Postavení jednotlivých subjektů v SVJ a BD z pohledu GDPR

Vložil Pavel, 28. Říjen 2017 - 15:19 ::

Pro jednotlivé činnosti vyplývající z GDPR je nutné znát, v jakém postavení je jednotlivý subjekt. Hlavní subjekty v SVJ a BD podle mého názoru zastávají tyto role:

Subjekt údajů

 • člen SVJ/BD
 • nájemník člena SVJ
 • nájemník BD
 • dodavatel SVJ/BD, který je fyzickou osobou
 • zaměstnanec SVJ/BD
 • člen orgánu SVJ

Správce

 • SVJ/BD

Zpracovatel

 • smluvní správce (realitní kancelář, SBD apod.)
 • externí účetní
 • osoba, která zajišťuje odečítání a rozpočítávání nákladů na vodu, TUV a teplo
 • osoba, která provádí revizi plynu na společných částech domu v bytě
 • daňový poradce
 • auditor
 • externí IT
 • advokát

Příjemce

 • člen SVJ/BD
 • zdravotní pojišťovna
 • orgán sociálního zabezpečení
 • finanční úřad
 • komerční poijišťovna
 • soud
 • insolvenční správce
 • exekutor

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 18:44

  Zapomněl jste na provozovatele softwarového řešení, např. Google Inc., Facebook, ale i české online portály jako svjo.cz, sousede.cz, domy-online.cz, ebudova.cz, domsys.cz a online ERP řešení jako je G5i Integri. Naopak softwary, které se instalují na počítač, Win Domy, Swan, Pohoda zpracovateli asi nebudou.

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2017 - 11:50

  TN.,

  1)souhlasím s tím, že SW, např. Pohoda, není zpracovatel OÚ už proto, že SW není fyzická ani právnická osoba (čl. 4/8 Nařízení). SW považuji za nástroj pro zpracování OÚ v elektronické podobě, něco jako šanon, do kterého ukládám OÚ zachycené v papírové podobě.

  2)nesouhlasím s tím, že např. sousede.cz jsou zpracovatelé pro SVJ/BD. Zpracovatel je osoba, která pro správce (SVJ/BD) zpracovává OÚ. Pokud vím, tak na sousede.cz se dobrovolně hlásí subjekty údajů a neexistuje přímá vazba mezi správcem SVJ/BD a provozovatelem webu sousede.cz. SVJ/BD v tomto případě nemá z hlediska GDPR žádnou roli.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 29. Říjen 2017 - 12:01

  Z diskuse na semináři SMBD nakonec vyplynulo, že správcem osobních údajů bude možná i člověk, který vlastní mobilní telefon s telefonním seznamem, bezpochyby, je-li služební (např. živnostník).

  Samozřejmě, že správcem, resp. zpracovatelem je vždy subjekt (člověk či právnická osoba), který softwarové řešení provozuje.

  sousede.cz je mnoha SVJ používáno jako webová stránka toho SVJ a výbor do aplikace naláduje mnoho osobních údajů. Jak budete jako provozovatel sousede.cz rozlišovat, že údaje mi na server naládoval výbor, nebo dobrovolně sami členové SVJ?

  U aplikací je třeba rozlišovat, zda jsou určeny k nainstalování na počítač (pak se k osobním údajům provozovatel obvykle nedostane), nebo s dálkovým přístupem – typicky webové aplikace, kdy jsou údaje umísťovány na server provozovatele. A v tomto případě se obávám, že půjde o zpracovatele. Proč myslíte, že nepůjde?

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2017 - 14:05

  TN.,

  v tomto vláknu řeším roli SVJ/BD jako právního subjektu. Domnívám se, že vztah mezi SVJ/BD a sousede.cz dnes není. Asi ani nebude v budoucnu.

  Pokud si nějaká fyzická osoba, třeba i člen výboru SVJ, založí stránky na sousede.cz, tak je to vztah mezi touto fyzickou osobou a sousede.cz.

  Potom by asi fyzická osoba byla správcem a sousede.cz zpracovatelem.

  Jak to posoudí sousede.cz nabo ÚOOÚ uvidíme. Kdo má zájem může se jich zeptat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 29. Říjen 2017 - 13:14

  „správcem osobních údajů bude možná i člověk, který vlastní mobilní telefon s telefonním seznamem“

  Potom by jím byl i člověk s telefonním seznamem v notebooku (= poznámkovém sešitě).

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2017 - 13:58

  Jolprenhu,

  recitál 18 uvádí:

  „Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností. Činnosti osobní povahy nebo činnosti v domácnosti by mohly zahrnovat korespondenci a vedení adresářů nebo využívání sociálních sítí a internetu v souvislosti s těmito činnostmi. Toto nařízení se však vztahuje na správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto činnosti osobní povahy či činnosti v domácnosti poskytují prostředky pro zpracování osobních údajů.“

  Na formě uchovávání OÚ nezáleží, pouze na účelu zpracování.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 29. Říjen 2017 - 12:06

  Navíc spousta startupů provozujících webové aplikace používá k hostingu cloudová řešení často z ciziny (např. od Amazonu) a to pak vůbec netušíte, kde se servery nacházejí.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 28. Říjen 2017 - 18:35

  U nás je vlastnice bytu, která fotografuje a legitimuje příchozí a zapisuje si jejich čas příchodu a odchodu. Své záznamy příležitostně rozesílá orgánům státní správy. Dopadá na ni GDPR?

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2017 - 11:19

  Jolprenhu,

  i když je to z Vaší strany asi pokus o vtip, tak odpovím.

  Čl. 2/2/c a Recitál 18 vylučují z působnosti GDPR zpracování OÚ prováděné fyzickou osobou výlučně pro osobní či domácí činnost.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".