Revize plynového zařízení v bytě

Vložil Anonymous, 4. Listopad 2010 - 16:50 ::

Jako nový vlastník bytu jsem dle vyhlášky 85/1978 Sb. najal firmu na provedení revize plynu v bytě a představte si, že za měsíc přišla revize znova, tentokráte dle objednávky SVJ, takže provedli to znova a k mému překvapení nechtěli peníze, prý to platí SVJ. Pokládám to za hrubé porušení pravidel, kdy SVJ platí revize jednotlivých bytů k čemuž nemá právo, nejedná se o společné prostory a tudíž nemůže to platit ze společných peněz, každý by si to měl správně zabezpečit sám na své náklady. Chystám se podat soudní žalobu na hospodaření SVJ a jen by mě zajímalo jestli něco podobného se dělá i jinde.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastimil Štětina (bez ověření), 11. Březen 2017 - 12:31

  Zdravím všechny majitele bytů. Ano, děje se to i u nás v domě. Naše paní „domácí ředitelka“ tedy předsedkyně vlastníků byt. jednotek nařizuje revizi plynu a nutí spolu s „revizákem“ majitele bytu, tedy mně, že si ji musím nechat udělat. Nenechal jsem si ji udělat, vím proč. Všem byla revize zaplacena z fondu a mně částku, která byla vydána za revizi všem „poslušným“ a se vším souhlasícím spolubydlícím, proplatit odmítají. Zatím… A budu muset, bohužel, upozornit zpětně na jiné případy, se kterými jsem nesouhlasil.

  Vložil Nela Sivá (bez ověření), 13. Červen 2016 - 12:49

  Vážení, mně poradil plynař toto: třeba přes noc vypnout veškerý plyn např. plamínky, ostatní jako uzávěry od spotřebičů nechat zaplé.Prostě aby nebyl odebírán žádný plyn. Zapsat si velmi podrobně čísla na plynoměru a to i na čárky mezi poslední číslicí. Ráno se podívejte, jestli se plynoměr pootočil a o kolik. Pokud zůstal stejný, nic vám neuniká a pokud se ciferník pootočil, tak zjistíte, že vám plyn uniká od plynoměru směrem do bytu a taky zjistíte o jaké množství jde.Pokud uniká, měl by se přece jenom zavolat opravář. U nás SVJ nás taktéž okrádá. Já se hájím a tak jsem ta špatná. Lidé by s tím měli něco dělat, vidím,že to není dosti lidem lhostejné. Zdraví Nela

  Vložil ZovB - vlastníci rádi hradí výpalné (bez ověření), 24. Květen 2011 - 18:10

  Vyjádření k příspěvku: "Vložil Anonymous, 4. Listopad 2010 – 17:50 ::

  Plynovod"

  Vážený pane Anonymous,

  dotazujete se, zda je „běžně porušován zákon“ v souvislosti s admin. správou, provozem a opravami spol. částí domu.

  Odpověď ZovB: Ano, dochází, a to nejenom běžně, ale ve Všech společenství (at již s – nebo bez – právní subkjektivity), s kterými jsem se doposud setkal.

  Cílem těchto společenství (předsedů), je zrealizovat co největší provizi. Jelikož je provize udělována procentuálně, motivuje to „předsedsdy“ k nesmyslnému „finančnímu obratu“.

  V poslední době je tzv. realizováno několik nesmyslných akcí:

  – bezdůvodná oprava střechy

  • bezdůvodné tzv. „zateplení střechy“ (ekonomicky výhodné pouze pro

  příjemce
  provize a ukrajinské pracovní síly (lékaře, …), které vyhnala na
  lešení v ČR bída nepředstavitelných rozměrů

  • bezdůvodné tzv. "zateplení (ekonomicky výho…
  - …

  Budete tedy „nesmyslně platit“. Pořád dokola. A znovu, a znovu, a …

  Místo toho, aby jste úžíval plody svého vlastnictví, budete se deseti – násobkem (provize cca. 10%) skládat na „bárák“ předsedy – u nás v Praze.

  Tak dlouho, dokud ho nepostaví. Pak začne stavět pro dceru. Vy, budete „dojná kráva“. Tak dlouho, co budete „byt“ vlastnit.

  Dle mého názoru jste ztracen. Není Vám pomoci. Jste

  ZTRA – CEN !!!

  ZovB

  Vložil Helena Ševčíková, 24. Květen 2011 - 14:49

  Přeji pěkný den, všem diskutujícím,

  SVJ nám oznámilo, že bude provedena revize plynového zařízení v bytě vlastníka na náklady SVJ. Dostavil se technik a dal nám k podpisu – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, následně provedl kontrolu uzávěrů u plynového spotřebiče a kontrolu plynoměru.

  PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ – SVJ předává vlastníkovi plynový spotřebič MORA.

  Požádala jsem člena SVJ o vysvětlení. Cituji:" předávací protokol měl „předešlý“ výbor SVJ vyhotovit při předávání bytu do osobního vlastnictví, neudělal to a proto napravujeme chybu".

  Na dotaz proč si revizi plynu nezajistí vlastník, mi bylo sděleno, že každých 5 let je SVJ povinno zajistit revizi bytů vlastníků. Diskutující prosím o sdělení svých zkušeností. Já osobně se domnívám, že majitel bytu nemá povinnost dělat pravidelnou revizi a SVJ se má starat pouze a o společné části domu.
  Děkuji za reakci na můj příspěvek.

  Vložil Anonymouss ze společenství (bez ověření), 24. Květen 2011 - 15:16

  Ve společenství SVJ vlastníkovi nic nepředává a vůbec ne sporák. Je to hloupost. Myslím, že je k tomu „psychicky donutil“ neodbytný revizák plynu, protože na to má svůj neomylný názor, který si za žádnou cenu nenechá vymluvit. Taky jsem tady měli revizáka, co tuhle ptákovinu požadoval udělat. Nenechal se přesvědčit, že je to ptákovina a tak jsem to hodili za hlavu. Nyní se ozvou revizáci a budou tvrdit, že na to mají vyhlášku a já že nemám pravdu.

  Vložil Anonymouss ze společenství (bez ověření), 24. Květen 2011 - 15:24

  Zdravím revizáka plynu, který tady kliknul. Vyzývám jej k napsání jeho neomylného názoru.

  Vložil lake, 24. Květen 2011 - 15:36

  Už se to zde probíralo pětkrát: http://www.portalsvj.cz/…%ADzen%C3%AD

  lake

  Vložil Anonymouss ze společenství (bez ověření), 24. Květen 2011 - 19:37

  No a co bylo vyřešeno? SVJ nemůže předávat vlastníkovi bytu plynový sporák k užívání, protože SVJ žádný plynový sporák, který by mělo předat vlastníkovi k užívání jednoduše nevlastní.

  Vložil Hanák Zdeněk (bez ověření), 9. Říjen 2013 - 13:28

  V roce1997 jsem dokončil stavbu bytové jednotky v bývalém půdním prostoru. Při schvalování projektové dokumentace nám bylo raděno, že stávající rozvody plynu v domě / který byl majetkem OPBH/ nejsou v dobrém stavu a v nejbližší době se musí tyto rozvody zrekonstruovat. Z těchto důvodů jsem byl nucený zhotovit zvláštní přípojku po vnější straně domu. Po dokončení tohoto bytu byly ostatní byty prodány uživatelům do vlastnictví. Polovina bytů je po rekonstrukci a zbytek se neřeší. Je zde velké nebezpečí úniku plynu atd.V domě pracoval výbor spoluvlastníků, který plánoval různé opravy. Poněvadž se do dnešní doby od kolaudace /1997/ nic neděje, upozornil jsem na tuto skutečnost všechny přítomné na domovní schůzce v červnu letošního roku. Opět se nic neděje a proto Vás prosím o pomoc a radu, jak dále postupovat.
  Děkuji za pomoc.
  Zdeněk Hanák

  Vložil Helena Ševčíková, 24. Květen 2011 - 16:41

  Pane „LAKE“

  příspěvky jsem našla a prostudovala. Děkuji za typ a trpělivost.

  Hezký den, přeji všem diskutujícím.
  Zdraví
  Helena Ševčíková

  Vložil svjvmt, 9. Únor 2011 - 22:54

  Nějak nevidím rozdíl, když to hradí každý za svůj byt, nebo ze Záloh…, kde si to zaplatil. Hromadná revize má výhodu, že téměř všichni ji mají udělanou. Být to na vlastnících, tak se revizák uchodí, nehledě, že je to levnější, přijede jednou, Kdo není doma, má to dražší.

  Vložil kalič (bez ověření), 1. Únor 2011 - 22:13

  Dále je nutno upozornit, že mj. zařízení pro rozvod plynů a zařízení pro spotřebu plynu spalováním jsou zařízení, podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ustanovení § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je též nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, který stanoví, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. To znamená, že pro posouzení zda OPZ nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující, zda OPZ nebo jeho část je v osobním užívání uživatelů bytů (občanů) a místností nesloužících k bydlení. Praktickou aplikaci můžeme dokumentovat na násl. základních příkladech:

  1. Rodinný dům, užívaný pouze vlastníkem a jeho rodinnými příslušníky. Potom vlastníku podle § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. nevzniká povinnost provádět kontroly a provozní revize OPZ v případě, že toto slouží k osobnímu užívání, nikoliv k podnikatelské činnosti vlastníka nebo jeho rodinných příslušníků.
  2. Bytový dům s více byty, vlastníkem celé nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba. Potom je rozhodné, zda uživatelům bytů (nájemníkům, podnájemníkům) předá vlastník domu prokazatelně byt včetně příslušné části OPZ do osobního užívání (např. nájemní smlouvou). V tomto případě vlastník ani nájemce nejsou povinni zajistit kontroly a provozní revize přísl. části OPZ, tj. spotřebního rozvodu plynu včetně připojení spotřebičů a spotřebičů v těchto bytech. Pokud vlastník prokazatelně byt včetně přísl. části OPZ uživatelům bytů do osobního užívání nepředá, je povinen zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. i v těchto částech OPZ.

  Vlastník domu však v každém případě musí zajistit provádění kontrol a provozních revizí té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení – společného odběrného plynového zařízení (tj. domovního rozvodu).
   3.

  Bytový dům s více byty, které vlastní, včetně přísl. částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané). Tito vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod.

  Ty části OPZ, které jsou předány k osobnímu užívání uživatelů bytů nebo nebytových prostor, nepodléhají podle ustanovení § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod včetně připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech, ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné plynovým spotřebičem v osobním užívání vlastníka či nájemce.

  zde si to můžete ověřit http://plynoinstalace.jstav.cz/

  Kalič

  Vložil Josef Hnát (bez ověření), 1. Únor 2011 - 23:07

  Takže, když si zde nyní čtu Váš asi určitě fundovaný, tak zjišťuji, že mi v posledních dvou odstavcích dáváte jasně za pravdu!! Takže nevím, o co Vám šlo? Jasně jsem uvedl, a na tom trvám, že revizi od hodin (které jsou mj. ve stoupačce v bytě – jde o panelák)ke sporáku si hradí každý vlastník BJ. Tak o co se zde dohadujeme? Jenom že Vy máte vůči mně přihlouplé narážky a to je celý problém. Já jsem jinak reagoval na ty, co si myslí, že SVJ musí hradit revize všem VBJ, kteří mají zavedený plyn, což je úplná blbost!! S pozdravem Josef Hnát.

  Vložil kalič (bez ověření), 2. Únor 2011 - 8:21

  Vážený tvrdil jste toto :Vložil Josef Hnát, Terezín (bez ověření), 1. Únor 2011 – 12:34:Až nyní jsem si přečetl Váš příspěvek k provádění revize plynu.V principu máte plnou pravdu! A to, že revizi ke koncovému bodu,tedy odběrateli, což je vlastník bytu, zajišťuje revizi společenství vlastníků. Ze zákona je ale povinností každého majitele bytu si nechat provést revizi technikem plynařů na své náklady!Má se jednat cca o 130,–Kč. Na tohle jsem ja reagoval a v tomhle vy nemáte pravdu neboť revizi plynové přípojky ve společných prostorech až k plynoměrům řeší SVJ a plynoměry nemusí být nutně ve stupačkách. Já tvrdím že majitel bytu nemá povinost dělat pravidelnou revizi ani plynu ani elektro rozvodů, tuto povinnost nemá uleženou žádným zákonem. Pokud tvrdíte opak dolžte to přesnou zákonou normou jinak jen plkáte.

  Kalič

  Vložil svjvmt (bez ověření), 22. Listopad 2010 - 10:27

  uvádíte, že porušilo SVJ pravidla, a co máte ve stanovách o revizích a platbách, nebo jaké k tomu bylo usnesení? Revize nám hlídá správce a hradí se to ze společného. Nikdo nic nenamítá, tedy je to OK. Kdyby si to každý zajišťoval sám, tak kdo si nechá revizi udělat? Jistě, mohu mít výhrady, že někomu správce zajišťuje pravidelný kšeft (to samé výtahy atd). Je to na domluvě.

  Vložil báča (bez ověření), 4. Listopad 2010 - 19:30

  Dobrý den, děje se to v mnohých SVJ. Taky jsem s tím dlouho bojoval. Správci si většinou mylně myslí, že za provoz plyn.spotřebičů a dalších zařízení ve výlučném vlastnictví jednotek mají jakousi odpovědnost. To je jeden velký omyl. Navíc skutečně vlastníkům vzniká uhrazením takové revize v bytech ze záloh na správu domu škoda, kterou bych navrhoval zpětně vymáhat po výboru.

  Ještě dodávám, že periodické revize podle vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. rozhodně nelze aplikovat na plynová zařízení v bytech, jak se také mnozí „správci“ mylně domnívají.

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2010 - 17:05

  Prosím, podepisujte své příspěvky, děkuji.

  Úvodem nedoporučuji soudní žalobu. O kolik si myslíte, že se jedná peněz? :-))

  Situace v revizích plynu se změnila.

  Za spotřebiče vždy odpovídal vlastník. Revize vedení od spotřebiče k uzávěru plynu byly v režii SVJ. Nyní se prý má SVJ starat pouze o vedení k uzávěru plynu z druhé strany.

  Členů jako Vy, kteří by si sami nechávali dělat revize plynu, je minimum. Proto má asi výbor obavy, že si členové v rámci „úspor“ nebo proto, že to prostě nevědí nebo úmyslně nechtějí, nenechají provést revizi.

  Asi přijatelnou variantou, pokud zase někdo nezmění předpisy, bude, aby SVJ zajistila revizi k uzávěru plynu do bytu a zároveň nesla náklady na odstranění případných závad. Jedná se o společnou část domu.

  A dále, aby zajistila revizi od uzávěru ke spotřebiči na náklady SVJ s tím, že by na případné závady vlastníka pouze upozornili a vyžádali odstranění na náklady vlastníka.

  Až Vám vybouchne sousedův byt, tak pak bude každý chytrý, že pro pár stokorun se neudělala revize, byť trochu nad rámec povinností SVJ.

  Navíc pokud se revize provádí za celý dům, tak je lacinější než když se provádí na základě jednotlivých objednávek.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vlastimil Štětina (bez ověření), 30. Březen 2017 - 8:29

  „Až Vám vybouchne sousedův byt“ pro pár stokorun… Tak se na to musí, to rády inst. firmy slyší, STRAŠIT, STRAŠIT, kdyžto nejde podobrém… Tak revidujte, revidujte a všechno v bytě.. Plyn, zásuvky, osvětlení, rozvod el.instalace, lustrháky,vodovodní baterie,el. spotřebiče!! Ten klid pro bydlení za to přece stojí. Pro těch pár korun…Na co by ten fond byl? Na co? No přece aby firmy po vymyšlení nějaké zakázky s výborem SVJ měly z čeho čerpat.

  Vložil Josef Hnát, Terezín (bez ověření), 1. Únor 2011 - 12:34

  Až nyní jsem si přečetl Váš příspěvek k provádění revize plynu.V principu máte plnou pravdu! A to, že revizi ke koncovému bodu,tedy odběrateli, což je vlastník bytu, zajišťuje revizi společenství vlastníků. Ze zákona je ale povinností každého majitele bytu si nechat provést revizi technikem plynařů na své náklady!Má se jednat cca o 130,–Kč. Nesouhlasím ale s Vaším závěrem,že až příp.bouchne sousedovi byt jenom pro pár stokorun,které by mohlo uhradit společenství, bude každý chytrý,když by se touto úhradou mohlo předejít případnému problému. Tímto názorem jenom podporujete liknavost a nezájem konkrétních vlastníků, kterých se to týká. A to nemluvím o pojistce domácností a samotného domu.Rovněž v našem baráku se prováděla revize v celém domě a žádná množstevní sleva nebyla, protože je určena konkrétní fin. taxa na byt a tedy bez možnosti nějaké množstevníé slevy. U těchto případů nejde ú)dajně o tyto možnosti fin. zvýhodnění.To je vyjádření ved. el.provozu a ekonoma.

  Vložil kalič (bez ověření), 1. Únor 2011 - 12:43

  Josef Hnát napsal: „Ze zákona je ale povinností každého majitele bytu si nechat provést revizi technikem plynařů na své náklady!Má se jednat cca o 130,–Kč.“ Můžete uvést podle jakého zákona je to povinnost každého majitele bytu? A prosím přesně.

  Kalič

  Vložil Josef Hnát, Terezín (bez ověření), 1. Únor 2011 - 21:02

  Vážený pane, velmi výstižně Vám odpověděl pan Jan Štuksa, viz článek ze dne 1.2.2011 v 10,4­1 hod. Není co dodat! Zde jsou uvedena konkrétní fakta. Já zde nemusím jinak dále „plkat“ aby jste vše pochopil. A jen málo musím dodat pro p.Jiku, pro jeho připomínku ze dne 15.1.2011 ze 17,44 hod. Má v něčem pravdu, jedná-li se o starší osoby, které nejsou či nemůžou být schopné řešit tyto problémy. Nemůže ale věci stavět do extrémů, to by jsme nemohli bydlet všude tam, kde je zavedený plyn a ten je co vím, dnes zavedený snad do všech baráků… S pozdravem J.Hnát

  Vložil kalič (bez ověření), 1. Únor 2011 - 21:52

  Po panu Štuksovi jsem odpověď nežádal to je revizák tomu jde o svůj kšeft, ten bude tvrdit cokoliv. Ale jak vidět vy tvrdíte něco o čem nemáte asi ani ponění když nejste schopen nic doložit zákonnou normou. Plkat nesmysly můžete fakt někde jinde.

  Kalič

  Vložil Josef Hnát (bez ověření), 1. Únor 2011 - 22:37

  Takže, vemte si zák. o SVJ, č.72/94 Sb.,§ 2,vymezení pojmů,písm.g – se říká hned v prvé větě -„společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména …rozvody tepla,rozvody teplé a studené vody,kanalizace, plynu atd.“ Tedy zdůrazňuji, že jsou zde uvedené ROZVODY. Tedy vč.plynu! Nejde o rozvody v bytě!! Tedy skutečnosti, které Vám zde uvedl již zmiňovaný p. Jan Štuksa!Mj.rozvod plynu se nás týkal při zavádění do bytů 0–2, kde byly jen el.sporáky či vařiče. Proto jsme zjišťovali co se dalo kolem této realizace. SVJ hradilo materiál na konkrétní rozvody a zároveň ke koncovému odběru, k hodinám, hradilo samozřejmě i samotné revize příchozího vedení plynu!Tato záležitost byla konzultovaná se samotným kvalifikovaným správcem našeho SVJ. Od hodin ke sporáku v bytě si tuto revizi hradil již každý majitel bytu! A jinak o tomto problému hovoří i Obč.zákoník, když nyní jej nemám při ruce a nevím, o který konkrétní § jde.To jenom pro dokreslení… Takže žádné plky prosím. S pozdravem J.Hnát

  Vložil jan štuksa (bez ověření), 1. Únor 2011 - 10:41

  Vážení. u SVJ je to tak,že za společné odpovídá vedení SVJ.Tudíž se jedná o revizi od předávacího místa někdy HUP(hlavní uzávěr plynu) a někdy hranice obvodová zeď domu,ležaté rozvody,uzávěry stoupacího vedení,stoupací vedení po bytový uzávěr-včetně .Plynoměr je plynáren a dále vlastníka jednotky. Tudíž je nutný přístup k bytovému uzávěru ať je kdekoliv v instalační šachtě nebo někde na chodbě.Určitě je výhodné,když se vlastník jednotky připojí -jednorázový vstup do bytu (pokud je to v bytě)Napíše se jedna revizní zpráva a vše mnohem levnější.Revizní technik OPZ štuksa jan www.topenar-stuksa.cz

  Vložil Josef Hnát, Terezín (bez ověření), 1. Únor 2011 - 22:46

  Napsal jste to, co je všeobecně známo jak mně tak i Vaším kolegům, pracujících v oboru. Co soudíte o lidech, kteří uvedou to, co p.Kalič, jeho reakce na můj příspěvek? Mám za to,že slušní rozumně uvažující lidé takovéto „typy“ lidí jen mohou přehlížet a snad ani nereagovat na přih…é otázky a odpovědi… S pozdravem Josef Hnát, Terezín

  Vložil jiko, 15. Leden 2011 - 17:44

  Dobrý den pane Pavle, plně s Vámi souhlasím, jsem toho názoru, že tam,kde se nestarají o plyn, elektřinu, vodu toho mohou v případě nehody litovat. Nehoda v bytě neohrožuje jenom jeho majitele, ale všechny obyvatele domu. Musí tedy být zájem všech zajistit svoje bezpečné bydlení. V této souvislosti mám ale dotaz : v domě jsou vlastnící, u nichž s ohledem na věk, zdravotní stav aj. není záruka, že jsou zcela schopni zajistit bezpečný provoz bytu, např. zavřít plyn. Snažíme se jednat s jejich rodinnými příslušníky, kteří bydlí jinde, aby jim věnovali zvýšenou pozornost, aby třeba nahradili plynový sporák el. vařičem aj. Ne vždy se to setká s pochopením. Jak postupujete jinde? Co když dojde k likvidaci celého domu v důsledku výbuchu plynu? Uzavřená pojistka je na živelné pohromy. Ne každý vlastník má příslušnou pojistku. Donutit k tomu jednotlivce nelze. Jak postupovat ? Díky za názory!

  Vložil StepankaV, 4. Listopad 2010 - 17:34

  Dobrý den,

  skvěle napsáno. Bohužel ne všichni jsou tak rozumní, jako Vy. Není to tak dávno, kdy jsem položila dotaz z druhé strany (paní si dělá/nedělá revize – do dnešního dne to netuším ani já, ani ostatní sousedi) a bylo mi sděleno, že ani mně a ani ostatním sousedům do toho nic není. Viz.:http://www.portalsvj.cz/…use/revize-4

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2010 - 17:54

  Štěpánko,

  vedle textu zákonů se snažím řídit i duchem zákonů a vlastní hlavou.

  A když je zákon vadný (např. schvalování všech oprav 75% na shromáždění) tak ho ignoruji. Nikoho nenavádím, ale nenechám si kecat do svého života a majetku od pologramotných jedinců v parlamentu a ve vládě, jejichž hlavním zájmem je čerpat poslanecké náhrady a předražovat státní zakázky. To nejsou autority, které bych mohl a měl respektovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil IR (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 3:38

  Pane Pavle, skvěle jste to napsal. Nyní čekám, kdy se ozve lake a navrhne zavřít Vás. Pro tento portál jste přímo nebezpečný.

  Co se týče ignorování vadného zákona (schvalování všech oprav 75% na shromáždění), je to legrace jenom do doby, než se najde ve společenství paranoid, který si usmyslí, že nový výtah nebyl schválen právě uveddenými 75%, obviní vás, že jste porušil zákon, že si děláte co chcete a podá na vás žalobu.

  Iva

  Vložil lake, 5. Listopad 2010 - 7:00

  Případ s výtahem
  Ivo: nechápu, proč označujete rozumného a zákona dbalého vlastníka za "paranoida". Propagujete naporostou anarchii. V našem SVJ bychom s Vámi rychle "vyběhli".

  Výtah je investice v řádu nad milion korun. Pokud se výbor pustil do takové akce bez přivolení shromáždění a bez řádného odsouhlasení třemi čtvrtinami (hlasů nebo vlastníků), zasloužili by si spíše členové Vašeho výboru nějaké přiléhavé označení z Vašeho slovníku. Soudní žaloba je jen vyústěním jejich zásadního pochybení.

  Případ s revizí plynu
  Pokud jde o případ s revizemi, jste opět zcela mimo. Neumíte zřejmě rozlišit dva různé případy:
  (a) V SVJ se vlastníci jednotek domluví na postupu odlišném od zákonného; jsou s tím všichni srozuměni (o tom nejspíše hovořil pan Pavel).
  (b) V SVJ předseda či výbor prosazuje postup odlišný od zákonného bez přivolení všech a bez toho, že by se obtěžoval požádat nově nastěhovaného vlastníka o jeho souhlas (případ popsaný zde a podobný konání paní Štěpánky, popsáno v jiném vláknu).

  Nelze prostě vlastníkovi jednotky poslat do bytu neohlášenou revizi, kterou bez jeho výslovného souhlasu platí statutární orgán ze společných záloh. Takový postup by nebyl obhajitelný ani v případě, kdyby vlastník bytu neměl čerstvou revizi "v kapse".

  Vlastníci jednotek nejsou ovce a nemůže s nimi být tak zacházeno.
  -----------------------------------------------------------------------
  Vlastník jednotky bude v právu, požádá-li nyní o slevu na zálohách na správu v alikvotní výši částky za nevyžádanou a neodsouhlasenou revizi v jeho bytě.

  lake

  Vložil jiko, 15. Leden 2011 - 18:02

  Dobrý den, v našem SVJ prostřednictvím správce běžně zajišťujeme veškeré revize všech energií (voda, plyn, elektřina), ale i odpady, stejně jako výtah aj. v řádných termínech, z postředků členů SVJ na opravu a údržbu (dř. fond oprav). Obvykle organizujeme i hromadné opravy, pokud se jedná o závady ve větším počtu domácností. To si ale majitelé hradí sami. Jsme toho názoru, že to je povinnost výboru SVJ. Jedná se o zařízení, které v případě závady mohou ohrozit i ostatní obyvatele. V nedávné době jsme nechali provést kontrolu elektrických spotřebičů v bytech. Možná byste se divili, v kolika domácnostech byly zjištěny vypálené zásuvky, neodborně provedené úpravy spotřebičů, zásahy do jističů aj. Rozumní vlastníci podobný postup schvalují. Kolik vlastníků kontroluje např. zásuvky? A co asi může způsobit zásuvka v níž dochází k jiskření skrytá za záclonou, pohovkou apod.? A co si vezmete na vlastníkovi byt, který neopatrností či z důvodu špatného stavu na př. plynového sporáku působí kompletní likvidaci bytového domu? Kde k budeme bydlet? Ne každý má správné pojištění!

  Vložil Bohumil Všetečka. (bez ověření), 7. Leden 2015 - 14:49

  Tedy vás musí firmy přímo milovat. Nemají už před vaším barákem svoje sídlo. Tohle by se líbílo i naší p. „domácí“(SVBJ). Ji mají taky ve firmách rádi. Co ta by pro ně všechno nevymyslela společně s nimi. Zvedne se částka do fondu oprav (jí odměna, když to nechce nikdo jiný dělat tak si o zvýšení řekla), no a o fond oprav se postarají firmy aby se moc nerozrostl.

  Vložil vladan, 10. Únor 2011 - 13:51

  Dobrý den, revize elektro v bytech ? To asi nemyslíte vážně, že ne. Kde je uvedena tato povinnost? Nikde. Přece nebudete lézt lidem do bytů? To bych Vás hnal svinským krokem. Dělám předsedu SVJ, ale taková blbost mě ještě nenapadla. To tam máte stádo poslušných beránků nebo lidi bez názoru. Pane „jiko“ hovoříte bláboly.

  Vložil svjvmt, 15. Leden 2011 - 18:28

  Pokud s tím souhlasili, aby někdo šmejdil po bytě, proč ne.

  Vložil Josef Hnát (bez ověření), 1. Únor 2011 - 12:42

  Nejde tu o žádné šmejdění po bytě, ale o konstruktivní velmi dobrý nápad, který jistě dobře pochopí všude tam, kde bydlí rozumní lidé a o tom to je, vy chytrý a opatrný…

  Vložil svjvmt, 1. Únor 2011 - 16:14

  Tak konstruujte dál, třeba jak jsou záclony vysoko nad radiátorem …, chytrý jo, na elektriku nikoho nepotřebuji.

  Vložil Franta Flinta uz Motyčína (bez ověření), 1. Únor 2011 - 21:08

  Tak jsem se zde zase začetl do praktickýých připomínek od různých lidí a hle, co jsem zjistil, že Vy pane „SVJVMT“ jste se ale vůbec, ale vůbec nezměnil. Jste pořád stejný ignorant… S pozdravem Franta Flinta z Motyčína

  Vložil Opět Iva (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 8:40

  Lake nemáte pravdu. Neznáte podrobnosti, které jsem záměrně neuvedla a už jste vyjel jako četík bertík. Za další – výtah není investice řádově několik milionů korun – uvádité zavádějící informace. Poslední poznámka – tá paranoida někdy (docela často) platí i o vás.

  Dodatek: víc na vaše invektívy reagovat nebudu, nemám zájem. Ono to stejně nemá smysl. Vy totiž máte okamžitě jednoznačné, bezpochyby to nejsprávnější a zákonné řešení. Kéž by to fungovalo podle vás. To by tady (mám na mysli státní útvar) nebyl tak neuvěřitelný bordel. Tím pádem by nebyly problémy s výbory ani členy společenství a ani se společenstvím jako takovým.

  Zdraví Iva

  Vložil lake, 5. Listopad 2010 - 9:22

  Vážená Ivo,

  srovnejte si to v hlavě. Nenapsal jsem "invektivy", nýbrž čistou pravdu.

  Schvalujete svévolné konání výboru a porušení ZoVB (§ 11 odst. 5). Porušení zákona není"větší" nebo "menší" podle toho, o jakou částku se jedná, to je nějaká Vaše mylná interpretace.

  Ve věci revizí mám též pravdu. Ovšem chováte-li se v SVJ jako Velký Manipulátor, štve Vás, jestliže si to někteří nenechají líbit, že?
  Opakuji, že v našem SVJ byste skončila velmi rychle. Ve Vašem SVJ záleží na toleranci vlastníků.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil Hasič (bez ověření), 9. Únor 2011 - 20:57

  Právní předpis povinnost kontroly rozvodů a instalací nestanoví. Pracuji ve výboru SVJ a pokud jde o kontrolu těsnosti plynových rozvodů v bytech,prosadili jsme na schromáždění vlastníků, že tyto kontroly budeme organizovat pro všechny vlastníky.Je to pro ně pohodlné a nemusí se o nic starat.Nemáme s tím nejmenší problém. Docela nechápu, proč se tady nějaký človíček rozčiluje , že si to zajistí sám. V tom případ nemusel žádného technika domů pustit a požádat SVJ o vrácení např. 130 kč. Jednoduchou transakcí by mu SVJ peníz poslalo. V zásadě jsem jako hasič a preventista pro organizování kontrol plynových rozvodů se souhlasem spoluvlastníků. Vím , co plyn dokáže a mnozí diskutující to už ví taky. Proto raději nespoléhat na občana a službu mu zajistit. Vědecké teorie právního charakteru , co občan nedodržel při pohledu na narušenou statiku domu při výbuchu plynu v bytovém domu jsou pak naprosto mimo realit.

  Vložil Slavomír Lehký (bez ověření), 7. Leden 2015 - 15:04

  To je ono, tak se to dělá že, pane hasiči preventisto. Lidi se musí strašit, když to nejde po dobrém a revizáci vás budou mít rádi. Tak se to dělá i v našem baráku. Jsme holt volové, že si necháme všechno líbit. A SVBJ (vedení) je za to dozajista odměněno, když tak tlačí na vlastníky a také dělá bu,bu,bu a nejen při revizi.

  Vložil Vlastimil Štětina (bez ověření), 1. Prosinec 2016 - 10:55

  No to u nás také. Přijde revizák plynu od firmy, jejíž majitel mu nepochybně nařídí že „NĚCO MUSÍ NAJÍT“ (jinak se nevracej do firmy) a on najde. To by ta revize byla bezvýznamná. A tak u nás našel „vadné“ kohouty na stoupačkách a před plynoměry v bytech. Co je jejich „vadou“? Jsou prý staré. Funkční, ale staré. A námitka proti této nehospodárnosti? Jak říkáte Vy. Bu,bu,bu, chcete aby „to“ tady bouchlo????? Hrozili VBJ !!Podepíšete se pod to, že za to ručíte????? Povídám „jim“ „těm“ na shromáždění vlastníků byt. jednotek: ANO, podepíšu. Jsem si jistý. Málo platné, zakázka už je dohodnuta a budeme mit klid, kývají účastníci domovní schůze souhlasně hlavami. Tak co. Vždyť to nikdo neplatí. ?? Jde to z fondu. No, a pan předseda je také spokojen. Nevím ale proč je spokojen. Vysvětlí mě to někdo?

  Vložil anon. (bez ověření), 1. Prosinec 2016 - 12:06

  No vždyť jste si to vysvětlil sám. Budou mít klid, pan předseda taky, a to přece jde. Mít klid, ať to stojí, co to stojí.

  Vložil Janda (bez ověření), 15. Únor 2011 - 21:59

  Vážení ve vašich diskuzích jste zapomněli na jednu velice důležitou věc. Majitel bytu, který je členem SVJ přispívá do fondu oprav podle velikosti bytu (spoluvlastnického podílu). Tedy ten co má větší byt platí více, nežli ten co má byt menší. Jestliže vedení SVJ zadá provedení revize plynu v bytech a za provedení revize zaplatí z fondu oprav je to trestně napadnutelné. Důvodem je ta skutečnost, že cena za revizi plynu v bytech je u všech bytů stejná, třeba 329 Kč. Tudíž ty co mají velké byty, zaplatí za svoji revizi v bytě a ještě část revize malým bytům. Faktura se rozpočítává podle spoluvlastnického podílu a ne podle počtu bytů v SVJ. Když se třeba mění rozvod plynu ve společných prostorách, tak ten co má větší byt zaplatí větší kus trubky, nežli ten co má byt menší. V případě, když objedná vedení SVJ revize plynu v bytech a zaplatí ji z fondu oprav je to to samé, jako když by objednalo opravu střechy a tu by majitelům bytů rozpočítalo podle počtu bytů v SVJ a ne podle spoluvlastnických podílů. Jinak je neoddiskutovatelné, že v případě, že v prohlášení vlastníka, nebo v kupní smlouvě je uvedeno, že rozvody plynu v bytech jsou v soukromém vlastnictví, revize plynu v bytech se nemusí provádět. Je na majiteli bytu, aby dané zařízení udržoval v bezpečném a spolehlivém provozu. S pozdravem Janda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".