Vložil Petr, 11. Duben 2013 - 15:46

Odpověď zkuste hledat také v diskusi zadáním „Revize plynu“ a pod. Např. http://www.portalsvj.cz/…izeni-v-byte

Nejste totiž první který o „plynu“ klade dotaz. Pro plyn platí zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a vyhláška ČÚBP č. 85/1978.

Zařízení pro rozvod plynu a spotřebu plynu spalováním podléhají státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ust. § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je též nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, který praví, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují ta, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a (nebo) místností nesloužících k bydlení.

To znamená, že pro posouzení zda plynový rozvod nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující vlastnictví.

V domech s SVJ zajišťuje SVJ kontroly a provozní revize podle uvedené vyhlášky ČÚBP – a to té části rozvodu, která není v tzv. osobním užívání.

Vlastník bytu by měl zodpovídat za

  • spotřební rozvod začínající uzávěry před plynoměry a končící před uzávěry spotřebičů.
  • připojení plynového spotřebiče na spotřební rozvod
  • plynový spotřebič

Uvedené je vlastník bytu povinen udržovat tak aby neohrozil život, zdraví či majetek osob. Zpravidla reaguje až na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu.

  • – – – – – – – – –

Chápu to tak, že vlastník bytu není povinen poskytnout část rozvodu v tzv. osobním vlastnictví placené pravidelné revizi a kontrole.

Odbornější odpověď poskytne vaše plynárenská společnost.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.