, že výbor má vždy pravdu. A toť má 2. otázka:

  1. Musím se s těmi parapety smířit a mlčet a šoupat nohama, nebo mám nějaké možnosti? I když nás výbor vždy přehlasuje?

Děkuji Vám předem za odpověď

  • § 1179 NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil příjemce služeb Tepla (bez ověření), 22. Leden 2022 - 23:16

“ nemáme právo nahlédnout do účetnictví “

ale kdeže, doručte předsedkyni prokazatelně předžalobní výzvu a pokud vám neumožní nahlížet, podejte rovnou žalobu a soud rozhodne.

Vložil ik (bez ověření), 22. Leden 2022 - 0:26

Jestli to u vás funguje tak, jak píšete jsou dvě možnosti (podle mne)

  1. byt prodat a odstěhovat se 2) je-li pravda to co píšete v první části
(nejste zváni na shromáždění, nemáte přístup k účetnictví, nevíte jak SVJ hospodaří) pak můžete-li si to finančně dovolit najít si právníka, který vás bude zastupovat. Kdysi jsme toto v našem SVJ zažili, a můžu vám říci, že tehdejší výbor s tím měl dost starostí. V okamžiku, kdy nastoupil právník, tak končila legrace.
Vložil Helena8, 22. Leden 2022 - 9:02

ik… děkuji moc, skutečně to u nás tak funguje (bohužel), ale ten právník (aspoň konzultace by asi stála za to). Děkuji Vám moc za odpověď a pěkný víkend

Vložil Právo (bez ověření), 21. Leden 2022 - 21:31

„Jaká mám jako člen SVJ práva?“ (Vložil Helena8, 21. Leden 2022 – 9:53)

Paní Heleno8,

tážete se na práva napsaná v zákoně, a nebo na skutečná práva?

Vložil Helena8, 21. Leden 2022 - 22:00

Dobrý den, spíš ta skutečná. Napadlo mne, pokud bych chtěla pozastavit stavbu a získat aspoň trochu pozornosti od výboru, dát k soudu Návrh na předběžné opatření jako „přehlasovaný vlastník“, pokud to tedy lze. S tím, že je prokazatelné, že schůze Shromáždění se prokazatelně nedělají min. 5 let, nejsou zváni členové SVJ a že o revitalizaci nebylo rozhodnuto řádně na schůzi a Usnesením. Ale jsou to obstrukce, říkám si, že je pořád lepší se domluvit. Takže to stále zkouším, ale svá práva bych chtěla znát. Počítala jsem to, 3 členové výboru mají celkem 58 % hlasů, pokud by bylo třeba ke složitějším rozhodnutím 2/3 hlasů, stačí jim k tomu 1 vlastník navíc (tzn. kromě mne buď 1. nebytový prostor vietnamec – ten podepíše všechno, nebo 2. nebytový prostor). Takže reálných šancí mmoc není. Děkuji moc za pochopení, ráda bych se prostě zorientovala

Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Leden 2022 - 7:33

nějak se nemůžu dopočítat:-( 4 byty – z toho obývaný pouze ten můj a sousedka

Výbor SVJ má 3 osoby, kteří při hlasování mají nadpoloviční většinu (ze 3 členů výboru užívá byt pouze 1, ostatní 2 členové výboru byty mají prázdné, neužívají je).

Takže sousedka je ve výboru? nebo je bytů pět? máte vůbec svj?

co se týká parapetů, tak se nedivím, že je zmenšili, pokud byly dříve zaskládané květináči apod. chodba není květinářství.

Vložil Helena8, 22. Leden 2022 - 9:00

Dobrý den, ano, je to přesně jak píšete, sousedka co spolu se mnou mmt. užívá jako jediná byt je předsedkyní výboru. Máme tu 4 byty + 2 nebytové prostory. Takže celkem 6, máme svj. K parapetům – tam nikdy nikdo nic nedával (já na to nejsem a nikdo jiný tu není) a když už je tedy chtěli zmenšit kvůli kytkám, tak by mi přišlo logické to tak udělat na oknech v obou patrech, protože je to vážně jak pěst na oko v každém patře jsou 2 okna a v 1. patře je parapet na dvou oknech 20 cm, ve 2. patře 10 cm. Vypadá to, jak kdyby to tvořil nějaký samouk. Nikde jinde v domech jsem neviděla na každém patře jinou šířku parapetů. Ale začínám se s tím pomalu smiřovat, i když je to fakt hrozný pohled.

Vložil Justitianus, 22. Leden 2022 - 8:27
  • Radka napsala: „nějak se nemůžu dopočítat …“

To bude tím, že neumíte počítat do šesti, Radko. Tazatelka napsala jasně na samém počátku: „2 nebytové prostory, 4 byty“. Tedy 2 + 4 = 6.

Tazatelka ovšem uvedla jiná dvě tvrzení, která si protiřečí: že „dům [je] ve společném vlastnictví“ a že „výbor SVJ má 3 osoby“. Pravdivé může být nanejvýš jedno z obou tvrzení, nikoli však obě zároveň. Není tedy jisté zda budova je v podílovém spoluvlastnictví, nebo je rozdělena na jednotky (případně na jednotky a společné části). Nevíme zda SVJ existuje jako právnická osoba, nebo zda jde o rozhodování spoluvlastníků společné nemovité věci.

V obou případech se ovšem o běžném hospodaření rozhoduje většinou, počítanou podle podílů.

Justitianus

Vložil Helena8, 22. Leden 2022 - 9:28

Dobrý den pane Justitianus, asi jsem se špatně vyjádřila a moc se za to omlouvám. Mám byt v OV s podílem na společných částech domu. Takový ten klasický systém. Vyměřeny jednotky (4 byt, 2 nebyt. prostor), každá odkoupena do osobního vlastnictví a všichni máme podíl na společných částech domu. Výbor má skutečně 3 členy s jejich podílem na hlasování 59 % (z celkového 100 %). Zbývající 1. a 2. nebytová jednotka 24 % (každá 12 %), já podíl na hlasování 17 %. SVJ existuje jako právnická osoba, máme IČ a jsme zapsáni v obchodním rejstříku. A o to právě jde, že rozhoduje svým nadpolovičním podílem na hlasování pouze výbor, který je uzavřená skupina 3 důchodců, kteří rozhodují o nás, bez nás. Nerealizují se schůze Shromáždění (min. 5 let) – takže 41 % menšina na podílu hlasování se nemá možnost ani nijak vyjádřit, také hlasovat, či být informována předem o plánech výboru i s rozsáhlými investicemi). Revitalizace chodby přijde cca na 300 tis. Kč ze společně nahospodařených prostředků – takže si i říkám, zda by v tomto případě neměl být 2/3 podíl hlasů – a dozvíte se o takovém výdaji tak, že Vám začnou běhat zedníci po chodbě, neexistují žádná Usnesení, nemáme možnost se jakkoliv zapojit, či nahlédnout do hospodaření. Ačkoliv o to mám zájem a ráda bych se účastnila.

Vložil Právo (bez ověření), 22. Leden 2022 - 9:10

„V obou případech se ovšem o běžném hospodaření rozhoduje většinou, počítanou podle podílů.“ (Vložil Justitianus, 22. Leden 2022 – 8:27)

Kde je zakotveno, že se v bytovém spoluvlastnictví rozhoduje většinou?

Vložil Právo (bez ověření), 21. Leden 2022 - 22:19

Paní Heleno8,

tážete se na skutečná práva. Ta jsou ve Vašem případě nulová.

Obracet se na soud jako přehlasovaný vlastník vůbec nezkoušejte. Soud v takovém případě totiž pouze zjistí, zda schůze shromáždění byla usnášeníschopná (byla) a rovněž zjistí, zda bylo rozhodováno potřebnou většinou (bylo). Bez šance.

Vložil Helena8, 22. Leden 2022 - 9:39

Právo… Děkuji :) .. něco podobného jsem čekala, smutné ale jak jsme si řekli – reálné. Snad jen (teď mne tak napadlo), že k rozhodnutí o revitalizaci domu v hodnotě cca 300 tis. Kč se vůbec žádná schůze Shromáždění nekonala (pozvánka nebyla, nikoho neobeslali ani nevyvěsili vývěsku), Usnesení o hlasování neexistuje. Ten klan 3 vyvolených si to rozhodl jaksi na „koleni“. Jestli něco proběhlo, tak pouze schůze výboru. To vím, protože jsem ještě včera zatlačila na sousedku (předsedkyni výboru), která mi to potvrdila. Pěkný víkend

Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 - 8:35

Vaše situace je dle popisu – nic moc. Teoreticky něco dělat lze, např. viz § 1207 – výbor má svolat shromáždění nejméně jednou za rok, k tomu by mělo být schopno doložit, že všechny členy SVJ pozvalo… (při sporu by výbor měl předložit pozvánku a důkaz, že byla všem poslána – např. podací arch od pošty, nebo podpisová listina že byla pozvánka odevzdána vůči podpisu atd. – zde záleží od stanov, jaká je povinnost výboru ohledem doručování pozvánky, pokud stačí že je vyvěšena ve vchodu – tak to může být problém, stačí aby tam byla pár sekund, aby si ji tam z výboru vyfotili a s tímto argumentovali že „bylo oznámeno“…)

Pak by měl existovat alespoň zápis (ze „zasedání shromáždění“), i když záleží od vašich stanov, o čem může rozhodovat samotný výbor a o čem shromáždění – pokud má výbor právomoci rozhodnout o revitalizaci za 300 tis. … nicméně i v takovém případě by měl existovat alespoň zápis ze zasedání výboru – nicméně opět je to podle stanov – § 1200, (2) d)

Pokud není nic, čím lze „revitalizaci“ za 300 tis. prokázat, že je schválena a odsouhlasena orgánem, který má na to právomoc, tak lze věc řešit i trestněprávně podáním trestního oznámení. Vůči výboru pak lze řešit porušení „péče řádného hospodáře“.

Co se týče přístupu k informacím, zatlačte na ně přes § 1179.

Pokud to bude s pomocí právníka, může to být úspěšnější – ale zázraky bych nečekal. Bude to na dlouho, možná až přes žaloby, v tak malém domě (4 byty + 2 nebyty) to nebude žádný med, vztahy budou na bodě mrazu. Ovšem to jsou i teď, pokud jste odstavena od informování a rozhodování. V podstatě neřešitelné, ten prodej jednotky a odstěhování je opravdu na zvážení.

Vložil Justitianus, 24. Leden 2022 - 17:54

Zdeno, taháte zde tazatelku za nos a dáváte jí naprosto nepoužitelné „rady“.

☀ Povinnost svolat shromáždění mohou statutáři porušovat jak se jim zachce: jedinou sankcí by mohlo být odvolání z funkce, ovšem pouze pokud to stanovy umožňují. A odvolat by je samozřejmě mohlo jedině shromáždění většinovým hlasováním. Při tom tazatelka má hlasovací podíl pouze 17% …

☀ Není obecně pravda že „by měl existovat alespoň zápis ze zasedání výboru“. Nepřímo připouštíte, že povinnost pořizovat zápis z rozhodování výboru neexistuje. Takovou povinnost by mohly ukládat jedině stanovy SVJ. A případné porušení by nemělo žádný význam: pokud statutáři rozhodli, pak je naprosto bezvýznamné že na to nemají žádný papír.

☀ Vaše naprosto nepoužitelná „rada“ o trestněprávním řešení – to jsou jen výmysly. Statutáři nejsou povinni nikomu prokazovat kdy a kde rozhodli o „revitalizaci“ za 300000 Kč. Na případný dotaz prostě prohlásí že rozhodli, a basta.

☀ Stejně popletená a nepoužitelná je „rada“ řešit nějak „porušení péče řádného hospodáře“. On snad někdo porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře? Jak to tazatelka prokáže, prosím pěkně? Jediný zločin, který podle tazatelky statutáři spáchali je ten, že nechali osadit v jednom patře užší okenní parapet. To bude sousto pro policii a pro státního zástupce! Zdenku, napište nám o tom něco, nějakou další Vaši fantastickou pohádku.

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 - 20:36

Nikoho za nos netahám, je mi naprosto jasné, že (zrovna vás) nepřesvědčím prakticky o ničem, ale za tím co jsem psal si stojím. Obecně platí i to, že „právo patří tomu, kdo se o něj sám stará“, pokud chce tazatelka něco (do)řešit (mimo odstěhování se), tak pro to bude muset něco i udělat, nikdo to za ní neudělá.

Zajímavě se vyhýbáte tomu nejdůležitějšímu, o co tam jde – kdo má právo rozhodnout o zmíněné „revitalizaci“ za 300 tis.Kč? To nevím ani já, ani vy, to by měla vědět tazatelka ze stanov. A podle toho pak (ne-)konat. Jestli o tom mohl rozhodnout výbor – tak není vytknout a co napadat (jedině zpřístupnění účetních dokladů a pod. dle § 1179, ale to se zde opravu řešilo mnohokrát).

Ovšem pokud výbor tuto pravomoc nemá a mělo rozhodnout shromáždění – tak se s tím pohnout opravdu dá – i když jediné, co lze řešit, je formální / procesní pochybení (nebo snad p.Justitianusi „schvalujete“ toto jednání, kdy je někdo jen tak vyloučen z rozhodování?). Policie / státní zástupce by pak (při vhodné formulaci TO s poukázáním na jistá fakta) neřešil užší okenní parapet, ale spíš TČ podvodu. A nebojte, vím, že i tak to můžou statutáři lehce uhrát – nebudu psát jak, aby to někoho snad neinspirovalo, ale docela rychle mě napadli 2 možnosti.

Tazatelka si ale musí uvědomit, že statutáři toto do budoucna lehce vyřeší – stačí, že řádně svolají zasedání shromáždění, na zasedání prakticky k žádnému bodu pořadu „nemusí připustit diskusi“ a dají rovnou hlasovat o (předem dohodnutém) usnesení. Toto hlasování tazatelka nemá šanci zvrátit ve svůj prospěch – a pokud budou dodrženy ostatní formální náležitosti, tak jej ani napadnout u soudu = protože většina rozhodla. Prostě problém maličkého SVJ…

Vložil Justitianus, 24. Leden 2022 - 21:46

Zdeno, Vy si nedáte pokoj s těmi fantaziemi o trestním oznámení a o neexistujícím trestném činu. Teď dokonce jste vyrukoval s další fantazií, že by se mohlo jednat o t. č. podvodu.

Jůůůůůůůů! Jasně že jo!!!!! Přidejte k tomu ještě znásilnění, pár vražd, a jízdu vlakem načerno z Plzně do Hrádku u Rokycan. A ten zkrácený parapet ve druhém patře je jasný důkaz toho všeho!!! Právě tímto detailem je komisař Colombo všechny usvědčí!

Pokračování detektivního seriálu: na ČT1 ve středu večer.

Justitianus

Vložil Usměrňovač (bez ověření), 24. Leden 2022 - 10:30

„při sporu by výbor měl předložit pozvánku a důkaz, že byla všem poslána“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 – 8:35)

Pane Zdeno,

jste v SVJ i na zdejším Portálu SVJ zjevně nový. Soud pozvánka ani její poslání nezajímá. Už se zde řešilo.

„lze věc řešit i trestněprávně podáním trestního oznámení“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 – 8:35)

Opět, jste v SVJ i na zdejším Portálu SVJ zjevně nový. PČR se bytovým spoluvlasnictvím nezabývá. Už se zde řešilo.

Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 - 20:50

Vaše konstatování „Už se zde řešilo“ mi trochu připomínají: „Vše, co se dá vynalézt už bylo vynalezeno“ – 1889, Charles H. Duell, ředitel U.S. Patent Office.

Jen málo dotazů zde je zcela nových a originálních, obvykle je ovšem rozdíl v situaci tazatele a v dalších detailech. Na jednu situaci a jeden dotaz nemusí existovat pro všechny stejná odpověď. Celkem překvapivě, ani soudy nerozhodují (v obdobných věcech) stejně.

Ale nový opravdu nejsem, ani v SVJ, ani zde… (jinak Ad hominem jak vyšitý).

Vložil Anynomous (bez ověření), 24. Leden 2022 - 14:28

Nový jste na tomto portálu leda tak vy, když nevíte, že zdeno už nějaký ten pátek dělá statutára a přispívá do diskuzí.

Usměrňovač, pokud opakovaně píšete Už se zde řešilo, tak laskavě dávejte link, protože to vaše Už se zde řešilo již nemusí existovat (smazáno, popř. vymyšleno).

Vložil Usměrňovač (bez ověření), 24. Leden 2022 - 15:43

„dávejte link“

Použijte hledání. Pokud byste snad neuspěl, rád Vám zdarma poskytnu návod, jak požadované vyhledat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".