Hlasovací právo SBD v SVJ

Vložil Anonymous, 21. Květen 2019 - 18:47 ::

Dobrý den, momentálně jsme před založením SVJ. Předběžně jsme se shodli na výboru, ovšem SBD tlačí na předsedu v podobě SBD. Momentálním poměr sil je 52% vlastníků a 48% družstevníci. SBD vystupuje tak, že automaticky zastupuje 48% družstevníků a může hlasovat jak uzná za vhodné (pro sebe), a to bez ohledu na přání družstevníku v našem domě. Je tento výklad družstva správný?

  • hlasování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil : (bez ověření), 21. Květen 2019 - 19:40

SBD v SVj nebude zastupovat žádné družstevníky. SBD je vlastníkem 48% bytů a v SVJ bude zastupovat samo sebe, stejně tak jako budou sami sebe zastupovat ostatní vlastníci bytů. Mají 52%, družstvo můžou vždycky přehlasovat. Družstevníci by si svá přání měli probírat a hlasovat o nich na schůzi družstva. Zdá se, že budete klasický kočkopes Družstvospole­čenství. Přeseda SVJ bude SBD. Krásný paskvil, o kterém je tady bohatá diskuse.

Vložil Zbynek84, 22. Květen 2019 - 8:08

Jde mi o to, zda je družstvo vázáno přáním družstevníků daného domu. Družstevníci by na schůzi hlasovali o tom, že si přejí, aby SBD podpořilo na ustavující schůzi SVJ, výbor. Mám strach, že nám do všeho bude SBD házet vidle. Stav 52% vs. 48 je jen dočasný (letos), u bytů zbývá doplatit jen velmi nízkou anuitu v řádu tisíců, takže převody budou rychle pokračovat, proto bych za rok nechtěl řešit zbavení se SBD z vedoucí role SVJ. 52% je samozřejmě více než 48%, ale obávám se, že na schůzi nedostanu 100% vlastníků.

Vložil JaVa, 22. Květen 2019 - 11:31

Zkuste závazně přesvědčit „družstevníky“,aby na své schůzi „samosprávy“, většinově rozhodli a také dali do zápisu,že jejich zmocněnec na shromáždění vlastníků, musí hlasovat pro Vámi navrhované obsazení výboru SVJ. Možná to vyjde,ale nesmíte zapomínat,že i „družstvo“ má své stanovy a směrnice,ve kterých je uvedeno,že jeho zástupce na shromáždění vlastníků, je povinen jednat a hlasovat, vždy pouze v zájmu družstva.

Další možností je vyčkat až budete mít potřebnou většinu a provést ve vašem SVJ „radikální řez“.Z vlastních zkušeností Vám „Družstvo“, jako statutární orgán, externího správce,který vede i účetnictví nedoporučuji!!!

Přeji Vám hodně štěstí.JaVa

Vložil 25Malý (bez ověření), 22. Květen 2019 - 8:25

Shromáždění vlastníků zpravidla rozhoduje většinou hlasů. Pokud má BD menší podíl, pak může být přehlasováno. Ale má to háček! Na schůzi musí přijít ti vlastníci jednotek, co drží onen většinový podíl, podle uvedeného procentního podílu to budou nejspíš všichni vlastníci – fyzické osoby. Když nepřijde jeden, anebo jeden nebude hlasovat ve shodě s ostatními, pak je družstvo přehlasuje! Ohroženou přítomnost lze zpravidla řešit zplnomocněním.

Družstevníci – nevlastníci mohou své požadavky předkládat jedině na schůzi družstva, a zda jim družstvo vyhoví, to nevyřešíte. Zkuste ale zjistit, zda vlastníci jednotek náhodou nejsou ještě stále družstevníky, pak by mohli na členské schůzi družstva prosazovat svoje. Jejich práva člena družstva převedením jednotky do vlastnictví neutrpěla.

V domě bude mnoho problémů, na jejichž řešení budou mít vlastníci a nájemci družstevních bytů zcela protichůdné požadavky. Nejmarkantnější to bude u investic, kdy vlastník myslí na budoucnost, kdežto nájemník myslí na okamžitý prospěch.

Nakonec zjistíte, jak moc komu na pospolitosti v domě záleží.

Vložil Radim. (bez ověření), 22. Květen 2019 - 10:59

Nejdříve musíte vědět, zda se jedná o větší družstvo, ve kterém se rozhoduje o záležitostech v domě na dílčích členských schůzích tzv. samosprávách. Stanovy řeší, o čem může samospráva rozhodovat a o čem se rozhoduje na členské schůzi celého družstva prostřednictvím delegátů z jednotlivých domů. Je možné, že rozhodnutí samosprávy o výboru SVJ (stanovách SVJ) musí SBD respektovat. Stanovy také řeší možnost svolání samosprávy (třeba na podnět určeného minimálního počtu družstevníků).

Dále musíte vědět, zda se jedná či nejedná o tzv. odložený vznik SVJ. Pokud by se nejednalo o tzv. odložený vznik SVJ dle § 24 zákona č. 311/2013 Sb., pak je třeba k založení SVJ schválení stanov všemi vlastníky, takže byste mohli podmínit souhlas všech vlastníků se stanovami pouze za předpokladu, že budou obsahovat ustanovení o vícečlenném výboru, niko-liv o jenočlenném předsedovi SVJ. O samotném hlasování o členech výboru a případném schválení předsedy výboru SVJ zástupcem SBD by pak ale rozhodla skutečnost, zda by se na shromáždění vlastníků dostavili (třeba i pomocí plných mocí) všichni vlastníci, aby mohli přehlasovat SBD.

Vložil Zbynek84, 22. Květen 2019 - 10:03

Děkuji za odpověď, my jako vlastníci jednotek, jsme stále družstevníky. Bohužel, členská schůze družstva je v nedohlednu, resp. později než ustanovující schůze SVJ. Shodu v domě doufám vyřešíme, většinu velkých investic máme za sebou. Jde mi v této chvíli odstřihnout SBD od vedoucí funkce v SVJ. O tom, že SBH má předraženou správu a dějí se v něm podivné věci, se bavit ani nebudu. Právě proto jim kontrolu nad financemi nechci nadále ponechat.

Vložil JaVa, 25. Květen 2019 - 16:42

Opravdu jste si na 100% jist,že ve vašem domě již SVJ nevzniklo ze ZOVB (72/1994) § 9 ods.3.? Máte k dispozici prostou kopii prohlášení vlastníka k budově a dokument,kterým je potvrzen zápis třetího rozdílného vlastníka na KN? Máte písemný doklad o tom,že se ve vašem případě jedná o tzv. odložený vznik SVJ dle § 9 odst.4. ZOVB a tudíž se vaše SVJ bude zakládat dle z.č.311/2013 ?

SBDNH – přece své rozdělovalo na jednotky, již před platností NOZ.Doporučuji Vám se řádně obeznámit s tím,co jsem Vám zde uvedl a pak se ozvěte.

http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.

JaVa

Vložil Werewolf, 25. Květen 2019 - 15:55

Vlastník není družstevník a SBD si může hlasovat jak chce, nemusí brát na své družstevní nájemce zřetel.

Vložil Misme, 25. Květen 2019 - 16:33

Werewolfe, můžete, prosím, nějak blíže vysvětlit své tvrzení: SBD si může hlasovat jak chce, nemusí brát na své družstevní nájemce zřetel? Ptám se opravdu vážně, protože SBD je tvořeno členy a každý člen družstva vlastní tzv. družstevní podíl, se kterým je spjato právo užívat konkrétní byt v domě, jehož vlastníkem je bytové družstvo. Vaše vyjádření však navozuje dojem, že SBD je objekt mimo členskou základnu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".