odběr vody

Vložil dům hrůzy (bez ověření), 31. Leden 2012 - 18:13 ::

A další rada,odběratelem vody je SVJ na které je účtována faktura.Pokud není ve stanovách SVJ určen způsob vyučtování studené vody,člen SVJ který odebírá vodu,tak za ní nemusí platit!

Tento příspěvek nikdo nemažte,toto je pravda a řízení o tomto stavu při odběru vody již řešil soud,je to moje pravdivá výpověď!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil salvador, 1. Únor 2012 - 19:34

  Je to možná dobré upozornění na nedostatek. Mohla by však z toho vzniknout anarchie. V konečném důsledku kdyby nikdo neplatil za vodu to jde na účet SVJ a tam každý přispívá dle velikosti vlastnického podílu.

  Vložil VlastníNázor (bez ověření), 31. Leden 2012 - 22:56

  Možná máte pravdu.

  Pak to ale zaplatí SVJ a na tom se vlastník (člen SVJ) podílí podle svého podílu.

  Mi tedy vychází, že pokud vlastník neplatí odběr podle jiných pravidel, platí podle vlastnického podílu.

  Vložil Neználek neregistrovaná (bez ověření), 1. Únor 2012 - 9:09

  „pokud vlastník neplatí odběr podle jiných pravidel, platí podle vlastnického podílu.“

  Zákon o bytech to bohužel takto přímo neříká, ale lze to z něho výkladem dovodit. Už se zde řešilo.

  Přesto bych doporučovala podobnou větu zahrnout do stanov nebo aspoň do usnesení členské schůze (3/4 většinou).

  Vložil dům hrůzy (bez ověření), 31. Leden 2012 - 19:38

  Práva a povinnosti vlastníků SVJ upravuje zákon 72/1994. Pokud tento zákon nestanoví jinak práva a povinnosti vlastníků budov,upravuje jejich práva občanský zákoník,nebo stanovy SVJ.Pokud ve stanovách SVJ není stanoveno,jak se bude hradit odběr tepla ,teplé vody a studené vody,vlastník za tyto služby nemusí platit.Vlastník by musel mít uzavřenu smlouvu na dodávky těchto služeb!Vodárny,ani dodavatel tepla s členem SVJ smlouvu neuzavře,pouze uzavře smlouvu s SVJ.Občanský zakoník jasně stanoví v §53 odst.9 Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět!

  Žádný judikát neexistuje,to by se musela druhá strana odvolat,jinak platí rozsudek vynesený krajským soudem!

  Vložil Neználek˙ (bez ověření), 31. Leden 2012 - 23:45

  „dome hrůzy“ nic proti Vám …ale jen na upřesnění

  „judikát“ je „soudní rozhodnutí“ jak správně uvádíte odvolacího nebo dovolacího soudu. Pokud jste se na něj odvolal a nejprve jste neuvedl žádný odkaz – pak jsem Vás o to nejprve jen požádal. Ve Vaší odpovědi ale rozsudek neuvádíte – ba lze dovodit jen, že snad existuje nějaký prvo-instanční rozsudek, kterým se zašťiťujete. Takže – předpokládám – že Vám je tedy jeho obsah znám pakliže dokonce nejste jednou ze stran ve zmíněném rozsudku. Nevidím tedy NIC sporného na tom – pokud zde nehledáte radu ale chcete „rady“ rozdávat, jak uvádíte v iniciačním příspěvku tohoto vlákna – aby jste předložil to o čem chcete diskutovat. Neměl by být po Vás jistě problém anonymizovat i ten Váš prvo-instanční rozsudek – pokud existuje.

  Nemluvím za nikoho, než za sebe ale nebudu jistě sám komu jenom „víra“ v nějaká „tvrzení“ nestačí.
  Čtu tento Portál již nějaký pátek a Vaše příspěvky nesvědčí o tom, že by to u Vás fungovalo nějak moc „easy“.

  Neználek

  Vložil Neználek˙ (bez ověření), 31. Leden 2012 - 21:01

  „dome hrůzy“ prostě uveďte ten judikát – nebo přestaňte žvanit z hladu

  neználek

  Vložil lake, 31. Leden 2012 - 22:14

  Neználku,
  pan „dům hrůzy“ není povinen uvést žádný judikát. Naopak jste to Vy, kdo je povinen uvést právní předpis, jestliže tvrdíte, že vlastník jednotky je povinen něco odebírat a platit za to bez právního důvodu – bez existence smlouvy o dodávce a bez pravidel pro rozúčtování.

  Nikdo není oprávněn vnutit Vám službu bez Vašeho souhlasu za cenu, kterou si sám určil a vypočtenou způsobem, který Vám nesdělil. Domníváte-li se opak – prosím, uveďte právní předpis nebo judikát.

  Pouze v nájemních bytech (včetně družstevních) existují smlouvy o službách zcela určitě, neboť „způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši“ musí povinně obsahovat nájemní smlouva (§ 686 odst. 1 ObčZ).

  Zde ale diskutujeme nikoliv o nájemci, nýbrž o vlastníkovi jednotky. Ze znění ZoVB nelze dovodit automatické oprávnění SVJ dodávat do bytu jakoukoliv službu za jakoukoliv cenu. To by muselo být upraveno v Prohlášení vlastníka, nebo v kupní smlouvě, nebo ve stanovách, nebo ve dvoustranné soukromoprávní smlouvě mezi SVJ a vlastníkem jednotky.

  Jsme v právním státě: služba dodaná bez smlouvy, bez souhlasu a bez pravidel může být posuzována pouze jako bezdůvodné obohacení (§ 451 a násl. ObčZ).

  lake

  Vložil smilda, 1. Únor 2012 - 10:23

  Pokud někdo poukazuje na „nějaké“ rozhodnutí soudu tzv. judikát, měl by uvést o jaký judikát se jedná. A ne že nemusí.I když předpis něco obsahuje důležité je to jak daný soud rozhodl a v jaké situaci. Pokud nemáme možnost judikát prostudovat, nelze tady tvrdit, že vlastník nemusí za služby platit, protože ....... Uveďte konkrétní rozhodnutí nebo jej sem naskenujte. Jinak je to debata o ničem.

  Vložil Neználek neregistrovaný (bez ověření), 1. Únor 2012 - 9:17

  Vložil lake, 31. Leden 2012 – 22:14

  „služba dodaná bez smlouvy, bez souhlasu a bez pravidel může být posuzována pouze jako bezdůvodné obohacení (§ 451 a násl. ObčZ).“

  § 451 ani násl. ObčZ nic takového neříkají.

  Vložil lake, 1. Únor 2012 - 11:25

  Neználku,
  buď nečtete, nebo nemyslíte, nebo nejspíše obojí.
  Bezdůvodným obohacením je plnění bez právního důvodu, kterým se majetek osoby buď zvýšil, nebo se nesnížil, přestože to bylo možno vzhledem k okolnostem důvodně očekávat.
  Chcete-li diskutovat o bezdůvodném obohacení, musíte tuto definici znát.
  Judikáty k bezdůvodnému obohacení si najděte sám.
  Vzhledem k Vaší chatrné znalosti práva doporučuji zatím jen číst a pokládat dotazy. Nesnažte se zveřejňovat kategorická tvrzení bez základních znalostí věci.

  lake

  Vložil Neználek˙ (bez ověření), 31. Leden 2012 - 22:49

  pane Laku

  od kdy jste ochránce nuzných a bídných ?
  „Kdo tvrdí dokazuje“ čemu na tom nerozmíte ?? Nebo je to jen Vaše osobní averze vůči mně ?

  Já jsem NIC co „dům hrůzy“ uvedl nerozporoval – jen jsem chtěl judikát kterým se zde oháněl.
  cit.„…je to moje pravdivá výpověď…“

  Neználek

  Vložil lake, 31. Leden 2012 - 23:52

  Neználek napsal: „„Kdo tvrdí dokazuje“ čemu na tom nerozmíte ??“

  Neználku, jste to opět Vy kdo nerozumíte. Autor úvodního příspěvku pouze poukázal na skutečnost, že bez právního důvodu není nikdo povinen hradit neobjednanou službu. Jedině z titulu bezdůvodného obohacení, bude-li prokázáno. Podle Listiny základních práv a svobod „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích“ (čl. 4 odst. 1 LZPS). Pokud se někdo domnívá že příslušný zákon existuje, ať dokazuje. Pokud se SVJ domnívá, že má nárok – ať u soudu dokazuje. To samé platí i pro Vás.

  Jestliže jste od tazatele „jen chtěl judikát“, mohlo se to obejít bez Vašich řečí o blábolech a o žvanění z hladu. Vy jste nejen chtěl judikát, ale vyjádřil jste zároveň i jednoznačný záporný názor na tvrzení tazatele. Teď z toho neumíte vybruslit, protože tento Váš odsudek nedovedete nijak obhájit. Čím méně kdo ví, tím agresivněji se ozývá.

  lake

  Vložil Neználek˙ (bez ověření), 1. Únor 2012 - 0:00

  ..jestliže tvrdíte, že vlastník jednotky je povinen…

  • …třeba chtěl někdo citovat kde jsem to tvrdil, což?


  „dome hrůzy“ jdu do sebe. Váš ochránce pan Lake mne přesvědčil, že jsem hrubián a napadač (troll) a nerozumím textu. Prosím odpusťte mi, že jsem nepochopil hned, ale až po vysvětlení gurua Laka, že Vaším cílem není uvést dokument na který se odvoláváte ale jen Vaše soukromé náhledy na znění §53/9 ObčZ – který ani Váš ochránce nijak nekomentuje

  • znova uvádím, že nic proti Vám nemám, ale připadalo mi prostě správné aby jste doložil co tvrdíte. Nic ví a nic méně.

  Neználek

  Vložil FrantaF, 31. Leden 2012 - 18:59

  Nemá to znamenat, že nemusí platit dodavateli (přirozeně), ale musí zaplatit SVJ (také přirozeně)? FrantaF

  Vložil Neználek˙ (bez ověření), 31. Leden 2012 - 18:39

  tak tak, bez uveden čísla judikátu je lepší tu Vaši „radu“ smazat… anebo netvrďte co nemůžete prokázat

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 31. Leden 2012 - 18:32

  Dům hrůzy, můžete sdělit číslo rozsudku? Jinak je to vlákno bez informace a zasloužilo by smazat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".