Náklady za soudní spor... se rozpočítávají jak?

Vložil a co takhle (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 2:02 ::

Bylo jedno SVJ kde žalobce (SVJ) prostřednictvím statut. orgánu žaloval neúspěšně člena SVJ. Předpokládám, že na náklady na spor si žalobce půjčil ze záloh na příspěvky na správu domu – nevím z čeho jiného by to mohl překlenout.

24 C 43/2017–59, okr. soud v Liberci
20. O nákladech řízení ve vztahu mezi jeho účastníky rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o. s. ř., kdy ve věci zcela úspěšné žalované přísluší náhrada nákladů řízení potřebných k účelnému bránění práva proti žalobci. Tyto nákla…

Může žalobce hradit náklady na spor ze záloh na příspěvky nebo si má a musí na shromáždění nechat schválit předem zálohu náklad na spor?

Je při konečném zúčtování (kdy se SVJ již nechce nebo nemůže soudně své pochybení protahovat, výše uvedený náklad na spor nákladem „na správu domu“ anebo jde o „vlastní správní činnost“ dle §1180/2 NOZ a musí být rozvržen „na každou jednotku stejně“?

Žalovaná byla úspěšná ve sporu o zaplacení (mimo jiné) záloh na služby (nedostala splatné vyúčtování). Ze zák.67/2013 jí plyne právo uplatnit sankci. Pokud ji žalovaná bude vymáhat, příkladně zápočtem – jak se bude sankce rozúčtovávat – principem dle §1180/2 NOZ nebo podílem na spol. částech?


Výsledkem sporu zabedněných ovcí, je usnesení bod 3) – kde již ovce usnesly, že kterémukoli vlastníkovi budou poskytovat veškeré podklady k seznámení.

Z dokumentů v OR také plyne, že volba nahradit advokáta Adámka advokátem Havelkou (který prohrál spor 24 C 43/2017–59) byla UELKÁ chyba. Má advokát nějakou odpovědnost za meritorní podstatu sporu (tzn. za rady jak ve sporu postupovat)?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tomas 22, 27. Srpen 2020 - 10:29

  Psal jsem tu o soudním sporu, kde SVJ „utrpělo výhru“

  Píši „utrpělo“ protože náklady na elitní právníky ve sporu o 30.000 Kč rozdílu mezi vyúčtováním (jež bylo předmětem sporu) se vyšplhaly na neuvěřitelných 500.000 Kč a po odečtení „oprávněných nákladů“ je tak SVJ mínus cca 400.000 Kč.

  Nikdo hlasováním neschválil výběr elitního právníka a naopak shromáždění hlasovalo, že chce věc řešit mimosoudně smírem. Předseda a místopředseda výboru to však ignorovali a bez souhlasu shromáždění najali advokátku s v.u. nesmyslnou sazbou…

  a co si myslíte jak to dopadlo? no nijak… kdo by to řešil, vinen je přeci ten kdo nechtěl platit ostatním nízké náklady na TUV..

  takže vaše starosti jsou promiňte, úsměvné…

  Vložil a co takhle (bez ověření), 1. Září 2020 - 1:53

  „…kdo by to řešil, vinen je přeci ten kdo nechtěl platit…“

  No možná je a možná není. To je buřt.

  Mně zajímá jak se ve Vašem SVJ rozúčtuje „utrpěná výhra“. Měl by ji mát každý na svém vyúčtování záloh
  Já třeba mám za to, že „právní služby“ spadají pod zák. 67/2013 …viz. §1/3 „…zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb…“ – z toho plyne, že službou jsou i služby právní přičemž jejich kritérium určuje §1180/2 NOZ

  Mně zajímá co jste udělal konkrétně Vy, abyste dostal svoje peníze nazpět. Co jste udělal???? …mimo lamentování a odevzdanosti. Kolik to stálo Vás?

  Vložil Justitianus, 1. Září 2020 - 16:53

  Pane s podivným nickem „a co takhle“,

  pokud jde o vaše mudrování o právních službách, naprosto se mýlíte. Poskytování právních služeb komukoliv nemá nic společného se službami spojenými s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb..

  Vaše poznámka o jakémsi kriteriu 1180/2 je nesrozumitelná, co jste tím chtěl sdělit?

  Protože jste se ptal na „peníze nazpět“, je zřejmé, že vůbec netušíte co je SVJ a jak funguje. Jde o jednosměrný tunel; astronom by to přirovnal k černé díře. Peníze do ní pouze sypete, ale nazpět nedostanete nikdy nic. Vaše naivní otázka je tedy úsměvná (pokud jste ji vůbec mínil vážně).

  Justitianus

  Vložil a co takhle (bez ověření), 3. Září 2020 - 10:05

  Pan s nabubřelým nickem „Justitianus“,

  si myslí že SVJ je jednosměrný tunel a který s vlastnostmi „černé díry“, do které peníze pouze sype, ale nazpět nedostane nikdy nic. Pak ale není tak chytrý jak se tady čepejří a neměl by být řazen do skupiny která smí hovořit s „dospěláky“.

  Někdy nejen troll „Justitianus“ trpí degenerací paměti, každý si může ověřit: že podstatou vlákna nejsou „peníze nazpět“ ale „Jak se rozpočítávají náklady za soudní spor“ … příkladně „24 C 43/2017–59, okr. soud v Liberci“ – který je o povinnostech dle zák. 67/2013.

  Nestačí ale jen obecnou pravdu plkat jako „tomas 22“
  Náklady na prohraný soudní spor jsou prostě náklady a je jen na majitelích firem (členech společenství) jak si je zaúčtují a z čeho je pokryjí
  ale je nutné rozvést
  z čeho je pokryjí ???
  Tedy pokryjí li se kriteriálním příspěvkem
  • „podle podílu“ (smyšlenka trolla „Justitianus“ – odkaz na §15 ZoVB) nebo
  • „podle bytu“ (domněnka přispěvatele „25Malý“ – odkaz na §1180/2 NOZ) nebo
  • „podle pachatele“ (odsudek přispěvatele „tomas 22“ – „vinen je ten kdo nechtěl platit“)
  • „všechno vopruzovi Pepkovi Vyskočovi“ (přání několika mých podporovatelů do senátu :))
  • „podle velikosti … velikosti bot, váhy, návětrné strany …apod“
  • „podle podílu plynoucího z nevyúčtování“ – takhle to bude mít zřejmě většina společenství: dementi v SVJ jim způsobí škodu v podobě nákladů za pohraný soudní spor, dementi začnou kvičet že za nic nemohou, vlastníci – bývalí nájemnící a většinou právní analfabeti si na sobě nechají dřevo štípat a tak se spokojí s nějakým mlhavým slibem vzdušných zámků … a nakonec vychladnou a zapomenou.

  Smyšlenky i domněnky pošle na pohřebiště cintů až nějaký ten 2,3..možná až X-tý judikát NS za další desítku let.

  Vložil tomas 22, 3. Září 2020 - 10:12
  1. za závazky SVJ ručí členové dle výše svého podílu.
  2. pokud s tím nesouhlasíte osobně musel byste podat trestní oznámení na výbor, který podle vás nejednal s péčí řádného hospodáře tedy každý člen osobně,
  3. nebo výbor sesadit a nahradit novým a odhlasovat v rámci SVJ vymáhání neschválených výdajů a pak postupovat v dalším soudním sporu se členy výboru, kteří za to odpovídají.

  neučiníte-li ani jedno z výše uvedených, platí bod 1

  Vložil 5 (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 11:53

  Pokud není ve stanovách, že se výběr právníka schvaluje na shromáždění, tak se o tom nehlasuje a prostě se to neschvaluje. Advokátovi nemůže určovat a schvalovat na shromáždění, jakou má mít právě pro vaše svj sazbu. Vy neznáte základní věci, vám není pomoci. Raději mlčte, bude to prospěšnější.

  Vložil tomas 22, 27. Srpen 2020 - 16:48

  Jakého advokáta smí výbor (předseda) vybrat, zato tam ale je do jaké výše smí výbor samostatně přijímat závazky a od jaké částky o výdajích rozhoduje shromáždění. V našem případě 100.000 Kč. Že nikdy nedošlo ke schválení vyšších výdajů na advokáta myslím nemusím psát. Vždy mne pobaví když lidé bez základních znalostí tu „trousí moudro“…

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 10:56

  Při sjednání podílové odměny je odměna advokátovi vyšší než 20 % předmětu sporu pokládána za nemravnou.

  Ve Vašem případě činí náklady (= odměna advokáta) bezmála 17násobek, tj. 1700 %. (O podílovou odměnu zjevně nešlo, ale i tak je možné srovnávat.)

  Vložil tomas 22, 27. Srpen 2020 - 11:13

  no podle mne šlo o klasický tunel, ostatně předražené náklady na právní zastoupení jsou jedním z nejčastějších způsobů tahání peněz…

  Vložil 25Malý (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 6:06

  Náklady na soudní spor jsou typické pro vlastní správní činnost. Soudí se právnická osoba SVJ. Náklady vlastní správní činnost charakterizuje to, že by existovaly i kdyby neexistoval dům.

  Soudní spor není provoz, údržba ani oprava nemovitosti. Je to „úřadování“.

  SVJ musí náklady na spor uhradit podle rozhodnutí soudu, o tom přece nebude hlasovat! Jiná věc je, kde na to vezme peníze. Zpravidla je uhradí z účtu SVJ a neprodleně předepíše vlastníkům vyšší zálohu (možná i jednorázovou). Pak třeba hlasujte o výši a splatnosti zálohy, abyste zachovali finanční likviditu SVJ. Ale to záleží na stanovách.

  Vložil Justitianus, 28. Srpen 2020 - 7:11
  • Pan 25Malý správně uvádí, že „náklady [na] vlastní správní činnost charakterizuje to, že by existovaly i kdyby neexistoval dům“.

  Vlastní správu musí provádět každá právnická osoba, minimálně v tom rozsahu, aby vyhověla zákonným požadavkům: každá právnická osoba musí vést účetnictví, dbát na aktuálnost údajů v rejstříku, dodržovat předpisy.

  Pokud by SVJ vedlo spor např. ohledně zápisu do rejstříku, ohledně bankovního účtu SVJ, ohledně správy daní a poplatků, spor s bývalým členem statutárního orgánu zda byl či nebyl řádně odvolán z funkce – v těchto a obdobných případech by se jednalo o vlastní správu právnické osoby samotné. Náklad na takový spor je nutno podřadit pod náklady vlastní správy.

  Na rozdíl od těchto sporů je však náklad na soudní spor ohledně vyúčtování služeb nutno podřadit pod náklady na správu domu a pozemku. Nejde totiž o vlastní správu právnické osoby samotné, nýbrž o poskytování služeb vlastníkům jednotek v domě na základě soukromoprávního ujednání o správě domu a pozemku (viz prohlášení a stanovy).

  Spor ohledně správy společných částí, nebo spor o poskytování služeb spojených s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb., je nepochybně sporem který se přímo týká hlavní činnosti SVJ. Náklad na tento spor se podřadí pod správu domu a pozemku.

  Justitianus

  Vložil Komentátor (bez ověření), 28. Srpen 2020 - 7:57

  Pojem „vlastní správa právnické osoby samotné“ si pan Justitianus vymyslel, tento pojem nemá žádný zákonný podklad. Z neexistujícího pojmu lze vyvodit cokoliv.

  Vložil Justitianus, 29. Srpen 2020 - 3:45
  • Komentátor napsal: „Pojem „vlastní správa právnické osoby samotné“ si pan Justitianus vymyslel, tento pojem nemá žádný zákonný podklad.“

  Komentátor se mýlí. Nezná zákon a přesto se pokouší diskutovat.

  Pane Komentátore, dám Vám dobrou radu. Nesnažte se míchat do diskuse s dospělými, když netušíte o čem diskutují. A pokud se chcete vyjadřovat o obsahu zákona č. 89/2012 Sb., měl byste si ten zákon napřed přečíst.


  Podle § 338 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že nadace používá svůj majetek (…) k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu. Z uvedeného plyne, že zákonodárce odděluje hlavní činnost právnické osoby od nákladů na vlastní správu právnické osoby.

  Obdobně platí podle § 344 zákona č. 89/2012 Sb., že snížením nadačního kapitálu nelze přímo ani nepřímo krýt náklady správy nadace.

  Podle § 357 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu. Z uvedeného plyne, že zákonodárce jednoznačně odděluje i z účetního hlediska náklady na činnost k naplnění účelu nadace od nákladů vlastní správy nadace.

  Podle § 358 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že nadace je povinna ve výroční zprávě uvést účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace, kde také povinně uvede odděleně přehled nákladů na vlastní správu. Důvod je stejný jako u SVJ: odlišné režimy zdanění u obou druhů nákladů.

  Podle § 403 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že zisk ústavu může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. Zákonodárce opět jednoznačně odlišuje „činnost pro niž byl pstav založen“ od činnosti „vlastní správy“ právnické osoby.

  Z uvedených citátůje zjevné, že zákon č. 89/2012 Sb. se zmiňuje o vlastní správě právnické osoby na více místech. A vždy striktně odděluje vlastní správu (správu sebe sama) od hlavní činnosti právnické osoby a od nákladů na hlavní činnost. Prokázal jsem tedy, že pojem „vlastní správa“ je v zákoně používán na více místech. A výklad tohoto běžného pojmu není nijak obtížný.

  Obdobně podle § 1414 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že správce cizího majetku nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou. Je to logické a správné: správce musí rozlišovat vlastní majetek (a náklady na svou vlastní správu) od majetku beneficienta (a od nákladů na správu cizího majetku).

  V usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008 se soud vyjádřil k pojmu „správa vlastního majetku":

  „Obecně lze dodat, že správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování.
  Ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení."

  Uvedený citát lze samozřejmě použít pro kteroukoliv právnickou osobu, včetně SVJ. Správu sebe sama (včetně správy vlastního majetku) provádí každá právnická osoba, a provádí ji automaticky. V případě, že právnická osoba není schopná vykonávat vlastní správu (správu sebe sama), pak jí soud může jmenovat opatrovníka (§ 165, § 486 až § 488 zákona č. 89/2012 Sb.).

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 29. Srpen 2020 - 5:52

  Nejspíš vás to překvapí, ale vážně není.

  Na rozdíl od nadace nevyužívá cizí, ale výlučně své peníze. O použití svých peněz rozhodují výlučně členové SVJ (spolumajitelé).

  Jde to ještě dál. Pokud SVJ prohraje soud a je povinno do tří dnů uhradit částku z něj plynoucí musí to předseda (členové výboru) učinit bezodkladně bez ohledu na to na jakém účtu mají peníze zaúčtovány.

  Jde v podstatě o účetní záležitost A já vám už několikrát psal,ať se nemícháte do věci, kterým nerozumíte.

  Náklady na prohraný soudní spor jsou prostě náklady a je jen na majitelích firem (členech společenství) jak si je zaúčtují a z čeho je pokryjí.

  Vložil * (bez ověření), 29. Srpen 2020 - 6:38

  Podívejte se na nařízení vlády. Vláda úplně nesmyslně nařídila, že do vlastní správní činnosti patří náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku. Vždyž se ty služby týkají správy majetku vlastníků, ničeho jiného. Netýkají se žádné vlastní správy právnické osoby. Nikdo se nejde k právníkoi radit, jak má spravovat skříň ve které jsou šanony nebo počítač, který většina svj vůbec nevlastní. No a nyní se podívejte na znění zákona, přidejte k tomu nařízení vlády a ještě k tomu přimíchejte vykladče zákonů a pak soudce. A máte totální chaos, ve kterém se nikdo nevyzná. Přitom ve skutečnosti jde jenom o buzeraci, protože to stejně všechno zaplatí vlastníci a je každému fuk, do jakého šuplíku se to zařadí, stejně na to musí přispět. Jak jinak by na to měl přispívat, když ne podle svého podílu? To je buzerace lidí, nic jiného. Co by celá ta mašinérie dělala, kdyby navytvářela takové blbiny. Zjistilo by se, že je zbytečná a to nejde připustit.

  Vložil Justitianus, 29. Srpen 2020 - 12:08
  • Pane *, napsal jste: „Vláda úplně nesmyslně nařídila, že …“

  Podotýkám, že vláda se sice snažila nařídit, ale má to stejnou právní váhu jako kozí pšouk. Cituji zmocňovací ustanovení k nařízení vlády č. 366/2013 Sb.:

  89/2012 Sb. § 1222
  Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. 
  1. Jediné co zákonodárce nařídil kogentním způsobem je způsob výpočtu podlahové plochy bytu – ovšem to se použije pouze pro jednotky(2012). Nikoliv pro domy vzniklé od roku 1994 do 31. 1. 2013.
  2. Bezpochyby dispozitivní je určení společných částí; platí tedy to, co máte uvedeno v prohlášení (vlastníka budovy). Pouze pokud by prohlášení bylo vadné a mlčelo o některé části domu, použilo by se podpůrně nařízení vlády.
  3. Fantasmagorie uvedená v nařízení vlády o správních činnostech je částečně nepoužitelný blábol a nikdo se tím řídit nemusí – jde totiž bezpochyby o dispozitivní část NV.

  K bodu č. 3 podrobněji:

  Autoři nařízení vlády (ouředníci z MMR) zjevně netušili co znamená „vlastní správa právnické osoby“ (správa právnické osoby samotné). A tak si vymysleli seznam, který připomíná jak pejsek s kočičkou pekli dort. Přidali tam všechno, a pak je bolelo břicho..

  V § 8 písm. c) tito ministerští Ajnštajini nesprávně zařadili do správy domu a pozemku to, co jednoznačně spadá pod vlastní správu právnické osoby: vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky.

  A naopak v § 17 sepsali nesmyslný seznam toho, co prý patří pod vlastní správu právnické osoby SVJ. To je ovšem vadný seznam, viz Čapkova zvířátka. Jediná položka, která je v tom seznamu zcela správně, je „náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek“. Vše ostatní jsou buď přímé a nepřímé náklady převážně na hlavní činnost, nebo jde dokonce (písm. b)) o náklady na poskytování služeb spojených s užíváním bytů! To nemá s vlastní správou právnické osoby žádnou souvislost.

  A pokud jde v § 17 o náklady na právní služby, je třeba rozlišit čeho se spor týká. Pokud jde o spor týkající se správy domu, provozu technických zařízení domu, pojištění domu a poskytování služeb – v tom případě jde o náklad na správu domu v širším smyslu. Nejedná se o náklad na vlastní správu právnické osoby! Už jsem to vysvětlil v odpovědi pro pana Malého.

  Ostatně domnívám se, že veškeré náklady SVJ mají být rozpočítány podle spoluvlastnických podílů. Je to logické a jednoduché. Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů žádný jiný způsob rozúčtování neznal. Můj názor: kašlete na zpackané nařízení vlády.

  Justitianus

  Vložil Pamětník (bez ověření), 3. Září 2020 - 15:53
  V § 8 písm. d) „ministerští Ajnštajini“ zařadili do správy domu a pozemku toto
  uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek
  V § 8 písm. f) „ministerští Ajnštajini“ zařadili do správy domu a pozemku toto
  výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek
  V § 1180 odst. 2) „poslanečtí Ajnštajini“ uzákonili
  Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na PODOBNÉ náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně

  Vlastní správní činnost (§1180/2 NOZ) je uvedena v §8/a nař. vl. 366/2013. Formulace „PODOBNÉ náklady“ pro blbečky znamená, že jde o DISPOSITIVNÍ seznam činností. Pro blbečky coby tvrdili že slovo „PODOBNÉ“ neznamená dispozitivnost, pak se v §8 NV 366/2013 píše „… se rozumí ZEJMÉNA“. To je opět klausule dispozitivnosti… která v tomto případě není potřeba, když tu máme §8/f NV který nekonfliktně uvádí, co je tou „vlastní správní činností“ z hlediska správních činností. Zjevně to bude i vedení sporu ohledně vyúčtování, protože jde o „…uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek…“. A venkoncem „ZEJMÉNA“ značí, že lze nalézt jiné náklady PODOBNÉ „vlastní správní činnosti“. Pro blbečky: PODOBNÉ, tzn. nikoli jen ty dle §8/a!

  Já rozumím tomu, že za tento překrutný výklad, jsa inspirován Lake-pohrobkem perlícím též jeho argotem, tu na mne někdo nakydá špínu, zove mne sokolíkem či udělá mne nedospelákem … ale chtěl bych vidět ten NS-senát který těmto harakiristickým vyplodům Mrakomora dá za pravdu. Zatím jde jen o osobní právní názor Mrakomora proti všem. Takže dobrý je tak pro kecání v zatuchlém školním kabinetu.

  Vložil Justitianus, 3. Září 2020 - 16:40

  Patříte k těm, kdo nejsou schopni rozpoznat co je správou právnické osoby samotné a co je správou cizího majetku. Pak Vám ovšem není pomoci.

  Zákony jsou totiž psány pouze pro osoby s rozumem průměrného člověka (§ 4 zákona č. 89/2012 Sb.). Ti ostatní potřebují opatrovníka.

  Justitianus

  P.S. Jsem rád, že se shodujeme v tom, že nepochybně dispozitivní je § 1180 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Rovněž se shodujeme v tom, že dispozitivní je i ten zmatený seznam činností, naplácaných bez ladu a skladu v § 8 a § 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. Takže se tím nesmyslem nemusí nikdo řídit. Souhlasím s Vámi naprosto!

  Vložil * (bez ověření), 29. Srpen 2020 - 6:55

  Svj pošle dopis Frantovi Vomáčkovi, že neuhadil platby za dva měsíce a dopisem jej vyzve, aby dluh uhradil. Co dělá, když tento dopis pošle? Dělá vlastní správu právnické osoby nebo správu majeteku vlastníků? Jak by mohlo zasláním dopisu Frantovi dělat správu právnické osoby, tedy vlastní správu? Chápete tu absurditu?

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 7:54

  Řekněme, že SVJ nic neuhradí. Předsedsekyně (předseda ? .. s.r.o.) řádně odstoupila. Nastoupí exekutor ? Pokud ano, co bude předmětem exekuce ?

  Vložil . (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 8:03

  Účet, obstaví se účet. Když tam nebude dost peněz, tak dům i s vaším bytem. Co jiného se domníváte, že bude předmětem exekuce? Když obstaví účet, tak nemůžete nic platit, žádné zálohy ani faktury a už to jede. Pak se zahojí všichni.

  Vložil .. (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 8:08

  Exekutor nejprve vymáhanou částku zvýší na několikanásobek. Pak začne vymáhat svoji „odměnu“. Potom úroky. I při splácení úroků se může stát, že vymáhaná částka stále poroste.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 8:27

  Příklad z praxe by nebyl ?

  Vložil . (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 7:31

  Pane Malý, náklady na soudní spor zaplatí vždycky vlastníci a to jak ten co prohrál, tak i ten vyhrál, ať si ten spor zařadíte kamkoliv. Když se soudíte o zásadní věc, tak je to pochopitelné. Lidi se ovšem soudí kvůli blbinám a dělají si naschvály. To platí o členech výboru i ostatních vlastnících. Lidi nejsou schopni normálně komunikovat, dělat kompromisi, nejsou schopni pochopit, že i majitel jiného bytu má taky svá práva, nejsou ochotní si přečíst stanovy ani zákon a když si ho přečtou, tak stejně prosazují svoji verzi. Hlava, nehlava a výsledek je jaký je. Platí to pro všechna společenství, výjimky jsou vzácnost. A tak si v tom hezky žijeme, protože zákon je přímo přiblblý. Je nejasný, každý si ho může vykládat jak chce, soudce nevyjímaje a vítězí vždycky výklad nejpodivnější­.Vítězí to, co by jste nikdy nečekal, vítězí to,co by vás ani ve snu nenapadlo. Takže když podáváte žalobu, můžete se sice domnívat, že jste v právu, ale realita vás tvrdě posadí na zadek.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 27. Srpen 2020 - 18:04

  Milej „tečko“. Nevšiml jste si, že jsem reagoval na obsah dotazu. Ale vy z toho děláte rozhořčený novinový článek o něčem jiném. Já o koze, vy o voze…

  Ke sporům s SVJ: Zkuste najít mé příspěvky, kde jsem mimo jiné několikrát varoval před soudním sporem. Spor s SVJ zpravidla nemá vítěze, ale spíše dva poražené (defeat/defeat).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".