Finanční podíl na stavebních úpravách

Vložil PK (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 15:48 ::

Dobrý den, samospráva na schůzi rozhodla o úhradě rekonstrukce balkonu 50% z fondu oprav, ale 50% má uhradit každý vlastník z vlastních zdrojů. Na schůzi jsem nebyla, v domě trvale nebydlím, nicméně s úhradou 50% z vlastních zdrojů nesouhlasím. Prý kdo nemá peníze, tak mu družstvo „půjčí“. O peníze mi nejde, ale nechci z vlastních zdrojů nic hradit, proto tady je snad fond oprav. Hlavním důvodem je, že si nechtějí brát úvěr jako SVJ + BD, aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV a prý to nejde, když je na baráku úvěr. Navíc si každý může vymyslet co vše na balkonu bude mít (takže každý balkon na baráku bude jiný – může se totiž vybrat jak to kdo chce, akorát z toho zaplatí 50%) Můžu se prosím nějak bránit? Snad nemůže samospráva rozhodnout za mě, že něco budu platit ze svých peněz. Děkuji za jakoukoli radu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pepa. (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 17:48

  Píšete o rozhodnutí samosprávy. Pokud šlo skutečně pouze o rozhodnutí samosprávy, není takové rozhodnutí závazné.

  Samospráva je totiž organizační šložka družstva (složená ze členů družstva (nájemníků a případně vlastníků členů družstva, nikoliv vlastníků nečlenů družstva) většinou obyvajících jeden dům. Následovat by mělo shromáždění vlastníků, které jedině může s konečnou platností rozhodnout a na něm by měl zástupce družstva hlasovat podle rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí na shromáždění vlastníků může proběhnout hlasováním mimo zasedání písemnou formou, proto pokud nesouhlasíte nic nepodepisujte.

  Zjistěte, zda se skutečně rozhodlo na schůzi samosprávy. Zjistíte to ze zápisu samosprávy. Hlasování tam probíhá tak, že se počítá každému členu samosprávy jeden hlas. Při shromáždění vlastníků se hlasy počítají podle spoluvlastnických podílů, za vlastníka družstvo hlasuje zástupce družstva a dále hlasují ostatní vlastníci (nehlasují nájemníci družstva – tj. ti, kteří si ještě nepřevedli byt do vlastnictví, za ně za všechny hlasuje zástupce družstva).

  Pokud jde o tvrzení, že si SVJ nechce brát úvěr aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV, tak záleží na tom, co má družstvo ve stanovách případně jak rozhodla členská schůze družstva. Většinou je to tak, že družstvo umožní převod, ale jen v přípědě uhrazení všech dluhů tj. v případě úvěru by musel zájemce o převod před převodem uhradit celý zbytek úvěru připadající na jeho osobu.

  Vložil JaVa, 11. Listopad 2020 - 18:40

  Prosím, přestaňte kombinovat a mást člena SVJ, nějakými stanovami družstva. Děkuji.JaVa

  Vložil Pepa. (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 19:28

  Pane JaVa,

  zmatkujete jedině vy. Pokud něco kritizujete, tak se vyjádřete konkrétně, co bylo napsáno nesprávně. K převodům družstevních bytů do vlastnictví současných nájemníků družstva v souvislosti s úvěrem jsem se vyjádřil jen proto, protože se o tom zmínila tazatelka v úvodním dotazu. Cituji tazatelku: „Hlavním důvodem je, že si nechtějí brát úvěr jako SVJ + BD, aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV a prý to nejde, když je na baráku úvěr.“

  Vložil Justitianus, 12. Listopad 2020 - 9:15
  • Pepo, napsal jste tyto dvě nepravdy: „Pokud jde o tvrzení, že si SVJ nechce brát úvěr aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV, tak záleží na tom, co má družstvo ve stanovách případně jak rozhodla členská schůze družstva.“.

  (1) Vůbec nezáleží na tom co má družstvo snad ve stanovách. Družstvo je pouhý vlastník jednotek v domě.

  (2) O tom zda si SVJ vezme úvěr rozhodne pouze SVJ. Nikoliv členská schůze družstva. (A samozřejme bude to nakonec banka, která určí zda právnické osobě SVJ nějaký úvěr poskytne.)

  Justitianus

  Vložil Pepa. (bez ověření), 12. Listopad 2020 - 10:51

  Pane Justitianus napsal jste:

  "Pepo, napsal jste tyto dvě nepravdy: „Pokud jde o tvrzení, že si SVJ nechce brát úvěr aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV, tak záleží na tom, co má družstvo ve stanovách případně jak rozhodla členská schůze družstva.“

  Rozumíte psanému textu? Přece jsem uvedl tvrzení („že si SVJ nechce brát úvěr aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV“), které vyslovila tazatelka v úvodním příspěvku, niko-liv já. A k němu jsem vyslovil svůj názor: „tak záleží na tom, co má družstvo ve stanovách případně jak rozhodla členská schůze družstva“.

  A můj citovaný názor je samozřejmě pravdivý. Pro nájemníky družstva, kteří chtějí převádět byt do vlastnictví je skutečně rozhodující, zda stanovy družstva či rozhodnutí členské schůze družstva v případě dluhů nájemníka vůči družstvu (tj. i v případě, že si SVJ vzalo úvěr a družstvo ho musí stejně jako ostatní vlastníci splácet) umožňují převod bytu do vlastnictví nájemníka a za jakých podmínek (tj. např. podmínku, že před převodem bytu do vlastnictví by musel zájemce o převod před převodem uhradit svoje dluhy vůči družstvu tj. vč. celého zbytku úvěru připadající na jeho osobu, kterou družstvo splácí SVJ, jež si vzalo úvěr.

  Vložil Justitianus, 12. Listopad 2020 - 13:57

  Pepo, máte v hlavě guláš. Nerozumíte tomu, ale nafoukaně se snažíte mne poučovat. Jste tím směšný. Pletete si úvěr, který si dříve vzalo družstvo, s úvěrem, který si (možná) vezme SVJ.

  • Napsal jste tento nesmysl: „… zda stanovy družstva či rozhodnutí členské schůze družstva v případě dluhů nájemníka vůči družstvu (tj. i v případě, že si SVJ vzalo úvěr a družstvo ho musí stejně jako ostatní vlastníci splácet) umožňují převod bytu do vlastnictví nájemníka …“.

  Člověče, Vy nejste schopen rozpoznat dokonce ani to, že družstvo nesplácí žádný cizí úvěr!!! Pokud si SVJ vezme úvěr, bude jej splácet SVJ. Nikoliv jeden z vlastníků jednotek v domě, Vy popleto popletený. Ani příspěvek na správu od družstva, ani příspěvek na správu od nabyvatele jednotky NENÍ SPLÁCENÍM ÚVĚRU BANCE.

  Povinnost člena družstva vyrovnat závazky vůči družstvu před převodem jednotky do vlastnictví se vztahuje pouze na úvěr, který si vzalo družstvo. To je notorieta. Plyne to ze zákonné definice družstevního podílu člena družstva.

  My se zde ale bavíme o úvěru, který si (možná) v budoucnu vezme SVJ. Z takového úvěru ovšem neplynou pro člena družstva žádné závazky ani vůči SVJ, ani vůči družstvu. Ani pro družstvo samotné z toho neplyne žádný závazek, který by se týkal samotného úvěru. Družstvo (jako vlastník jednotek v domě) prostě hradí na účet SVJ zálohy a příspěvky na správu domu v předepsané výši. To je vše.

  Družstvo by hradilo splátky úvěru na účet SVJ jedině kdyby SVJ poskytlo družstvu nějaký úvěr. To ovšem žádné SVJ není oprávněno učinit; nemá totiž bankovní licenci!

  Slezte z toho stromu, Pepo, a uklidněte se.

  Jakmile družstvo převede byt nájemci, příspěvky a zálohy příslušející k převedenému bytu začne na účet SVJ hradit nový vlastník bytu. Družstvo bude hradit na příspěvcích o to nižší částku. Není zde tedy žádný dluh, který by snad družstevník měl povinnost vyrovnat s družstvem před převodem bytu do vlastnictví družstevníka.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 12. Listopad 2020 - 8:58

  Tedy konkrétně, pro Vás „polopatě“.

  Nějaký „kočkopes“ SVJ+BD, jak zde uvádí tazatel neexistuje. Buď je za správu domu odpovědná právnická osoba SVJ nebo právnická osoba Bytové družstvo. Jestliže zde někdo uvede, že je členem SVJ, mám za to, že v domě, kde vlastní jednotku, již vznikla nebo byla založena právnická osoba SVJ! Tudíž i zmiňovaný úvěr bude uzavřen pouze mezi touto právnickou osobou SVJ a příslušnou bankou. Znovu opakuji, že BD je v tomto konkrétním případě, pouze jedním z členů právnické osoby SVJ a řídí se jejími stanovami a usneseními shromáždění vlastníků. Pisatel úvodního dotazu na mě působí,že se v problematice SVJ příliš nevyzná a proto jsem po něm požadoval IČO SVJ, abychom zde nevařili z vody, ale znali fakta k tomuto případu!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Pepa. (bez ověření), 12. Listopad 2020 - 11:20

  Pane JaVa napsal jste:

  „Nějaký „kočkopes“ SVJ+BD, jak zde uvádí tazatel neexistuje.“

  Přece je jasné, že když někdo uvede „SVJ+BD“ a mluví také o převodech bytů z DV do OV, tak je tím myšleno SVJ, jehož jedním členem (vlastníkem bytů) je BD. Jiná možnost ani neexistuje. Čemu na tom nerozumíte?

  Dále jste uvedl:

  „Tudíž i zmiňovaný úvěr bude uzavřen pouze mezi touto právnickou osobou SVJ a příslušnou bankou.“

  No samozřejmě, to ani nikdo nepopírá. Pokud však tazatelka uvedla, že „Hlavním důvodem je, že si nechtějí brát úvěr jako SVJ + BD, aby si lidi mohli případně převádět byty z DV do OV a prý to nejde, když je na baráku úvěr.“ tak z toho vyplývá, že SVJ chce vyjít vstříc nájemníkům družstva, kteří si chtějí převádět byty do vlastnictví a nechce jim komplikovat převody kvůli jejich zadlužení družstvu v případě, že by se SVJ úvěr vzalo.

  A o možnosti a podmínkách převodů družstevních bytů do vlastnictví družstevních nájemníků (jak jsem už uvedl) skutečně rozhoduje pouze družstvo (stanovani či rozhodnutím členské schůze družstva).

  Vložil JaVa, 12. Listopad 2020 - 13:22

  Znovu Vás prosím, přestaňte zde splétat dohromady BD a SVJ.

  „Hlavním důvodem je, že si nechtějí brát úvěr jako SVJ + BD,“

  Tazatelka zde jasně uvedla, že je členkou SVJ a tudíž ji po tom, jak si zajistí úvěr zbývající „nájemníci/druž­stevníci“ v domě, opravdu nic není. To je pouze věc vlastníka těchto jednotek, tedy BD a ten, jako člen SVJ, musí svoji alikvótní část budoucího úvěru následně splácet! Smlouva o úvěru bude uzavřena pouze mezi právnickou osobou SVJ a bankou!

  Tazatelka doplnila:

  „Vložil KP (bez ověření), 11. Listopad 2020 – 18:05 V domě je obojí – SVJ i BD , já jsem člen SVJ.“

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 11. Listopad 2020 - 16:20

  Prosím, zkuste to sepsat ještě jednou a správně. Jste členem SVJ nebo Družstva nebo obojí? Váš dům vlastní Družstvo nebo zde již vzniklo/bylo založeno SVJ?O jakém kočkopsu to zde píšete?

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil KP (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 18:05

  V domě je obojí – SVJ i BD , já jsem člen SVJ.

  Vložil JaVa, 11. Listopad 2020 - 18:28

  Děkuji za doplnění. Pokud již vzniklo/bylo založeno SVJ a Vy jste jeho členem, jak výše uvádíte, pak je i to Družstvo, které výše zmiňujete, pouhým členem této právnické osoby SVJ a platí pro něj vaše stanovy. Pokud sem dáte IČO vašeho SVJ, tak se rychleji dočkáte fundovanější rady. Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".