Anuita

Vložil Indiana, 24. Březen 2012 - 9:50 ::

Dobrý den,

prosím o radu v souvislosti s pojmem anuita u družstevního by­tu.

Rád bych si koupil byt v družstevním vlastnictví, ale je na něm tzv. anuita 500.000kč. To by mě ani nevadilo, cena za byt v hotovosti je o tuto částku nižší. Ale nevím, zda v průběhu let zaplatím družstvu na splátkách této anuity oněch 500.000 kč, nebo zaplatím třeba za deset let splácení ještě úrok z této částky – ve výsledku tedy třeba 700.000kč. To už by se mi nevyplatilo byt kupovat. Je tedy tzv. anuita, která se uvádí u bytů s družstevním vlastnictvím, již konečná částka, kterou na splátkách družstvu zaplatím?

Děkuji za radu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Materna, realitní kancelář (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 13:26

  Vážení,

  anuita je zažitý, prakticky zlidovělý výraz pro nesplacenou část „dalšího členského vkladu“. Dalším vkladem se člen družstva nebo jeho právní předchůdce podílí na koupi domu v majetku družstva, ve kterém se nachází družstevní byt, jehož právo nájmu se váže k družstevnímu podílu. Tento další členský vklad se splácí anuitními (ročními) nebo měsíčními splátkami. Další vklad může být kdykoliv znovu navýšen rozhodnutím členské schůze. Např. si družstvo vezme hypotéku na rekonstrukci domu. A splátky hypotéky se rozloží mezi jednotlivé členy. Členové tedy budou družstvu splácet svůj další vklad (lidově anuitu), aby družstvo jako celek mohlo platit hypotéku.

  Tyto informace by však každá realitní kancelář a každý makléř měli sypat z rukávu.

  Zdravím všechny diskutující.

  Dominik Materna

  Materna, realitní kancelář

  Vložil Indiana, 2. Červen 2012 - 21:20

  Děkuji za všechny vaše komentáře a ochotu zodpovědět můj dotaz. Byt, který jsem chtěl v majetku družstva zakoupit, nakonec získal jiný zájemce, který nabídnul lepší cenu.

  Anuita v tomto konkrétním případě, jak jsem se dozvěděl od předsedy i jednatele družstva, byla částka 500.000 Kč. Pokud bych ji uhradil hned, platil bych pouze tuto částku. Pokud bych ji však dlouhodobě splácel, jako někteří jiní društěvníci, zaplatil bych ve výsledku tuto částku plus úroky. Tedy částku za 25 let řádově o více než o 70 procent vyšší.

  V tomto konkrétním případě tomu takto je.

  Ještě jednou děkuji za vaše reakce. Pomohly mi k fundovanějšímu náhledu na můj problém a částečně i k jeho řešení. Navrhl jsem totiž snížení částky za koupi podílu v BD(bytu), avšak byl jsem přeplacen jiným zájemcem. Nelituji toho, získal jsem zkušenost a informace, na co a jak se v případné další podobné situaci zaměřit.

  Vložil lake, 3. Červen 2012 - 8:00

  Indiano, jak Vy, tak amatéři ve vedení družstva si pletete pojem „anuita“ a pojem „zůstatek úvěru“.

  Nesmyslné tvrzení o anuitě 500000 Kč ve Vašem případě by znamenalo povinnost platit částku 500000 Kč KAŽDOROČNĚ po dobu 25 let. Za těchto podmínek by nikdo byt určitě nekoupil.

  Ve skutečnosti ti nešťastníci chtěli říci, že zbývající nesplacená část úvěru činí 500000 Kč při počtu 25 ročních splátek (anuit). Jde-li o novou hypotéku, anuita je 34000 Kč ročně. Měsíční splátka anuity činí 2871 Kč (při pevné úrokové míře 4,6%). To Vám ovšem ti dva trumpetové neřekli.

  O pojmu „anuita“ je možno přečíst si kdekoliv na webu, např. zde: http://www.b.cz/…slovnik.html. Lidověji totéž vysvětluje http://finance.idnes.cz/…t-/uver.aspx?….

  lake

  Vložil Indiana, 3. Červen 2012 - 10:35

  Vážený pane Laku, opravdu si velmi vážím odpovědí, avšak uvědomte si způsob, jakým je můj poslední diskuzní příspěvek napsán. Nepolemizuje, ale uvádí jak tomu bylo v jednom konkrétním případě. Posloupnost byla tato:

  1. Vyhlédl jsem si družstevní byt na internetu v prodeji realitní kanceláře. Na internetu bylo napsáno, že anuita činí 500.000Kč.

  2)Jednal jsem s paní, která byt prodávala – byla poněkud jednoduššího založení, nedokázala mi vysvětlit, kolik vlastně ve výsledku dluží a zaplatí. Taktéž operovala pojmem anuita.

  1. Šel jsem na tyto stránky a otevřel diskuzi, abych se dozvěděl více. Mezi tím jsem i kontaktoval některé své známé, kteří byt „s anuitou“ zakoupili – zjistil jsem, že jsou možné obě varianty (platíte pouze dlužnou částku, platíte dlužnou částku, plus úroky).
  2. Zjistil jsem jak se věci skutečně mají. Tato „anuita“ (v mém případě) je ve skutečnosti něco jako hypoteční úvěr. Dlužíte 500.000Kč, ale za řadu let na úrocích zaplatíte tuto částku plus další statisíce korun.
  3. V diskuzi jsem informoval pro zajímavost, jak věc dopadla.

  Můj názor: máte evidentně velmi dobré logické a právní myšlení, avšak nechcete si pořád přiznat, že část (větší?) společnosti si už některé pojmy přizpůsobuje svým potřebám. Dělají to banky, realitky, družstva i obyčejní lidé. Význam nějakého pojmu prostě prochází vývojem a i když ten původní pojem znamenal něco jiného, lidé už si zvykli tento pojem používat i v jiných případech. Myslím, že stojí za to zvážit, zda nepřipustit, že se tak opravdu děje a alespoň částečně se s tím nesmířit. Já však vaše vysvětlení plně chápu, ale nepůjdu do bank, či na úřady, které jsem navštívil kvůli hypotéce, poučovat úředníky, jak mají správně používat pojmu anuita. Ostatně dlužno dodat, že předseda družstva, s kterým jsem jednal, ihned řekl, že tato zmíněná „anuita“, s kterou operovala realitní kancelář, je v podstatě normální úvěr s úroky. Děkuji.

  Vložil lake, 24. Březen 2012 - 15:29

  Tvrzení, že ke splácení anuity mohou ještě přibýt úroky je nesprávné.
  Tvrzení, že existuje jakási "čistá anuita bez úroků" je nesprávné.
  Obě tvrzení uvádějí tazatele v omyl.

  Anuita je konstantní platba po smluvené období..
  Z toho plyne, že platba anuity již v sobě zahrnuje vše. Anuita je tedy pevně sjednána předem a nic se k ní již nepřipočítává. Interval splácení a počet splátek je ve smlouvě rovněž předem dán.

  Tazatel může mít uzavřenu nějakou speciální smlouvu, ovšem tu my neznáme.

  lake

  Vložil ZoVB: "odbourávání" (splácení) anuity není lineární (bez ověření), 24. Březen 2012 - 16:51

  Vyjádření k příspěvku:

  „Vložil lake, 24. Březen 2012 – 15:29“

  Vážený pane Lake,

  anuita byla v minulosti nastavena tak, aby byl dluh u banky splacen (včetně úroků) za 30 až 45 let (dle zahájení výstavby).

  Pokud je známa výše (pevného, neměnného) úroku, lze bezpochyby dojít k celkové částce.

  Při předčasném splacení anuity proběhne kalkulace, kolik bylo splaceno na „dluhu“ a kolik bylo splaceno na „úrocích“.

  To, co hradí námece družstvu v nájemném (položka anuita) nepředstavuje v průběhu let lineárně to, co bylo „na dluhu“ skutečně umořeno.

  Položka „anuita“ v nájemném představuje úroky + splátku.

  V prvních letech (po kolaudaci) mohou jen úroky činit cca. 25% ze splácené částky (položka anuita v předpisu nájemného).

  To znamená, pokud anuita činí 500.000 Kč (na 30 let), nebude hrazením nájemného po dobu (15 let) umořena polovina „dluhu“.


  Máte pravdu v tom, že částka „anuita“ je částkou cílovou, pokud ji nebudete ochoten „splatit“ předčasně.

  „Neodbourává“ (nezmenšuje) se lineárně. Základní členský vklad se navyšuje pouze o „odbouranou“ (ne úroky) částku.

  Praze, dne 24.3.2012

  ZoVB

  Vložil lake, 25. Březen 2012 - 6:25

  Pane ZoVB, napsal jste správně že "Položka „anuita“ v nájemném představuje úroky + splátku."
  Jiná Vaše tvrzení o anuitě jsou bohužel nesprávná. Nedivím se pak, že tazatel se v té snůšce nesmyslů nemohl vyznat.

  Pletete si totiž pojem "anuita" s pojmem "zůstatek dlužné částky". Anuita je jedna (roční) platba s fixní výší. Jde pouze o jednu splátku v konečné řadě více splátek. Informace o anuitě říká zájemci o družstevní byt pouze jaká částka jeho nájemného bude družstvem každoročně použita ke splácení úvěru. Platí vzorec:

  (Celková částka) = (Anuita) × (Doba splácení)

  Vaše zmínka o "předčasném splacení anuity" je nesmyslem. Při závazku družstva ve výši jednoho milionu Kč a době splácení 30 let je anuita rovna stále 33333,33 Kč ročně (1/30 celkové částky). Na nájemném to činí 2778 Kč měsíčně. Splatíte-li např. po 15 letech jednu anuitu (byť předčasně), nesplatil jste zůstatek dluhu, který v dané chvíli činí 500000 Kč. To je snad každému zřejmé.

  Stejně je nesmyslné Vaše tvrzení, že "částka „anuita“ je částkou cílovou" Není tomu tak. Cílovou částkou je součet všech anuit, které zbývají k uhrazení. Pokud snad konkrétní úvěrová smlouva připouští předčasné splacení celého zůstatku, záleží na jejím znění, zda se banka vzdá či nevzdá části zisku připadající na budoucí úroky.

  Nesprávně též tvrdíte, že základní členský vklad se "navyšuje o odbouranou částku". Základní členský nebo vstupní vklad se nemůže navyšovat. Musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva. Viz Obchodní zákoník.

  lake

  Vložil Krupp, 25. Březen 2012 - 6:31

  Pane lake,

  máte naprostou pravdu. V praxi se však bohužel dosti často pod pojmem anuita myslí nesplacená částka úvěru. Často takto tento pojem chápou i realitní kanceláře.

  Jirka

  Vložil Indiana, 25. Březen 2012 - 9:53

  Děkuji za váš komentář, pane Jiří.

  Mně jde totiž o to, jak jste správně poznamenal, jak je pojem „anuita“ běžně chápán při jednání o koupi družstevního bytu (podílu v BD). Nechci složit zkoušku z pojmosloví ekonomie (i když se rád poučím), ale koupit družstevní byt (podíl v BD).

  Na jedné straně totiž máme pojem „anuita“ a jeho výklad dle slovníku (tedy splátka, anuitní splácení – obsahuje již úrok i splátku jistiny). Anuitní se nazývá třeba i splácení běžné hypotéky, ale už i v tomto případě dochází k částečnému odklonu od původního významu slova anuitní (roční). Pro tento pojem a jeho dnešní chápání už přívlastek „roční“ není zásadní.

  Na druhé straně se tady bavíme o běžné praxi (a velmi rozšířené!), jak se také slovo „anuita“ používá. Zvláště realitní kanceláře ale i obyčejní lidé přicházející do styku s koupí či prodejem druž. bytu (podílu v BD) operují termínem „nesplacená anuita“. Či pouze „anuita“, po němž následuje částka často v statisícových hodnotách.

  Já už jsem několikrát ve svých příspěvcích naznačil, že mi ani tolik nejde o akademickou diskuzi nad pojmem „anuita“, jako spíše o zcela běžný případ z praxe – „každá teorie je šedivá, jen strom života se věčně zelená“:) Tedy jde mi o to, abych věděl, jak to realitka myslí s tou nesplacenou anuitou – jak to asi běžně bývá. Zaplatím za deset let splácení „anuity“ pouze oněch 500.000 kč, nebo zaplatím za deset let splácení částku řádově o desetitisíce (či statisíce) vyšší, protože budu platit i úrok z této dlužné částky?

  Oceňuji pana Lakea, ale nejsem si zcela jist, jestli jsme pojmově na stejné lodi. Já mluvím o běžné praxi, konkrétním případu. Družstvo bylo založené asi před rokem a domnívám se, že odkoupilo dům nejspíš v restituci.

  Pokud je moje tazání a neustálé opakování, co už jsem řekl, již hloupé a otravné, tak se omlouvám.

  Indiana

  Vložil Pavel, 25. Březen 2012 - 10:27

  Pane Indiana,

  mnohokrát zde bylo upozorňováno na správné používání odborných termínů a přesto se zde stále objevují nesmysly jako fond oprav, koupě družstevního bytu atd.

  Anuita je něco podobného. Zde se Vám dostalo odpovědi jak je to chápáno v teorii. Jak to chápe družstvo, jehož se chcete stát členem a převodce podílu, Vám zde nikdo neodpoví. Musíte se zeptat na družstvu. Nechte si od družstva vystavit potvrzení kolik zaplatíte do konce splácení a kolik by to dělalo, pokud byste zaplatil najednou. Do smlouvy podle § 230 ObchZ pak můžete vtělit získané konkrétní informace.

  Není důležité zda jste pojmově na stejné lodi s lake a jinými, ale měl byste být pojmově na stejné lodi s převodcem a družstvem. Za vyptávání u nich to stojí. Za neustálé opakování toho co si pod anuitou představují přispěvatelé na tomto portálu to nestojí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Indiana, 25. Březen 2012 - 11:07

  Pane Pavle,

  děkuji za reakci, ke stejnému názoru už jsem došel také – samozřejmě je nejdůležitější, jak pojem „anuita“ chápe družstvo, kterého se chci stát členem.

  Nicméně, existuje něco jako běžná praxe. A diskuze je také o hledání odpovědí, upozornění na možné problémy, nahlédnutím problému z různých stran ap.

  Co se týče mého termínu „koupě družstevního bytu“ není to o nic větší nesmysl než spojení „vyhodit blinkr“. Lidé moc dobře ví, co to znamená. Spojení „koupě družstevního bytu“ je natolik zřejmé a v podstatě nekomplikované, že drtivá většina lidí se dobře orientuje v tom, co to znamená, a byť používá jazykově nepřesné formulace, bez problémů jí rozumí.

  Jinak je tomu s pojmem „anuita“ v souvislosti s družstevním bytem a prodejem práv k jeho užívání – tady, jak se zdá, je spoustu nejasností. Sám toto slovo, vědom si spornosti jeho výkladu, používám v uvozovkách, nebo se zkratkou tzv.

  Já pokládám dotaz týkající se naprosto běžné praxe, kdy se v inzerátech nejrůznějších médií objevuje v stovkách či tisících případech tento typ nabídky: prodej bytu, vlastnictví družstevní, anuita XXX, cena XXX. Můžete mě tady ubít jakýmikoli pojmy, upozorňovat na jejich nesprávné používání a nesjpíš budete mít ze svého hlediska pravdu. Ale já se ptám na naprosto srozumitelnou (bez ohledu na pojmové problémy) a donedávna jsem si myslel i triviální věc. To, že budu muset tento problém vyřešit především s inkriminovaným družstvem, je mi jasné. Jen chci, než se do toho pustím, vědět víc. Jak to asi běžně bývá, jak to běžně funguje, jak je to s tou anuitou myšleno.

  Připadám si už trochu jako otrava, tak už toho nechám. Přesto děkuji za všechny dosavadní odpovědi (neorientuji se v tom o mnoho více než na začátku), ale velmi oceňuji vaši snahu poskytnout mi váš názor. Takže ještě jednou děkuji.

  Vložil Pavel..... (bez ověření), 25. Březen 2012 - 11:45

  Anuita resp. anuitni splatka obsahu je urok i jistu.Pro Vas je dulezite vedet jakym zpusobem vznikla „anuita“ na byt. Zamerne uvadim pojem v uvozovkach. V podstave jsou dve moznosti:

  1. jedna se o dluh na byt, ktery je rozpocten na x mesicu/let a obsahuje urok. Urok by se nemel menit. Pak Vami deklarovana „anuita“ 500 tis. vyjde presne. Mozny vznik teto „anuity“ je dany privatizaci bytoveho fondu, kdy obec prodala dum druzstvu a najemnici splaci tento dluh formou zvyseneho najemneho, kde cast jde na splatku dluhu. Celkova vyse je konecna.

  2. jedna se o dluh na byt, kde probehla rekonstrukce. Dluh by hrazen uverem. Vetsinou jde o uver na rekonstrukci domu, kde vypocet splatky je podobny hypotecnimu uveru. Pak se vyse mesicni splatky mezi v okamziku zmeny fixace uveru. V tomto pripade BD vetsinou eviduji dluh vuci bytu k urcitemu dni. Obecne se tomu muze rikat „aunita“, ale v praxi to znamena, ze pri anuite 500 tis. k 31.12.2011 za­platite za 15 let vice nez 500 tis.

  Na justice.cz by druzstvo „melo“ zasilat ucetni zaverku. Zkuste se podivam tam. Samozrejme nejlepsi je jednat primo s BD.

  Vložil lake, 25. Březen 2012 - 12:27

  Pavel..... napsal: „Obecne se tomu muze rikat „aunita“, ale v praxi to znamena, ze pri anuite 500 tis. k 31.12.2011 za­platite za 15 let vice nez 500 tis“

  Pro lásku boží, přestaňte už s těmi hovadinami. Jestliže někdo netuší co je anuita, ať se zde nepouští do vysvětlování! Anuita 500 tisíc by znamenala zaplatit ročně 500 tisíc Kč, což dělá 41667 Kč měsíčně.

  Cožpak se zde téměř všichni zbláznili?

  lake

  Vložil Indiana, 25. Březen 2012 - 11:52

  Moc děkuji za odpověď.

  Vložil Indiana, 24. Březen 2012 - 15:42

  Dobrý den,

  velmi si vážím vašich odpovědí, které jsou fundované a objektivní. Ale přesto vaší odpovědi pod mým dotazem ne zcela rozumím.

  O co mi jde a jaké mám informace: zajímám se o koupi bytu v druž. vlastnictví, družstvo založeno před rokem, tzv. „anuita“ na bytě je 500.000 kč. Cena bytu navíc k této anuite je 2.000.000 Kč. V hotovosti mám 1.000.000 Kč.

  Vyplatí se mi anuitu splatit ihned, nebo ji mohu splatit i v průběhu třeba deseti let, aniž bych na tom finančně tratil? Pokud budu anuitu splácet deset let, zaplatím ve výsledku jen oněch 500.000Kč? Pokud ano, vyplatilo by se mi anuitu ihned nesplácet celou, ale splácet v průběhu let a na byt si půjčit méně peněz.

  Omlouvám se pokud jsem natvrdlý, ale z vaší odpovědi se mi to jeví tak, že tato anuita 500.000Kč je výsledná částka, kterou ve skutečnosti zaplatím, ať už se rozhodnu částku uhradit hned nebo ve splátkách. Je to tak?

  Vložil lake, 24. Březen 2012 - 16:27

  Pane Indiana,
  nejdete "kupovat byt v družstevním vlastnictví", jak se domníváte. Za své peníze si pouze pořídíte členství v družstvu s právem na uzavření nájemní smlouvy k bytu který patří družstvu. Pokud prodávajícímu nevznikl právní nárok na převedení bytu do vlastnictví, nevznikne ani Vám. Některá družstva nepřevádějí byty nájemcům a nehodlají tak činit ani v budoucnu. Vaše právní postavení je třeba vidět reálně.

  Dále: Pletete dohromady odlišné pojmy. Už jsem napsal, že anuita je pevně určená částka, která se hradí opakovaně (zpravidla ročně, latinsky annus = rok). Co uvádíte Vy není anuita, nýbrž zůstatek závazku družstva vůči bance, připadající na daný byt.
  První z obou částek je 25000 Kč (anuita hrazená ročně).
  Druhá z obou částek je 500000 Kč (celý neuhrazený zůstatek).
  Rozdíl je to nezanedbatelný.

  Pokud jde o platbu anuit, zřejmě si pletete vztah družstva a banky se vztahem družstva a nájemce. Vy jako nájemce žádnou anuitu samozřejmě nehradíte. Platíte nájemné. Dojde-li mezi Vámi a družstvem v budoucnu k uzavření smlouvy o převodu bytu, jistě v ní bude uvedeno jakou částku a jakým způsobem máte družstvu uhradit.

  Jestliže taková smlouva neexistuje, pak je zbytečné spekulovat o tom, zda půjde o jednorázovou úhradu, nebo s Vámi družstvo dohodne nějaký splátkový kalendář. Zeptejte se na družstvu jak tyto záležitosti obvykle řeší.

  lake

  Vložil Indiana, 24. Březen 2012 - 16:58

  Pane Lake, velmi děkuji za odpověď, ale už jsem nabyl dojmu, že jsem opravdu nepoučitelný.

  O tom, že tzv. „koupí družstevního bytu“ člověk získává pouze podíl, samozřejmě vím.

  Pojem „anuita“ je pro mě opravdu komplikovaný. Přiznávám, že si to asi pletu, ale vycházím z běžné inzerentní praxe.

  Na bytě je tzv. „anuita“ 500.000 Kč (vědom si sporného vnímání významu tohoto slova různými subjekty – kupující, prodávající, realitní kanc. – uvádím toto slovo v uvozovkách a se zkratkou tzv.).

  Jde mi o to, zda když real. kancelář nabízí byt v druž. vlastnictví s tzv. „anuitou“ 500.000 Kč, zda je tato částka již konečná, nebo je při dlouhodobém splácení úročena. Lépe řečeno, protože neznám přesně stanovy družstva, o byt se teprve zajímám a chci být krok napřed, jak to v těchto případech asi nejčastěji bývá. Mám počítat s tím, že za deset let splácení anuity 500.000 kč zaplatím po sečtení všech měsíčních plateb daleko více, nebo to bude jen oněch 500.000 Kč. Myslím si, že moje otázka je celkem logická a pochopitelná, jen se na internetu nikde nemůžu dobrat, jak to je.

  Děkuji moc, za vaše odpovědi, v mnoha věcech jsem se na těchto stránkách poučil, ale prosím o odpověď, která bude odpovídat na mou otázku (otázky).

  Vložil lake, 24. Březen 2012 - 19:26

  Pane Indiana, Vaše otázka jistě je logická a pochopitelná, jenže odpověď na ni už jste dostal v příspěvku http://www.portalsvj.cz/diskuse/anuita… .
  Rovněž i pan „ZoVB“ (po počátečním nesprávném tvrzení o jakési „čisté anuitě“ v jeho prvním příspěvku) popsal nakonec anuitu a její skladbu správně ve svém druhém příspěvku.

  lake

  Vložil Indiana, 24. Březen 2012 - 20:10

  Tak děkuji za informace.

  Jestli jsem to správně pochopil, jsou pro mě pozitivní, takže tím lépe.

  Jen doufám, že až si vezmu sebou kalkulačku na jednání s družstvem a dozvím se měsíční splátku „anuity“ a vynásobím ji počtem splácených měsíců (let), tak budu mít na displeji těch 500.000 Kč. To by bylo fajn.

  Moc díky ještě jednou.

  Vložil ZoVB: anuita, dluh a jeho právní nástupce (bez ověření), 24. Březen 2012 - 12:03

  Vyjádření k příspěvku:

  „Vložil Indiana, 24. Březen 2012 – 9:50 :: Vznik společenství“

  Vážená paní Indiana,

  Váš dotaz se týká pojmu „anuita“.

  V minulosti (za „bývalého režimu“) byla „družstevní výstavba“ realizována (finančně) ze tří částí:

  • základní vklad člena družstva (cca. 30.000 Kč)
  • nenávratná státní dotace
  • anuita (úvěr u banky, po „revoluci“ úvěr u

   Konsolidační banky, úročen částkou 1 až 1.5 procenta, dle zahájení výstavby).

  V nájemném družstvu „splácíte“ úvěr (anuitu). „Splácením čisté anutity“ (bez úroků) se Vám navyšuje Váš základné členský vklad.

  Pokud budete z družstva vyloučena, obdržíte pouze členský vklad. Nestanete se právním nástupcem dluhu (anuity).

  V Praze, dne 24.3.2012

  ZoVB

  Vložil Krupp, 24. Březen 2012 - 11:55

  To se musíte zeptat v družstvu. Záleží na tom, jak mají sjednanou úvěrovou smlouvu a jak splátky počítají. Podle mého buď zaplatíte celou částku, nebo budete splácet postupně a příbudou ještě úroky. Jde i o to, zda je předčasná splátka možná. Jirka

  Vložil Pavel ... (bez ověření), 24. Březen 2012 - 11:22

  u nas v BD anuita znamena podil uveru na byt, ktery si BD vzalo na rekonstrukci. Mesicni prispevek je i vcetne uroku a pro najemce by bylo lepsi uhradit celou castku hned jinak zaplati vice. Z titulu prevodu bytu do OV ma najemce tuto moznost.

  Pavel …

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".