GDPR katalog osobních údajů v SVJ

Vložil Pavel, 1. Květen 2018 - 15:35 ::

Jednou z prvních záležitostí při přípravě na GDPR je sestavení katalogu OÚ s uvedením účelu, zákonnosti zpracování, lhůty pro výmaz, příjemce OÚ atd.

OÚ se budou v SVJ rekrutovat z následujících oblastí (uvádím jen druh OÚ a účel. Zákonnost zpracování uvádím pouze pokud se nejedná o čl. 6/1/c GDPR):

A)údaje o členovi SVJ

 • jméno, příjmení/§ 1177/1
 • adresa/§ 1177/1
 • počet členů domácnosti/§ 1177/1
 • telefon/havárie, oprava, odečet/čl. 6/1/f
 • e-mail/zasílání informací/čl. 6/1/f
 • bankovní účet/vrácení přeplatku/čl. 6/1/f
 • datum narození/§ 174a) z. 99/1963 Sb./čl. 6/1/f
 • podíl na společných částech/§ 1180/1
 • výše dluhu/§ 1179
 • rozhodné osoby/§ 2/g z. 67/2013 Sb.
 • náklady na služby/z.67/2013 Sb.

B)údaje o nájemníkovi člena SVJ

 • jméno, příjmení/§ 1177/2
 • adresa/§ 1177/2
 • počet členů domácnosti/§ 1177/2
 • telefon/havárie, oprava/čl. 6/1/f
 • e-mail/zasílání informací/čl. 6/1/f

C)údaje o dodavateli, který je fyzickou osobou

 • jméno, příjmení/§ 11/1 ZoÚ/čl. 6/1/b
 • adresa/§ 11/1 ZoÚ/čl. 6/1/b
 • IČ, DIČ/§ 11/1 ZoÚ/čl. 6/1/b
 • bankovní účet/§ 11/1 ZoÚ/čl. 6/1/b

D)údaje o zaměstnanci

 • cca 40 OÚ, které se sledují podle ZDP, z. 582/1991 Sb., z. 48/1997 Sb., zákoníku práce atd.

Závěr:

1)netvrdím, že výše uvedený katalog je úplný

2)netvrdím, že všechna SVJ musí sledovat 40 OÚ o svých zaměstnancích

3)registruji, že jsou i jiné názory na použití čl. 6/1/f GDPR.

Hezký den!

 • GDPR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 2. Květen 2018 - 10:32

Zaznamenal jsem názor, že adresou ve smyslu § 1171 je rovněž e-mailová adresa.

Vložil TN. (bez ověření), 2. Květen 2018 - 10:33

Pardon § 1177

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".