krbová kamna v bytě

Vložil Věra Brůhová, 12. Únor 2022 - 7:00 ::

Jako majitel bytové jednotky se dvěma sklepními prostory. v bytovém domě s osmi byty v jednom vchodě (dům se dvěma vchody) z roku cca 1960 kde většina bytů je stále nájemních, jsme na správu našeho SVJ poslali požadavek schválení připojení krbových kamen na peletky nebo dřevěné eko brikety pro občasné přitápění, s informací že si sami zaplatíme revizi , čistění a případnou opravu spalinové cesty příslušné k našemu bytu ve stávajícím vícenásobném komínu.

Správa společnosti a našeho SVJ nám sdělila zamítavé stanovisko z důvodu že ve všech bytech správy společnosti v minulosti ( kdy byly všechny byty jen k pronájmu) bylo schváleno vytápění plynovými topidly a že v současnosti není zájem způsob vytápění měnit z důvodu znečistění ovzduší ve městě( v okolí našeho domu je běžná zástavba rodinných domů kde není nařízený jen určitý druh vytápění) a možného nepořádku a požární bezpečnosti ve společných prostorách bytového domu. Žádný písemný doklad nám nebyl předložen, Kdo všichni s tím musí souhlasit, že si my v svém soukromém bytě pozměníme způsob jeho vytápění, je správné že čistění a revize v komíně si budeme platit sami ? Děkuji za odpovědi. Věra.

  • komín

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 12. Únor 2022 - 10:16

Mýlíte se. Správu SVJ vykonává samotná právnická osoba SVJ. Neexistuje žádný jiný „správce SVJ“.

  • „Obecně lze dodat, že správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení.“ Tak judikoval Nejvyšší soud (sp. zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008), a platí to pro všechny právnické osoby.

A pokud existuje SVJ, pak se ze zákona stalo osobou zajišťující správu domu. Se všemi podněty, dotazy a návrhy se obracejte na SVJ, pokud ve stanovách není určený odlišný postup.

Neuvedla jste ovšem to nejdůležitější.

Co je uvedeno ve stavební dokumentaci budovy a v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby o způsobu vytápění budovy a bytů? Co je uvedeno v prohlášení o způsobu vytápění budovy a Vašeho bytu? Jaký je současný skutečný způsob vytápění budovy a bytů? Co říká prohlášení vlastníka budovy o komínech, a speciálně o komínu na který se chcete napojit? Je v rámci správy domu uvedena někde služba „čistění komínů“? Například ve stanovách? Z jakého důvodu jste se obrátila na správní společnost a nikoliv na SVJ?

Justitianus

Vložil Věra Brůhová, 13. Únor 2022 - 10:41

Dobrý den, Chtěli jsme znát stanovisko SVJ ohledně stavu spalinové cesty v komínu u našeho bytu. S naším dotazem jsme se proto obrátili na předsedu našeho SVJ, ale vyjádření se nám dostalo od správní společnosti která spravuje všechny nájemní byty v bytových domech u nás v obci. Náš předseda SVJ je tak i pověřený správce majitele všech nájemních bytů!? V době výstavby a kolaudace našeho bytového domu byli komíny jeho součástí pro možnost vytápění bytů pevnými palivy, ke každému bytu byla přidělena spalinová cesta se vstupem z bytu přes zděř ve vícenásobném zmiňovaném komínu, tak i tedy je součástí k našemu bytu, v současnosti jsou vstupy z bytů do komínů zrušeny, a komín je tedy mimo provoz, komíny jsou součástí společného majetku SVJ jsou stále pravidelně revidovány . V ročním vyúčtování ve fondu oprav našeho SVJ je platba za revize uváděna. V současnosti je schváleno všechny byty tedy i ten náš vytápět různými plynovými topidly, (wafky pod okny nebo plyn. Kotle), některé komíny jsou pro to vyvložkovány nerezovími vložkami. Zmiňovaný komín u našeho bytu ale není vyvložkovaný a tak k němu není napojené v současnosti žádné topidlo. Při našem obnovení využívání spalinové cesty k bytu si tedy budeme platit sami pravidelné čistění a údržbu komeníkem sami? Děkuji .Věra.

Vložil Justitianus, 13. Únor 2022 - 16:42

Paní Brůhová, Děkuji Vám za upřesnění.

Napřed drobná poznámka: Není pravdivý názor, že „náš předseda SVJ je tak i pověřený správce majitele všech nájemních bytů“. Předseda SVJ je pouze předsedou SVJ. Smluvní (pověřený) správce je pouze správcem; ovšem nikoli správcem bytů! Je správcem společných částí domu, a to na základě soukromoprávní smlouvy sjednané se SVJ.


Pokud jde o komín, zapojení nového spotřebiče nic nebrání. Postačí když si objednáte/zajistíte „revizi před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty“ podle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 34/2016 Sb.. Zda bude nutné vyvložkování – to Vám sdělí revizní technik. (Toto si budete hradit sama.)

Nechápu proč vaše SVJ utrácí zbytečné peníze za naprosto zbytečné pravidelné revize komínů. Ty není zapotřebí provádět pravidelně. Nepředepisuje to žádný celostátně účinný právní předpis.

Naopak kontrola a čistění používaných komínů se musí provádět: čistění 2× za rok, kontrola kominíkem 1× za rok. Jestliže SVJ neposkytuje tyto služby, pak se o to musí postarat každý uživatel komínu na vlastní náklad (čistění je možné svépomocí).

Justitianus

Vložil Dušková (bez ověření), 26. Březen 2022 - 19:28

Dobrý den, zajímalo by mne, jak by probíhalo rozúčtování tepla? Předpokládám, že topite plynem a máte v bytě na radiatorech měřáky. Jak je to při kombinovaném topení? Děkuji za odpověď

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".