Návod pro odpírače fondu oprav

Vložil TN. (bez ověření), 29. Leden 2017 - 19:18 ::

Zdravím všechny odpírače fondů oprav.

V diskusi „Lze hlasovat na shromáždění o věci, která nebyla na pozvánce?“ jsme narazili na rozdíly mezi absolutní a relativní neplatností a zdánlivostí právních jednání aplikovanými na usnesení shromáždění SVJ.

Jste členové SVJ, jehož shromáždění kdysi dávno, neví se kdy, protože zápisy neexistují, nikdo je totiž nepíše, schválilo „příděl do fondu oprav“ ve výši XX Kč/m čtvereční. A možná ani neschválilo, možná tento způsob výběru peněžních prostředků na náklady správy domu poradil vyplašenému výboru („haló, pomóc, nás do toho navrtali sousedi, co máme dělat?“) hodný technik ze správcovské firmy a od té doby v této výši vystavují předpisy plateb („nám to vyplivne chytrý prográmek, za jehož licenci platíme nekřesťanské peníze, takže to určitě bude správně“). Deset let nikdo neprotestuje, protože je to všem fuk, možná tomu ani nikdo nerozumí, a tak všichni svorně platí.

Do domu se nastěhuje „kverulant“ (pojem kverulant v diskusi vysvětlí °° ).

Na přepážce správcovské firmy vyzvedne od technika předpis plateb. Vejrá do něj a jeho zrak padne na položku „FOND OPRAV“ (pokrokovější správci možná používají označení „DLOUHODOBÁ ZÁLOHA“ či „ZÁLOHA NA OPRAVY A ÚDRŽBU“; a pokud jednatel správské firmy po přečtení Mladé fronty – aha, zase se změnil zákon, musíme na školení – poslal svoji účetní na školení k NOZu, možná i změnili název položky na „PŘÍSPĚVEK NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU“, jdou přece s dobou).

Nenechte se mást. Jděte do pramenů.

Nabyvatel nahlédne tedy do účetnictví a zjistí, že ze záhadného „fondu oprav“ je financován veškerý provoz společenství, odměny, veškerá správa, opravy, splátky úvěru, prostě vše, sakumprdum z jedné hromádky peněz. Žádné rozlišení na krátkodobou či dlouhodobou zálohu, žádné členení na provozně-technické činnosti a vlastní správní činnosti.

Nahlédne do stanov a zjistí, že neobsahují žádná pravidla pro tvorbu rozpočtu, žádná pravidla pro příspěvky na správu domu, ačkoli jde o obligatorní součást stanov.

Požádá o staré zápisy ze shromáždění. Žádné nejsou, nebo se jen dochovaly z posledních 5 let jakési protokoly o hlasování, ale v nich není nic o schválení rozpočtu či výše příspěvků.

Dotáže se tedy výboru, co že to po něm chce SVJ za platbu?

Výbor odpoví, že to je přece „nájem“.

Nabyvatel nespokojen s odpovědí se rozhodne „nájem“ neplatit.

Za půl roku přijde upomínka, že dluží „nájem“.

Za rok přijde obsílka od soudu, platební rozkaz na zaplacení částky 26000 Kč.

Žalovaný podá odpor a zdůvodňuje:

Shromáždění neschválilo rozpočet, ačkoli podle §1208 odst. d) a § 15 NV 366/2012 Sb. schválit mělo.

Předpis plateb je nejasný a nesrozumitelný a nelze jej vyjasnit ani výkladem.

Zde na portálu bylo publikováno rozhodnutí soudu, kdy soud vyhověl žalujícímu SVJ v žalobě o zaplacení dlužných plateb do fondu oprav s odůvodněním, že „fond oprav“ je přece obecně známý pojem a každý ví, co se tím myslí. S tím bych asi i souhlasil. Nemám problém, když laici nazývají příspěvky na správu „nájmem“ nebo „fondem oprav“. Protože jsem ale nečetl původní žalobu a následné vyjádření žalovaného, netuším, jakou obranu zvolil. Domnívám se pouze, že chybně argumentoval. Měl zkusit zdánlivé právní jednaní, absolutní neplatnost, donucující ustanovení občanského zákoníku, zákonu odporující přenesení kompetenci na externího správce (či výbor), dobré mravy a vysvětlit soudci, že SVJ je pouze osobou odpovědnou za správu domu a nikoli vlastníkem domu. (Spolu)vlastníkem domu je totiž žalovaný.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil wow (bez ověření), 28. Duben 2017 - 22:21

  TN, to pisete beletrii, nebo svou real story..? A jakypak je konec?

  Vložil MMN (bez ověření), 31. Leden 2017 - 14:48

  Níže je aktuálně z e-Seznamu zkopírován článek o pochybení nemocnice v Nymburce-velmi mi to připomnělo situaci jistě nejen v našem SVJ- tedy až na ten konec: vesele sedál nekompetentně statutáruje, stanovy-nestanovy… S poukazy na daný stav a podněty, jak ho napravit, jsem i já to obtěžující kverulující „ošklivé káčátko“… Vítám proto iniciativu Magdy3 adalších. Nepomůžeme-li si sami k nápravě, pomůžou nám jiní (ale do hrobu…).

  Lékaři z Nymburka přiznali falšování dokumentace mrtvého pacienta

  Tragický případ ukazující na špatný systém zdravotnictví se řeší od úterního rána u nymburského soudu. Tři lékaři jsou obviněni z falšování lékařské dokumentace u pacienta, kterého špatně léčili a on zemřel. Všichni se k chybě přiznali. Z jedenácti lékařů na nymburské interně má jediný primář správné atestace a způsobilost. Ilustrační foto

  Ilustrační foto

  FOTO: Profimedia.cz

  Dnes 13:24

  Vše se událo loni na počátku května. Do nymburské nemocnice byl převezen takřka osmdesátiletý muž s bolestmi kyčle, třísel a břicha. „Byl zkroucený na lůžku, moc nekomunikoval, protože trpěl i demencí,“ popisoval primář interny Václav Hulínský, který muže viděl den po přijetí při pravidelné vizitě.

  Ani přijímací lékař, ani jeho ošetřující lékař nezaznamenali fakt, že pacient je cukrovkář. Jeho diabetes tak nikdo neřešil, ačkoli měl mít aplikovaný inzulín. Soustředili se jen na problémy, které byly akutní. Pacient nedokázal vypudit moč a z toho plynuly jeho další akutní bolesti. To se odstranilo a po několika dnech byl pacient propuštěn.

  Ještě týž den se ale v kritickém stavu s obrovskými hodnotami glykemie vrátil do nemocnice a zemřel. Teprve později tři lékaři – ošetřující Michal Križanovič, primář Václav Hulínský a lékařka, která měla zrovna službu, Tamara Malcevová – vytvořili kartu diabetika a doplnili záznamy. Vše mělo vypadat tak, že jeho diabetes nepřehlédli, zpočátku mu injekce dávali, ale pak zapomněli. Iniciátorem falšování byl primář. Chybí lékaři s atestací

  „Chtěl jsem to udělat pro rodinu a chtěl jsem zakrýt chybu kolegy,“ přiznal primář Hulínský. Križanovič přiznal, že si vážné pacientovy nemoci nevšiml, a muž tak několik dní nedostával inzulín. „Bohužel, přehlédl jsem diabetes a léčil jsem jiné problémy,“ přiznal Križanovič.

  Primář upozornil na tristní stav v nymburské nemocnici. Z jedenácti lékařů na interně má on jediný ty správné atestace a způsobilost. Přitom na zdejší počet lůžek by měli být nejméně tři atestovaní internisté. Ostatní by neměli pracovat samostatně, ale jen pod dohledem. Ten ale nemá kdo vykonávat. Oddělení by vůbec v takovém personálním obsazení nemělo existovat.

  „Jsem tu sám, nemá mě kdo zastupovat. Ale je to moje zodpovědnost,“ nezřekl se tíhy primář.

  Radek Plavecký, Právo

  Vložil °° (bez ověření), 30. Leden 2017 - 11:57

  TN napsal jste: „Do domu se nastěhuje „kverulant“ (pojem kverulant v diskusi vysvětlí °°).“

  TN, proč lžete? °° to nevysvětlí. Nemám potřebu vám to vysvětlovat.

  Vložil anonymoussss (bez ověření), 31. Leden 2017 - 9:09

  Falešný politolog to nevysvětlí. Lhaní je jeho druhá přirozenost.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 29. Leden 2017 - 22:34

  TN, pokud nabyvatel odmítne hradit na neurčitý účel, bude to SVJ, které je na tahu. Bude muset prokazovat, na základě čeho má nabyvatel hradit. Pokud nabyvatele nepřesvědčí, tak ten nezačne platit.

  A pokud pak SVJ vlastníka zažaluje, bude muset prokázat u soudu, že způsob vyúčtování, stejně jako výše zálohy a důvod zálohy je řádně schválen. Pokud neexistují zápisy, tak těžko něco takového prokáže.

  …to vše za předpokladu, že narazí na svéprávného soudce.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Leden 2017 - 0:25

  Magdo, když jste podávala žalobu ke krajskému soudu na neplatnost usnesení shromáždění, po podání žaloby rovnou soud nařídil jednání, nebo nejprve přeposlal žalobu žalovanému SVJ a prostřednictvím soudu jste si dopisovali (psali vyjádření na vyjádření…)? Jak dlouho jste čekala na nařízení prvního jednání?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 30. Leden 2017 - 8:45

  TN, žalovaná strana vždy dostane výzvu, aby se vyjádřila do nějakého data. Zrovna v této kauze jsme psali repliku i na vyjádření žalované strany a žalovaná strana ještě den před jednáním posílala další vyjádření. Takže výměna názorů proběhla ještě před prvním stáním.

  Ohledně neplatnosti usnesení mám podané dvě žaloby. Jedna se týká podvádění při sčítání hlasů. Tam trvalo rok, než bylo nařízeno první stání.

  Pak mám podanou žalobu na stanovy, a tam jsme měli nařízeno jednání do 5ti měsíců.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Leden 2017 - 18:51

  Taky podávám žalobu na stanovy. Jinak mě ale krátké lhůty překvapují, dle statistik na tyto spory o usnesení orgánů čeká až 4 roky.

  Vložil Iva Mullerova (bez ověření), 31. Leden 2017 - 11:56

  Moje žaloby, proběhly rychle od podání, obě staní (krajský soud Ostrava a vrchní soud Olomouc) vše do jednoho roku. Taktéž jiná žaloba a jednání u místního soudu Opava do roku a to jsem měla trochu komlpikovanější s doručovací poštou, která je do Německa pouze v určitých termínech (delší čas) které jsem hlídala, protože tam to některé soudy popletli. Jinak stanovení termínů bylo rychlé a s vyhověním měsíce, kdy pobývám v bytě v Opavě. Ale rozsudky v rozporu se zákonem.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 30. Leden 2017 - 22:42

  Nemyslíte tím, že se čeká 4 roky na rozsudky? Protože já to vidím tak, že za 4–5 let budu mít rozsudek NS. Jinak držím palce.

  TN, chystáme se založit spolek na ochranu vlastníků. Nechcete se přidat?

  Magda

  Vložil Jacqueline (bez ověření), 31. Leden 2017 - 17:47

  „za 4–5 let budu mít rozsudek NS“

  Pokud míníte od začátku řízení v I. stupni, tak jste přílišná optimistka.

  Vložil Evík, 31. Leden 2017 - 14:29

  Držím palce Magdo. Uričitě mám zájem o členství ve spolku. Jsem také z Prahy.

  Jinak moje žaloba byla podána u soudu pro Prahu 7 začátkem roku 2014. Teprve až koncem roku 2016 proběhly 2 jednání. Teď v březnu bude další. Doufám, že už poslední. Pokud se nebude jedna ze stran odvolávat. :-(. Je to asi vždycky běh na dlouhou trať. :-(. Já žaluji SVJ o náhradu škody včetně ušlého nájmu za vytopený byt. Evík

  Vložil didi (bez ověření), 31. Leden 2017 - 18:38

  Váš žalovaný problém by stál za zveřejnění.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 16:39

  Prima, díky Evík. Já s Vámi počítám :-).

  A dejte nám vědět, jak jste u soudu dopadla. I já držím palce.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Leden 2017 - 22:45

  Pavel nám to dovolí? ?-D

  Vložil Magda3 (bez ověření), 30. Leden 2017 - 22:48

  Pavla se ptát nebudeme. ;-)

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Leden 2017 - 22:55

  Tak hoďte nějaký termín, v Praze, asi o víkendu, aby mohli i mimopražští, místo setkání a můžeme se sejít.

  Já bych to ale viděl ne na spolek vlastníků, ale na spolek SVJ, který dosud neexistuje. Vstoupili jsme do SMBD, ale tato organizace mě zklamala, žádné očekávání jsem sice neměl, věděl jsem že jde původně o sdružení družstev, ale orientace na družstva je evidentní dosud. Navíc, když se na SMBD podíváte z blízka, uvidíte v pozadí podnikatelské zájmy vedoucích funkcionářů, kteří SMBD používají spíše jako marketingový závoj.

  Vložil bubi (bez ověření), 31. Leden 2017 - 7:43

  SMBD nikdy nebude chránit a pomáhat SVJ. Jo bude, ale podle svých představ, pouze se snahou vytřískat prachy pro sebe.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 30. Leden 2017 - 23:20

  Existuje například SDRUŽENÍ ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH SVJ (http://cmssvj.cz). Problém je, že tyto a podobné organizace hájí zájmy SVJ a to i proti vlastníkům.

  Rozmáhají se školení, nabádající statutáry jak zatočit s nepohodlnými vlastníky. Je potřeba s tím začít něco dělat. Systémově. Většina vlastníků se bránit neumí. A jednotlivci to nespasí.

  O víkendu sem dám výzvu s e-mailem.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 0:06

  No, nechtěl bych to pojímat jako nějaký anti-SVJ spolek, nebo spolek proti výborům. Je třeba podporovat vzájemnou komunikaci a spíše poskytovat pomocnou ruku, metodické rady, ukázat cestu, přátelskou vizi. Viděl bych jako jednu z možností např. sepsat vlastní „vzorové“ stanovy přátelské právům vlastníků.

  Vložil bubi (bez ověření), 31. Leden 2017 - 7:47

  Ještě nic nevzniklo a už je rozpor. Z toho nic nebude. Vlastníci si ve sporech s svj holt musí i nadále pomáhat sami, jak umí.

  Vložil Jar (bez ověření), 31. Leden 2017 - 0:55

  by neměl být spolkem spolčujícím SVJ, ale spolkem sdružujícím vlastníky BJ a pomáhajícím vlastníkům bytů orientovat se v jejich právech a povinnostech. Zatímco SVJ své pozice posiluje, a to jak díky legislativě, tak soudním rozhodnutím,me­diální kampaní a tlaku zájmových skupin, vlastník pomalu a jistě ztrácí i krajní možnost, a to obrátit se na soud, viz. mnohé nejen zdejší diskuze. Poměr sil je značně nevyvážený a jednotlivec do sporu raději nevstupuje, ať už z důvodu, že nechce mít spory s nejbližšími sousedy ve svém domě, nemá na spor finance, nervy nebo důvěru v úspěch řízení, nebo vůbec nechápe, jaká jsou jeho práva a povinnosti.

  Cílem není vykopávat válečnou sekyru:-),ale uhýbat palbě:-)

  Zdravím Jar

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 1:07

  Ano, ale co je příčinou údajného posilování SVJ? Lobbing velkých SBD. Ve skutečnosti totiž neposiluje postavení SVJ, ale posiluje postavení SBD coby správců a statutárních orgánů těchto SVJ. Je tedy nutné rozbít negativní lobbing SBD. A to půjde pouze tehdy, sdruží-li se SVJ. Změny legislativy jsou ve prospěch SBD, SBD tlačí na vládu, poslance, média. Připomínám zde nedávný úspěšný lobbing jakéhosi realitního makléře, kterému podlehl poslanec Fiedler a navrhl nesmyslnou novelu sociálních dávek, na který jsem upozornil, SBD, za kterým stojí, nadřadilo své podnikatelské zájmy nad zájmy SVJ a vlastníků, je jim naprosto lhostejné, že způsobí naprostý chaos, pro ně je důležitější momentální zisk. SVJ žádné lobbisty nemají. Posílí-li SVJ, bude to jen ve prospěch vlastníků. Jedinou možností, jak vrátit bytovému družstevnictví jeho význam, zvuk a smysl, je zlikvidovat SBD. Likvidací SBD se uvolní napětí, monopol, a družstva opět budou moci kvést. O osud SVJ se nebojím. Všechna negativa spojená s bytovým družstevnictvím a bytovým spoluvlastnictvím pocházejí od lobbistů z velkých SBD.

  Vložil Jar (bez ověření), 31. Leden 2017 - 23:37

  TN, nemám nic proti spolku SVJ, nechť se správci cizího majetku spolčují a navzájem radí, jak řádně cizí majetek spravovat, což je jistě cílem všech SVJ, jak vidno z diskuzí. Ale dopřejte tuto možnost i vlastníkům bytů i nebytů, vidíte v tom nějaký problém.

  Jinak souhlas. SBD se snaží manipulovat, a to celkem úspěšné SVJ, no pokud se SVJ dají, a ona často dají, co si s tím počít vlastník? Než spojit síly s jiným vlastníkem?

  Vložil TN. (bez ověření), 1. Únor 2017 - 0:06

  No tak hlavně, aby se to nezvrhlo ve spolek kverulantů. Já se toho asi účastnit nebudu. Chápu asi zaměření, půjde o odbory vlastníků, obdoba sdružení na ochranu nájemníků, sdružení na ochranu spotřebitelů, tak toto bude sdružení na ochranu vlastníků. Já bych viděl jako efektivnější cestu legislativního lobbingu, nabourávání informačního monopolu SBD a vzdělávání novinářů, ale jako spolek SVJ.

  Vložil anon. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 9:10

  Jediným způsobem jak zlikvidovat vliv BD na to které SVJ je odejít od takového správce a vzít své věci do svých rukou. To by ovšem lidi museli odhlasovat. Myšlení lidí nezměníš, to je marné snažení. Lidi na veřejnosti ani nedají najevo, že by něco takového chtěli. Plkají o tom pouze tam, kde je „nikdo“ neslyší a říkají doslova, že je to se.e. Opakuji, pouze tam, kde je velký bratr, družstvo, neslyší. Svému „milovanému družstvu“ se říci neodváží.

  Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 1. Únor 2017 - 0:30

  Nejde jen o vliv BD. Daleko horší je to s privatizovanými obecními byty, kde si radnice dala do Prohlášení, že správcem je Bytový podnik a jiná org-e, které jsou bývalými OPBH a kde sedí „staří“ harcovníci z OPBH, kteří 40 let bytovému fondu škodili a škodí teď jako správci SVJ. V Prohlášení mají zafixovánu smlouvu na 5 let, o nic se nestarají, zase tam musíte 10× volat než se dovoláte a zaregistrujete potřebu nějaké opravy, kterou si pak zaplatíte. Výbor je v podstatě jejich poskok, protože dal správci bez souhlasu shromáždění generální plno moc a vše má dělat správce.Starého psa novým kouskům nenanučíš. 2 dny v týdnu návštěvní a pracovník, který má na starosti SVJ není na místě, protože musel do terénu,na shromáždění jsme chtěli smlouvu vypovědět, ale nebyli jsme usnášení schopni, protože si dal správce, který Prohlášení pro radnici zpracovával 3/4 většinu atd,

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 9:07

  TN, souhlasím s Vámi, že není potřeba vykopávat válečnou sekeru mezi statutáry a vlastníky. Ty jsou často vykopány i bez našeho přičinění :-(. Ale nesouhlasím s tím, že jediným důvodem marasmu v SVJ jsou družstva.

  Mnohem větší problém je neznalost a možná jenom bezradnost vlastníků, kteří nevědí a když někdo neví, tak se raději moc nezajímá. Zneužívají toho pak nekompetentní členové výboru, kteří ať z neznalosti, nebo úmyslně vysávají peníze z vlastníků. Pokud to nedělá statutár, tak do dělá správce, kterému se hodí, že vlastníci (včetně statutáru) vědí prdlačku.

  Tím ovšem nechci házet všechny statutáry do jednoho pytle. Je jich jistě mnoho s dobrými úmysly. Jenže ti pak přijdou na ona školení, kde se nepřednáší nic o tom, že musí být především respekt k vlastníkům, neb SVJ je pouze správcem cizího majetku, ale učí se, jak to udělat, aby do toho vlastník pokud možno nemohl kecat.

  Spolek by měl za úkol ty válečné sekery zakopávat a nacházet cestu, jak se smysluplně starat o majetek, který je koneckonců i statutárů i členů. Měl by lobovat za smysluplnou legislativu a klidně může spolupracovat se SVJ.

  Věřte, že spolek SVJ nikdy nebude stát na straně vlastníka, ale na straně právnických osob SVJ a bude se snažit o posilování jejich kompetencí. A to může pouze na úkor vlastníka.

  Naším úkolem by bylo vzdělávat jak vlastníky, tak členy statutárních orgánů. Vždyť ani statutárům nemůže být pohodlně ve válečném stavu s ostatními vlastníky. Dalším úkolem by mohlo být sepsat stanovy (vzorové), které budou jednoduché a pochopitelné i pro lidi bez právního vzdělání. A určitě nás napadne spousta dalších věcí.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 15:34

  Magdo a SBD školení proti kverulantům dokonce pořádají zdarma i s výjezdy po celé republice, viz tyto akce: http://www.dumplnyuspor.cz/…ytovem-dome/ :-)

  Vložil Nekuřák (bez ověření), 31. Leden 2017 - 15:48

  Nejprve citace: „Budeme například hledat odpovědi na otázky, jak jednat s nepřizpůsobivými sousedy, jak je to se zvířaty v bytovém domě, zda lze omezit kouření, hluk nebo grilování na balkónech či jak se zbavit hmyzu z neudržovaných by­tů.“

  To se asi nelíbí

  • nepřizpůsobivým sousedům
  • chovatelům nepřiměřeného množství zvířat v bytech
  • kuřákům
  • emitentům hluku
  • vyznavačům grilování na balkonech
  • obyvatelům zavšivených bytů.

  Jo tak to jsou kverulanti, za ty je třeba bojovat, aby mohli realizovat svá nezadatelná práva.

  Vložil ... (bez ověření), 31. Leden 2017 - 15:42

  Další firma, co dělá zázraky na počkání.

  Vložil VN (bez ověření), 31. Leden 2017 - 11:01

  je takový , který :

  • má vysokoškolské vzdělání v jednom z oboru právo/technika/e­konomie
  • má dlouholetou praxi v zákaznickém servisu u nějaké „elitní“ společnosti
  • má praxi v nákupu služeb,strojů či technologií pro bytové domy
  • má praxi ze statutárního orgánu některé právnické osoby
  • je k dispozici 24 hodin denně
  • svoji práci pro výbor vykonává zdarma,případně za symbolickou odměnu max.500Kč/měsíc
  • pro svoji práci používá své prostory,svůj telefon, svoji elektřinu
  • je ochotný si nechat od vlastníků kydat na hlavu kdykoliv a kdekoliv.

  Česká realita:

  • vzdělání,praxe ani zkušenosti nejsou potřeba
  • průměrný člen výboru pracuje za menší mzdu než by pracoval jako ostraha v hypermarketu.
  • hlavně, aby to někdo vzal…:-))

  Závěr:

  • vlastníci se tváří,že zodpovědnost za společný majetek má pouze výbor a vůbec jim nedochází,že ta zodpovědnost leží i na nich
  • výbor složený z amatérů nikdy nemůže fungovat na plně profesionální bázi..apropo to,že si občas u ohně zabrnkám na kytaru ještě neznamená,že bych se touto činností dokázal uživit
  • za minimální částku,kterou platím výboru nemohu dostat špičkově kvalitní služby…apropo pokud si koupím v obchodu párky za 50 Kč/kg , také nemohu očekávat,že budou obsahovat maso.
  • ze vzrůstající odměnou klesá pravděpodobnost toho , že si nějaký statutár bude chtít svoji odměnu vylepšit nějakou malou domů. Navíc čím větší odměna,tím více zájemců a výbor pod mnohem větší kontrolou. Tím však nechci říci , že dobře zaplacený statutár musí nutně být i charakterově dobrým statutárem.
  • Budoucnost je v profesionalizaci. Dle mého názoru je třeba, aby se v domě našel jediný člověk,který bude statutára-profesionála částečně úkolovat a kontrolovat.Dále vidím do budoucna jako nezbytný občasný státní dohled (třeba pouze na podnět vlastníků) nad fungováním SVJ a BD.
  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 11:25

  Profesionální předseda je jedna z možností. Může to dopadnout dobře, může to dopadnou špatně.

  Ať už takovým předsedou bude člověk nebo organizace (SBD, s.r.o.), vždy záleží na charakterových vlastnostech dotyčného, resp. těch, kdo za firmou stojí.

  Problém vidím v odměňování. Malé domy nedají dohromady dost peněz, aby se o ně zajímaly firmy.

  Velké domy možná.

  Profesionální předseda by mohl mít tendenci vedle smluvní odměny „doporučovat“ spřátelené firmy, nabízet dodatečné služby a zakázky svými silami či svými subdodavateli. Což nemůže dopadnout dobře. Protože povede účetnictví, bude vidět do hospodaření, znát stav financí a výhledy, zná plán revizí, oprav a rekonstrukcí. Na vše doporučí své dodavatele.

  Pokud tedy profesionální předseda, pak je třeba ho dobře zaplatit a dovolit mu pouze předsedovat. Nenechal bych ho ani vést účetnictví, to ať zajišťuje dodavatelsky jiná účetní firma.

  Pokud by měl mít předseda více úkolů (OK, nechme ho vést účetnictví), byl bych velmi opatrný k jeho „doporučením“, kterou firmu na co vybrat. Bohužel coby statutár však o výběru firem rozhoduje on a protože jde o jednočlenný orgán, rozhoduje sám. Shromáždění nemůžete svolávat každé dva měsíce, lidi nebudou chodit.

  Kompromisem by mohl být 3–5 členný výbor, kdy jedním z členů bude „profesionální statutár“, který bude de facto řídit dům, ostatní členové by ho mohli korigovat a nést odpovědnost i za jeho kroky. To by fungovat mohlo i nemuselo. Záleží na aktivitě resp. pasivitě ostatních členů výboru a schopnosti kolektivně spolupracovat a dosahovat kompromisů a „faktickému statutárovi“ do toho příliš nekecat, aby se nenaštval a nerezignoval. Ono to tak v řadě SVJ funguje už dnes, kdy má výbor 3–4 členy, ale všechno stejně dělá předseda nebo místopředseda, znám domy, kde opravdu z členů výboru maká jen jeden (a dokonce tím aktivním není ani předseda) a ostatní ve výboru sedí do počtu a berou svých 1500 Kč ročně.

  Další možností by bylo zřídit jakousi dozorčí radu. Zákon naštěstí umožňuje zřizovat volitelné orgány. Pozor, nemyslím kontrolní či revizní komisi, ale opravdu dozorčí radu, jak ji známe z akciovek. Ideální by bylo, aby dozorčí rada měla kompetenci v případě nutnosti okamžitě odvolat předsedu. Což bohužel naráží na bariéru § 1208 odst.

  1. a stanovami se nelze odchýlit. V takové soustavě by to fungovat mohlo.
  Opět ale dané řešení naráží na limity kompetentnosti členů dozorčí rady a schopnosti profesionálního předsedu hlídat.
  Vložil / (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:37

  Profesionál:

  1/ kompetence vysoké kvality

  2/ živí se tím

  Koho rozumíme profesionálem?- za 1/ nebo za 2/

  Obojí v jednom by bylo ideální, zatím zřejmě velmi minoritní, pakliže se vůbec vyskytuje… Pokud by existovalo, pak by myslím jeden člověk obsáhl více domů, více SVJ, nějaký servis by outsorsoval, užitečný by mu byla nějaká administrativní síla a síla domovnická (aby špičkový chirurg nemusel lepit náplasti na odřeniny a stát na poště frontu…)

  Za 1/ aby hledal jak akupunkturní jehlu ve fůře sena-absolutně nedostatkové-a při rozkolísanosti legislativy v některých ohledech těžce uchopitelné

  Za 2/ takových je řada, různých (i hrůzných kvalit…)a do tohoto vlaku by jich asi rádo naskočilo spousta-ovšem kde a jak k tomu získat kompetence za 1/.

  Spolek vlastníků BJ může velmi napomoct.

  Spolek SVJ může velmi napomoct.

  Jistě budou i spolupracovat a kvalita jednoho podpoří i kvalitu druhého.

  Vložil Realista (bez ověření), 31. Leden 2017 - 10:08

  Vzdělávání vlastníků je utopie. Vlastníci mají jiné zájmy, než se vzdělávat o problematice SVJ. Stanovy od lidí bez právního vzdělání budou určitě čitelnější než stanovy od právníků. Je otázka, zda budou v souladu s právem.

  Vložil Iva Mullerova (bez ověření), 31. Leden 2017 - 12:24

  Je demokratické, když stát novelou Sb.103/2000 nařídil, že vlastníci bj (více než 5 jednotek)musí založit SVJ a automaticky se stávají členem SVJ? Tak jak vznikl tenhle zákon o vzniku SVJ, tak může vzniknout zákon o zrušení SVJ. V zák. 72/1994 v par.10 odst­.1 v původním znění: „Vlastníci jednotek se spolu mohou dohodnout, že zřídí právnickou osobu podle zvláštního zákona, jejímž účelem bude zejména správa společných částí jednotek. Tato právnická osoba může být zřízena pouze z vlastníků jednotek“ Náš dům s 9 bj fungoval dobře se smluveným správcem do doby než vzniklo SVJ a tím většinové právo. Tenkrát jsme opravdu fungovali jako společníci, nyní se z nás stali válečníci. Mám zato,že správa domu funguje i se správcem a nemusí se zakládat k tomu žádná právnická osoba. Protože jak praxe ukázala, v některých domech SVJ funguje a v některých SVJ se vlastník nemůže domoci svých práv ani soudní cestou. To je můj názor a má zkušenost. Vlastníci, kteří souhlasí, aby byli členem SVJ a SVJ tak nadálé trvá dle dohody všech spolumajitelů. V opačném případě musí stát zrušit povinnost být členem SVJ (zánikem právnické osoby). Není možné, aby majitelé bj byli nuceni prodávat byty z důvodu, že nechtějí se podílet ne nezákonné činnosti SVJ a jejich závazků.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 10:41

  Realisto, stanovy se budou vytvářet ve spolupráci s právníkem. Jestli se domníváte, že stanovy od právníků jsou vždy v souladu s právem, tak jste realista pouze přezdívkou.

  Vzdělávání vlastníků je běh na dlouhou trať. Ale jsem optimista. A nevidím jinou možnost.

  Zkusila bych do toho zaangažovat i banky, které poskytují hypotéky. Myslím, že i ony jsou dost ohroženy nesmyslnou legislativou.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 10:57

  Nejprve bych začal vzděláváním politiků a novinářů. Hlídal parlamentní semináře, kam lezou lobbisti SBD. Je třeba rozrušit jejich negativní vliv. Co je to vůbec za móresy, aby rozhodovaly o zákonech ve svůj prospěch? Dělají to cíleně už 20 let a slaví úspěch. Poslanci a vládní úředníci jim naslouchají, protože nikomu jinému naslouchat nemohou (neexistuje totiž spolek sdružující SVJ). Na semináře a diskusní panely o SVJ chodí lidi z SČMBD, SMBD, SON a DMSČR (což je jen jiné sdružení SBD). Za SVJ tam nikdy nikdo nevystupuje. Občas přijde Křeček, který tomu nasadí korunu. Poslouchat ho je za trest. Rozumné názory má kupodivu Taraba, o něm se nedá říct, že by fanaticky hájil jen zájmy nájemníků, má to v hlavě srovnané. Nebezpečný je JUDr. Novotný, právní lobbista velkých SBD. Proto tvrdím, že chceme-li uspět, je nutné sdružení SVJ a ne vlastníků. Majitele domů-pronajímatele zastupuje OSMD, to jsou ale solitéři (logicky, mají svoje domy).

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 12:30

  Musím tentokrát souhlasit s realistou. Vzdělávat politiky a novináře si nedovedu představit. Můžeme na ně tlačit, ale to musíme mít nějakou váhu.

  Máme jednu výhodu. Vlastníci bytů jsou i novináři a poslanci. A je na nás, abychom je přesvědčili, že je to i v jejich zájmu.

  TN, sdružení SVJ neřeší nic, než své vlastní zájmy. A ty zájmy jsou velmi často protichůdné od zájmů vlastníků. A velmi často není v zájmu SVJ mít informované vlastníky. Je mnohem jednodušší velet neznalým ovečkám. Na rozdíl od toho vlastník má zájem, aby SVJ fungovalo, protože je to v jeho zájmu. .

  Určitě znáte směr zvaný objektivismus. V obou případech jde o racionální sledování vlastního zájmu. Právnická osoba SVJ má své zájmy a vlastník také své.

  Je to jenom na vlastnících, zda SVJ bude kopat za ně, nebo proti nim. Proto je nutné zaměřit se právě na ně. Ono to pak přes ně doputuje i k SVJ.

  Magda

  ps vůbec se tím nezříkám toho, že spolek bude ingerovat na všechny strany (včetně poslanců a novinářů), ale musí se postupně (a dostanete to za úkol Vy :-))

  Magda

  Vložil JaVa, 31. Leden 2017 - 13:00

  Zdravím paní Magdo.Možná by pro zvyšování fundovanosti členů statutárních orgánů SVJ i prostých členů. stačilo sestavit ze zdejších příspěvků test,obsahující otázky napříč celým spektrem zákonů,NV,vyhlášek a stanov.Tedy všeho, co se přímo týká správně a v mezích zákona fungující právnické osoby SVJ.Pokud by člen výboru tento test nezvládl,neměl by ve vedení SVJ co dělat.Zkusme ho dát my všichni zde přispívající dohromady a uvidíme ,co z toho vzejde.JaVa

  Vložil ? (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:48

  Co požadovat a poskytovat při koupi bytu-možná by tyto požadavky mohly být prvotním testem pro vlastníka řadového i vlastníka ve funkci…

  Vložil abcdef (bez ověření), 31. Leden 2017 - 15:44

  Chtělo by to něco, jako je řidičský průkaz. Nemáš průkaz, nesmíš řídit svj.

  Vložil JaVa, 31. Leden 2017 - 14:29

  Podle toho mínusu soudím,že už se nějaký „domovní důvěrník“ hrající si na předsedu SVJ, obává o svoji „zaslouženou funkci“.Vždyť to přece vzal ,poněvadž to „nikdo nechtěl dělat“.To, že na to nemá potřebné znalosti,je už věc vedlejší.Nyní platí,kdo má funkci, ten má i pravdu.

  Objevil jsem učebnicový příklad toho,že s přijetím funkce se „dementi“ stávají nepostižitelnými.

  Kouření ve společných prostorách Vložil Aklim (bez ověření), 31. Leden 2017 – 13:10 :: Ostatní Dobrý den, v nových stanovách svj jsme schválili zákaz kouření na společné chodbě našeho panelového domu.Stanovy již vstoupily v platnost 19.1.2017. Předseda SVJ ale zákaz nerespektuje a kouří dál s poznámkou,že ho to nezajímá. Jak lze docílit respektování schváleného zákazu? Kam se obrátit v případě opětovného porušování? Děkuji Aklim

  JaVa

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:31

  Zdravím JaVa,

  trochu se obávám, že by to opravdu vedlo k tomu, že nám statuáři testy neprojdou a nebude nikdo, kdo by to dělal. Já myslím, že by se jim mělo spíš pomáhat, aby to dělali správně. Navíc si myslím, že kolikrát jsou lepší statutáři méně zdatní, ale poctiví, než statutáři zdatní, ale všehoschopní.

  Ale myslím, že by bylo dobré dát dohromady nějakou metodiku pro statutáry i vlastníky bez funkce. A třeba jednou budeme i testovat. A ještě lépe, testovala bych správcovské firmy. Dostanou pak od nás logo „prověřeno vlastníky“ a budou mít větší šanci na trhu :-).

  Začíná se mi to líbit :-).

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:38

  Aha, a za certifikáty a propůjčení loga budou firmy platit XX tisíc ročně?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:54

  TN, to říkáte Vy.

  Pokud by mělo být to logo k něčemu, tak se za něj samozřejmě nic platit nebude.

  Myslíte, že výrobce platí například dTestu za to, že jejich výrobek dopadl dobře? Nebo že restaurace platí za michelinské hvězdy?

  Magda

  Vložil Realista (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:17

  Testy pro statutáry podnítí zájem lidí o funkce. Bravo! Měly by obsahovat základy práva, ekonomiky, techniky, asertivity etc. Fakt zajímavý web!

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Leden 2017 - 12:36

  Magdo, stavíte nesmyslně zájmy SVJ proti zájmům vlastníků. Já tvrdím, že je jen jeden zájem = spravovat bytový dům ve prospěch vlastníků a tento zájem je společný a nedělitelný.

  Nebo budete zakládat sdružení, které má hájit zájmy členů spolků, protože výbory spolků sledují svůj zájem proti zájmu členů spolků? Když jsou členové ČSOP nespokojení s výkonnou radou, mohou ji odvolat. Budete zakládat sdružení na obranu členů politických stran, protože grémium je zkorumpované a jde proti zájmům členů strany a proti politickému programu?

  Chcete zakládat nějaké odbory členů SVJ, nebo jak si to představujete.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:01

  TN, to je naivní pohled. SVJ bude spravovat dům ve prospěch vlastníků jenom tehdy, když vlastníci budou informovaní a pohlídají si to. Spravovat dobře dům je zájmem vlastníků. Právnická osoba SVJ má samozřejmě tyto zájmy plnit. Ale lidé ve výboru nemají zájem plnit zájmy ostatních vlastníků. Ti plní svoje vlastní zájmy, které mohou být ostatním vlastníkům nahony vzdálené.

  Nevím co myslíte odbory členů SVJ. To je dost velké nepochopení. Odbory jsou tu proto, aby hájili zájem zaměstnanců proti zájmu vlastníka. Já chci naopak hájit vlastníky.

  Nebudu zakládat žádné sdružení, které hájí zájmy členů spolků, nebo politické strany. To je hodně zavádějící. Pokud člen spolku, nebo politické strany není spokojen se svým vedením, tak se může pokusit něco změnit a nebo vystoupit a nebýt členem. Vlastník z SVJ vystoupit nemůže. Může ledatak přestat být vlastníkem.

  Vaše příměry vůbec nesedí.

  Magda

  Vložil anonPa (bez ověření), 31. Leden 2017 - 13:49

  Magdo, omlouvám se, už tuto diskuzi nemůžu bez reakce číst – jen k tomuto Vašemu příspěvku:

  „TN, to je naivní pohled. SVJ bude spravovat dům ve prospěch vlastníků jenom tehdy, když vlastníci budou informovaní a pohlídají si to. Spravovat dobře dům je zájmem vlastníků. Právnická osoba SVJ má samozřejmě tyto zájmy plnit. Ale lidé ve výboru nemají zájem plnit zájmy ostatních vlastníků. Ti plní svoje vlastní zájmy, které mohou být ostatním vlastníkům nahony vzdálené.“

  Jsem členem výboru SVJ. Mám zájem plnit zájmy ostatních vlastníků (jsou i mými). Dokonce se snažím i ostatní vlastníky vzdělávat, aby byli v oblasti vlastnictví aspoň trochu informovaní (zištné – pokud aspoň trochu rozumí, moji práci ocení). Možná nedokážete pochopit nebo uvěřit, žádné jiné svoje vlastní zájmy nemám.

  Dříve myslím tento portál sloužil zejména členům výborů, aby si vyměňovali zkušenosti,.. Já tady rozhodně našla dobrých rad hodně. Teď většinou čtu, jací jsme zloději, jak usurpujeme vlastníky,..

  Achjoo, je mi smutno a jdu ven na sníh. Ani na moje postesknutí nereagujte a dál kujte pikle, abyste nám to nandali.

  Pavla

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".