Nerespektování předpisu záloh

Vložil SVJ Haškovka, 14. Květen 2015 - 13:37 ::

Dobrý den.

Po více než dvou letech bojů s pár vlastníky ze 36 a úřady jsme uvedli do provozu vlastní plynovou kotelnu.

Úspory jsou velké, přesně dle simulací a kalkulací, které jsem sám prováděl a vlastníkům prezentoval. Pro ilustraci jde o úsporu 47%. Do ceny tepla jsou zahrnuté veškeré náklady včetně odpisu, to abych nemusel vzápětí zbytečně odpovídat.

Přeplatky za rok 2014 činí cca 400.000,–Kč, (průmer cca 11.000/byt) kdy polovina se vypořádá převodem na účet, druhá polovina v hotovosti. Ve spolupráci se správcem jsme upravené předpisy, které zohledňují spotřebu roku 2014 a průběh zimy 2015. Jedná se o snížení o 500–1500/měsíc. Ti kteří mají největší přeplatky (19–20.000,–) se okamžitě bouří a brojí proti placení těchto předpisů a říkají, že budou dál platit předpis původní. Na logické argumenty podpořené matematickými výpočty nereflektují, zřejmě si neumí spočítat jednu dvanáctinu celku.

Otázka zní – jak je přinutit platit dle platného předpisu? Správu si až na účetnictví děláme sami, ta zodpovědnost za výběr a rozdělení 200.000,–Kč přeplatků je obrovská a příští rok to bude ještě více, protože kotelna začala plně fungovat až v dubnu 2014. U plateb převodem to asi řešit nebudeme, ale 16 vlastníků platících v hotovosti prostě musíme přinutit platit přiměřeně. v některých případech se vybírá i více než 2,5 více než vlastník spotřebuje.

Lze jim případný přeplatek vzniklý nerespektováním předpisu rozhodnutím shromáždění započítat na nájmy dalších měsíců? nebo pokud nadále budou posílat např. o 1000Kč více, napíšeme jim, že když v tom budou pokračovat budeme tyto peníze považovat za dar?

Za případné další návrhy předem děkuji.

p.s. Jsem znechucen přístupem vlastníků – tři roky neveřili v úspory, když jsou, nevěří že to vydrži :D když to vydrží, nevím co vymyslí, za tento roh prostě nevidím.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil FilipN, 14. Květen 2015 - 23:04

  Nechápu podstatu dotazu, přeplatek se po vyúčtování bez vyzvání vrátí.

  Pozor na instituce, které přeplatek vracejí až na výzvu (finanční úřad, zdravotní pojišťovna ad.).

  Vložil lake, 15. Květen 2015 - 5:52

  Pane Filipe, Vaše rada není správná. Jako zálohu může SVJ uznat, přijmout a zavést do účetnictví pouze ty částky, které odpovídají oprávněně předepsané výši záloh na dané období.

  Výše záloh musí být přiměřená a její výše je předem stanovena v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. buď rozhodnutím společenství, nebo jako 1/12 nákladů předchozího roku. O výši záloh není mezi poskytovatelem a příjemcem zálohy sporu – výše částek je uvedena v předpisu záloh. Pouze tuto výši záloh může SVJ ve svém účetnictví označovat jako přijatá záloha na služby spojené s užíváním bytů.

  Pokud někdo hradí částky navíc bez právního důvodu, nejde vůbec o zálohy na služby!

  Může jít o peníze, které plátce posílá SVJ do úschovy bez právního důvodu. Tyto částky je tedy třeba oddělit od vlastního majetku právnické osoby a neobjeví se v jejím účetnictví.

  Tyto částky samozřejmě NEJSOU předmětem vyúčtování služeb. Ve vyúčtování služeb se tedy nemohou objevit. SVJ je plátci samozřejmě vrátí, ovšem teprve na výzvu plátce. SVJ si bude z těchto částek strhávat náklady, prokazatelně vynaložené na přijetí, zpracování a vrácení nevyžádaných částek a na průběžné vedení evidence o těchto neoprávněných platbách.

  lake

  Vložil FilipN, 15. Květen 2015 - 12:11

  „Pokud někdo hradí částky navíc bez právního důvodu, nejde vůbec o zálohy na služby!“

  A o co tedy jde? Člen společenství nic jiného než zálohy a případný nedoplatek nehradí. Jedná se tedy buď o zálohy, nebo úhradu případného nedoplatku. (Není mi známo, že by SVJ bylo oprávněno provozovat peněžní služby, totiž úschovnu peněz, jak se snažíte naznačit.)

  „SVJ je plátci samozřejmě vrátí, ovšem teprve na výzvu plátce.“

  Jaká by měla být tato výzva? Postačí „Žádám o vrácení veškerých mnou poukázaných a dosud nevyúčtovaných a nespotřebovaných plateb.“? Nebo stačí žádat vrácení nevyúčtovaných plateb? Nebo stačí žádat vrácení nespotřebovaných plateb?

  Vložil lake, 15. Květen 2015 - 12:23

  Filip napsal: „A o co tedy jde? Člen společenství nic jiného než zálohy a případný nedoplatek nehradí. Jedná se tedy o …“

  Filipe, přestaňte s tím mudrováním. Od počátku se zde bavíme o případu, kdy vlastník nehradí ani předepsané zálohy, ani neuhrazuje nedoplatek. Hradí SVJ z vlastní vůle a bez zjevného důvodu nevyžádané částky. Buď diskutujte k věci, nebo si otevřete vlastní novou diskusi.

  lake

  Vložil FilipN, 15. Květen 2015 - 12:34

  Pane Laku,

  hradit „zálohy“ není totéž jako hradit „předepsané zálohy“. Pokud ovšem vlastník jednotky hradí na zálohách více než je předepsáno, je zavádějící Vaše tvrzení, že nehradí předepsané zálohy. On je totiž nejenomže hradí, hradí dokonce více. Hradí podle Vás navíc spropitné? Tvrdím, že hradí buď zálohy, nebo nedoplatek (nic jiného vlastník jednotky nehradí). Nic vlastníkovi jednotky nebrání, aby hradil dopředu, na více měsíců dopředu, dokonce vlastník jednotky může hradit na více let dopředu. Hradí tedy dopředu zálohy, a nebo hradí dopředu nedoplatky?

  Vložil PavelII (bez ověření), 17. Květen 2015 - 10:59

  Vlastníci obdrželi rozpis záloh a hradí více. To mám také. Zejména naše ženy chtějí mít „pro strýčka Příhodu“ více naspořeno. Jejich problém. Na konci roku uděláme vyúčtování a přeplatky vrátíme. Šmitec.

  Vložil SVJ Haškovka, 15. Květen 2015 - 13:31

  Diskuze se nám zajímavě vyvinula.

  Děkuji p.Lake za názor a návod. (nakonec ale stejně dojde na výplatu větších částek v hotovosti, jen by asi bylo možné započíst zpracování, vyúčtování, výběr, výplatu atd. to vše např ve výši 10% z částky zaslané na účet svj bez právního důvodu. To by mohlo vlastníky odradit, protože nám nepřejí ani jedinou korunu, kterou za práci pro svj dostaneme. A to to děláme za 2000/rok každý ze tříčleného výboru :D )

  z mnoha dotazů odpovím sám na jeden: ´´Nechápu podstatu dotazu, přeplatek se po vyúčtování bez vyzvání vrátí´´

  Ano, vrátí, ale vzhledem k požadavku přiměřenosti záloh nám nepřijde přiměřené vracet v některých případech v hotovosti více než dvě třetiny zaslaných prostředků (20.000) a celkem již pro letošek zmíněných 200.000,–. Je to zbytečně velká zodpovědnost a práce, kterou prostě nechceme dělat, když to není nutné.

  ´´Nic vlastníkovi jednotky nebrání, aby hradil dopředu´´ samozřejmě že nebrání, několik jich toto taky dělá. Ale po dohodě s výborem a s účetní. To je totiž něco úplně jiného zaplatit částku dle předpisu v násobku měsíců a toto sdělit.

  V mnou dotazovaném případě jde podle mě pouze o zabedněnost některých vlastníků, protože odůvodnit své počínání nedokázali, prostě chtějí platit podle původních předpisů bez ohledu na to, že náklady na poskytované služby klesly na polovinu. A nejsmutnější je, že tento boj se odehrává s vlastníkem, který výstavbu vlastní kotelny úspěšně dva roky oddaloval, úspory zpochybňoval a když je má ve vyúčtování černé na bílém, zpochybňuje je dál neakceptováním jednoduchého matematického výpočtu (předpis = náklady loňska /12×10% )

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 17. Květen 2015 - 15:20

  „předpis = náklady loňska /12×10%“

  Asi jste chtěla napsat:

  předpis = náklady loňska /12

  Vložil Krupp, 17. Květen 2015 - 14:29

  Proč vyplácíte přeplatky v hotovosti? Pokud někdo platí převodem, vrátíte přeplatek na účet a pokud platí v hotovosti, tak si peníze navíc nevezmete.

  My teda s hotovostí odmítáme pracovat. Hotovost nepřebíráme, ani v hotovosti nic nevracíme. To je ale jiná záležitost

  Jirka

  Vložil FilipN, 15. Květen 2015 - 13:55

  „vracet v některých případech v hotovosti“

  Pořád nevidím, kde je problém. Dát příkaz k bezhotovostnímu převodu a nebo dát příkaz k výplatě v hotovosti se co do pracnosti (ani odpovědnosti, jak opakovaně zdůrazňujete) nijak neliší, ani pracnost nezávisí na převáděné částce.

  Vložil Ďáblice SVJ (bez ověření), 15. Květen 2015 - 8:01

  Setkal jste se někdy se situací, že by vlastníci nedostávali předpis záloh na další období? V našem SVJ to tak funguje, ovčani mlčí, platí cca o 20% – 30% víc než by měli.

  Vložil FilipN, 15. Květen 2015 - 12:16

  „Setkal jste se někdy se situací, že by vlastníci nedostávali předpis záloh na další období?“

  Setkal jsem se situací, že vlastníci nedostali předpis záloh na další období vůbec a hradí částku dle svého uvážení. (Dle zdejších názorů nejsou povinni hradit vůbec, nicméně svoji povinosti podílet se na nákladech uznávají.)

  Vložil lake, 15. Květen 2015 - 8:37

  Neznám právní předpis, který by ukládal poskytovateli služeb sestavovat a doručovat každoročně předpis záloh.

  lake

  Vložil Ďáblice SVJ (bez ověření), 15. Květen 2015 - 9:53

  Lake, proč tedy píšete výše…

  Výše záloh musí být přiměřená a její výše je předem stanovena v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. buď rozhodnutím společenství, nebo jako 1/12 nákladů předchozího roku. O výši záloh není mezi poskytovatelem a příjemcem zálohy sporu – výše částek je uvedena v předpisu záloh. Pouze tuto výši záloh může SVJ ve svém účetnictví označovat jako přijatá záloha na služby spojené s užíváním bytů.

  Jak může příjemce služeb vědět, jaké platit zálohy, když mu nikdo její výši nesdělí?

  Vložil lake, 15. Květen 2015 - 10:27

  Kladete nesmyslný dotaz, který nesouvisí nijak s tím, na co jste se ptal prve.

  Jestliže vlastníkovi jednotky nikdo výši zálohy nesdělil, ani tato výše neplyne z prohlášení vlastníka či ze stanov, pak vlastník žádnou zálohu nikomu neplatí. SVJ není oprávněno na něm žádnou zálohu vymáhat. To je přece triviální skutečnost.

  lake

  Vložil Ďáblice SVJ (bez ověření), 15. Květen 2015 - 10:49

  Vám možná můj dotaz připadá nesmyslný, triviální, jenže to je popis reálné situace. Nikdy nikdo z vlastníků od založení našeho SVJ v roce 2011 nedostal rozpis záloh na služby. Až po dvouročním slovním boxování se mi podařilo prosadit, aby aspoň dlouhodobé zálohy nenazývali fond oprav.

  Vložil janica, 15. Květen 2015 - 8:25

  Měsíční předpis je platný od nějakého data v dané výši. Vlastník převzetí potvrdí svým podpisem. Pokud nedojde ke změně plateb rozhodnutím na shromáždění nebo si člen požádá o změnu, dále, když je změna předsedy, který to podepisuje, tak v čem je problém?

  Vložil flexi, 18. Květen 2015 - 5:19

  a kdyz vlastnik dostal neosvedceny predpis zaloh? Tj. nepodepsany spravcem ani svj a ani vlastnik jej nepodepsal. I tak je platny a musi dle nej platit? Navic predpis zaloh reklamoval nebot castky nejsou urceny spravne.

  Vložil radka... (bez ověření), 15. Květen 2015 - 7:34

  Tyto částky je tedy třeba oddělit od vlastního majetku právnické osoby a neobjeví se v jejím účetnictví. –

  s tím nesouhlasím. když dojde příjem na účet svj, v účetnictví se MUSÍ objevit!

  Vložil účetní (bez ověření), 15. Květen 2015 - 7:43

  Radko máte pravdu. Vše co dorazí na účet SVJ MUSÍ být v účetnictví. Ale to osobám, které neumí účtovat, nevysvětlíte.

  Vložil janica, 14. Květen 2015 - 19:46

  Pokud přehlasují návrh výboru na snížení záloh, musíte nechat předpisy tak, jak jsou. Nemůžete jim říct, že když nebudou platit to, co se jim řekne, že je to dar. Berte to tak, že peníze přinesou na účtě SVJ úroky, že členům uděláte roční vyúčtování a peníze proti podpisu předáte. Vy nechápete, jaká je radost těch lidí, že mají tolik přeplatku. Už vám to vysvětlili tady ostatní. My jsme po vyúčtování za minulý rok po dlouhé době měli přeplatky od 5–11 000 Kč. Předtím to bylo max. 2000 Kč a řada nedoplatků. Tolik usměvavých lidí jsem dlouho neviděla.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 14. Květen 2015 - 16:50

  Nevím, proč to řešíte? :-) Vám vadí více peněz na účtu SVJ? Problém by bylo, kdyby vlastníci měli nedoplatky, ale pokud mají přeplatky, tak je to jejich problém. Takže to neřešte a buďte v klidu. :-)

  Vložil Evík, 14. Květen 2015 - 16:45

  Kdyby měli ty peníze na účtu SVJ úročený zajímavou sazbou, tak bych to možná i pochopila. Přijde mi to úsměvné a tyto peníze by mně na účtu SVJ asi moc neiritovali a vůbec bych to neřešila.
  Když na rozumné argumenty neslyší, a máte zájem se tím zabývat, tak co třeba taková platba za úschovu peněz na účtu SVJ? To by mohlo zabrat? Evík

  Vložil tak (bez ověření), 14. Květen 2015 - 14:18

  V čem je problém? Vlastník může poslat na účet společenství ve srovnání s předpisem navíc, kolik uzná za vhodné. Vy mu to vyúčtujete a přeplatek vrátite. Co se vám na tom nezdá. Vlastnící se vám nemusí svěřovat s tím čemu věří nebo nevěří nebo co si myslí. Třeba si jenom chtějí ušetřit peníze, aby se mohli známým pochlubit, jaký mají přeplatek. Je to možná podle vás nelogické, ale proč je to tak, do toho vás nic není. V žádném případě to nemůže být dar, proč si vymýšlite nesmysly. Nemáte asi jiné starosti, tak vymášlite dávno vymyšlené. U nás máme taky takové vlastníky a nemáme s tím žádný problém.

  Vložil Matka (bez ověření), 18. Květen 2015 - 8:48

  Loni bylo v našem SVJ odsouhlaseno snížení plateb do „fondu oprav“ a dostali jsme výpočtový list s novou úpravou. Naši nájemníci přesto chtěli platit stejnou částku s tím, že se jim o odpovídající sumu navýší záloha na teplou vodu. Nájemníci patří do skupiny lidí, která se raduje z přeplatků. Domluvila jsem se se správcovskou firmou, která zpracovává účetnictví a dostali jsme nový výpočtový list, kde byla záloha na teplou vodu navýšena z původních 850,–Kč na 1280,–Kč. Na základě diskusí na tomto portálu jsem se na roční vyúčtování podívala důkladněji a zjistila, že v rozporu s aktuálním výpočtovým listem správce účtoval pod předepsanými zálohami na teplou vodu částku odpovídající měsíční záloze 1065,–Kč a rozdíl přihodil do „fondu oprav“. Žádné peníze se tedy „neztratily“, ale nesedí výpočet záloh u teplé vody a fondu oprav vzhledem k výpočtovému listu a určitě to není v souladu s představou nájemníků. Na přesun peněz ze záloh do fondu oprav jsem při domlouvání zvýšené zálohy nebyla upozorněna. Minulý týden uplynula 15tidenní lhůta pro reklamace vyúčtování, tak se s tím asi už nedá nic dělat, ale i tak by mne zajímalo, jestli je v pořádku nerespektování údajů ve výpočtovém listu. Děkuji za názory.

  Vložil Anonymousx (bez ověření), 18. Květen 2015 - 9:05

  Co to píšete, svj nemá žádné nájemníky. Aktuální záloha TUV se přece odvíjí od konkrétní spotřeby, není pro všechny stejná. Přesun peněz ze záloh do fondu oprav se nedělá, nakonec žádný fond oprav v svj neexistuje.

  Vložil Matka (bez ověření), 18. Květen 2015 - 11:42

  Za to, že je ve výpočtovém listu uveden termín fond oprav, opravdu nemůžu. Zřejmě jde o dlouhodobé zálohy.

  Vložil Matka (bez ověření), 18. Květen 2015 - 11:31

  Upřesňuji: Jsem vlastník bytové jednotky a pronajímám ji. Moji nájemníci platí zálohy stanovené v zápočtovém listu. Po ročním vyúčtování se s nimi vyrovnávám, takže platí podle své spotřeby.

  Vložil Anonymousx (bez ověření), 18. Květen 2015 - 11:38

  S vašimi nájemníky máte zcela jistě nějakou nájemní smlouvu, podle které se s nimi vyrovnáváte. Proč ale do toho plete svj, to s vašimi nájemníky nemá nic společeného.

  Vložil Matka (bez ověření), 20. Květen 2015 - 11:05

  Už jsem nechtěla reagovat, protože se tu nikdo včetně Anonymouse nevyjádřil k podstatě mého dotazu. Ve snaze o stručnost jsem asi situaci nepopsala dost srozumitelně. Nechám tedy nájemníky člena SVJ stranou a pokládám znovu dotaz: Je správné, že správce v protokolu o vyúčtování služeb za minulý rok vykazuje pod předepsanou i zaplacenou zálohou u jedné položky (teplá voda) nižší částku než je uvedeno ve výpočtovém listu a také bylo v souladu s ním v zálohových platbách uhrazeno? Když se následně od záloh (které správce v protokolu ročního vyúčtování ponížil o cca 2600,– Kč) odečetly skutečné náklady, vznikl přeplatek nižší než by správně měl být. Zjistila jsem, že rozdíl mezi zaplacenou a správcem poníženou zálohou byl přesunutý do… skoro se bojím napsat Fondu oprav. Přeplatky z ročního vyúčtování já (člen SVJ) obratem posílám nájemci mého bytu, jelikož on platí podle smlouvy o nájmu bytu všechny poplatky stanovené ve výpočtovém listu. Letos mi do toho hodil správce vidle, protože část peněz, které by měly z logiky věci patřit nájemci, skončily ve zřejmě nedobytném tzv. Fondu oprav. Poslala jsem dotaz předsedkyni SVJ i správci a čekám na odpověď.

  Vložil § (bez ověření), 20. Květen 2015 - 13:39
  1. pokud jste zálohu zaplatila v předepsané výši, musí se skutečně zaplacená záloha objevit ve vyúčtování, nemůže být ponížena. Pokud byla, je to chyba a je potřeba vyúčtování reklamovat. Mohlo se to stát, dejme tomu, nedopatřením?!
  2. správce nemůže přesouvat přeplatek za služby do jakéhosi fondu oprav ani nikam jinam. Přeplatek musí vrátit tomu, komu vzniknul, tedy vlastníkovu bytu. Komu vlastník bytu pak přeplatek přepošle je jenom jeho záležitost.
  3. Nečekejte na odpověď, ihned reklamujte písemně, nejlépe s dodejkou. Pokud jste společenství, tak reklamaci adresujte společenství, ne správci, ani ne předsedkyni.
  Vložil lake, 20. Květen 2015 - 12:18

  Vaše nové téma je zcela mimo obsah této diskuse. Poslední sdělení závěrem:

  • Je zbytečné posílat dotaz komukoliv. Je nutné podat reklamaci vadného vyúčtování.
  • Co hradí nájemce Vám (nebo za Vás přímo na účet SVJ) jako zálohy na služby, to jste povinna mu podle nájemní smlouvy také vyúčtovat, přeplatky a nedoplatky vypořádat. To vše v zákonné lhůtě.
  • Jeho zálohové platby jistě umíte identifikovat. Pokud jste nedostala řádné vyúčtování v předepsané době, uplatňujte vůči SVJ pokutu podle § 67/2013 Sb.
  • Totéž bude vůči Vám moci uplatňovat i Váš nájemce. Zaplatíte a náhradu této škody budete vymáhat na SVJ.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".