hlasování per rollam

Vložil Makahari (bez ověření), 11. Srpen 2018 - 10:31 ::

Výbor SVJ si nechal schůzí shromáždění odsouhlasit různé směrnice, kterými si vytvořil podmínky pro to, aby mohl rozhodovat úplně „o nás bez nás“ (směrnice pro využívání spol.prostoru, směrnice na uzavírání smluv na pronájem společných prostor, apod.) a hlavně do stanov do části „hlasování mimo zasedání“ přidal větu „statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí“. Nejsou upřesněny podmínky, za jakých může takové hlasování vypsat, takže si nechává tímto způsobem schvalovat, co ho napadne, ani nedodržuje podmínku předchozí neusnášeníschop­nosti schůze. Je vůbec takové hlasování platné? Děkuji za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil solid, 12. Srpen 2018 - 10:05

  Dobrý den Makahari Co se týče změny stanov, jejich schválení na shromáždění Vašeho SVJ a podotýkám zanesení do sbírky listin u příslušného soudu,ano statutár v tomto případě může rozhodovat „o Vás bez Vás“.

  § 1210 NOZ (1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. (2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.

  Vložil G (bez ověření), 11. Srpen 2018 - 12:52

  Shromáždění je nejvyšší orgán SVJ. Shromáždění něco odhlasovalo, předpokládám, že za účasti právně způsobilých členů SVJ. Co se vám nelíbí? Chcete aby se výbor řídil vašimi názory a nikoliv usnesením shromáždění?

  Pokud je per rollam ve stanovách, tak žádná podmínka předchozí neusnášeníschop­nosti schůze ze zákona není. Kde jste na to přišla? Hlasování je pochopitelně při splnění obecných podmínek platné. Ale nikdo vám nebrání podávat žaloby, které budou neúspěšné.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Srpen 2018 - 15:29

  že náměty, které jsou předmětem hlasování předkládá statutár, který také vystavuje pozvánku na shromáždění ve které uvádí program. Tím není ovšem dotčeno právo každého vlastníka podávat své vlastní návrhy. Pokud si shromáždění většinou hlasů schválilo nějaké postupy statutárů jsou platné a pokusit se je zvrátit může jen přehlasovaný vlastník když o to požádá soud.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".