Hluční sousedé cizí národnosti a nečinnost SVJ

Vložil Topaz, 26. Květen 2021 - 19:48 ::

Zdravím,

už to bude několik měsíců, co se nad nás s partnerkou nastěhovala skupinka moldávců a ukrajinců. Národnost mi osobně nevadí a nepokládám se ani za nesnášenlivého člověka. V bytě nad námi žije nyní 8 lidí, kteří dělají od rána do večera neskutečný bordel. Dupou, skáčou po zemi (mají všude kachle), naschvál pouští věci a po desáté večer pravidelně šoupou nábytkem a občas jim něco „náhodou upadne“.

Na upozornění reagují tak, že jsou ještě hlasitější a že já jsem rasista (velmi konstruktivní řešení, nepřiznají chybu a hází ji na ostatní). Domluvit se s nimi nejde, neumí česky ani anglicky. Pokoušel jsem se to řešit přímo s majitelkou bytu (ukrajinka) avšak z její strany je tomu věnována absolutní nečinnost a prý je mám nechat být, že jsem rasista a oni nic nedělají. Dokonce mi majitelka do telefonu přímo řekla, že jsou v ČR nelegálně, že nemají kam jít, pracují načerno a přece je nevyhodí na ulici, protože by se museli vrátit zpět do Moldávie a na Ukrajinu. Nerozumím moc tomu, proč se nechovají tiše, když už tu chtějí být.(Opět jsem byl označen za rasistu)

Pokoušel jsem se to řešit i s předsedkyní SVJ, jelikož se mimo jiné jedná o hrubé porušení domovního řádu (kouří z okna a máme popel na parapetech, nadměrný až nepříjemný hluk přes den, praská omítka podél stropních rohů), avšak ze strany předsednictva SVJ je tomu taktéž věnována minimální pozornost a bylo mi řečeno, že to není jejich problém, ať si to vyřeším sám.

Došlo to až tak daleko, že jsem majitelce poslal písemnou výzvu k vyřešení situace s výhružkou předžalobní výzvy, avšak na to reaguje taktéž s nečinností, popravdě se situace ještě více zhoršila.

Nerad bych tento problém řešil nahlášením na odbor cizinecké policie pro kontrolu pobytových agend, nebo v občansko správním řízení, bohužel mi docházejí možnosti a je to docela únavné.

Máte s někdo s podobnou situací zkušenosti?

  • hluk

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil VikttPi, 25. Červen 2021 - 21:42

Pan zakladatel určitě není žádný rasista, proto o cizí národnosti sousedů zmínil ve svým vzkazu jen čtyřikrát. Chápu že by vám vyhovovalo kdyby v bytě nad vámi bydleli a dělali bordel 8 občanů České republiky, ale sousedí nevybíráte. Pokud porušující zákon (noční klid, hygiena), tak volejte policii nebo hygienu. Pokud vám se jen zdá že jsou nadměrné hluční, tak máte smůlu. Můžete jen asi nasrat jejím pod dveře nebo něco.

Co pro mě ve vaši stížnosti vůbec nesedí. Pokud jsou pořád v tom bytě od rána do noci, tak čím se živěji? Přece obtěžování sousedů není žádné zaměstnání.

Vložil elektronxx, 28. Květen 2021 - 9:28

Přeji hezký den. Někdy se mi zdá, že většina diskutujících nikdy nečetla Občanský zákoník a jeho znění v kapitole Společenství vlastníků jednotek. Výbor ani předseda SVJ neodpovídají za občanské problémy mezi vlastníky bytů ani nejsou povinni je řešit. Problémy mezi vlastníky bytů může řešit pouze Policie ČR, Městská policie nebo soud. Níže uvádím výpis z Občanského zákoníku „Správa domu a pozemku“ a pouze za uvedené zodpovídá SVJ. Nikde v OZ se neukládá SVJ, předsedovi ani výboru, povinnost řešit osobní problémy mezi vlastníky bytů nebo nájemníky!

Pododdíl 5

Správa domu a pozemku

§ 1189

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Vložil Ilegál (bez ověření), 26. Květen 2021 - 20:22

„jsou v ČR nelegálně, … pracují načerno“ (Vložil Topaz, 26. Květen 2021 – 19:48)

→ Služba cizinecké policie Policie České republiky
→ Státní úřad inspekce práce
→ Finanční správa
→ Česká správa sociálního zabezpečení

Vložil člen v SVJ (bez ověření), 26. Květen 2021 - 19:59
  1. kontaktujte cizineckou policii, s tím co jste zde napsal, že jsou v ČR nelegálně dle slov paní XY. Pokud majitelka pronajala přímo Moldavcům (komukoliv s občanstvím mimo ČR), byla povinna je do 3 pracovních dnů ohlásit cizinecké policii, oni rádi kontrolují domovní knihy a nahlašovací lístky (pokud ale pronajaka Ferkovi, a ten to podnajal, tak už takovou povinnost má Ferko a ne paní vlastnice)
  2. budete muset často volat v době incidentu Městskou policii 158 (a časy si zapisovat), pokud porušují domovní řád (tam bývá třeba od 21h do 7h) a/nebo noční klid (ten je od 22h do 6h) … Pokud ruší jen málo, neuděláte s tím vůbec nic, tedy mimo ručního vysvětlení anebo je můžete začít budit pro změnu vy
  3. podat písemnou stížnost na SVJ, to by mělo vyzvat vlastníka k nápravě, lepší než se handrkovat na chodbě s osobou odpovědnou (paní z výboru).
Vložil 258 (bez ověření), 27. Květen 2021 - 6:14

Ilegálové nejsou společnou částí a tak je SVJ nespravuje. Jednoznačně podat podnět na cizineckou policii a finanční úřad.

Vložil Topaz, 26. Květen 2021 - 20:11

ad 1. V bytě je ani nenahlásila. Nemají nájemní smlouvu a žije tam s nima jeden člověk, aby neutekli bez zaplacení. Všechno mi to řekla, pravděpodobně proto, aby ve mě vzbudila soucit, nebo já nevím, z jakého důvodu.

ad.2. V domovním řádu je jasně psané „Nájemci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy nájemců jsou povinni užívat byt a pronajaté prostory v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce pachem nebo nadměrným hlukem.“. Ano vím, trošku si to koliduje zákonu, nicméně ten hluk je vážně omezující. Kolegové se při homeoffice dotazují, jestli má nějaký soused rekonstrukci.

ad.3. Už se právě stalo, kontaktoval jsem přímo předsednictvo, se kterým jsem to řešil přes emaily. Jednou majitelku formálně vyzvaly, ale pak to přestali řešit, že s tím bohužel nic neudělají. Když se potkáme na chodbě, tak nás předsedkyně už ani nezdraví.

Bohužel se obávám, že to tou cizineckou policií končí. Vážně nejsem konfliktní typ a nejsem ani nadšený z této radikální metody. Už se to ale snažím řešit domluvou přes 5 měsíců a situace je jenom horší. Partnerka má navíc dlouhodobě těžké migrény a toto tomu moc nepomáhá. Navrhoval jsem majitelce možnost zvučné izolace nebo koberců (mám kamaráda, co by jí udělal cenu) a nic.

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2021 - 6:40
  1. – komu, SVJ? pak požádejte SVJ o jména osob, jimž majitelka přenechala byt k užívání. nájemní smlouvu může mít ústní
  2. domovní řád má stejnou hodnotu a právní vymahatelnost, jako když napíšete ceduli – zavírejte dveře. a hluk překračuje max. hluk daný normami? pokud ano, volat hygienu aby měřila
  3. SVJ nemá co řešit. musíte jednat s majitelkou bytu.
Vložil Justitianus, 26. Květen 2021 - 22:13

Přestaňte se zabývat domovním řádem. Je to jen kus papíru bez jakéhokoliv právního účinku. Aby to bylo závazné a vymahatelné, musel by ten slavný „domovní řád“ být součástí stanov SVJ, nebo součástí prohlášení.

SVJ skutečně nemusí mít nic společného s tím, že jste obtěžován hlukem. Pak ovšem není důvod, abyste se zlobil na předsedkyni. Je k tomu konstantní judikatura: při obtěžování hlukem (pachem, jinými imisemi, …) přes společné prostory domu je to vždy věc SVJ. Při obtěžování přímo z bytu do bytu máte smolíka – SVJ může zůstat nečinné a Vy si to musíte vybojovat sám s tím, kdo Vás obtěžuje.

Chápu, že byste byl rád, kdyby to někdo zařídil za Vás – nějaký Superman, Spiderman nebo SVJ. Bohužel skutečný život je jiný než příběhy z Hollywoodu. Buď se do toho pustíte, nebo si najdete spojence v ostatních vlastnících jednotek a nařídíte SVJ aby konalo, – nebo si kupte špunty do uší.

Justitianus

Vložil člen v SVJ (bez ověření), 26. Květen 2021 - 20:29

ad 3) požadujte písemnou informaci, jaké opatření SVJ provedlo, stěžujte si opakovaně písemně třeba ob měsíc, jak majitelce (na kouření, na hluk), tak SVJ

Nevíme, jaké intenzity je ten hluk, na hygienu ani městskou policii pro rušení nočního klidu to asi nebude.

Zkoušel jste kontaktovat toho člověka, co s nimi žije v bytě? Vytisknout ten domovní řád a podtrhat v něm pasáže a nalepit mu ho na dveře? Domluvit se s více sousedy a zazvonit u nich, udělat bu bu bu? Protiútok s partou ukrajinců…

Majitelku bych předem 7 dnů informoval o záměru oslovit hygienu, PČR, cizineckou, a žalobu na obtěžování imisemi, pokud se nevyjádří ve lhůtě 7 dnů a ani s tím nic neudělá.

MOc možností není, podle intenzity bych volil protiútok.

ps: poslední možnost: Pokud SVJ nebude spolupracovat, zaútočte dle https://www.kurzy.cz/…ragraf-1178/ odstavec 2 s předžalobní výzvou, že pokud Vám do 7 dnů nevydá jména a adresy osob v tom bytě, podáte žalobu a to také udělejte. Dostaňte z SVJ dle https://www.kurzy.cz/…ragraf-1179/ informaci, kolik lidí je v bytě nahlášeno a porovnejte se skutečným stavem.

Poslední možnost je žaloba na obtěžování hlukem a smradem cigaret s nejistým výsledkem, ale k tomu potřebujete důkazy, výzvy a advokáta…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".