Fond oprav vyúčtování

Vložil Asus (bez ověření), 24. Březen 2020 - 11:19 ::

Dobrý den, jsem čen společenství vlastníků jednoho bytového domu. Každoročně dostáváme vyúčtovaní služeb. Tedy společný vodoměr, elektroměr, úklid v domě. To je tedy v pořádku. Ale ještě jsme nikdy nedostali vyúčtování tzv. fondu oprav. Nebo vyúčtování jak SVJ hospodaří. Co se a kolik platilo. Má SVJ nebo správcovská firma takovéto vyúčtování dělat nebo je to jen na dotaz. Víte co, v SVJ jsou peněžní toky o kterých my spolumajitelé nic nevíme a tak si myslím že by to být nemělo.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 25. Březen 2020 - 19:03

  Pod pojmem „vyúčtování jak SVJ hospodaří“ si neumím nic moc představit. Tak mohu jen odhadovat, co byste mohl po SVJ chtít:

  • přehled plnění a čerpání FO (těch, co říkají že FO neexistuje si nevšímejte, ve Vašem SVJ pravděpodobně budou rozumět, co po nich chcete)

  Pokud jste vypsal všechny položky, na které měsíčně platíte (voda, společná elektřina, úklid, FO), tak všechno ostatní kromě vody, společné elektřiny a úklidu najdete v tom přehledu FO.

  V tom přehledu byste měl vidět, jaký byl počáteční stav FO na začátku roku, kolik se za rok „vybralo“ od vlastníků (tedy příjmy do FO), položky, které se z FO platily (tedy výdaje). A pak konečný stav ke konci roku.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 25. Březen 2020 - 19:43

  „Pod pojmem „vyúčtování jak SVJ hospodaří“ si neumím nic moc představit.“

  Jeden z problémů tohoto portálu je, že se zde diskutuje o představách, v daném případě o představách pana Dvořáka.

  Zpráva o hospodaření je upravena právními předpisy, vyúčtování rovněž. Je zcela jasné, co tazatel žádá.

  Vhodný příklad zprávy o hospodaření si jistě vygooglíte sám, případně Vám zdarma pomohu.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 26. Březen 2020 - 17:43

  Bezpochyby máte pravdu. Poprosím o odkaz na právní předpis, ve kterém je definován pojem „vyúčtování jak SVJ hospodaří“. Nikoliv na zprávu o hospodaření a vyúčtování, ale na „vyúčtování jak SVJ hospodaří“.

  Vložil Asus (bez ověření), 25. Březen 2020 - 10:36

  Takže jsem se nedozvěděl nic. 28 odpovědí a nic.

  Vložil svjpraha, 25. Březen 2020 - 15:02

  Dobrý den,

  téma nároku na kontrolu účetnictví, bylo řešeno již mnohokrát zde na portálu. Relativně nedávno, detailně např. zde:

  http://www.portalsvj.cz/…nou-kontrolu

  Případně pište do soukromé zprávy, mohu případně i telefonicky dovysvětlit.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 25. Březen 2020 - 15:15

  „téma nároku na kontrolu účetnictví“

  Vlastníka bytu zpravidla nezajímá účetnictví, ale vyúčtování jeho záloh.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 25. Březen 2020 - 11:27

  nerozumíte li poslednímu řádku, nelze Vám pomoci. Tak prodejte byt a na starosti zapomeňte.

  Vložil . (bez ověření), 25. Březen 2020 - 11:07

  To je proto, že jste vlastník, který má svůj byt a čeká, jak bude stat. orgánem a správcem obskakován, protože vlastní byt. Takových je víc, nic si z toho nedělejte.

  Vložil JaVa, 25. Březen 2020 - 10:59

  Ale na druhou stranu jste zjistil,že kdo se sám nestará a neučí, nic nemá a ani nic neví.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Justitianus, 24. Březen 2020 - 12:48

  Fond oprav neexistuje! Ovce v domech se na nic neptají, jen přežvykují trávu a nesprávné informace, kterými jsou krmeny.

  Pokud jde o Váš dotaz, není to žádná raketová věda: když něco chci, tak si o to v první řadě musím říci. Občanský zákoník praví v části o správě cizího majetku toto:

  Vyúčtování
  § 1436
  (1) Správce předloží beneficientovi vyúčtování správy nejméně jednou za rok. (…)
  (2) Vyúčtování musí být tak podrobné, aby bylo možné ověřit jeho správnost. 

  Nic nebrání tomu, aby shromáždění uložilo statutárnímu orgánu SVJ předkládat vlastníkům jednotek vyúčtování nákladů správy – tak podrobné, jak potřebujete a jak rozhodnete.

  Justitianus

  Vložil JarekSVJ, 25. Březen 2020 - 9:02

  K pojmu Fond oprav – je to zažitý název pro dlouhodobou zálohu – opravy společných částí domu atd. … Napsat , že fond oprav neexistuje je lekce matoucí . Pojem fond oprav používají běžně novináři i soudy. Je to slovíčkaření … Naše SVJ má absolutně informující vyúčtování, Vlasník v něm vidí celkové náklady domu za služby, celkové spotřeby, vidí v něm samozřejmě rozúčtované svoje spotřeby a svoje náklady, vidí v něm kolik zaplatil za rok do tzv. fondu oprav, jako přílohu dostane co všechno se platilo z tzv. fondu oprav , další příloha je co vše se platilo v položce správa…Vše vychází se Stanov našeho SVJ .

  Vložil * (bez ověření), 25. Březen 2020 - 11:02

  Pane JarkuSVJ, já bych tzv. fondu oprav raději říkal SKŘÍŇ. Do skříně se vejde víc peněz.

  Vložil Justitianus, 25. Březen 2020 - 9:29

  Pane Jarku, jste nepoučitelný zmatkař.
  http://www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

  Justitianus

  Vložil JarekSVJ, 25. Březen 2020 - 14:44

  Justi dík – to nepopírám, pojem fond oprav používám běžně na shromáždění a tady a mezi lidmi – jinak v našich stanovách oficiálně pojem fond oprav neexistuje je tam jinačí právně správnější pojem a ktomu je vždy dovětek v uvozovkách tzv. fond oprav… Znovu opakuji pojem fond oprav je běžně používaný jak v mediích tak soudně a myslím si aby tu někdo radikálně psal , že fond oprav neexistuje je stejný nesmysl, kdybych napsal , že v čr bude jenom 15 000 nakažených koranovirem

  Vložil . (bez ověření), 25. Březen 2020 - 14:51

  Fond oprav neexistuje.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 24. Březen 2020 - 19:08

  blá blá blá

  co kdybyste zde jen nepapouškoval sežvějkaný rozumy z NOZ a názorně uvedl jak ofce (která sama není orgánem SVJ tzn. beneficientem) získá toto vyúčtování SVÝCH záloh, pokud jak tvrdíte ofce jen cit. „…se na nic neptají, jen přežvykují trávu a nesprávné informace, kterými jsou krmeny…

  Když teda nechci být jen tupou ofcí přežvykují trávu ve stádu ofcí které chtějí být v davu neviditelné aby se nestaly ofcemi poraženými ve jménu vyššího „SVJ:dobra“, tak co by tazatel ASUS (který netvrdí, že by měl pod palcem přikazovací hlasovací mašinu) měl udělat?

  He? Samozřejmě recept JAK NA TO mohou předložit i ostatní žvatlálisti tady…

  Vložil Justitianus, 24. Březen 2020 - 21:31

  Pane „aby bylo jasno“, není pravda, že „orgán SVJ [je] beneficientem“. Máte to nějak divně popletené.

  • SVJ je správcem cizího majetku. Nikoliv beneficientem. A když píšu „SVJ“, míním tím právnickou osobu společenství vlastníků jednotek. Nikoliv orgán této osoby!
  • Vlastník spravovaného majetku je beneficientem. A když píšu „vlastník spravovaného majetku“, míním tím plurálního vlastníka domu a pozemku – to jsou všichni vlastníci jednotek dohromady.
  Pro pana Asuse mám tuto radu:
  PŘEČTĚTE SI STANOVY.

  Podle § 1200 NOZ platí, že stanovy povinně obsahují členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování. Má vlastník jednotky – člen SVJ podle stanov právo na seznámení s každoročním vyúčtováním nákladů na správu domu? Je SVJ povinno doručit toto vyúčtování všem členům? Pokud ano, v jakém termínu? Nebo se vyúčtování poskytne jednotlivcům na jejich vyžádání? Jak má být vyúčtování členěno? Má být podrobné – položkové, nebo souhrnné?

  Na všechny tyto otázky musí pan Asus v první řadě hledat odpověď ve stanovách svého SVJ. My ty stanovy neznáme. Není-li o tom ve stanovách nic, pak jde o obvyklý paskvil, který si nemyslící ovce schválily a přežvykovaly při tom svou trávu.

  V tom případě pan Asus bude postupovat jak jsem už naznačil v příspěvku č. 1 (a obdobnou radu mu udělil také pan „…“). Shromáždění jako nejvyšší orgán SVJ uloží právnické osobě SVJ tyto povinnosti buď usnesením, nebo (lépe) změnou stanov. Stačí Vám toto jako odpověď?

  Justitianus

  P.S. A příště bych ocenil, kdybyste si nechal od cesty ty poznámky o „papouškování sežvejkanejch rozumů“. Nemusíte přece každého přesvědčovat o tom, že jste buran.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 25. Březen 2020 - 1:59

  „…Vlastník spravovaného majetku je beneficientem…“ … jen v PLURÁLU! A o tom to je. Buran.

  ASUS není vyslancem většiny utlačované neznalostí, ale jednotlivec či vyslanec hladové menšiny, tápající. ASUS's problém: „…Ale ještě jsme nikdy nedostali vyúčtování tzv. fondu oprav. Nebo vyúčtování jak SVJ hospodaří. Co se a kolik platilo…“ neboli: (‚Sousedé když nespíte jen trávu žvýkáte, já ale chci vědět za jaké ‚pochutiny‘ SVJ moje i vaše penízky utrácí. Svou nečinností mi bráníte, práva mého se dosíci‘.)

  Když teda ASUS nechce být jen tupou ofcí přežvykují trávu ve stádu ofcí které chtějí být v davu neviditelné aby se nestaly ofcemi poraženými ve jménu vyššího „dobra“, tak co by tazatel ASUS (který netvrdí, že by měl pod palcem přikazovací hlasovací mašinu) měl udělat?
  A tu Justicianus blahosklonně pokynul a s odulými ústy odvětil: „…nic nebrání tomu, aby shromáždění uložilo statutárnímu orgánu předkládat vlastníkům jednotek vyúčtování nákladů správy – tak podrobné, jak potřebujete a jak rozhodnete… Amen“
  Takže, shromáždění přežvýkavců, doposud se zajímající jen o to žvýkání, si nyní odtrhne od ovčích tlam žvýkací požitek aby souhlasně zabučelo na návrh ASUSe vložit do stanov beneficientní práva „…jak SVJ hospodaří. Co se a kolik platilo…“.
  Né jasně :) to byla jen sranda. Zde končí pohádkový sen o „beneficientních právech“. Ve skutečnosti:
  Platí li, že ASUS má beneficientní práva jen v rozsahu upraveném ovčími stanovami, a nic v nich o „vyúčtování nákladů správy“ nemá, ničeho se o „vyúčtování nákladů správy“ sám nedomůže.

  Platí li, že ASUS nemá za sebou stabilní a v čase trvající většinu potřebnou ke změně ovčích stanov kde žádná „beneficientní práva“ v nemá, nemá ani moc si „beneficientní práva“ přidělit.


  Návod jak dostat VEŠKERÉ informace o útratě SVJ tady byl ale poskytnut již vícekrát:
  (hledej zde něco jako: vratka/zápočet nevyúčtovaných záloh zasílaných na účet SVJ)

  Vložil a (bez ověření), 25. Březen 2020 - 8:08

  O tom, jak svj hospodaří se můžete dočíst v účetní závěrce. Ta je v rejstříku.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Březen 2020 - 18:24

  Zákonodárce zjevně nedodržuje svou vlastní terminologii, když správce podle § 1436 (a jiných) v oddílu bytové spoluvlastnictví nazývá z neznámých důvodů osobou odpovědnou za správu domu (a správcem označuje v tomto oddílu obecně někoho jiného).

  Bohužel.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Březen 2020 - 13:08

  „když něco chci, tak si o to v první řadě musím říci.“

  Pan Asus není povinen si říkat o to, co plyne ze zákona.

  Nebo říkáte panu Asusovi, že má v obci jezdit 50 ?

  Vložil purple (bez ověření), 25. Březen 2020 - 7:16

  vrchol tuposti s příkladem omezení rychlosti v obci. Ano, je to uvedeno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, ale přesto to „říkají“ značky před každou obcí.

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 13:45

  Vždyť nemáte pravdu. Pan Asus má povinost seznámit se s tím, co schválilo společenství. Pokud nic neschválilo, tak má vyvinout aktivitu, aby se potřebné věci schválily. Třeba schválilo, že se žádný fond oprav vyúčtovávat nebude. Pan Asus nic neví, on pouze chce. Pan Asus není pánbůh, kolem kterého budou všichni skákat. Jo, to si myslí hodně vlastníků. Já mám byt a vy všichni kolem mne budete skákat a já budu akorát kecat. Ale tak nikdo skákat nebude, vlastníků bytu.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Březen 2020 - 14:43

  „Třeba schválilo, že se žádný fond oprav vyúčtovávat nebude.“

  Nelze platně schválit protiprávní rozhodnutí (nezávisle na tom, kolik diskutérů zde napíše opak).

  Vložil Justitianus, 25. Březen 2020 - 9:03

  Samozřejmě, že žádný „fond oprav“ se vyúčtovávat nebude! Nikdy. Žádný totiž neexistuje. Není tedy co vyúčtovat.

  Tohle ani nemuselo schvalovat shromáždění, automaticky to platí pro všechna SVJ v České republice.

  Justitianus

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 14:56

  Jaké protiprávní rohodnutí? Když je ve to uvedené stanovách nebo v prohlášení, tak je to platné a žádný zákon to nemůže změnit. A nic na tom není protiprávního.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Březen 2020 - 15:03

  „Když je ve to uvedené stanovách nebo v prohlášení, tak je to platné a žádný zákon to nemůže změnit.“

  Podle Vás je možné změnit zákon (stanovami nebo prohlášením). To byste musel být zákonodárce.

  Řidiči si podle Vaší logiky mohou odhlasovat nejvyšší povolenou rychlost.

  Vložil Justitianus, 25. Březen 2020 - 10:22
  Pane „Vlastníku bytu“, napsal jste tuto hloupost:
  • „Podle Vás je možné změnit zákon (stanovami nebo prohlášením). To byste musel být zákonodárce.“

  Na Vás by se věru hodila citace z filmu Limonádový Joe:

  Doug Badman: „Limonádový Joe, víš jak jsi hloupý?“
  Limonádový Joe: „Nevím.“

  Zcela Vám totiž ušlo, že občanský zákoník hned ve svém § 1 umožňuje, aby si osoby ujednaly práva a povinnosti odchylně od zákona. A v oddílu o absolutních majetkových právech (včetně bytového vlastnictví) v § 978 zákonodárce šel ještě dál: umožnil, aby takové ujednání bylo platné a účinné dokonce i vůči třetím osobám (to jest vůči těm, kdo nebyli účastníky onoho ujednání).

  To v obyčejné řeči znamená: Stanovy a Prohlášení jsou (jestliže to připouští zákon) nad zákonem.

  Vy se mylně domníváte, že k neúčinnosti zákonné právní úpravy by bylo nutné změnit zákon. Jak jsem prokázal, není to pravda. Postačuje pokud si vlastníci jednotek ujednají něco jiného. A odchylka od zákona bude dopadat i na ty, kdo s ujednáním nesouhlasili. Vítejte v krásném novém světě, kde vše je relativní a nic není takové, jak to vypadá. Za tuto změnu poděkujte profesoru Karlu Eliášovi, hlavnímu tvůrci občanského zákoníku.

  Justitianus

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 15:57

  Společenství je sui generis. Řidič není.

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 13:56

  Vlastník bytu nemá jenom práva, má taky povinnosti. To ti nic neříká, viď.

  Vložil LojzaSat (bez ověření), 24. Březen 2020 - 13:50

  Pan Asus nechce, aby někdo okolo něj skákal – pouze chce vědět, co se děje s jeho penězi. Pokud Vy ne, tak já a většina vlastníků které znám, také…

  Vložil Asus (bez ověření), 24. Březen 2020 - 19:03

  Přesně.

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 14:01

  No právě. Pan Asus se ptá nás. Musí být aktivní a zeptat se tam u sebe ve svém společenství. Nebo ne?

  Vložil Asus (bez ověření), 24. Březen 2020 - 19:06

  Sám dobře víte že vypáčit rozumné slovo ze společenství nebo správcovské firmy je nadlidský úkol. Proto se také ptám nejprve tady. Pokud budu vědět jestli s tím má někdo zkušenosti nebo konkrétní zákon tak můžu podniknout nějaké kroky.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Březen 2020 - 14:37

  přesně, pan Asus se musí, nejlépe písemně, obrátit přímo na zvolený výbor, vytknout mu co tento výbor neplnil a neplní, nejlíp s odkazem na zákonné normy. A požádat o předložení dokumentů a podkladů, o které má zájem a samozřejmě určit si termín, do kdy toto požaduje předložit. Požádá-li ovšem o fond oprav, tak se taky nemusí dočkat odpovědi, že.

  Vložil Asus (bez ověření), 24. Březen 2020 - 19:06

  Děkuji ale které zákonné normy ?

  Vložil Tobias (bez ověření), 24. Březen 2020 - 15:24

  „pan Asus se musí, nejlépe písemně, obrátit přímo na zvolený výbor, vytknout mu co tento výbor neplnil a neplní, nejlíp s odkazem na zákonné normy.“

  Tak přesně tuto poučovací povinost pan Asus nemá, a už určitě ne zadarmo. (Pokud se domníváte opak, uveďte § .)

  Je naopak povinností výboru, aby se seznámil s účinnou právní úpravou a podle ní důsledně postupoval. To plyne z občanského zákoníku.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Březen 2020 - 17:29

  Vlastník nemá poučovací povinnost vůči výboru – možná že ne, ale pak prohrává. Milí pane, chci-li bojovat za svá práva, musím být připraven, zjistit si, jaké zákonné normy jsou výborem p Asuse porušovány. Vyhrává vždy ten, kdo ví víc, než ten se kterým chcete bojovat. To je moje filosofie a můj názor. Proto jsem v minulosti dokázala 2× zablokovat hlasování na shromáždění a 1× vyhrála soudní při o nedodržování pravidel daných vyhl. 372/2001 Sb.o vyúčtování. Prostě musím vědět, co konkrétně je porušováno, jaká pravidla nejsou dodržována. Řešit to formou já chci, já si myslím je k ničemu.

  Vložil Asus (bez ověření), 24. Březen 2020 - 19:03

  Vyhláška č. 372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

  Vložil ..... (bez ověření), 24. Březen 2020 - 15:59

  Ale kdepak, výbor není vykladač právních úprav.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".