Dokumentace ke GDPR k 16.6.2018

Vložil Pavel, 16. Červen 2018 - 9:31 ::

Dokumentace ke GDPR k 16.6.2018

1)Nařízení EU 2016/679 (GDPR) ve znění oprav z 23.5.2018

https://eur-lex.europa.eu/…/CS/TXT/PDF/?…

Konsolidované znění ještě není dostupné.

2)Adaptační zákon o zpracování osobních údajů

V současné době se projednává ve druhém čtení jako ST 138. Předpokládaná účinnost podzim 2018.

3)Analýzy

3.1) Role jednotlivých subjektů podle GDPR

http://www.portalsvj.cz/…pohledu-gdpr

3.2) Rodné číslo a datum narození podle GDPR

http://www.portalsvj.cz/…pohledu-gdpr

3.3) Katalog osobních údajů

http://www.portalsvj.cz/…-udaju-v-svj

4)Vnitropodniková směrnice k ochraně osobních údajů

5)Zpracovatelské smlouvy podle čl. 28/3 GDPR

5.1) s externím správcem dle NOZ, který je dle GDPR zpracovatelem OÚ

5.2) s rozúčtovatelem tepla, teplé a studené vody

5.3) s technikem provádějícím kontrolu plynového zařízení

6)Informace podle čl. 13 GDPR

7)Informace podle čl. 14 GDPR

8)Záznamy o činnostech zpracování

9)Záznam o uplatnění práv subjektu údajů

10)Odpověď na žádost subjektu údajů

11)Záznam o nahlížení či pořizování kopií subjektem údajů

12)Sazebník nákladů spojených s opakovanou žádostí subjektu údajů

13)Evidence porušení zabezpečení osobních údajů

14)Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému orgánu

_____________­________________________­________________________­______________

Výše uvedený seznam není určitě úplný. Čas ukáže, co chybí. Úmyslně jsem vynechal Souhlas subjektu údajů, protože podle mého výkladu GDPR není v našem SVJ potřeba.

Na druhou stranu všechny dokumenty nemusí být k dispozici v současné době. Třeba bezpečnostní incident nepředpokládám, a tak jsem položku 13 a 14 zařadil jen pro úplnost.

Ať už bude dokumentace v šanonu nebo na webu, tak by měla podle mého názoru obsahovat položky 1 a 2.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.