Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 25. Březen 2020 - 1:59

„…Vlastník spravovaného majetku je beneficientem…“ … jen v PLURÁLU! A o tom to je. Buran.

ASUS není vyslancem většiny utlačované neznalostí, ale jednotlivec či vyslanec hladové menšiny, tápající. ASUS's problém: „…Ale ještě jsme nikdy nedostali vyúčtování tzv. fondu oprav. Nebo vyúčtování jak SVJ hospodaří. Co se a kolik platilo…“ neboli: (‚Sousedé když nespíte jen trávu žvýkáte, já ale chci vědět za jaké ‚pochutiny‘ SVJ moje i vaše penízky utrácí. Svou nečinností mi bráníte, práva mého se dosíci‘.)

Když teda ASUS nechce být jen tupou ofcí přežvykují trávu ve stádu ofcí které chtějí být v davu neviditelné aby se nestaly ofcemi poraženými ve jménu vyššího „dobra“, tak co by tazatel ASUS (který netvrdí, že by měl pod palcem přikazovací hlasovací mašinu) měl udělat?
A tu Justicianus blahosklonně pokynul a s odulými ústy odvětil: „…nic nebrání tomu, aby shromáždění uložilo statutárnímu orgánu předkládat vlastníkům jednotek vyúčtování nákladů správy – tak podrobné, jak potřebujete a jak rozhodnete… Amen“
Takže, shromáždění přežvýkavců, doposud se zajímající jen o to žvýkání, si nyní odtrhne od ovčích tlam žvýkací požitek aby souhlasně zabučelo na návrh ASUSe vložit do stanov beneficientní práva „…jak SVJ hospodaří. Co se a kolik platilo…“.
Né jasně :) to byla jen sranda. Zde končí pohádkový sen o „beneficientních právech“. Ve skutečnosti:
Platí li, že ASUS má beneficientní práva jen v rozsahu upraveném ovčími stanovami, a nic v nich o „vyúčtování nákladů správy“ nemá, ničeho se o „vyúčtování nákladů správy“ sám nedomůže.

Platí li, že ASUS nemá za sebou stabilní a v čase trvající většinu potřebnou ke změně ovčích stanov kde žádná „beneficientní práva“ v nemá, nemá ani moc si „beneficientní práva“ přidělit.


Návod jak dostat VEŠKERÉ informace o útratě SVJ tady byl ale poskytnut již vícekrát:
(hledej zde něco jako: vratka/zápočet nevyúčtovaných záloh zasílaných na účet SVJ)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.