Zpracování rodného čísla či data narození v SVJ z pohledu GDPR

Vložil Pavel, 26. Duben 2018 - 23:25 ::

1)Rodné číslo u zaměstnance

U zaměstnanců je rodné číslo vyžadováno podle § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zákonnost zpracování rodného čísla je podle č. 6/1/c GDPR.

2)Rodné číslo resp. datum narození v ostatních případech

S ohledem na § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, požívá rodné číslo speciální ochranu. Rodné číslo lze využívat jen stanoví-li tak zákon či na základě souhlasu nositele rodného čísla.

Mimo zpracování mezd by mohlo být rodné číslo resp. datum narození v činnosti SVJ potřebné:

2.1) při automatickém sledování insolvencí a exekucí

Domnívám se, že automatické sledování insolvencí a exekucí není v SVJ potřebné, pokud se průběžně, nejlépe měsíčně, sleduje platební morálka členů SVJ

2.2) při podání žaloby

Podle § 79/1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, musí návrh na zahájení řízení obsahovat mj. jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla. Slovo „popřípadě“ si vysvětluji tak, že rodné číslo být uvedeno nemusí. Soud si pravděpodobně dokáže ztotožnit žalovanou osobu přístupem do neveřejných zdrojů.

2.3) při návrhu na vydání platebního rozkazu

Podle § 172 zákona č. 99/1963 Sb. není v návrhu na vydání platebního rozkazu nutné uvádět rodné číslo či datum narození

2.4) při návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu Podle § 174a zákona č. 99/1963 Sb. se musí v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu uvést i datum narození fyzické osoby

2.5) při návrhu na výkon rozhodnutí

Podle § 261/1 zákona č. 99/1963 Sb. v návrhu na výkon rozhodnutí uvede oprávněný rodné číslo povinného, je-li mu známo.

2.6) při návrhu na exekuci

Podle § 38 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, musí exekuční návrh obsahovat mj. popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků. Obdobně jako v bodu 2.2 se domnívám, že rodné číslo nebo datum narození není povinnou náležitostí exekučního návrhu

2.7) při návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Podle § 103 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nevyžaduje insolvenční návrh rodné číslo ani datum narození.

3)Závěr

3.1) Rodné číslo

Z výše uvedeného podle mého názoru vyplývá, že rodné číslo není nutné v případech podle bodu 2) zpracovávat.

3.2) Datum narození

Datum narození je potřebné pouze u návrhu na elektronický platební rozkaz.

Předpokládám, že zákonnost zpracování data narození lze opřít o čl. 6, odst. 1), písm. f) GDPR – oprávněný zájem SVJ.

Subjekt údajů by měl obdržet informaci podle čl. 14 GDPR.

Hezký den!

  • GDPR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 27. Duben 2018 - 10:10

Co jsem si odnesl z přednášek ke GDPR, lektoři byli ke shromažďování rodných čísel spíše smířliví a neměli problém ani s automatizovaným hlídání insolvencí, které je možné právě na základě rodných čísel, bez kterých tyto aplikace ani nefungují.

Vložil Pavel, 27. Duben 2018 - 14:33

TN.,

lektoři jsou různí. Já vycházím z práva.

Podle § 13c zákona č. 133/2000 Sb. lze r.č. využívat pouze na základě zákona nebo na základě souhlasu.

Neznám zákon, který by umožňoval zpracovávat r.č. při automatickém hlídání exekucí. Pochybuji, že by někdo dal souhlas s použitím r.č. pro účel automatického sledování exekucí.

Souhlasím s názorem uvedeným zde:

https://webdomu.cz/…svj-druzstvo

Také se domnívám, že není nutné preventivně sledovat, kdo je v insolvenci či exekuci.

Protože žádný zákon neumožňuje sledovat r.č. pro exekuce/insolvence a souhlas od dlužníka je asi jen teoretická varianta, tak je zpracovávání r.č. v rozporu se zákonností uvedenou v čl. 5/1/a GDPR.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 27. Duben 2018 - 14:48

Jsem ve výboru domu o 250 bytech, byl jsem ve výboru s 500 byty. Nedovedu si představit, že bych ručně kontroloval insolvenční rejstřík a katastr nemovitostí, byť jen v případě dlužících vlastníků, popř. bývalých odstěhovavších vlastníků, kteří dluží. Jsou regiony (Ústecký kraj, Karlovarský kraj, chudé okresy na východě Moravy), kde máte 1/4 dlužníků, města jako Sokolov, Litvínov jsou známá SVJ v konkursu, někde dluží přes 1/2 vlastníků. Připouštím, že jde o extrémy a na základě 30–50 extrémně zadlužených SVJ z celkových 60.000 v republice nelze činit závěry. Nicméně bez automatizovaného hlídání insolvencí, exekucí a převodů bytů bych se cítil značně nekomfortně. Přihlášku do insolvence musím podat do 30 dnů a pokud vlastník řádně a včas platí a jednou jedinkrát nezaplatí a já zrovna tuto zálohu nepřihlásím do insolvence, nesu odpovědnost a musím to zacvakat z vlastní kapsy. Často zde na portálu opakujete, že jste praktik. Máte tedy pro mě jiné praktické řešení, než automatizované sledování?

Vložil Pavel, 27. Duben 2018 - 15:16

TN.,

vycházím z naší situace, kdy máme jen 141 jednotek.

Pohledávky za dlužníky se daří udržovat ve výši cca 0,6 % ročního rozpočtu. Většinou jde o pohledávky do 1 měsíce.

Pokud je měsíců více, tak upomíná externí správce a potom advokát. Předání vymáhání advokátovi uvádíme, bez konkrétního jména, v zápise z jednání výboru.

Soudy zatím vyhráváme.

U jednoho dlužníka došlo k dobrovolnému prodeji bytu.

Jak řešit 25% až 50% dlužníků v SVJ nevím, naštěstí to řešit nemusím.

Jen upozorňuji, že zpracování r.č. za účelem automatizovaného sledování insolvencí/exekucí je v rozporu s naším zákonem a GDPR. Nic jiného neuvádím.

Mám informaci, že v rámci velké novely bytového spoluvlastnictví je snaha snížit ochranu r.č., právě třeba k automatickému sledování exekucí/insolvence, ale MV je zásadně proti.

Automatické sledování něco stojí. Pokud by našemu výboru utekla jedna měsíční platba, tak by to bylo, za tu dobu co jsme ve výboru, stále rentabilní. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil roztomily, 27. Duben 2018 - 6:39

Děkuji Pavle za pěkné zpracování, nevěděl jsem jak právě s rodným číslem naložit. Zatím jej máme v databázi vlastníků a zvažoval jsem že část za lomítkem z db odstraním. Teď už to nezvažuji ale do 27.5.2018 udělám. Přístup k rodným číslům mi ale zůstane v podobě výpisů z katastru nemovitostí, který pořizuji před každým zasedáním shromáždění. Nicméně údaj rodného čísla nebudu již potřebovat ani k identifikaci změny vlastnictví. Vlastnice se provdá, změní se jí příjmení, ale protože pokud by šlo o změnu vlastnictví osoby stejmého křestního jména, musím vidět v KN i řízení kde bude převodce a nabyvatel. U pouhé změny přijmení toto vidět nebudu a nemusím ověřovat zda mám nebo nemám nového vlastníka dle rodného čísla. U plných mocí budeme nově místo rodného čísla uvádět datum narození.

Vidí ještě někdo z přispěvatelů tohoto webu nutnost zpracování rodného čísla u vlastníků v SVJ? (kromě těch kterým správce tvrdí, že je potřebuje k hlídání insolvencí)

Děkuji Jan Roztomilý

Vložil rexmond, 13. Květen 2018 - 20:07

Dobrý den,

narazil jsem na evidenci RČ v případě převodů bytu do vlastnictví. Dle vzoru se zprávcem co mám je uvedeno, že RČ v přípavě převodů do vlastnctví se evideje a zpracovává.

Dle pokynu KN je rodné číslo povinný údaj.

Vložil Pavel, 13. Květen 2018 - 22:22

Rexmonde,

já jsem vlákno založil na problematiku r.č. v SVJ.

Vy uvádíte problematiku r.č. v BD. To je zcela něco jiného co s SVJ nesouvisí.

Hezký den!

Pavel

Vložil rexmond, 14. Květen 2018 - 13:28

Pavle,

Ano souhlasím BD je jiná kapitola, ale já v domě řeším oboje. Cca půlka je v SVJ a druhá půlka v BD. Předseda SVJ je u nás právnická osoba – BD. Byť to vypadá složitě, tak to funguje dobře.

Jinak minulý týden jsem mluvil se SČMBD, ohledně RČ a bez souhlasu RČ nelze zpracovávat. Adresa a telefon lze mají to uvedené v jejích e knihovně. Bylo to i komentováno (rozuměj) akceptováno UOOZ.

Vložil abc (bez ověření), 14. Květen 2018 - 14:47

Ale samozřejmě, že bez RČ zpracovávat lze. To, že nelze jsou pouhé kecy. SVJ rodné číslo člena k ničemu nepotřebuje.

Vložil Pavel, 14. Květen 2018 - 13:53

Rexmonde,

tvrzení, že r.č. nelze bez souhlasu zpracovávat je neúplné. Ještě můžete r.č. zpracovávat, když to ukládá zákon. Řeším to v úvodním příspěvku, kde upozorňuji na § 13c zákona č. 133/2000 Sb..

Jsem rád, že ÚOOÚ akceptoval zpracování telefonu a e-mailu i bez souhlasu. Mohl byste sem dát znění jejich vyjádření? Děkuji. Nebo na můj e-mail, zde je plno zastánců nejmenované reklamní tiskoviny a web by byl zahlcen jejich příspěvky.

Já jsem se pokusil v tomto vláknu

www.portalsvj.cz/…-tel-cisla-5

uvádět názory právníků, ale když začala padat slova, jako že se jedná o „potírání osobních svobod“, tak jsem toho nechal.

Hezký den!

Pavel

Vložil rexmond, 14. Květen 2018 - 21:59

Pavle v sekci kontatakt je „Pavel nepřijímá e-maily“. Pošlete mi zprávu vy. Děkuji.

Vložil Misme, 14. Květen 2018 - 18:21

ÚOOÚ neakceptoval v onom materiálu, na nějž poukázal ‚rexmond‘ (http://www.portalsvj.cz/…pohledu-gdpr#…), zpracování telefonu a e-mailu bez souhlasu. Těší mne, že se tak brzy ukázalo, že my, právní laici, kteří jsme poukazovali mj. na „potírání osobních svobod“, máme pravdu. Je s podivem, že toto naše laické tvrzení je v příkrém rozporu s názorem erudovaných právníků (JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (pracoval 6 let na ÚOOÚ), JUDr. Marek Novotný (autor komentářů k ZoVB a NOZ), Mgr. Martin Kroh), jejichž názorem jste se zaštiťoval. Co mě netěší, je úroveň právnického stavu, to je velmi špatná zpráva o tom, jaké vážnosti požívají občanské svobody v ČR a jakou oporu reálné právo v těchto odbornících práva má.

Vložil dvorák (bez ověření), 15. Květen 2018 - 4:47

Přiznám se, že mi uniká smysl této diskuse. Mám neodbytný pocit, že dochází k nějakému nedorozumění. Jakoby někteří diskutující vnímali názory pana Pavla ve smyslu, že vlastníci jsou povinni sdělit email a telefon nebo že bude SVJ vymáhat tyto údaje, popřípadě si je samo nějak opatřovat. Ale o tom přece GDPR není.

Domnívám se, že nikdo, ani pan Pavel, si nemyslí, že „oprávněný zájem“ dává právo SVJ vyžadovat a získávat email a telefon vlastníků PROTI vůli vlastníků. „Oprávněný zájem“ umožňuje pouze jedinou věc – evidovat (zpracovávat) tyto dva osobní údaje (email a telefon) bez „podepsaného souhlasu“. A že ten, kdo tyto údaje poskytne tím dává tento souhlas. V žádném případě to neznamená, že by tyto údaje musel poskytnout PROTI své vůli. Pouze pokud je poskytne, tak tím automaticky dává souhlas a nemusí kvůli tomu podepisovat samostatný papír. Zároveň je to pro SVJ závazek, že tyto údaje využije pouze pro účel jejich získání (definovaný ve směrnici SVJ).

Předpokládám, že práva vlastníka daná GDPR (třeba výmaz) tím vůbec nijak nejsou dotčena. Takže vlastníci, kteří si nepřejí, aby tyto dva jejich osobní údaje SVJ zpracovávalo, mají možnost tuto svoji vůli dát SVJ najevo a SVJ bude mít povinnost tuto vůli respektovat.

Pane Pavle, děkuji za Váš čas, který informování o GDPR věnujete. A velmi si cením toho, že uvádíte argumenty obou stran.

Vložil Pavel, 15. Květen 2018 - 13:40

Pane Dvořáku,

děkuji, to je přesné.

Pouze se snažím minimalizovat dopady GDPR na činnost SVJ.

Hezký den!

Pavel

Vložil rexmond, 15. Květen 2018 - 8:35

Pane Dvořáku děkuji za pěkné shrnutí.

Jen dodávám, že důležité je nepoužívat ke komunikaci pracovní email. Tam není možné zajistit ochranu data, protože zaměstnavatel může poštu sledovat.

Vložil Pavel, 15. Květen 2018 - 13:43

Rexmonde,

jsem rád, že mám i chápavé čtenáře.

Nikomu názor 4 právníků nevnucuji, jen ho chci využít pro zjednodušení situace.

Každý svého štěstí strůjcem.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 13. Květen 2018 - 20:53

Díky velké esbéďácké novele NOZ můžeme od 1.1.2020 přestat o rodném číslo vést dlouhosáhlé polemiky viz http://www.portalsvj.cz/…-hnuti-na-ko#…-

Vložil Pavel, 13. Květen 2018 - 22:27

TN.,

jak jsem již uváděl, z vnitrominis­terského připomínkového řízení mám informaci, že MV je zásadně proti r.č. v § 1177.

Uvidíme jak dopadne vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení.

Ale jak je vidět z úvodního přehledu, tak si r.č. neprosadilo do „svých“ zákonů ani MS. MV je mocné a nyní tam bude možná sedět Hamáček. :-))

Nepovažuji za jisté, že by r.č. bylo možné od roku 2020 v SVJ volně používat.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 14. Květen 2018 - 8:22

Ono mi to přijde značně nesystematické. V 3000 pargrafů celého občanského zákoníku není o rodném čísla zmínka, a teď najednou toto. Čekal jsem, že napíšete, že protestovat bude zejména ÚOOÚ.

Vložil Pavel, 14. Květen 2018 - 8:46

TN.,

souhlasím, že je to nesystematické. Ale nesystematické je i zařazení bytového spoluvlastnictví do obecného kodexu. To nemá žádná sousední země.

ÚOOÚ protestuje proti r.č. již dlouho obecně, ale je to jen takový odkládací ústav bez valného významu. Také předpokládám, že bude proti, ale skutečně bude záležet na MV.

Na r.č. jsou založeny všechny státní agendy a za to zodpovídá MV, které nechce r.č. opustit, ale zároveň nechce, aby se r.č. používalo i jinde, než ve státní správě.

Nezbývá než čekat jak dopadne vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".