Vložil Justitianus, 26. Listopad 2022 - 21:50

Samozřemě platí, že tento člen výboru je členem výboru.
A to až do doby kdy bude odvolán shromážděním, případně vyškrtnut ze seznamu statutárů v rejstříku SVJ. Měl byste pochopit, že navenek je rozhodující pouze to kdo je veden jak statutár rejstříkovým soudem (viz https://www.justice.cz).

Vodítko Vám ovšemže mohl poskytnout zákon č. 89/2012 Sb., kdybyste jej byl lépe četl. Podle ustanovení § 155 platí, že ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce ZÁKONNOU způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká. Z uvedeného plyne a contrario, že ztratí-li způsobilost založenou pouze STANOVAMI, jeho funkce nezaniká.


  • Ptáte se: „Musím platit podíl na úhradu spol. prostoru, který okupuje svévolně …“

Váš dotaz je nesmyslný, a to hned ze dvou důvodů.
▪ Za prvé: Máte povinnost hradit jednu nedělitelnou částku na správu společných částí; avšak na jakousi „úhradu spol. prostoru“ neplatíte nikdy nikomu nic.
▪ Za druhé: Povinnost hradit příspěvek na správu společných částí nemá nic společného s tím že kdosi okupuje některý společný prostor. Ty dvě skutečnosti nejsou synallagmatické (vzájemně podmíněné).


Podle § 249 platí, že zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním.


Ohledně § 1206: Přečtěte si jej a neotravujte zde s tím, co jste si tam mohl najít sám. Zde sice dostáváte rady zdarma, ale to neznamená že toho budete zneužívat a dělat si z nás srandu.


Ohledně zařazení záležitosti na program jednání viz § 1207 odst. 3. Číst jistě umíte. Nedělejte si z nás srandu, člověče!Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.