Vložil elektronxx, 28. Květen 2021 - 9:28

Přeji hezký den. Někdy se mi zdá, že většina diskutujících nikdy nečetla Občanský zákoník a jeho znění v kapitole Společenství vlastníků jednotek. Výbor ani předseda SVJ neodpovídají za občanské problémy mezi vlastníky bytů ani nejsou povinni je řešit. Problémy mezi vlastníky bytů může řešit pouze Policie ČR, Městská policie nebo soud. Níže uvádím výpis z Občanského zákoníku „Správa domu a pozemku“ a pouze za uvedené zodpovídá SVJ. Nikde v OZ se neukládá SVJ, předsedovi ani výboru, povinnost řešit osobní problémy mezi vlastníky bytů nebo nájemníky!

Pododdíl 5

Správa domu a pozemku

§ 1189

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.