čl.výboru se odstěhoval, nadále má trvalý pobyt + další problémy

Vložil Karel Černý (bez ověření), 26. Listopad 2022 - 20:22 ::

1)Člen výboru se odstěhoval,když nadále má trvalý pobyt, když byt pronajal.Stanovy určují,že čl.výboru je ten,kdo bydlí v domě. Připouští zákon,že může být nadále členem výboru? Nikde jsem tuto skutečnost v zákoně 89/2012 Sb. nenašel.Děkuji za odkaz s př.uvedením odkazu na daný §.

 1. Musím platit podíl na úhradu spol.prostoru, který okupuje svévolně VJ aniž by mu to Společenství vlastníků schválilo? Mohu si podílovou část (platbu) odečíst s odkazem na jeho měsíční odměnu? Navíc, když tato odměna je hrazena podílově všemi VJ…Jinak řečeno, o tuto část bych nehradil platbu do FO, když bych v odůvodnění uvedl tuto skutečnost.

3)Dle § 1206 zák. je dáno, že platí souhlas většiny přítomných hlasů – přihlíží se k velikosti podílu BJ? Např. bj 0+2 oproti 1+3?? Zda-li ne, tak kdy se k tomuto přihlíží?

4)Jaká je povinná doba ohlášení programu před konáním Shromáždění,navíc s oznámením programu? Jak postupovat, když předseda úmyslně nezařadí bod do programu, který se mu zašle doporučeně poštou? Navíc, když účelově ovlivní přítomné VJ na Shromáždění,aby nehlasovali pro daný bod jednání, přesto že se jim předloží fakta o zaslání žádosti o zařazení bodu do programu?? Jaká je dle Vás obrana pro rozum a férové jednání?? Děkuji za odkazy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 26. Listopad 2022 - 21:50

  Samozřemě platí, že tento člen výboru je členem výboru.
  A to až do doby kdy bude odvolán shromážděním, případně vyškrtnut ze seznamu statutárů v rejstříku SVJ. Měl byste pochopit, že navenek je rozhodující pouze to kdo je veden jak statutár rejstříkovým soudem (viz https://www.justice.cz).

  Vodítko Vám ovšemže mohl poskytnout zákon č. 89/2012 Sb., kdybyste jej byl lépe četl. Podle ustanovení § 155 platí, že ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce ZÁKONNOU způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká. Z uvedeného plyne a contrario, že ztratí-li způsobilost založenou pouze STANOVAMI, jeho funkce nezaniká.


  • Ptáte se: „Musím platit podíl na úhradu spol. prostoru, který okupuje svévolně …“

  Váš dotaz je nesmyslný, a to hned ze dvou důvodů.
  ▪ Za prvé: Máte povinnost hradit jednu nedělitelnou částku na správu společných částí; avšak na jakousi „úhradu spol. prostoru“ neplatíte nikdy nikomu nic.
  ▪ Za druhé: Povinnost hradit příspěvek na správu společných částí nemá nic společného s tím že kdosi okupuje některý společný prostor. Ty dvě skutečnosti nejsou synallagmatické (vzájemně podmíněné).


  Podle § 249 platí, že zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním.


  Ohledně § 1206: Přečtěte si jej a neotravujte zde s tím, co jste si tam mohl najít sám. Zde sice dostáváte rady zdarma, ale to neznamená že toho budete zneužívat a dělat si z nás srandu.


  Ohledně zařazení záležitosti na program jednání viz § 1207 odst. 3. Číst jistě umíte. Nedělejte si z nás srandu, člověče!  Justitianus

  Vložil Karel Černý (bez ověření), 26. Listopad 2022 - 22:49

  Pane „Justitianusi“.Jsem dost překvapen Vaší arogancí, což nechápu.Ano, je oravda, že bych si"mohl" najít odkazy v zákoně 89/2012 Sb. když bych jej měl k ruce! Boužel,vše je jinak. To bych se zde neobracel s uvedenými skutečnostmi.Když nevím, dotazuji se. Když si mohu cokoli kdekoli zjistit, tak si přečtu a zvím co je potřeba. Myslím si,že není potřeba zde dále co sdělovat! Poznámka k zjištění právních věci na tomto portálu je dost trapná a zcela výmluvná o člověku, který se takto vyjádří… Jinak děkuji a přeji, ať vám chutná… Mj., kdysi co vím zde působil jistý nick „Pavel“ z Phy. Znalý, ochotný a hlavně, seriózní a slušný…

  Vložil MartinII, 26. Listopad 2022 - 23:59

  Pane Černý, zdá se mi divné, že byste měli ve stanovách takový nesmysl, že „čl. výboru je ten, kdo bydlí v domě“. Na základě buď Vzorových stanov nebo dle zkušeností bývalo do stanov zakotveno např. „člen voleného orgánu může být jen člen SVJ“.

  Na toto téma je zde několik vláken.

  NOZ klade na člena výboru požadavek pouze v § 1205.

  Dle toho co píšete, tak dotyčný člen výboru je vlastníkem BJ, má zřejmě dokonce v domě trvalý pobyt. Že bydlí jinde, není rozhodujácí.

  Pokud jde o to, „najít odkazy v zákoně 89/2012 Sb. když bych jej měl k ruce“, tak NOZ najdete na internetu např.

  www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

  Stejně tak si najděte zákon 67/2013 a Nařízení vlády 366/2013.

  Pokud jde o to, že člen SVJ okupuje nějakou část společných prostor, je nutno to řešit nejvyšším orgánem. Nikoli svévolně jako navrhujete.

  Každý člen SVJ má velikost hlasu nikoli dle počtu místností (jak se domníváte) ale dle § 1161, a hlasování dle § 1206

  Ke svolávání shromáždění viz vaše stanovy nebo NOZ § 243 a § 1221

  Vložil Karel Černý (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 20:20

  Děkuji za Vaše odpovědi! Co s týká kterých mých vyjádření – odkaz na bdlící v domě,jde o podnájemníky,když VJ bydlí mimo město.Co vím, tak podnájemník není členem SVJ,ale majitel BJ.Proto kolem toho zde byly tanečky.Co se týká zákonu na netu,ukázalo mi to nejen platbu, ale odkaz na přihlášení k evidenci, což jsem odmítl.Proto jsem dosud nikde nic konkrétního nezjistil. Zkusím Váš návrh.Co se týká „okupování“ nejen jedné společní místnosti, je problém ten, že se o týká samotného předsedy SVJ, který zbyl ve výboru, když dva se odstěhovali když jeden má zrušenou funkci a ten druhý je dosud evidpván coby člen výboru, když trv . pobyt je zde hlášen pouze na jeho manželku, která je de facto vlastníkem BJ již z dřívější doby,než se tento manžel k ní „přidružil“…Co je ale faktem, že přesto tento člověk,byť veden oficiálně coby člen výboru, žádnou činnost neprovádí! Vše je jen na předsedovi výboru SVJ, který prohlašuje, že mu zákon dovoluje tuto funkci vykonávat, aniž by si připustil, že dělá řadu přehmatů… Proto od samého počátku bylo jeho prvním si zajistit fin odměny, aniž by přitom tuto žádost zakotvil do programu Shromáždění,když se tato věc přesto projednávala i přes mojí výtku,že to jde proti zákonu. A to byl prvopočátek takových benevolencí z pozice jeho ak.titulu „JUDr.“ Samozřejmě že si zabraal pro svojí os.potřebu i místnost po pův. mandlu, který po zrušení se schválil pro jednání výboru SVJ s možností uskladnění písemných materiálů, vč. možnosti konání porad s malým počtem VJ ve věci řešených věcí v domě.Má cenu jdště něco dodat? Myslím že ne, aby každý pochopil,že toho má ne jeden již plné zuby…

  Vložil lin (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 21:02

  Pane, víte co. Nejlépe uděláte, když se odstěhujete.

  Vložil Karel Černý (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 0:18

  Ve které Lhotě bydlíte??

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".