Odmněňování členů výboru

Vložil Anonymous, 16. Srpen 2010 - 17:44 ::

Dobrý den,

Letos jsme se poprvé shodli na odměňování členů výboru za jejich práci pro SVJ.

 • tudíž bez zkušeností se na Vás obracím se žádostí o radu…

Jaká je nejsnazší forma vyplacení odměn pro obě strany? Částka je 1000kč za jednoho člena měsíčně.

Děkuji za případnou reakci

Martin Pečinka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 16. Srpen 2010 - 20:28

  V našem SVJ se odměny vyplácí na smlouvu „Dohoda o provedení práce“ – pololetně. Text pro DoPP uvádíme následující :
  vyplacení odměny z položky „náklady výboru“, ve výši ........ , za manažerskou práci na řízení, správě a bezporuchovém chodu domu a bytových jednotek ve SVJ a za další administrativní a výpomocné práce související s řízením a správou domu. Na odměny máme v zálohách stanovenu položku „náklady výboru“, kde je na byt stanovena částka 60,– Kč/měs.Podle zjištění z okolí mají některá SVJ tuto částku většinou vyšší. Vladimír

  Vložil lake, 18. Srpen 2010 - 19:36

  Otázkou je, zda smlouva citovaná zde Vladimírem B. je smlouvou o výkonu funkce statutárního orgánu. Domnívám se, že tomu tak není.

  Jednak jde nepochybně o smlouvu o závislé činnosti, a dále obsahem neodpovídá smlouvě o výkonu činnosti statutárního orgánu. Pan Vladimír píše, že odměna z dohod o pracovní činnosti je "... za manažerskou práci na řízení, správě a bezporuchovém chodu domu a bytových jednotek ve SVJ a za další administrativní a výpomocné práce související s řízením a správou domu.".
  Jde tedy o závislou pracovní činnost typu "Ferda Mravenec, práce všeho druhu". Nejedná se o smlouvu s členem statutárního orgánu, neboť zde chybí to nejdůležitější: rozhodování a jednání jménem SVJ - právnické osoby a osobní odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Toto není ve smlouvě vůbec zmíněno.

  Srovnejme se zněním § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku:
  "Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. (...).

  lake

  Vložil Vladimir B., 18. Srpen 2010 - 20:33

  Ještě malé doplnění ke smlouvě formou DoPP – na odměny pro členy výboru. Smlouvu na DoPP uzavírá správce /SBD/ se členy výboru SVJ na základě sdělení předsedy SVJ o výši odměny jednotlivým členům. To vnáší jiný pohled na vyjádření pana „Lake“, kterého prosím o zhodnocení z tohoto pohledu.

  Vložil rivr, 23. Červenec 2011 - 2:58

  cit.(): „…jiný pohled na vyjádření pana „Lake“, kterého prosím o zhodnocení z tohoto…“

  pane „Vladimir B.“ doposud „Lake“ na žádnou další ironii nepřišel. Možná by mohlo pomoci pro jiné čtenáře – zveřejnění Vaší anonymizované DoPP. Zdá se poněkud zvláštní (protože tomu nerozumím) aby členové Statutárního orgánu uzavírali DoPP se Správcem, který je najatou servisní firmou pro svrchované SVJ. Má ten Váš Správce (SBD) smlouvu se SVJ, že má takovéto smlouvy uzavírat nebo na základě čeho toto funguje. děkuji

  rivr

  Vložil Finančák (bez ověření), 19. Srpen 2010 - 10:16

  Vladimíre, to renomované SBD organizuje podvod. Když se na tom chcete podílet......

  Vložil Petr, 17. Srpen 2010 - 9:20

  Odměnu výboru nelze řešit přes DoPP, viz často diskutované téma jak uvedl pan Pavel. Nejvíce o tom ví účetní.

  Vložil Vladimir B., 17. Srpen 2010 - 9:41

  Pane Petře, výkon správy našeho SVJ provádí renomované SBD, které má certifikaci na účetnické operace v rámci EU. Odměny peo člen\y výboru SVJ řeší právě formou DoPP- jinak to, podle sdělení SBD, bezproblémově nejde. Uveďte laskavě vaše konkretní námitky-proč to nejde a nemaťte ostatní účastníky tohoto vlákna. Vladimír

  Vložil Petr, 17. Srpen 2010 - 10:08

  Odměna výboru dle zdejší diskuse:

  Odměny členů výboru

  Vložil jiko, 12. Květen 2010 – 11:11 :: Ostatní O odměnách toho zde již bylo řečeno hodně, mnohdy rozporuplně. Mohl by někdo uvést zcela jednoznačně jak postupovat v souladu s příslušnými zákony? Přidat komentář

  Odměny členů výboru Vložil Pavel, 13. Květen 2010 – 16:46

  Členové orgánů společnosti (analogicky výboru/KK SVJ) nemohou uzavřít na svou činnost smlouvu podle Zákoníku práce. Na to existuje judikatura již někdy z roku 1995. Společnosti založené na základě Obchodního zákoníku uzavírají smlouvy s členy orgánů podle ObchZ. Pro SVJ nic takového neexistuje. Je pouze jisté, že výkon funkce není pracovně právním vztahem a tudíž nelze na výkon funkce uzavřít pracovní smlouvu, DPP, DPČ. Pokud někdo tvrdí opak, ať doloží proč to tvrdí. Spolupracuji s velkými správci domů a všichni proplácí odměny pouze na základě rozhodnutí shromáždění. Hezký den! Pavel odpovědět

  Odměny výboru dle zákona 2

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Květen 2010 – 12:43

  … nejlépe tomu rozumí pan Pavel, daňový poradce. Názor na odměny orgánů SVJ máme ale naprosto shodné. Žádná dohoda ani smlouva, protože činnost je vykonávána ze zákona. Žádné sociální pojištění se zatím nesráží, jen ZP, které se sráží odměněným (4,5 % z hrubé odměny) a navíc se odvádí za odměněné členy orgánů (9 % z hrubé odměny).
  Podrobnosti byly publikovány v časopise Účetnictví v č. 3 / 2008. Tam ten příspěvek prošel přísnou kontrolou (to je poznámka pro nevěřící, kteří si pořád vymýšlejí nějaké smlouvy, dohody, sociální pojištění apod.).
  Účtování na účtech typu „T“, tzv. šibenicích, je uvedeno v prográmku Klaiex v souboru Podklady. Jsou tam i výpočty. Prográmek může dostat každý zdarma, vyplní-li si formulář na adrese http://portalsvj.cz/klaiex/.

  N. Klainová odpovědět

  Vložil Jirka1974, 5. Březen 2011 - 22:10

  Chápu to tedy dobře tak, že pokud doposud odvádíme na účet FÚ z celkové vyplácené sumy 15% jako zálohu na sociální pojištění a zbytek si vyplácíme jako „čistou“ odměnu, není to úplně košer?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Březen 2011 - 23:25

  Chápete to dobře. Nejen, že to není úplně košer, ale je to naprosto špatně.

  Z odměn se hradí zálohová daň 15 % ze superhrubé odměny. V žádném případě ne z částky vyplacených odměn. Nejste jediní, kdo si to pletou.

  Další částky je třeba odvést zdravotním pojišťovnám. Jeden ze zdrojů informací včetně schémat účtování a příkladů s výpočty jsem uvedla výše (prográmek Klaiex 4 rozesílaný zdarma).

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 16. Srpen 2010 - 19:16

  Máte dvě možnosti:

  • zaplatit daň z příjmů a zdravotní daň, která je nesprávně nazývána pojištěním, nebo
  • postupovat protiprávně a vymýšlet jak obejít obě daně.

  Zkuste funkci HLEDAT vpravo nahoře, je to často diskutované téma.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 16. Srpen 2010 - 18:17

  Myslíte odměnu, nebo výlohy?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".