Kamerový systém

Vložil Alenka Malá (bez ověření), 15. Březen 2011 - 14:34 ::

Prosím o následující radu.

V domě chceme osadit kamerový systém, který tam nikdy před tím nebyl. Je to tedy nejspíš modernizace, a tak bych ráda věděla, zda je v tomto případě nutný 100% souhlas všech vlastníků.

Dále se jedná o zásah do soukromí jednotlivých vlastníků, proto nevíme,jestli náhodou osazením neporušíme zákon na ochranu osobnosti.

Předem děkuji za rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon (bez ověření), 15. Březen 2011 - 17:15

  Dost lidí tu plácá nesmysly. Tedy shrneme si to:

  1. Asi určitě chcete nahrávat – potřebujete registraci u úřadu jak psali jiní.
  2. Asi to bude stát nějaké peníze – investici schvalujte dle svých stanov.
  3. Dle zákona je potřeba souhlas všech pokud kamery zásadním způsobem zasáhnou do soukromí. Vykládat zákon může pouze soud. Bohužel tuto pravomoc si naprosto nesmyslně přivlastňuje i úřad pro ochr. os. údajů – snaží se diktovat kde je to malý a kde zásadní zásah do soukromí. Pokud se nebojíte riskněte instalaci dle svého uvážení, ve výsledku o tom jak moc zasahujete do soukromí rozhodne právě a pouze soud a ne názor nějakého úředníčka co chrání osobní údaje.
  4. „Souhlas všech obyvatel domu“ nelze v principu NIKDY splnit, možná tak u domku s 5 obyvateli kam NIKDY NIKDO nechodí. V reálu hrozí toto:
  1. Kdo je obyvatel domu? Majitel bytu, nájemník, prodavač v obchodě, ..?
  2. Majitelé se můžou měnit každý měsíc. Nainstalujete kamery za 100 tisíc a za měsíc vám někdo souhlas odvolá.
  3. Co souhlas návštěv, doktorů, listonošek, atd?

  Tedy vemte rozum rozum do hrsti a nevšímejte si těch nesmyslů co tu někdo píše. Buď se nebojíte a kamery nainstalujete nebo se bojíte a pak 100% souhlas (koho vlastně?) NIKDY neseženete!

  Předseda

  Vložil J.K.1 (bez ověření), 15. Březen 2011 - 19:55

  Předsedo, nesmyslem je riskovat pokutu 10 mega. Ne že bych souhlasil s výkladem předsedy ÚOOÚ Igora Němce, známým zdodějem ochranných známek, ale bohužel velmi často se vyskytují v SVJ jedinci jako je „jardaparda“ a na problém je zaděláno. Taková individua třeba jen pošlou udání a když to výbor prohraje (velmi pravděpodobné), tak má individum o radost postaráno. Protože výbor nepostupoval s řádnou péčí bude hradit jak pokutu tak možná i instalaci nepotřebných kamer. Takže prosím neplácat nesmysly.

  Vložil anon (bez ověření), 15. Březen 2011 - 21:27

  Nikoho nenabádám k ničemu. Uvedl jsem jasně dvě možnosti.

  1. Instalovat kamery bez souhlasu všech – zde nesmyslně uvádíte nějakou odpovědnost výboru za nějakou pokutu ale budiž. Pokud SVJ získá řádnou registraci výbor nic nezanedbal. Soud přesto může SVJ prohrát ale za to přeci výbor nemůže pokud zajistil řádnou registraci. Registrací kamer bez souhlasu všech asi bude dost, rozhodně existují.
  2. Sehnat souhlas všech. Jasně jsem uvedl že toto NELZE a pokud existuje registrace na základu tohoto souhlasu VŽDY platí to samé co v bodě 1 – hrozí žaloba nového vlastníka, nájemníka (může se měnit 3× týdně), návštěvy, atd atd..

  Pokud by se všichni báli pokuty kamery nejsou NIKDE přitom reálně je spousta SVJ s kamerami. Uvědomte si všichni laskavě že risk pokuty je v případě 1 a 2 naprosto ale naprosto shodný. Žalobu může podat kdykoliv kdokoliv a výrok soudu nebo toho dementního úřadu NIKDO nepředpoví.

  Takže je to na vás. Já jen radím – řádně registrujte ale individuí hrozících soudem se nebojte. Většinou se ti lidé shodují s těmi proti kterým mají kamery bojovat!

  Předseda

  Vložil PXE (bez ověření), 16. Březen 2011 - 8:26

  nevím, jestli vědomě, nebo nevědomě, nicméně v zákoně stojí toto

  Trestný čin: Neoprávněné nakládání s osobními údaji – § 180 trestního zákoníku, hlava II. (trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství)

  Definice, skutková podstata a sankce:

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  Registrace u ÚOOÚ není požehnáním ke spuštění kamerového systému se záznamem, je povinností při splnění dalších požadavků a 100% souhlas všech obyvatel domu (ne jen vlastníků jednotek) starších 18-ti let tímto požadavkem je. Od návštěv a opravařů … atd. se souhals nevyžaduje, tam je nutné vyvěsit oznámení, že je objekt monitorován kamerovým systémem a je zde nutné přesně definovat, kdo je správce záznamu! Nemaťte lidi!

  Vložil anon (bez ověření), 17. Březen 2011 - 7:34

  A ještě vám naložím. V nekonečných diskusích o sledování počtu osob v bytě např. kvůli hrazení nákladů na služby se podle mě jednoznačně došlo k závěru že NEEXISTUJE definice osoby v bytě. V zákoně zatím není a neslyšel jsem o jediném SVJ kde by si tu definici přesně zavedli.

  Ale vždyť přeci úplně stejný problém je u souhlasu s kamerami!

  KDO JE „OBYVATEL DOMU“ který musí souhlasit s kamerami? Majitel co bydlí ve Švýcarsku? Nájemník co obývá byt jednou ročně na vánoce když přijede na vánoční trhy? Přítel nějaké slečny docházející pravidelně na každý víkend? Dítě? Prodavačka v obchodě v přízemí? Uživatel garáže v domě? Jak někdo ověří platnost seznamu kdyby se tam měl psát např. každý nájemník? Kde je jejich seznam? Jediný prokazatelný seznam je seznam MAJITELŮ.

  Znovu opakuji že požadavek na 100% souhlas OBYVATEL DOMU je NESMYSL už jen proto, že to nemá definici (vyveďte mě z omylu a rozklíčujte všechny mnou uvedené příklady obyvatel viz výše).

  Tedy nejenom že existuje prokazatelně spousta domů kde jsou kamery instalovány a REGISTROVÁNY bez souhlasu všech „obyvatel“ ale navíc bude existovat obrovská spousta svj kde jednou proběhla registrace se souhlasem všech obyvatel (chtěl bych vidět jak to někdo ověřuje kdo je ten OBYVATEL!!!) ale po pár týdnech, měsících, nebo dokonce letech už ten souhlas skoro určitě neplatí.

  Předseda

  Vložil anon (bez ověření), 16. Březen 2011 - 20:44

  Cituji „je povinností při splnění dalších požadavků a 100% souhlas všech obyvatel domu (ne jen vlastníků jednotek) starších 18-ti let tímto požadavkem je.“

  A na to jste přišel kde? Zákon, paragraf prosím. Děkuji.

  Předseda

  Vložil Bc. Vymětal (bez ověření), 16. Březen 2011 - 8:47

  „Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“

  Není mi známo, že by správa domu nebo předmět činnosti společenství byl v souvislosti s výkonem veřejné moci.

  Bc. Vymětal

  Vložil lake, 16. Březen 2011 - 8:44

  PXE cituje ustanovení TrZ, které se netýká diskutované problematiky.
  V § 180 jde o údaje shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci (netýká se SVJ).
  V odst. 2 pak jde o zpřístupnění osobních údajů třetí osobě v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce (netýká se SVJ, pokud výbor nevyvěsí záznamy kamer na internet ani je neposkytne jiné osobě).

  lake

  Vložil PXE (bez ověření), 16. Březen 2011 - 10:04

  O.K., lake, je fakt, že s výkonem veřejné moci SVJ nesouvisí, avšak k neoprávněnému nakládání s osobními údaji by v případě, že není dosaženo 100% souhlasu by došlo. Myslíte, že tento skutek nenaplňujě skutkovou podstatu tresného činu? Já se domnívám, že jde o zásah do jednoho z nejzásadnějších lidských práv a to právo na uchování soukromí. Jak by jste takový počin tedy kvalifikoval vy? PXE

  Vložil Bc. Vymětal (bez ověření), 16. Březen 2011 - 9:14

  „V odst. 2 pak jde o zpřístupnění osobních údajů třetí osobě v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce“

  a opět nám tu něco chybí: kdo poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že (a dál je to už opsané dobře).

  Bc. Vymětal

  Vložil hledač (bez ověření), 15. Březen 2011 - 16:09

  Je nutné dodržovat tyto zásady 1)Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace kamerového systému. 2)V případě umístění kamer do společných prostor – například do sklepů, koláren, vestibulů atd., je potřeba souhlas nadpoloviční většiny dotčených obyvatel. 3)Pokud budou kamery monitorovat také hlavní a vedlejší vchody, chodby směřující k bytům, výtahy apod., je nutný souhlas všech dotčených obyvatel. 4)Střežený objekt musí být označen na všech přístupových místech nápisem, že „objekt je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem“. Podrobnosti a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je možné nalézt na webových stránkách www.uoou.cz). 5)Pro majitele dohledového systému platí ohlašovací povinnost na ÚOOÚ. To platí, je-li ukládán videozáznam pro další zpracování. 6)Registrace neopravňuje k provozu kamerového systému se záznamem, ale je jednou z povinností. V případě porušení zákona hrozí vysoké sankce až do výše 10 milionů korun. Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu na ochraně osobních údajů.

  Vložil PXE (bez ověření), 15. Březen 2011 - 15:50

  Potřebujete absolutní souhlas všech obyvatel domu straších 18-ti let. Bez tohoto souhlasu je provozování kamerového systému se záznamem nezákonné. Pozor, každý, kdo bude tímto systémem monitorován, může kdykoliv svůj souhlas zrušit a vy budete muset systém demontovat. Investujte raději do lepšího zabezpečení majetku i osob.

  Vložil Pavel 320 (bez ověření), 24. Únor 2012 - 0:02

  máte na mysli lepší ochranu majetku například formou domobrany? Zlinčovat škůdce a vyhodit ho před dům? Co je lepší ochrana majetku v případě poškozování zrekonstruovaných částí domu, které nelze chránit zámky, mřížemi?

  Vložil Marcel Goliaš, 15. Březen 2011 - 15:15

  Dobrý den,

  Osobně si tedy nemyslím, že by kamerový systém nějakým závažným způsobem narušoval soukromí osob, pokud se bude jednat o kamerový systém určený např. k monitorování vchodových dveří nebo prostoru schránek, případně kolárnu/kočárkárnu (obzvláště pokud tam v minulosti docházelo ke krádežím). V takovém případě je myslím obhájitelné, že bude sloužit k ochraně společného majetku a asi i zvýší subjektivní pocit bezpečí vlastníků v domě. Podle mého názoru stačí ke schválení nadpoloviční většina přítomných na shromáždění (modernizaci bych do toho netahal, spíše bych to viděl jako prostředek k ochraně či zabezpečení společného majetku). Je ale pravdou, že kamerové systémy, které jsou provozovány bez souhlasu monitorovaných osob, mohou být provozovány jen na základě výjimky ze zákona o ochraně osobních údajů. A zda se vám podaří splnit požadavky této výjimky, to nevím. Poměrně srozumitelný článek má o tom Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých stránkách: http://www.uoou.cz/uoou.aspx….

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 15. Březen 2011 - 14:49

  pokud hodláte pořizovat záznam – tedy nahrávat, musíte mít souhlas UOOU (úřad na ochranu osobních údajů) a ten má standardizvaný 2,5 stránkový dopis, jaký jste vyvrhelové … , a naskládá vám podmínky, které musíte splnit (a reálně jsou nesplnitelné) ale případná pokuta je bohužel splnitelná :-(

  Vložil jardaparda (bez ověření), 15. Březen 2011 - 16:02

  Logicky. Tady nejste v pseudodemokracích typu USA, VB nebo v době komančů. Šmírovat si můžete u sebe doma, ale pro tohle musí bejt 100% souhlas bez nahrávání, a s nahráváním kromě souhlasu ÚOOÚ taky včetně omezení přístupu k zařízení jen pro výjimečné případy v dohledu více osob najednou, pokud není z těch i 100% někdo padlej na hlavu. Dále samozřejmě musíte informovat cedulí všechny při vstupu do domu. Být ostatními vlastníky v domě, kde se v tomhle zařídíte dle „většina na shromáždění“ aneb v nejhorším případě 25,01%, tak následuje okamžitá žaloba výboru k soudu s předběžným opatřením odmontování.

  Vložil Jožko (bez ověření), 16. Březen 2011 - 8:03

  „okamžitá žaloba výboru k soudu s předběžným opatřením odmontování“

  Každý je v popisovaném případě oprávněn provést odmontování i bez soudu a náklady požadovat po tom, kdo věc namontoval.

  Už se zde řešilo.

  Jožko

  Vložil Psycholog (bez ověření), 16. Březen 2011 - 8:25

  Jožko, Apríl teprve bude!!

  Vložil lake, 16. Březen 2011 - 9:52

  Jožko má samozřejmě pravdu.

  Psycholog nečetl Občanský zákoník, jinak by věděl, že existuje tzv. svépomoc. Podle ustanovení § 6 ObčZ platí, že jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

  Jožko tedy může kamery odpojit nebo šetrně odmontovat, jsou-li jeho práva porušena. Odpovídal by za způsobenou škodu, pokud by postupoval nepřiměřeně – např. pokud by při svépomocném zásahu zařízení poškodil či zničil, nebo zastříkal objektivy barvou.

  lake

  Vložil anon (bez ověření), 17. Březen 2011 - 7:44

  Ne že bych nesouhlasil s popsaným zákonným principem jenže je tu jedno velké ALE:

  Využitím této možnosti si víceméně běžný občan přisuzuje pravomoci, které má mít pouze soud. Už jen posouzení slova „přiměřeně“ nemá běžný člověk šanci posoudit – stačí se podívat kolik se soudně řešilo problému s (ne)přiměřenou obranou při napadení. Pokud vidím jak někoho podřezávají dokáže asi každý posoudit že se děje trestný čin – pokud má odvahu zasáhne.

  Ale pokud vidím v domě kamery nemyslím si že je tak naprosto triviální pro běžného občana posoudit zda se děje něco neoprávněného, zda někdo nepřiměřeně zasahuje do jeho práv apod.

  Menší test – zkuste jít v Praze Podolí do bazénu a v šatně kde jsou všichni nazí začněte šroubovákem odmontovávat kamery sledující daný prostor. A až si pro vás přiběhne ochranka případně přivolaná policie (a to se samozřejmě stane!)uveďte příslušný paragraf viz lake.

  Tím jsem chtěl jen říct, že takové situace má řešit především SOUD a ne OBČAN! V tom domě na vás totiž taky na 99% někdo během demontáže tu policii zavolá.

  Předseda

  Vložil Psycholog (bez ověření), 17. Březen 2011 - 16:49

  Předsedo, máte plnou pravdu. Četba zákona je něco jiného než praxe.

  Vložil Zloděj (bez ověření), 15. Březen 2011 - 16:11

  Jardopardo, mluvíš mi z duše. Když nejsou kamery, lépe se pracuje. Takových zodpovědných vlastníků, kteří nám vytváří dobré pracovní podmínky, by mělo být více. Dávám Ti plus!!!!!

  Vložil jardaparda (bez ověření), 16. Březen 2011 - 13:12

  Nikoliv. Klidně si dané SVJ na shromáždění, v případě, že to má ve stanovách i dle „Zvláštní způsob rozhodování ve společenství“, může nechat toto odsouhlasit všemi. Nic vám v tom nebrání. Spousta SVJ neměla problém si 100% odsouhlasit např. zrušení prádelen, kočárkáren atd. na nebytový prostory, takže to zvládne znovu, když jde znovu o jejich prachy. Jen je potřeba to ošetřit právně správně, a šmírování povolit pouze např. při krádeži, přepadení apod., v rozsahu najednou více osob (např. předseda výboru a členové kontrolní komise), a jinak že se k záznamovému zařízení nikdo nedostane, starší data jsou např. po týdnu přepisována, a nejlíp je i obsah šifrován. Časově i technicky velmi jednoduše proveditelné, zato účinné a soukromoprávně více než důležité. Už jenom právě pro přesvědčení všech. Pokud to bude řešit výbor jako „my jsme páni světa, kdo je víc, podepište souhlas, my už si ten provoz a možnosti tohoto zařízení nějak pak ošéfujeme“, tak je předpokládám lidi leda poženou bičem. Rozumnýmu opatření svýho majetku není potřeba se bránit. Jednotlivý, SVJ většinou zvaný tzv. potížisti, jsou ovšem taky vlastníci, s tím se holt musíte chtěnechtě smířit. Ostatně, když odhlídneme od tohoto případu, v budoucím zákoně budete mít možnost obrátit se na soud, aby schválení zprostředkoval u důležitých věcí, kdy se proti postaví jednotlivec, za vás. Šmírování kamerama ale mezi to předpokládám nebude patřit ani pak.

  Vložil AnonymXY (bez ověření), 16. Březen 2011 - 13:36

  U nás máme kamerový systém se záznamem, záznamové zařízení je zřejmě u předsedkyně v bytě (odmítá sdělit, kde je, prý mi po tom nic není), když jsem se ptla na to, jak je možné, že byl systém instalován a uveden do provozu, tak mi řekla, že 100% souhlas nepotřebuje a domovním mi řekl cituji":Drž hubu, ty krávo" a to si s ním ani netykám. No a teď babo raď!

  Vložil Babo raď (bez ověření), 16. Březen 2011 - 23:51

  Paní Anonym XY.Že takto jednala Vaše předsedkyně vůči Vám, tak to bych si nenechala líbit. Když tahle jedná, ukázala bych jí zač je toho loket. A to bych se nebála se klidně podepsat pod informaci na Úřad, který kamery schvaluje. Navíc vím, že záznam může být pouze na dobu 72 hodin, tedy třech dnů ! Ta by něco teprv zažila, to by byl tanec.

  Vložil jardaparda (bez ověření), 16. Březen 2011 - 16:44

  Narozdíl od nicku „Votočka“ jsem skutečně proti šmírování i z důvodu samozvanosti rozhodování výborů bez předem známé výše souhlasu shromáždění, jako nejvyššího orgánu SVJ, a tedy i z důvodu komoušských praktik takových výborů. Tedy zcela mě nechalo chladným vyjádření „o krávě“ (teoreticky je to pocta, kráva je chytré zvíře), a komoušský paragrafy o dobrém jménu apod. nesmysly bych zrušil, tudíž bych se nikdy nesnížil je např. žalovat, někteří i odplácet (jsou i jiný způsoby odpálkování: aseritvita, nadhled…).

  To, co jsem popsal o souhlasu 100% a zabezpečení takového zařízení a přístupu k němu plně vychází z: http://www.uoou.cz/…o_2008_1.pdf

  Je tam jediný rozdíl. Jak píše nick „anon“, souhlas všech „obyvatel domu“ je skutečně prakticky nemožný, natož hlídat jeho „stálý souhlas v čase“ a je to tudíž jediný důvod k zamyšlení, jak to udělat alespoň „nejvíce možně“.

  Dále tam ovšem nick „J.K.1“ plácá o jakýchsi individuích a jejich radostech, a to je právě to komoušský myšlení řka: „My jsme výbor, a můžeme si dělat co chceme. Jsme nejvyšší orgán na světě, možná i nejdelší, a na názory spoluvlastníků domu, kde rozhodujeme, se budeme ptát je ve výši a za situace, co uznáme za vhodný ze svýho sebestřednýho myšlení. Už vůbec nás nezajímají zákony, soukromí, specifika soukromýho vlastnictví, demokracie, a kdo nejde s námi, jde proti nám (individua s odlišným názorem, byť na něj mají svatý právo – stejně s ním chtějí jen provokovat a otravovat naše totalitní domovnictví).“

  Vložil Votočka, 17. Březen 2011 - 12:10

  Paní chtěla poradit, tak jsem to učinil v souladu s právem.

  Jak bych na to reagoval já osobně ani nechtějte vědět. Jenže u nás by nic takového neprošlo!!!!! TEČ­KA.

  Votočka

  Vložil Votočka, 16. Březen 2011 - 15:16

  Zkusím to já. Navštívit právníka není od věci – to o hovězím je pomluva potažmo nactiutrhání, lze to žalovat.

  Za popsaného stavu bych sedl a popsal situaci, co a jak s těmi kamerami a odeslal jako kontrolní podnět úřadu na ochranu osobních údajů. (Nezapomenout identifikovat Vaše SVJ). Oni už si s tím poradí.

  Jako vše to má háček. Pokud ÚOOÚ dojde k závěru, že je cosi špatně, může kromě jiného uložit sankci SVJ. Neboli jí zaplatíte všichni. Vymáhat to pak po těch dobrácích nebude jednoduché.

  Dobrý den

  Votočka

  Vložil jardaparda (bez ověření), 16. Březen 2011 - 14:10

  Je to jednoduchý, obraťte se na právníka, on takovejmhle výborovejm šmejdům, co si myslej, že jsou bezmezný vládci soukromejch vlastníků, pak spadne hřebínek, až min. dostanou vysokou pokutu. Výbor má plnit usnesení shromáždění, v případě zásahu do práv všech vlastníků nebo dokonce jiných osob logicky se souhlasem všech.

  Nevim, kdo je „domovník“, nic takovýho už neexistuje, ale každýho, kdo by měl kecy, bych flegmaticky spacifikoval do příslušnejch mezí. Za uvedenou větou by následoval zdviženej prostředníček při odchodu z placu hvízdajíce si veselou písničku, nedbaje na vzteky rudýho samozvanýho mistra světa, jakýhosi páně domovníka.

  Vložil Kohout (bez ověření), 15. Březen 2011 - 14:36

  „se jedná o zásah do soukromí jednotlivých vlastníků“

  a řady dalších osob.

  Kohout

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".