IPRM okénko

Vložil lexulka, 13. Říjen 2011 - 12:54 ::

Má někdo zkušenosti s tím, jak vypořádat na domě dotaci IPRM na výměnu oken?

Prosím za prominutí, trochu laicky a polopaticky:

Třetina obyvatel domu si okna už vyměnila na vlastní náklady, na výměnu zbývajících si dům bere úvěr a má rozhodnutí o přidělení dotace IPRM ve výši 40 % uznatelných nákladů.

Byl by někdo schopen poradit, jak řešit vzniklou situaci, pokud je v domě 90 % družstevníků a 10 % vlastníků?

Jak vyplatit ty, kdož už okna mají z jejich fondu? A vyplácet je vůbec? Ti, co jim okna teprve budou měnit, budou řvát, že oni čerpali z barákového fondu jen 60 % (protože 40 % jde z dotace) a staří okenáři víc a že to není v souladu s pravidly čerpání…

A co se bude dít s členskými podíly v případě družstevních bytů?

A je to vůbec řešitelné?

Díky, pokud někdo něco ví.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 14. Říjen 2011 - 0:28

  Dům má zcela jistě 100% vlastníků, nikoliv 10%. Každá část domu a všechny jednotky musí někomu patřit. Družstevníci jsou z hlediska SVJ pouhými nájemci bytů a nemají v souvislosti s vypořádáním oken žádná práva.

  (1) Nezmínil jste se, zda SVJ vzniklo, nebo nevzniklo.
  (2) Nepíšete komu patří okna.
  (3) Neuvedl, jste, zda k výměně oken došlo před tím, než se SVJ ujalo správy domu, nebo potom.
  (4) Neuvedl jste, zda výměnu si provedli nájemci družstevních bytů, nebo vlastníci ve svých jednotkách.
  (5) Netušíme, co je "barákový fond", kdo jej spravuje, z jakých prostředků je naplňován, jaká jsou pravidla čerpání.

  Bez odpovědí na všechny tyto otázky nelze k věci nic říci.

  lake

  Vložil lexulka, 14. Říjen 2011 - 7:02
  1. SVJ nevzniklo,
  2. okna patří domu,
  3. SVJ nevzniklo, k výměně oken docházelo průběžně, jak v době, kdy bylo 100 % bytů družstevních, tak i v době, kdy si nájemníci postupně začali převádět byty do osobního vlastnictví,

  4.) okna si vyměnili obyvatelé domu z kategorie nájemníků i vlastníků, 5.) fond „dlouhodobých zálohy na opravu dlouhodobých investic“ – prostředky, z nichž se hradí především opravy včetně zmiňované výměny oken – a to jak pro nájemníky, tak i vlastníky bytu. Všichni do tohoto fondu přispívají.

  Díky, přeju Vám hezký den

  lex

  Vložil lake, 14. Říjen 2011 - 9:35

  Děkuji za upřesnění.

  Pokud máte nějaký záhadný "fond", do kterého přispívají jak vlastníci, tak i nájemci bytů, pak ohledně jeho čerpání nemohu dát radu naprosto žádnou. Tento takzvaný "fond" nespadá pod účetnictví SVJ (to neexistuje) a nejde zjevně ani o fond oprav družstva - do něj by vkládalo své prostředky pouze družstvo, avšak nájemci by do něj přímo nijak nepřispívali. Máte zkrátka ve sklepě na zemi nějakou hromadu peněz a jen vy a Bůh víte, jak se o ní rozhoduje.

  Je-li družstvo správcem domu ze zákona, mají snad vlastníci bytů s družstvem uzavřeny individuální smlouvy, v nichž je stanovena tvorba společné finanční zálohy a způsob rozhodování o ní. I v tomto případě by se ovšem tvorby této zálohy neúčastnili nájemci bytů, takže záhada zůstává nevyřešena.

  Zda má nájemce nárok na finanční náhradu za výměnu oken v bytě:
  Nájemce se obrátí se svým požadavkem pouze na na vlastníka bytu. Nárok nemá, pokud nešlo o havarijní stav, na který vlastníka bytu upozornil a který pak svým nákladem opravil. I v případě odstranění závady svépomocí bylo jeho povinností bez zbytečného odkladu oznámit věc vlastníkovi bytu a požádat o proplacení účelně vynaložených nákladů. Viz příslušná ustanovení Občanského zákoníku o nájmu bytu.

  Zda má vlastník jednotky nárok na finanční náhradu za výměnu společných oken v bytě:
  Nárok vzniká v okamžiku ukončení spoluvlastnického vztahu (např.prodej jednotky). V tom okamžiku se může bývalý vlastník domáhat finanční náhrady z titulu bezdůvodného obohacení, neboť zanechává ostatním spoluvlastníkům společná okna v lepším stavu, než by byla bez jeho zásahu. Má nárok pouze na rozdíl v ceně nemovitosti s novými okny a bez nich. Nemá nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů.

  Nárok podle předchozího odstavce vznikne i tehdy, jestliže je vlastníkem domu rozhodnuto o výměně všech oken, přičemž ta, která vlastník jednotky dříve vyměnil, zůstanou (vzhledem k jejich lepšímu stavu) na místě. Opět jde o případ bezdůvodného obohacení, když vlastník domu ušetřil částku za výměnu oken v jednom z bytů.

  lake

  Vložil Ferat, 14. Říjen 2011 - 15:50

  Plácáte o nějakých záhadných fondech Lake. Nastudujte si jak to funguje v domech, které postupně přecházejí ze 100% vlastnictví družstva na soukromé vlastnictví a kde zatím nepoklesl podíl družstva pod 25% a toto zůstává nadále ze zákona vlastníkem domu… Nejsou to žádné záhady ve fungování. Prosím poníženě za prominutí, že se nebudu vyjadřovat právnicky přesně, ale jednoduše řečeno nám družstvo vede dva „fondy oprav.“ Jeden za nájemce a jeden za vlastníky. Je tam vypsáno nejen kolik prostředků vytvořilo družstvo (nájemci) a kolik vlastníci, ale i každé čerpání (opravy, revize, správa… )a to zvlášť za družstvo (nájemce) tak i za vlastníky. Nevím, co Vám na tom připadá záhadné a neprůhledné!!! Je to sice „kočkopes,“ ale pokud ještě nemohlo vzniknout SVJ je to holt trochu složitější.

  Vložil lake, 14. Říjen 2011 - 18:47

  Pane Ferate,

  snad abyste si přečetl co jste napsal a pak to srovnejte s tím, co napsala tazatelka. Tvrdila, že mají jediný „fond“, do kterého přispívají vlastníci a ještě i nájemci. To je nesmysl.

  To, co popisujete je běžný postup: žádný fond, nýbrž účet záloh (rozdělený na dva podúčty) a přispívají do něj podle spoluvlastnických podílů pouze vlastníci včetně družstva. Nikoliv nájemci. Nájemci platí nájemné družstvu. Nepleťte si to.

  lake

  Vložil lexulka, 17. Říjen 2011 - 6:01

  Přeju hezké ráno,

  „To, co popisujete je běžný postup: žádný fond, nýbrž účet záloh (rozdělený na dva podúčty) a přispívají do něj podle spoluvlastnických podílů pouze vlastníci včetně družstva. Nikoliv nájemci. Nájemci platí nájemné družstvu.“

  Pane lake, ano, takhle to funguje. Jen jsem to špatně popsala a nedokonale pochopila. Takže žádná mafie.

  Díky za vysvětlení ke konečnému pochopení.

  Ještě k těm oknům:

  Z účtu záloh se tedy bude vyplácet částka vlastníkům, kteří si vyměnili okna na vlastní náklady dříve. Domníváte se, že by se měla alikvotní vypočtená částka připadající na bytovou jednotku krátit na 60 %, protože ostatním se 40% částky na jejich okna hradí z dotace IPRM (tedy nečerpají z účtu záloh)? Dle družstva je tento postup správný, vlastníci však s tím nesouhlasí.

  Díky, hezký den

  lex

  Vložil Ferat, 15. Říjen 2011 - 10:50

  Víte pane Lake kolik lidí v tom a tom konkrétním domě tomu vůbec rozumí? U nás je 36 bytových jednotek a pokud byste se jich zeptal, bude Vám 99% z nich tvrdit, že se jedná o jeden jediný účet, jeden jediný „ranec peněz.“ A ani nebude většina schopna říct, kolik vůbec platí za m2. Pravda, je to jejich mínus, ale taková je prostě realita většiny bytových domů. Jinak jste si můj příspěvek asi špatně přečetl či špatně pochopil, já si příspěvky vlastníků s nájemci nepletu. Ano, platí družstvu, které z tohoto přispívá do „fondu oprav-FO.“ Chápu, že tento pojem nerad slyšíte, ale v domech ve vlastnictví SBD je pojem FO naprosto běžný a i většině SVJ je tento pojem srozumitelný, ačkoli nesprávný.

  Vložil lake, 15. Říjen 2011 - 11:39

  Ferat napsal: „Ano, platí družstvu, které z tohoto přispívá do „fondu oprav-FO.“

  Pane Ferate, i druhý Váš příspěvek ukazuje, že věci naprosto nerozumíte. Vaše tvrzení, že družstvo vybírá zálohy vlastníků (CIZÍ ZDROJ) a převádí je na svůj fond oprav – to je naprostý blábol. Družstvo by se tím dopustilo zpronevěry. Zálohy na správu domu a pozemku podle § 15 odst. 1 ZoVB jsou pro družstvo cizím zdrojem a na fond oprav nesmí být ukládány ani náhodou.

  Je zřejmé, že netušíte, co je fond oprav. Jde o finanční rezervu družstva, složenou na odděleném účtu, která se naplňuje z vlastních zdrojů družstva, zpravidla z přijatého nájemného. FO slouží podle definice zpravidla ke krytí nákladů oprav a údržby majetku družstva.

  Pokud budete tak hloupý a věnujete družstvu finanční dar na fond oprav, může si s ním družstvo naložit jak jim bude libo a použije jej pouze na opravu a údržbu družstevního majetku, nikoliv na společné části domu.

  Pište lakavě jen o věcech, kterým rozumíte. Bude to lepší pro všechny čtenáře. Vaše informace o tom, že si ve Vašem domě všichni svorně pletete fond oprav družstva se zálohami na správu domu, zde nikoho nezajímá.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 15. Říjen 2011 - 12:18

  Lake, nebuďte tak zaslepený, úplně převracíte význam.

  Ferat napsal: „Ano, platí družstvu, které z tohoto přispívá do „fondu oprav-FO.“

  Pokusím se vám upřesnit význam, jak jsem větu pochopil já:

  „Ano, (nájemci) platí družstvu, které z tohoto přispívá do „fondu oprav-FO.“ (správně by mělo být: zálohy na správu a opravy domu)

  Vložil Ferat, 16. Říjen 2011 - 12:10

  Děkuju, že jste narozdíl od všeznalého Laka pochopil, co jsem chtěl říci. Pochopil jste to přesně. *** Jinak žádám Lakeho, aby si laskavě odpustil urážlivé a nevhodné komentáře k mé osobě. My dva milý Lake nejsme kamarádi z hospody ani ze SVJ, abyste si mohl dovolit mě zde veřejně poučovat jako prvňáčka. Jistě, máte jisté znalosti-to rozhodně nepopírám, ale laskavě se trochu kontrolujte. Při Vaší inteligenci mi jistě rozumíte. Zatím je to veřejný a možná i svobodný portál a mohu zde snad vyjádřit svůj názor beztoho, abyste mě napadal. Já také nijak nekomentuji Vaše příspěvky, kde kopírujete judikáty. Pokud máte zájem, napište mi mail: ferat.m@seznam­.cz a můžem to probrat jako inteligentní lidé někde u kávy, ale odpusťte si Vaše komentáře „spatra.“

  Vložil lake, 16. Říjen 2011 - 16:31

  Pane Ferate,

  oceňuji Váš nyní smířlivější tón, avšak ujišťuji Vás, že jste to byl Vy, kdo si útočně "vyšlápl" na jiného diskutujícího. Ve svém úplně prvním příspěvku jste mne počastoval těmito milými slovy:
  "Plácáte o nějakých záhadných fondech Lake. Nastudujte si jak to funguje ..."
  Přitom jste neměl pravdu, neboť tazatelka omylem psala o jakémsi společném "fondu oprav" pro vlastníky i nájemce, který ovšem ve skutečnosti neexistuje, ani nemůže existovat, je-li dodržován zákon, viďte?

  Jestliže jsem Vám pak odpověděl ve stejném duchu, cítíte se náhle být uražen? Pročpak? Mohl jste si jako první odpustit Váš přezíravý tón v této diskusi.

  Na závěr upozorňuji jak pana Ferata, tak pana AnonymousX:
  Tazatelka jasně napsala, že okna jsou společná. Tedy jejich financování se u vlastníků jednotek (včetně družstva) děje vždy ze společné zálohy na správu domu, skládané podle § 15 odst. 1 ZoVB. Nikoliv z fondu oprav družstva - ten slouží k opravám a údržbě družstevního majetku, nemůže tedy sloužit k hrazení společných oken. Přečtěte si laskavě znovu o čem byla diskuse. Porozumíte.

  lake

  Vložil Účetní (bez ověření), 14. Říjen 2011 - 19:09

  „účet záloh (rozdělený na dva podúčty) a přispívají do něj podle spoluvlastnických podílů vlastníci“

  Jak to přesně je s těmi podúčty?

  Vložil lexulka, 14. Říjen 2011 - 9:55

  Lake,

  děkuji za toto vysvětlení.

  ještě k tomu fondu – jak jsem koupila, tak prodávám. skutečně se jedná o dříve 100 %-ní družstevní dům, ve kterém je do OV převedeno pár bytů a skutečně do fondu, který je tedy družstevní, přispívají i vlastníci a to stejnou částkou na m2…

  hezký víkend

  lex

  Vložil lake, 14. Říjen 2011 - 10:08

  Problém s Vaším tvrzením je v tom, že vlastníci tedy skládají dary družstvu a nemají naprosto žádné právo ovlivnit co se svými penězi družstvo pak udělá. Velmi zvláštní forma finančního nevolnictví.

  Další problém je, že údajně do „fondu“ přispívají i nájemci. Povinností nájemce je pouze platit nájemné svému pronajímateli. Takže buď je celé Vaše tvrzení nesmysl, nebo skutečně máte nějaký exotický způsob přispívání na dům, ve stylu mafie v Chicagu v letech třicátých (tzv. racketing).

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".