Hrazení oprav plynového rozvodu

Vložil lampard, 11. Duben 2013 - 7:54 ::

Dobrý den, zhruba před měsícem se u nás v bytech prováděla revize plynu. A teď jsme dostali nové směrnice k provádění údržby bytovéh fondu a stanovení úhrad za opravy kde se píše, že rozvody plynu v objektu až k plynoměru hradí SVJ a od plynoměru udržuje a hradí vlastník bytu. Měl jsem za to, že všechny opravy rozvodů ve stoupačkách jsou hrazeny z fondu, proto se mi tyto směrnice samozřejmě nelíbí. Všude kde jsem se ptal tak mi bylo řečeno, že co je ve stoupačkách tak je hrazeno z fondu oprav. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil nim (bez ověření), 11. Duben 2013 - 9:49

  Píšete: a teď jsme dostali nové směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy kde se píše, že rozvody plynu v objektu až k plynoměru hradí SVJ a od plynoměru udržuje a hradí vlastník bytu. Prosím Vás a kdo Vám je dal, kdo si je vymyslel. Někdo si z vás dělá legraci.

  Vložil lake, 11. Duben 2013 - 9:44

  Směrnice jsou nevýznamné. Co Vám bylo řečeno je nevýznamné. Fond oprav nemáte. Přečtěte si co o věci říká Prohlášení vlastníka budovy. Pouze to definuje které části plynového rozvodu jsou společné (podléhají povinným kontrolám a revizím) a kde je rozhraní mezi společnou a Vaší částí.

  Plynoměr zpravidla tímto rozhraním nebývá, ale záleží na definici v Prohlášení.

  lake

  Vložil Plynař (bez ověření), 11. Duben 2013 - 13:53

  „Plynoměr zpravidla tímto rozhraním nebývá“

  A co tímto rozhraním zpravidla bývá?

  Vložil Z vlčákem na klopě (bez ověření), 11. Duben 2013 - 15:21

  Zpravidla je uváděno rozhraní " k hlavím uzávěrům plynu pro byt" který je umístěn před plynoměrem

  Vložil lampard, 11. Duben 2013 - 10:24

  Fond oprav nemáme, měl jsem na mysli Zálohy na opravu a úržbu, ale to vůbec není přece podstatné jak se to jmenuje! Prohlášení vlastníka budovy nemám.

  Vložil vari, 11. Duben 2013 - 10:48

  On ale existuje i faktický rozdíl mezi těmi termíny. Klikněte na štítek „Fond oprav“ a přečtěte si související články. Pan lake sice používá nevybíravé jednání, ale pravdu má.

  Prohlášení vlastníka si ve vlastním zájmu sežeňte, bez znalosti jeho obsahu nevíte, co je v domě Vaše a co je společné a bez toho ani nevyřešíte Váš dotaz.

  Vložil lampard, 11. Duben 2013 - 14:03

  Tak ještě jsem našel ve smlouvě, že součástí jednotky je veškerá její vnitřní vodorovná i svislá instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace apod., kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Tak jak by jste to pochopil?

  Vložil lake, 11. Duben 2013 - 18:18

  Pane lamparde, jestliže obsah Vaší kupní smlouvy je shodný s popisem v Prohlášení vlastníka (což nevíme), pak platí:

  • Domovní rozvod plynu je společný až po bytový uzávěr (včetně).
  • Vše za bytovým uzávěrem směrem ke spotřebičům je ve Vašem vlastnictví. Plynoměr samozřejmě ne, ten je vlastnictvím distributora.

  Objevily se zde nepodložené názory že rozhraní vlastnictví má údajně cosi společného s plynoměrem. Je to nesmysl. Co napsal pan Petr o možném rozdělení plynového rozvodu je pouze nepoužitelná teorie, která neříká nic o tom co Vás zajímá. Pro Váš dům platí obsah Prohlášení vlastníka.

  lake

  Vložil Petr, 11. Duben 2013 - 15:46

  Odpověď zkuste hledat také v diskusi zadáním „Revize plynu“ a pod. Např. http://www.portalsvj.cz/…izeni-v-byte

  Nejste totiž první který o „plynu“ klade dotaz. Pro plyn platí zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a vyhláška ČÚBP č. 85/1978.

  Zařízení pro rozvod plynu a spotřebu plynu spalováním podléhají státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ust. § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je též nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, který praví, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují ta, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a (nebo) místností nesloužících k bydlení.

  To znamená, že pro posouzení zda plynový rozvod nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující vlastnictví.

  V domech s SVJ zajišťuje SVJ kontroly a provozní revize podle uvedené vyhlášky ČÚBP – a to té části rozvodu, která není v tzv. osobním užívání.

  Vlastník bytu by měl zodpovídat za

  • spotřební rozvod začínající uzávěry před plynoměry a končící před uzávěry spotřebičů.
  • připojení plynového spotřebiče na spotřební rozvod
  • plynový spotřebič

  Uvedené je vlastník bytu povinen udržovat tak aby neohrozil život, zdraví či majetek osob. Zpravidla reaguje až na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu.

  • – – – – – – – – –

  Chápu to tak, že vlastník bytu není povinen poskytnout část rozvodu v tzv. osobním vlastnictví placené pravidelné revizi a kontrole.

  Odbornější odpověď poskytne vaše plynárenská společnost.

  Vložil Krobot (bez ověření), 15. Duben 2013 - 17:04

  Ta část plynoinstalace která je součástí bytu podléhá pouze výchozí revizi. Další revize, pokud nedošlo k podstatnému zásahu do instalace, nejsou předepsány a platí po celou dobu životnosti(na rozdíl od společných částí domu, kde je interval provozních revizí 3 roky).

  Vložil svjvmt, 11. Duben 2013 - 15:26

  Takže to máte černé na bílém. Plynoměr jste si jistě nekupoval, takže od něj je to vaše. Jako elektrika od elektroměru (jističe), to je RZ. Prohlášení vlastníka vlastníci obdrželi při vzniku SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".