Kuriózní názor na vytápění domu

Vložil Justitianus, 25. Únor 2020 - 2:57 ::


V jiné diskusi byl zveřejněn text, plný omylů a nepravd. Nejde o test k přijímací zkoušce na právnickou fakultu („najděte 10 zjevných chyb“). Nejde ani o parodii, jak byste si snad mohli myslet. Diskutující mínil svá tvrzení naprosto vážně; kvůli svým „neobvyklým“ názorům již prohrál statisíce korun v předem ztracených soudních sporech. Podívejme se v čem je problém. Cituji:

 • „SVJ nesupluje žádného vlastníka. SVJ je právní subjektivitou správce. To znamená že v právním postaveni je nížeji než vlastník. Pokud máte dle § 1175 OZ právo svobodně spravovat váš byt, pak rozhodnutí o službách v jednotce naleží vlastníkovi, nikoliv shromáždění. Dle zákona o službách je SVJ poskytovatelem a vlastník jednotky příjemcem služby. Ujednání dle tohoto zákona musí mít písemnou formu. V zákoně o službách je jasně zakotveno že všechny služby v domě jsou založeny na dodavatelsko odběratelském principu stvrzené ujednáním. Váš názor, že mi SVJ teplo nedodává, nebo že jsem nemohl vypovědět dodávky tepla z důvodu neexistující smlouvy, je absolutní nesmysl.“
  Vložil P. Paluška (bez ověření), 23. Únor 2020 – 7:55

K tvrzení že SVJ je v právním postavení nížeji než vlastník [jednotky]:
To není pravda. Problém je v tom, že autor citovaného textu neví kdo je vlastníkem domu a pozemku. Není to jednotlivý vlastník jednotky Paluška! Vlastníkem domu a pozemku je plurální vlastník, to jest všichni vlastníci domu a pozemku dohromady. Mezi nimi navzájem se uplatňují spoluvlastnické vztahy, včetně povinnosti vlastníka jednotky podřídit se většinovému rozhodnutí. SVJ je nepochybně „nížeji“ než plurální vlastník domu. SVJ se ovšem nemusí bavit s panem Paluškou. Jeho názory a přání jsou pro SVJ bezvýznamné. SVJ je povinno řídit se usnesením shromáždění – to je projev vůle plurálního vlastníka a zároveň rozhodnutí nejvyššího orgánu SVJ.

K tvrzení že rozhodnutí o službách v jednotce naleží vlastníkovi [jednotky], nikoliv shromáždění:
I toto je nepravdivé tvrzení. Rozhodnutí o rozsahu služeb svěřuje Občanský zákoník shromáždění (pokud to není uvedeno již v Prohlášení), k tomu viz § 1208 písm. e). Shodně i zákon o službách č. 67/2013 Sb. uvádí ve svém § 3 odst. 2, že o rozsahu služeb rozhodne společenství. Ke sjednání nějaké individuální smlouvy s jednotlivým vlastníkem jednotky by SVJ muselo mít souhlas nejvyššího orgánu – shromáždění. Jednotlivý vlastník jednotky má ohledně rozsahu služeb pouze právo přizpůsobit se rozhodnutí většiny, nebo prodat byt a odstěhovat se.

K tvrzení že ujednání dle [zákona o službách] musí mít písemnou formu:
To samozřejmě není pravda. Právní jednání může nastat třemi způsoby: facere (činit), omitere (nečinit), pati (strpět). Jestliže snad v domě neexistuje výčet služeb, které poskytuje SVJ, pak je třeba přihlédnout k tomu rozsahu služeb, který byl až doposud v domě poskytován. Takový rozsah služeb se považuje za platně ujednaný. Vlastníci jednotek projevili svou vůli konkludentně (nevýslovně, mlčky), ale jednoznačně a určitě: svým jednáním (přijímali služby a platili za ně) svou nečinností (neohradili se proti tomu) a svým strpěním (nechali si služby poskytovat).

K tvrzení že SVJ dodává teplo (a že opačný názor je „absolutní nesmysl“):
Opět nepravda způsobená totální neznalostí zákona a základních pojmů! SVJ teplo opravdu nedodává: k tomu by musel být u každého bytu jediný vstup tepla osazený stanoveným měřidlem (kalorimetrem) na vstupu do jednotky. SVJ by pak bylo povinno jako dodavatel sjednat individuální smlouvy s odběrateli tepelné energie podle energetického zákona (podle právního stavu v r. 2012, kdy celý spor započal). Takový stav však v domě pana Palušky není a nikdy nebyl. V domě je jedno společné vzájemně propojené odběrné tepelné zařízení s indikátory na radiátorech. (Viz též § 2 písm. b vyhlášky č. 372/2001 Sb..) SVJ dodává něco jiného nežli tepelnou energii podle energetického zákona: SVJ jako poskytovatel dodává službu „vytápění“ příjemcům této služby podle zákona o službách. (Proto se v zákoně č. 67/2013 Sb. nepíše nic o rozúčtování či vyúčtování tepla, nýbrž dočtete se tam pouze o rozúčtování a vyúčtování služby „vytápění“ a služby „společná příprava teplé vody pro dům“.)


Závěr:
Službu „vytápění“ není možné ze strany vlastníka jednotky jednostranně „vypovědět“ ani odříci. Zákon o službách č. 67/2013 Sb. uvádí v § 3 odst. 2, že ve věci sjednání služeb je platné buď ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem služby, nebo rozhodne splečenství. V domě pana Palušky však neexistují žádná dvoustranná ujednání (smlouvy) mezi SVJ a jednotlivými vlastníky jednotek – takže jediná legální možnost jak změnit některou službu je většinové usnesení shromáždění. I v tomto případě platí, že takovému řádně přijatému usnesení se menšinoví vlastníci musí podřídit (kromě případu, kdy by výpadek služby zasáhl do samé podstaty vlastnictví jednotky tím, že by omezil nebo znemožnil užívání jednotky). To vše vyplývá z podstaty spoluvlastnických vztahů.

Pro SVJ je partnerem pro rozhodování o domě plurální vlastník domu a pozemku, nikoliv vlastník jediné jednotky, pamatujete?

Poslyšte, nedivím se vůbec tomu, že autor úvodního citovaného textu prohrává všechny své soudní spory. Jeho svérázné „výklady“ právních předpisů nemohou mít jiný výsledek. A prý hodlá pokračovat, takže se asi dočkáme dalších dílů seriálu.

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 25. Únor 2020 - 18:38

  Dobrý den Justitianusi. Vy jste si kvůli mě založil nové vlákno. To mě těší.

  § 1189 OZ (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky…… To znamená Justitianusi, že rozhodnutí o službách v jednotkách vlastníků náleží vlastníkům. Rovněž shromáždění může hlasovat pouze ve věcech, které nenáleží vlastníkům jednotek. Svj není žádný plurální vlastník. Kam na ty výrazy chodíte? SVJ je dle OZ právní subjektivitou správce, žádný vlastník! Justitianusi ve svých příspěvcích si nevymýšlejte a pište pravdu. SVJ nemá žádný záznam o tom, že by v domě cokoli vlastnilo.

  Dle OZ nemá SVJ žádnou pravomoc rozhodovat o rozsahu služeb. SVJ může dle OZ rozsah služeb pouze schválit. Už jsem Vás na to upozorňoval v druhém vlákně.

  V §1 zákona o službách je jasně zakotveno, že veškerá ujednání dle tohoto zákona musí mít písemnou formu. Vy asi neumíte číst když tvrdíte opak.

  SVJ jsou dle EZ dodavatelé, najděte si to. Dodávka tepla vlastníkům, je za strany SVJ dodavatelsko odběratelským vztahem. Takový vztah se dá kdykoli vypovědět.

  Někdo mě v tom druhém vlákně nazval anarchistou, ale co tady předvádíte Vy s Krupem, tak to je anarchie na kvadrát. Vaše názory jsou v příkrém rozporu se základní listinou práv a svobod.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 25. Únor 2020 - 21:11

  Celkem žasnu, netuším ale co někoho vede k nápadu „odpojím si radiátory, nebudu platit a vytápění si zajistím sám“. Jak toho chcete v bytovém domě docílit, aby k vám „nešlo“ teplo z okolních jednotek (které toto teplo odebírají od dodavatele tepla a platí za něj) ? Už vám někdo řekl, že když chcete takovou „samostatnost“, tak se stačí odstěhovat do vlastního domu? (ideálně úplně samostatně stojícího, už v řadových domech je prostup od a k sousedům).

  Vložil Tobias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 20:30

  Pane Paluško,

  co ještě může vlastník bytu „vypovědět“ (= přestat hradit)? Také rád ušetřím.

  Vložil Misme, 25. Únor 2020 - 19:45

  Pane Paluško, pokud by vaše SVJ bylo dodavatelem tepelné energie dle EZ jak píšete, pak by, domnívám se (možná chybně), muselo mít licenci ERÚ. Opravdu vaše SVJ licenci ERÚ má?

  Vložil AsiTak, 25. Únor 2020 - 23:42

  Dodávka tepla je obchodní činnost pořízení zboží tepla v jednotkách MJ. Služba teplo je služba, která se projeví u příjemce služby jako „tepelná pohoda“ jako vytápěná bytová jednotka na teplotu x Co v době od – do. Když je v bytě zima uživatel reklamuje u dodavatele služby nedostatečnou „tepelnou pohodu“, tj. službu a ne málo dodaných MJ tepla. SVJ nakoupené teplo spotřebuje jako produkční činitel vytváření produktu „služby tepla“. Cena dodaného MJ tepla do „služby tepla“ je zároveň měřítkem ceny produktu „služby tepla“.
  Příklad: produkt služba „masáž THAI 1 hod.“ má produkční vstupy které jsou potřebné pro vytvoření služby: živá lidská práce, fyzické působení maséra (masírování) na odběratele služby, čistý ručník a prostěradlo, masážní gel. Vstupní náklady služby je hodinová mzda maséra (včetně příslušenství), náklad praní ručníku a prostěradla a cena potřebného množství masážního gelu. Dodavatel služby zaměstnáním maséra, nákupem služby praní a nákupem zboží masážní gel vytváří službu „masáž THAI 1 hod.“. Konzument masáže hradí cenu služby dle stanovené ceny „masáž THAI 1 hod.“ a nemá možnost z této služby uzavírat dohodu na odběr jen některého vstupního činitele produktu služby.
  Obdobně SVJ jako poskytovatel „služby tepla“ spotřebovává nakoupené teplo do služby jako produkční vstup a nezprostředkovává a ani neprodává jako zboží teplo dalším odběratelům vlastníkům jednotek. Z uvedených je jasný že vlastník jednotky nemůže zasahovat do produkčního procesu a nemůže rozhodovat o vstupní složce tvorby produktu „služby tepla“.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2020 - 10:37

  Pane AsiTak, být Vámi, nezaváděl bych nová označení která nelze dohledat v žádném právním předpisu. Působí to jedině zmatek. Služba o které píšete není v žádném zákoně uvedena pod Vaším fantazijním označením „služba tepla“.

  Podle zákona č. 67/2013 Sb. existuje například „služba vytápění“, „služba centralizované poskytování teplé vody“ a „služba dodávka tepla“.

  Pokud jde o dodávku tepla, jde v oblasti SVJ o velmi výjimečný jev. Pro zajímavost uvádím, že z celkového počtu 68094 SVJ v České republice má platnou licenci na rozvod tepelné energie pouze jedno SVJ. Licenci na výrobu tepelné energie má také pouze jedno SVJ. Viz http://www.eru.cz/…avac-licenci (stav ke dni 26.02.2020). Tyto licence uděluje Energetický regulační úřad.

  Mimochodem, toto jediné SVJ není ve městě Most či v okrese Ústí nad Labem. Je tedy jisté, že SVJ v domě pana Palušky žádné teplo nikomu nedodává.

  Justitianus

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 10:47

  „má platnou licenci na rozvod tepelné energie pouze jedno SVJ“

  SVJ pro provoz domovní kotelny licenci nepotřebuje.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 26. Únor 2020 - 10:59

  „SVJ pro provoz domovní kotelny licenci nepotřebuje.“ – to sice ne, ale domovní kotelna neslouží na dodávku tepla konečnému spotřebiteli… typicky slouží práve na zajištění „vytápění“ a ohřevu teplé užitkové vody – a to je něco jiného, než dodávka tepla (spadající pod licenci ERÚ).

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 10:46

  Existují služby teplo na vytápění a teplo na ohřev vody.

  Je to jedna služba, nebo dvě služby?

  Vložil Krupp, 25. Únor 2020 - 8:01

  Smlouva by musela obsahovat i cenu tepla. (Platí to i pro všechny ostatní služby) Cena tepla ani ostatních služeb však sjednána není a ani být nemůže. Jirka

  Vložil Tobias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 16:45

  „Smlouva by musela obsahovat i cenu tepla.“

  Odkud to plyne?

  Vložil Krupp, 25. Únor 2020 - 18:05

  Zkuste přečíst energetický zákon. Jirka

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 2:00

  EZ se mě netýká.

  Vložil anonim (bez ověření), 25. Únor 2020 - 15:21

  Není pravdou, že při uzavřené smlouvě o dodávce teplonostného média, není udána cena za 1Gj/m3.

  Pokud ve Vašem společenství není uzavřena smlouva o dodávce teplonosného média pane Kruppe, tak může být uzavřena se správcem na základě smlouvy o správě ?

  anonim

  Admine nemazat.

  Vložil Krupp, 25. Únor 2020 - 15:42

  Anonime nerozumím dotazu. Jakou smlouvu myslíte? Jestli myslíte smlouvu mezi SVJ a dodavatelem, tak samozřejmě všechny náležitosti mít musí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".