Jméno na zvonku

Vložil Ivan (bez ověření), 19. Červen 2012 - 17:26 ::

Poradí někdo, zda existuje nějaký obecně závazný předpis (zákon, vyhláška) řešící takovou zdánlivou prkotinu, jako je jméno na domovním zvonku? Už několik let mám problém s VSV – ve stejném domě máme byty s dalším příbuzným (oba v OV) a z určitých důvodů bydlíme každý v bytě toho druhého. SVS ovšem odmítá akceptovat tuto změnu na zvonkovém tablu s tím, že na zvonku musí být jméno majitele a že si tedy ty byty máma „papírově“ vyměnit. Podle mě je to naprostý nesmysl – zvonek slouží k tomu, aby se někdo zvenku dozvonil na člověka, který byt reálně užívá a taková nátal považuji za nezákonný. Zajímá mě ovšem, zda je tato věc nějak právně ošetřena. Díky.

Ivan

  • společné části jen některým

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil PetrKall (bez ověření), 23. Červen 2012 - 13:49

Žádný závazný předpis na uvedení jména na zvonku není. Jak dole čtete, ja řada různých pohledů na věc, nicméně: po zkušenosti s pronajímáním bytů v domě, uvádíme jméno majitel bytu. To totiž jediná trvalá osoba. Zvonek sice slouží ke kontaktování osob v bytě, nicméně 2× měsíčně předělávat tabla pro ruská, čínská, vietnamská a další jména nájemců je dost absurdita. Oni dobře vědí, kdo jim byt pronajal a jaké tedy je jméno na zvonku. O to víc se snažíme aktualizovat jména na schránkách, kde je nutné likvidovat „lidovou tvořivost“ na samolepkách a podobně. Ale i to je trošku starost,majitel zůstává (také ne navždy), zato nájemníci se střídají.....

Vložil PeDuPles (bez ověření), 25. Červen 2012 - 19:08

Pojďme si trochu zapolemizovat:

Ano, žádný závazný předpis na uvedení jména na zvonku není. Ale na koho se chtějí návštěvy dozvonit? Na obyvatele bytu nebo na majitele, který třeba ve skutečnosti bydlí 150 km daleko?

Ano, nájemci vědí, kdo jim byt pronajal. Ale tito nájemci mají klíče a sami na sebe zvonit nebudou. Zato jejich ruské, čínské, vietnamské a další návštěvy na ně budou chtít zvonit. Taky třeba pošťačka. Nikdo z nich majitele asi nezná, co?

Pokud bych se ocitla v podobné situaci já, asi bych nereagovala dobře. Dokážu si představit i výrobu dostatečného počtu samolepek ve smyslu „zde zvoňte, nenajdete-li na zvonku jméno hledané osoby“. Hádejte, kam bych lepila?

Jako předseda výboru totiž opravdu hájím zájmy členů, a jejich zájmem rozhodně není to, aby museli běhat ke dveřím kvůli cizím návštěvám, které pak zvoní naslepo. Takže u nás jsou na zvoncích jména osob, která zadal vlastník bytu. A mění se tak často, jak je potřeba.

Pokud je u vás rozsah neúnosný, mnohem lepší řešení mi přijde to, že při požadavku vlastníka na výměnu jména na tablu se daný vlastník zkasíruje o přiměřené náklady na výměnu (u nás papír A4 – výroba, tisk i výměna během 5 minut, za přiměřenou považuju dvacku až pajcku). A všichni by byli spokojeni.

Vložil Ivann (bez ověření), 26. Červen 2012 - 18:20

S první částí reakce naprosto sohlasím, se závěrem ovšem nikoliv – proč bych měl (jestli jsem to správně pochopil) platit další peníze za to, že při pravidelné výměně seznamnu nájmeníku u vchodových dveří (dělané nikoliv kvůli nám, ale kvůli tomu, že se zase někdo odstěhoval/přis­těhoval) jsou zásadně naše jména uváděna (přes opakované žádosti o trvalou změnu v seznamu, resp. databázi, ze které se seznam tiskne) nesprávně? Nehledě na to, že oni tu změnu nechtějí udělat ne kvůli nutnosti tisknout nový papír a dávat jej za sklo, ale kvůli vlastním nesmyslným pravidlům, která porušují nejen zákonem, ale dokonce ústavou (až tak :-)) zaručená práva na řádné užívání soukromého majetku.

Vložil lake, 26. Červen 2012 - 19:05

Tolik příspěvků a nic konkrétního... Tak snad abychom se konečně podívali co o věci praví zákon:

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
§ 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu."

Členové výboru se dopouštějí trestného činu jako členové organizované skupiny, což znamená vyšší trestní sazbu. Napoprvé z toho vyváznou s podmínkou.

Takže se s nimi nemazlete. Vyzvěte je písemně s doručenkou k řádnému označení domovní schránky. K tomu přiložte kopii smlouvy, z níž vyplývá kdo užívá který z bytů. Dejte jim lhůtu 48 hodin a pak podejte trestní oznámení.
-----------------------------------------------------------

K užívání bytu náleží vše co je nezbytné k tomu, abyste mohl byt nerušeně užívat. To znamená i užívání domovní schránky náležející k tomuto bytu a příslušné signalizace (zvonku), neboť právem uživatele bytu je i přijímat poštu a vpouštět do domu své návštěvy.

Označená doručovací schránka je důležitá a nenahraditelná při komunikaci úřadů s občanem - za zákonem stanovených okolností se písemnost vhozená do schránky označené Vaším jménem považuje za doručenou. S tím mohou být spojeny závažné právní následky. Ostatně totéž platí pro doručování v občanskoprávní sféře. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy zásilka se dostala do sféry dispozice adresáta. Což znamená, že byla vložena v místě jeho bydliště do poštovní schránky označené jeho jménem.

Nesprávné označení schránek je tedy pro Vás závažným omezením, které Vám znemožňuje řádně užívat byt. Máte jako vlastník bytu právo požadovat, aby štítek byl označen jménem osoby, která daný byt a příslušnou schránku užívá.

lake

Vložil paffko, 20. Září 2018 - 17:34

Dobrý den, pane Lake (a mílí diskutující zde), rád bych s Vámi probral záležitost v našem SVJ. Jsem na straně vlastníka.

Více jak dva roky nefungovaly zvonky na venkovním tablu. V rámci ročních schůzí se toto neřešilo a jinými slovy – výbor byl více jak dva roky nečinný a neschopný nápravy.

Najednou – uprostřed tohoto léta – se udělala hurá akce, že Výbor SVJ venkovní zvonkové tablo vyměnil. Já převážnou část léta nebyl přítomný (dovolená).

Díky přechodu na jiný systém tím dosavadní domovní otvírače v jednotkách přestaly být definitivně funkční a navíc nekompatabilní (dozvěděl jsem se až později).

Nikdo z Výboru toto nekomunikoval, nepředstavil cenové nabídky, možnosti typů zvonků (např. video zvonkové tablo), ani přinejmenším barevné varianty kompatabilních domovních otvíračů, které existují.

Současně s výměnou zvonkového tabla Výbor vyvěsil rozpis jednotek ve společných prostorách, aby každý vlastník uvedl termíny dostupnosti, kdy se mu hodí výměna domovního otvírače v jednotce. Nebyl stanovený žádný termín či několik termínů, ve kterých má dojít k hromadné výměně otvíračů v jednotkách.

Rozpis také navíc očekával, že každý automaticky přistoupí na nákup nového domovního otvírače přímo od Výboru SVJ (očekávala se též platba přímo Výboru, nešlo z fondu oprav). Přístroj (Tesla Stropkov digitál) byl i oproti maloobchodní ceně nabízen Výborem za podstatně vyšší cenu, oproti nákupu odbornou elektro firmou, navíc při velkém odběru. Odhaduji, že cena je dvojnásobná. S cenou za domovní otvírač jsem nesouhlasil – Výbor odmítl variantu individuálního nákupu totožného přístroje (argument: dělá to jedna dodavatelská firma, ta ručí za celý systém).

Z principu je koncové telefonní zařízení (či domovní otvírač) součástí bytu.

V poslední verzi Stanov máme uvedeno, že „v působnosti Výboru je rozhodování o údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, celková částka na úpravy a údržbu však nesmí překročit souhrnnou částku v součtu 1000Kč v průměru za každou jednotku v domě a 30000Kč na společenství v kalendářním roce.“ Domovní otvírač ale není společnou částí domu.

S ohledem na jiné zábavné věci v životě, než jsou nekonečné hádky s Výborem, jsem se rozhodl akceptovat předraženou variantu přístroje od Výboru. V ten moment výbor začal argumentovat „extra“ výjezdem dodavatelské společnosti za extra poplatek, který není natolik symbolický, abych nad ním mávnul rukou.

Výbor tvrdí, že jsem jediný, kdo vyměněný domovní otvírač nemá, přitom dle informací dalších vlastníků vím, že přinejmenším jedna jednotka přístroj také vyměný nemá.

Na základě diskuzí, které zde čtu, Výbor ne vždy postupuje standardně resp. v nejlepším zájmu vlastníků, a mnozí si stěžují až poté, co na něco Výboru přistoupili apod. Dále veškerá výběrová řízení probíhají u nás netransparentně, Výbor nabídky představuje napoprvé až při jejich samotném schvalování, vždy má pouze jednu nabídku s tím, že vždy firmy „nechtěly pro SVJ zakázku realizovat“, nikdy neumožnil zapojení vlastníků do poptávek, přestože to deklaroval a vlastníci projevovali zájem.

Jak vnímáte tuto situaci? Mám možnost odmítnout přístroj prodávaný od SVJ, zakoupit jej individuálně a žádat Výbor o zajištění instalace dodavatelskou firmou objednanou Výborem?

Jak vést komunikaci s Výborem?

V příspěvku výše zmiňujete trestní oznámení – přijde mně to jako velmi krajní řešení, ale pokud nebude jiného zbytí (necchi řešit soudně), budu muset tento způsob využít.

Jaký navrhujete postup, abych docílil funknčnosti domovního otvírače a jména na zvonkovém tablu?

Předem velmi díky za info.

S pozdravem „paffko“

Vložil JaVa, 21. Září 2018 - 8:46

„Domovní otvírač ale není společnou částí domu.“

Jste si opravdu jistý tím,že máte v prohlášení vlastníka uvedeno že váš„domovní otvírač“není společnou částí domu?

Pokud ne, tak platí:n.v.366/2013 Sb.,

§ 6

Společnými částmi domu jsou dále

písm.i) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

konec citace

A vy jste povinen se řídit:§ 1183/89/2012 Sb.,

(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

konec citace

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil paffko, 23. Září 2018 - 13:02

Dobrý den,

děkuji za citace částí zákonů ke společným částem domu.

Souhlasím, že domovní ZVONEK je společnou součástí domu (pod tímto pojmem si představím např. venkovní zvonkové tablo na domě). Domovní zvonek není stejný pojem jako domovní OTVÍRAČ, který je umístěn jako koncové zařízení umístěné v bytě. Má být analogicky koncový telefonní přístroj také společnou částí domu?

Vámi nasdílený druhý odkaz není v mém případě aktuální, ničemu nebráním. Výbor opravu provedl zcela samostatně (je otázka, zda bylo řádně rozhodnuto a vlastníci měli přiměřený čas na spolupráci). Domovní otvírače nefungují ve všech jednotkách – není to naopak Výbor, který naplňuje skutkovou podstatu trestného činu viz výše?

Můj příspěvek nebyl o diskuzi nad společnými částmi domu. Ocením Vaši radu, jak komunikovat s Výborem tak, abych dostál svého práva na funkčnost mého domovního otvírače, aniž bych měl akceptovat neopodstatněné požadavky ze strany Výboru.

S pozdravem paffko

Vložil JaVa, 23. Září 2018 - 18:41

„Má být analogicky koncový telefonní přístroj také společnou částí domu?“

Pokud tím „telefonním přístrojem“,bude ve vašem konkrétním případě tzv.domovní telefon umístěný v jednotce, s ovládáním el.zámku u vchodových dveří,pak se jedná nepochybně o společné radiotelekomu­nikační zařízení(pokud není v PV určeno jinak),které má právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán,povinnost udržovat v provozu schopném stavu.Pokud toto zařízení bylo v minulosti v pořádku a nyní je po jeho rekonstrukci nefunkční, není to Vaše chyba.Doporučuji Vám jeho nefunkčnost, písemně oznámit statutárnímu orgánu a trvat na jeho zprovoznění k určitému datu.V případě,že výkonný orgán, nebude v určeném termínu konat,navrhněte (písemně),že opravu zajistíte sám a Vámi vynaložené náklady pak naúčtujte právnické osobě SVJ,jehož členem nejvyššího orgánu, jste i Vy sám.V případě jakýchkoliv „obstrukcí“, ze strany statutárního orgánu,který dle „Vašeho tvrzení“,nekoná s péčí řádného hospodáře,iniciujte jeho odvolání, nahraďte „neschopného“, svoji osobou a pokuste se, Vy osobně napravit chyby, kterých se dle Vašeho tvrzení, dopouští současný statutární orgán.

Přeji Vám hodně štěstí.JaVa

Vložil paffko, 24. Září 2018 - 9:44

Dobrý den, v názoru na domovní otvírač v mé bytové jednotce se neshodneme, informace mám jiné. Co se týče nefunkčnosti domovního otvírače, není zcela přesné, že přestal fungovat až po této opravě. Nicméně tato oprava z otvírače v bytě udělala zcela nekompatibilní zařízení.

Když zrekapituluji můj příspěvek výše:

  • dva roky zvonky nefungovaly
  • zčistajasna se uprostřed léta rozhodl Výbor o opravě
  • s opravou souvisela změna typu domovního otvírače
  • během této opravy jsem nebyl doma
  • vlastníci bez jakékoli šance se vyjádřit dostali mimo jiné „nařízeno“, jaký domovní otvírač zakoupit od výboru, za dvojnásobnou cenu, se kterou nesouhlasím
  • Výbor požaduje od těch, kteří se „nepřizpůsobili časově“, uhradit vysokou částku za „individuální výjezd firmy“ pro výměnu domovního otvírače (neopodstatněný požadavek – žádný hromadný termín nebyl dohodnut, firma individuálně instalovala).
  • Výbor má snahu přesunout mou komunikaci přímo na firmu, aby nemusel řešit (nepříjemného vlastníka

Přijde Vám postup Výboru korektní?

Instalovat sám domovní otvírač nechci, nechci dávat záminku Výboru, že jsem zasáhl do zvonkového systému (i když přes odbornou firmu by neměl být problém). Nechci jít ani cestou něco uhradit, a následně to po Výboru / SVJ vymáhat.

Jaký postup byste zvolil/a na základě mého upřesnění?

S pozdravem paffko

Vložil JaVa, 24. Září 2018 - 11:55

„Výbor požaduje od těch, kteří se „nepřizpůsobili časově“, uhradit vysokou částku za „individuální výjezd firmy“ pro výměnu domovního otvírače (neopodstatněný požadavek – žádný hromadný termín nebyl dohodnut, firma individuálně instalovala).“

Zde jsou zřejmě pouze dvě možnosti.

1.Požádat váš statutární orgán,aby vám písemně oznámil termín,kdy Vám „firma“ přijede provést výměnu „domovního otvírače“ ve vaší jednotce, včetně výše a způsobu úhrady nákladů za odvedenou práci.

2.Požádat váš statutární orgán o písemné zmocnění k jednání o výměně „domovního otvírače“(včetně výše a způsobu platby)se " zmiňovanou firmou",se kterou Vy nejste v žádném právním vztahu a tudíž jí nemůžete bez souhlasu právnické osoby SVJ/resp.statu­tárního orgánu, dovolit zasahovat do společných částí domu.Pak si můžete domluvit tu výměnu sám.

O tom, zda se Vám postup vašeho výboru líbí či nelíbí,můžete zavést diskuzi, na nejbližším shromáždění vlastníků.Pokud se k Vám nikdo nepřidá,tak Vám to bude zřejmě platné,jako mrtvému zimník.

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Antikverulant (bez ověření), 24. Září 2018 - 9:59

Kverulanti mají těžký život.

Vložil paffko, 24. Září 2018 - 10:20

Vidím, že máte k tématu co říct. :D :D

Vložil Misme, 21. Září 2018 - 8:24

Milý paffko,

omlovám se za to familiární oslovení, ale při čtení vašeho příspěvku jsem nabyla dojmu, že jsem jej psala já. ;-) Snad ne, Alzheimer je „sviňa“.

Jediné, na co jsem přišla, že je jakž takž úlevné pro lidi našeho typu, je psát. Přestat vyjednávat slovně a začít písemně. A na písemnosti si nechat potvrzovat převzetí, a když to nelze (výboři odmítají potvrdit převzetí) posílat doporučeně s dodejkou. Tento způsob komunikace má více výhod. Tento typ „výborů“ (myšleno „lidí ve výborech“) má obvykle problém s písemnou komunikací a vám se časem nastřádá dostečně rozsáhlý dokumentační materiál, se kterým můžete k přestupkové komisi nebo k soudu. Možná vznikne časem i nějaká platforma pro lidi, kteří nechtějí žít v podmínkách ghet, pokračujících v budování rozvinutého socialismu, ale na brzký zlom to nevypadá, když těch, co se angažují pro změnu, je pořád menšina. Musí nás být víc.

Přeji v nelehkém boji hodně sil a štěstí.

Vložil TO (bez ověření), 20. Září 2018 - 17:50

TO bude na 99% odloženo.

Vložil paffko, 20. Září 2018 - 19:06

Co myslíte, že bude odloženo? Trestní oznámení? Momentálně nemám funkční zvonek ani jméno na venkovním tablu, není tedy řádné označení zvonku.

V případě trestního oznámení nebudu zatěžovat policii detaily, ale skutečností – před tímto krokem samozřejmě vyzvu Výbor SVJ ke zjednání nápravy (=zprovoznění domovního otvírače a uvedení mého jména).

Ocením jakékoli Vaše rady, pokud umíte v mém případě poradit, namísto „odloženo“. :)

Vložil Ivann (bez ověření), 29. Červen 2012 - 8:13

Díky, o zřejmém naplnění materiální stránky §208 TZ vím od začátku, v první fázi jsem to ovšem chtěl řešit „klidněji“ – tedy v „civilu“, i když i tam jsou dle mého pochybení velmi závažná (v obecné rovině i porušení čl 11 LZPS).

Vložil Ivann (bez ověření), 24. Červen 2012 - 19:31

Konkrétní byty ovšem nejsou pronajímány, ale DLOUHODOBĚ (téměř 10 let) „uživatelsky“ vyměněny. A VSV je dle mého povinen respektovat přání MAJITELE bytu, co má být na zvonku – zvonek u domovních dveří je totiž přímým příslušenstvím bytové jednotky, je tedy de facto i de iure (jako konkrétní součást ideální části spoluvlastníctví všechn nebytových prostor a dalšího vybavení domu) rovněž vlastnictvím majitele bytu.

Vložil Kamča (bez ověření), 24. Červen 2012 - 8:38

Dobrý den, chci se vyjádřit k diskusi " jméno na zvonku či na schránce". Z mého pohledu lidského je přinejmenším slušnost označit zvonek a schránku svým jménem. Ať už je to majitel či nájemník, považuji to za naprosto samozřejmé. S pohledu předsedy našeho výboru SVJ to považuji taktéž za slušnost. Nemohu to nikomu přikázat, ale vědomí, že nevím, s kým bydlím pod jednou střechou a jak se jmenuje, mně dost vadí. Je to v lidech, vidíme to všude možně, jak se lidé chovají, je mi z toho zle a jsem naštvaná na lidi, kteří se chovají bezohledně a nemají v sobě kousek pokory. Práce výboru je nedoceněná, u nás stále přetrvává i po letech stav, že lidé si ničeho neváží a fungují jak za komančů. Jinak musím pochválit-super portál!!!

Vložil Ivann (bez ověření), 24. Červen 2012 - 19:26

mého pohledu lidského je přinejmenším slušnost označit zvonek a schránku svým jménem

Patrně vám v úvodním dotazu uniklo, že přesně o tohle usiluji, nicméně technicky to musí udělat ten „nedoceněný“ VSV, který to ovšem udělat sveřepě odmítá.

Vložil J1 (bez ověření), 21. Červen 2012 - 13:08

Co to je VSV? – nechtěl jste napsat SVJ – společenství vlastníků? – zřejmě ano, když píšete o dvou bytech v OV – tedy v osobním vlatnictví.

Jsme SVJ – v suterénu domu jsou dva byty, každý byt má jiného majitele , přesně , jako u Vás, je to jedna rodina, ale každý užívá byt toho druhého, zrovna, jako to máte Vy.

O zvonková tabla se stará výbor SVJ – tedy jedním z členů jsem i já, povinností výboru je napsat na zvonkové tablo, jméno toho člověka, který právě v daný čas byt užívá.

Musíte tam mít ve výboru pěkné blbce.

No a navíc, pokud jsou byty v osobním vlastnictví, tak je to Vaše věc komu byt pronajímáte.

Nenechte se šikanovat .

Vložil null (bez ověření), 22. Červen 2012 - 7:38

Vložil J1 (bez ověření), 21. Červen 2012 – 13:08
„povinností výboru je napsat na zvonkové tablo, jméno toho člověka, který právě v daný čas byt užívá.“

Nikoliv. Povinností (společenství, pokud jsou zvonky společnou částí domu, příp. toho, kdo označení zvonku prování) je napsat na zvonek to, co určí vlastník jednotky.

Společenství (ani ten, kdo označení zvonku provádí) není oprávněno označení zvonku zvolené vlastníkem jednotky jakkoli upravovat či přezkoumávat.

Vložil Ivann (bez ověření), 21. Červen 2012 - 19:37

Co to je VSV? – nechtěl jste napsat SVJ – společenství vlastníků?

No tak VSV je pochopitelně VÝBOR Společenství vlastníků :-))

Jinak díky za odpověď (i dalším).

Vložil petr82 (bez ověření), 19. Červen 2012 - 23:19

No co vím tak nějaký předpis je pro poštovní schránky – kde musí být majitel a pak i případně uživatel… ale zvonky ne… a každý má právo být uveden na zvonku už kvůli problematice s trvalíma pobytama, ani SVJ nemůže vědět v kterém bytě jste trvale hlášen, to se jen může domnívat protože bytová evidence trvalého pobytu neexistuje a může „trvalý pobyt“ lišit s vlastnictvím, to že máte nějaký byt v domě neznamená že máte trvalí pobyt zrovna v tomto bytě.

Vložil svjvmt, 20. Červen 2012 - 9:27

Poštovní schránky nemají občané, ale pošty. Nedával bych dohromady trvalý pobyt a pobyt (přechodný pobyt neexistuje) a zvonek. To se může lišit. A TP je důležitý pro orgány státní správy a soudy pro určení místní příslušnosti. Občan si může určit TP kde chce při splnění zákonnných podmínek. Též i jinde doručovací adresu. Z trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Ve vztahu k SVJ je důležité vlastnictví. A SVJ po TP občana nic není. Nejvíce u zvonku riskují tí, co jsou v prac. neschopnosti a kontrola se nedozvoní. Ti co DLS nemají, asi ví proč.

Vložil null (bez ověření), 20. Červen 2012 - 21:06

Naznačte, o čem je diskuse. Z použitých zkratek

„VSV“,
„SVS“,
„DLS“

to nedokážu odhadnout.

Vložil SVJD, 20. Červen 2012 - 16:17

Prosím o upřesnění Vaší první věty. Dá se z ní nesprávně vyvodit, že poštovní schránky v bytovém domě jsou majetkem pošty.

Vložil tpd, 19. Červen 2012 - 22:28

no to je naprostý nesmysl…na zvonku by snad mohlo být jméno uživatele a né majitele..záměrně píšu „mohlo“…protože to žádný předpis nenařizuje…tedy označit zvonek jménem…pokud tam chci dát jméno tak tam dám jméno ale klidně tam může být jen číslo bytu nebo nic… samozřejmě se tím vystavuji nebezpečí že mi třeba nebude doručena pošta do vlastních rukou..že mě nenajdou známí..ale určitě to je jen mé rozhodnutí a nikdo vás v tomto směru nemůže do ničeho tlačit…

Vložil Ivann (bez ověření), 22. Červen 2012 - 6:07

To jméno na zvonku (domovním) ovšem nemůžu napsat já, ale domovník podle instrukcí VSV. Takže naopak já musím tlačit je, aby to napsali správně.

Vložil svjvmt, 20. Červen 2012 - 9:24

Poslal bych je do háje, pokud vám nevadí, že se k vám nikdo nedozvoní. Pokud to žádají, nechť oni sdělí, kde je tato povinnost uvedena (domovní řád asi?). Trochu jiná věc je domovní listovní schránka. Je na ni i ČSN.

Vložil null (bez ověření), 22. Červen 2012 - 7:40

Myslíte ČSN EN 13 724 ?

Vložil Ivann (bez ověření), 21. Červen 2012 - 19:39

Jenže já se s nimi dohaduji PRÁVĚ proto, že mi VADÍ, že se nikdo nedozvoní.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".